Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 271. Fol,

Frøs Herred, Haderslev Amt, Ribe Stift.

K. 1/726; Rh. 444; R. M. 22/10 1767; M. S. III.; Lkm. 6/12; Kbg. 1766.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

0. (1533. 67). Jesper . . . ; Pr. (67); see Etm.; see N. khist. 6/591.

1. c. 1578. fmtl. F. S. Anders Jespersen; Pr. (02); ~ Dorothea . . . , † 04; see Etm.; [† •/4 1608; Pg. br. 27/4 1605].

Hegelund I s. 389, 438, 497; II s. 150; KS 2:6 (1872-73), s. 645; 6:6 (1948-50) s. 202-203 (Frederik Forles selvbiografi).

2. 1608 [p. Cap.*, o. 23/7 00] F. S. Jesper (Caspar) Andersen, f. c. 75; St. i Rostock 96; ~ 14/6 01 Kirstine Bertelsdtr. af Gl. Haderslev, † P. •/7 29; (mindst) 4 S., 1 D.; see Etm.; F. J. Forle i Udby i Sjælld.; J. Christensen i Reisby; [† P. •/7 1629, Skifte 25/8 ; Pg. br. 21].

Helk I, s. 150 (»Casparus Andreæ Cimber«); Hegelund I s. 350; II s. 207; KS 6:6 (1948-50) s. 202-203 (Frederik Forles selvbiografi).

3. E. f. B. 28/10 1629. F. S. Bertel Jespersen, f. 24/6 02; St. Ribe 23; 3 D.; [† P. i Kirken Fastelavnsmandag 26/2 1655, ved at berette en Syg].

KUM I, s. 60 (»Bartholinus Caspari Forlæus«); Achelis I, nr. 1565.

4. o. 21/4 1655. Hans (Joh.) Pedersen Weibel (Veibøl), f. Veibøl, Gram Hrd., 15, vist St. Kjøge 42; ~ Margrethe . . . , f. c. 25, † 3/1 03; see Etm.; [† c. 10/3 1698; besynderlig; reiste engang bort henimod Julen, uden at Nogen vidste, hvor han var].

KUM I, s. 173 (»Iohannes Petræus Holsatus«); Achelis I, nr. 2104 (sml. 2297); Efterfølgerens kaldsbrev (af 10/3 1698), hvor han oplyses at være død.

5. 24/5 1679**, o. 80, Anders Thomsen Hvidding af Hviding, f. 54; St. Ribe 73; ~ F. D. . . . Hansdtr. Veibøl; 2 ~ P. Hygom af Hygum, Tingskrvr.; [† 1692].

KUM II, s. 42 (»Andreas Thomæ Wellejus«); Achelis I, nr. 3197.

6. 10/3 1692**, o. 19/5 [Hør. Ribe 7/8 90] Lars Gregersen Fog, blev Sognepræst 16/4 98; [3/3 1703 Jelling-H.; see der].

7. 24/3 1703. Peder Christensen Kragelund; [1/8 1729 Gram; see der].

8. 19/9 1729, o. 18 Trin., Hans Christensen Højer, f. Høier 27/11 89; F. C. Bossen, Digefoged; M. Anna Cathrine Hansdtr. Højer; St. Vibg. 11; C. •/2 15; Pr. 40; ~ Gram 17/2 30 Sophie Hedvig Johansdtr. Neumann, † 53; F. J. Jochum(sen) N., Apoth. i Ribe; M. Martha Tobiasdtr. Francke; 3 S., 3 D.; see A. P. Radoor i Reisby; Etm.; [† 2/11 1767; Pg. br. 26/6 66].

KUM II, s. 358 (»Iohannes Christierni Høyer«, 22 år gl.); Achelis I, nr. 4585; Sixhøj nr. 825; Kbg. Gram (1730-62) opsl. 113 (vielse).
(3/11 1752*. H. S. P. Kraglund; see Herfølge-S.)
(31/10 1760*. H. A. H. Brorson; see Emmerlev).

9. 11/10 1766**, o. 21/11, Christian Pedersen* (Auw), f. Høiergd. 28/9 28 (Bdr. t. Marina ~ C. Petræus i Hjerpsted, t. Christine ~ N. Freuchen i Ensted og t. Maria ~ E. Ebbesen i Bjært); F. P. Pedersen Auw, Kniplingshandler; M. Maren Christiansdtr. Bossen; St. pr. (Sommersted) 48; C. 14/4 50; St. Wittenberg 50, Gøttingen 52; C. Rendsburg 56; ~ 67 F. D. (sin Cousine) Anna Martha Catharina Hansdtr. Højer, f. 44, † 1/12 11; [† 4/9 1810].

Achelis II, nr. 5912.

10. 23/10 1810 [p. Cap. Eiby-D. 13/12 05, o. 18/12 05] Diderik Müller; [30/6 1819 Gram; see der].

11. 22/9 1819 [r. Cap. Hyllested-V.-H. 26/8 08, o. 9/9] Carl Frederik Krøyer, f. p. St. Jørgensbjerg v. Roesk.14/1 81; F. Jochum Hermansen K., Væver; M. Sidse Christophersdtr.; St. Roesk. 03; C. 27/10 07, n. c.; ~ •/8 20 Anna Beate Gjørtz af Nustrup, f. Grimstrup 30/1 95, † 23/4 82; 2 S., 2 D.; see Henrik A. K. i Ugilt-T.; [† 20/9 1836; E. 2/80 og S. 2/114].

12. 22/11 1836, o. 15/2 37 [Skllrr. i Terslev i Sjælld. 35] Nis Andkjær, f. p. Egebjerggd. i Vensyssel (Ugilt S.?) 6/9 02; F. Andreas A., siden Brygger i Aalbg.; M. Kirstine Marie Færch; St. Aalbg. 21; C. 14/1 30, h.; ~ 29/8 35 Maren (Marie) Bolette Dyrlund, f. 28/3 08, † Kbh. 13/11 93; F. Folmer Nielsen D., Brbr. i Kjøge; M. Mar. Magd. Hjelte; fmtl. 2 ~ Gyrithe . . . ; [susp. 67; afsat 20/5 s. A. af d. t. R. formedelst Edsnægtelse; † Gram 24/3 77. „Meget afholdt af sin Menighed og en god Støtte for den danske Sag“. See Berl. Tid. 77/75].

13. 1868. Andreas Christian Grove Rasmussen; [afsat 1870 af den preussiske Regering; 21/11 74 Harte-B.; see Allerup-D.].

14. 9/3 1871. August Heinrich Johannsen; [16/7 1884 Felsted; see Uge].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Fole Kirke, s. 813-826.