Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1438. Hjerpsted (Jerpsted),

Høier Herred, Tønder Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1763.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Matz Harbo; (J. 393).

2. 15 . . Marcus Nielsen Riber; (J. 393).

3. 15 . . Tycho Hansen; (J. 393).

4. 15 . . Laurentius Boëthius; [1592 removeret; (J. 393)].

5. c. 1592 Peder Knudsen; [# el. † c. 1624; (Krafft. 403; J. 393); SdjyAarb 1959, s. 8].

6. c. 1624 [p. Cap. Emmerlev 21] Mag. Peder Clausen (Petrus Claudii) af Emmerlev, f. 1/4 99; St. Haderslev t. Rostock 20, i Kbh. 21; 1 ~ . . . ; M. . . . Pedersdtr., hvis Fader var Peder Nielsen, Delefoged i Ballum; 2 D.; 2 ~ 24/2 50 Cecilia Christiansdtr., E. e. Eddo Jacobi, Sp. i Humtrup; F. C. Sønnichsen, Rdmd. i Flensbg.; M. Dorothea Iversen; u. B.; see J. P. Trans her.; [1649 Humtrup, † før 1679; blev vist i 1623 kaldet til Sp. i Ballum af Menigheden, men valget blev underkjendt, da Ribe Kapitel havde kaldsretten. Derefter blev han kaldet til Hjerpsted, med tøvede vistnok lenge med at overtage kaldet, i håb om at Ancher Buch i Ballum skulde blive afsat; (Krafft. 403; J. 393; Sl. Kb. Ud. 161 (Stamt.); Rost. Matr.); Achelis I, nr. 1476; PT 11:4 (1943), s. 187-88, 190; 12:3 (1948), s. 196; SdjyAarb 1959, s. 8, 23] .

Administrators kommentar: Det ser ud til, at der haver været to efterfølgende præster i Humtrup ved navn Peder Claudius. Den første, ovenstående Peder Clausen (Claudius), og derefter dennes brodersøn Peter Poulsen Claudius (af Hostrup).

7. (1652). Laurentius Moritzen (Martinius), f. Aabenraa 12/3 09; F. Peter M. Amtsskrvr.; St. Rostock 35; [† el. forflyttet c. 1663; (J. 393); Achelis I, nr. 1906].

8. 1663. Laurentius Bleeg; St. Rostock 59; [† el. forflyttet c. 1684; (J. 393; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 2721].

9. 1684. Johannes Pauli Trans af Ø. Lindet; St. Kbh. 80; ~ Maren Pedersdtr. Clausen, en Dtr. af Nr. 6 her; [† 1724; (J. 393; V. f. K. 2 R. V. 461); Achelis I, nr. 3430; PT 11:4 (1943), s. 188].

10. 4/8 1724. Claus Clausen (Nicolaus Claudius) af Emmerlev, f. 2/9 77; St. i Leipzig 98, i Kbh. 01; C. 02, boede 07 i Emmerlev; ~ Hjerpsted 35 Cecilia Bahnsen, der overlevede ham; u. B.; [† 4/1 1740; Lgst.; (J. 393; V. f. K. 2 R. V. 457 L. 9); Achelis I, nr. 4081; PT 11:4 (1943) s. 191 (se nedenfor); 12:3 (1948), s. 196; DanKir bd. 21, s. 1399 (se nedenfor)].

11. 1740. Christian Petræus af Høier, f. 17/10 05; St. i Wittenberg 21, i Kbh. 28; C. 29; ~ 43 Marina Petersdtr. Auw; (Sstr. t. Chr. Pedersen (A.) i Fol, t. Christine ~ N. Freuchen i Ensted og t. Maria ~ E. Ebbesen i Bjært); F. P. Pedersen A., Kniplingshandler; M. Maren Christiansdtr. Bossen; [† 9/9 1770; (J. 393; D.-P.; Cl. Rolfs. 96 Note. 451); Achelis I, nr. 5071; PT 14:6 (1965), s. 135].

12. 1770. Johannes Redleff Jensen f. Poppenbøl, Høier S., 4/10 28; F. Jens Jensen, Bde., fra 51 Insp. i Ruttebüllerkoog; St. Göttingen 51, Kbh. 55; ~ (F. E. el. F. Sstr.?) Maria Pedersdtr. Auw, f. 1/2 36, † 30/11 91; F. P. Pedersen A., Kniplingshandler; M. Maren Christiansdtr. Bossen; [† 23/7 1801; Lgst.; (J. 393; M. 322; Cl. Rolfs. 451 f.; Nied. F.-G. VIII. 118); Achelis II, nr. 6021; DanKir bd. 21, s. 1399 (se nedenfor)].

13. 1801. Johannes Ratenburg; [1805 Hjortkjær; see der].

14. 1805. Friedrich Müller; [1813 Hostrup; see der].

15. 1814. Peter Fredrich Outzen, f. Tønder 20/11 76; F. Hans Chr. O., Rdmd.; M. Cathar. Dorothea Sønnichsen; St. Kiel 97; C. Gottorp 01; ~ Mette Marie Clausen, f. 30/6 91, † 3/9 28; [# 1837; † Kannikhus i Møgeltønder 18/11 1841; Lgst. over Hustruen; (J. 393; M. 322; Fr. B. I. 133; Wulff. 24); Achelis II, nr. 7778; DanKir bd. 21, s. 1399 (se nedenfor)].

16. 1837. Andreas Hansen; [1844 Bov; see Broager].

17. 1844. Marcus Johannsen Kjær; [1848 Ensted; see Ris].

18. 1849. Jens Georg Marcus Møller; [# 1850; see Kettinge].

19. 28/1 1851 [c. Sp. v. Flensbg. Helligg. K. 20/9 50] Carl Emil Christensen; [25/7 1862 Toftlund; see der].

20. 1/1 1863 [p. Cap. Gjelsted-R. 12/8 59, o. Kbh. 10/9] Ole Carl Ipsen; [# 1864 (67?); 31/8 1867 Nordby p. Fanø; see der].

Fra 1864 til 1872 var Hjerpsted og Skads forenede, see Skads.

21. 1872. Johannes Amalius Schmidt; [1877 Medolden; see der].

22. 1877. Friedrich August Gerhard Schmidt, f. Burkal; [1880 Agerskov].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Hjerpsted Kirke, s. 1387-1400.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift), s. 1217-22.
Smith, J.; Slægten Claudius, Personalhistorisk Tidsskrift, 11:4 (1943), s. 187-207, samt "Rettelser og tilføjelser" i PT 12:3 (1948), s. 196-197.