Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1475. Sognepræster i Broager (og Egernsund),

Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1695; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1a. (1500). Jørgen Lund; [var her endnu 1543; (PT 15:2 (1967-68), s. 14, 17, se nedenfor)].

1. 1553 [Karlum c. 52] Johann(es) Berndes (Brandes, Bernhardi) af Flensbg. St. Johs. K.; St. i Leipzig, i Wittenberg 49; Pr. for Sundeved, Als og Ærø 66, alene for Sundeved 71–82, paany for Sundeved og Als 82–96; 1 ~ . . . . ; mindst 1 S., 4 D.; 2 ~ 6/10 94 Anna Hansdtr. Fischer; 2 ~ Etm.; see Joh. B. i Rinkenæs; N. Gerhardi, Slotsp. i Sønderborg; P. Conradi i Lysabild; Jens Lund og J. Jørgensen i Varnæs; [† 6/4 1596; (J. 313 f. 334. 481; C. lit. I. 42; Witt. Matr.; R. A. No. 702. 1052. 1176; Schl.-H. Anz. 1759 S. 492; N. St. M. II. 87 f. 96; V. f. K. 2 R. IV. 199. 200. 205. 209; Lau. 339 f.; J. & M. III. 107); Achelis I, nr. 169; Jensen II, s. 481].

2. 1596 [p. Cap. Løgumkloster 95] Peter Hansen Fabricius* (Schmidt), f. Tønder 26/4 66; F. Hans Schmidt; St. i Rostock 90; Skolemester i Ditmarsken 94; Pr. 98 – c. 31; ~ 3/10 96 F. E., halshugget for Hexeri c. 32; mindst 1 S., 4 D.; see J. Lund i Dybbøl; C. Brunchertsen i Hagenbjerg; N. Bruun i Sottrup; N. Moth i Munkbrarup; [afsat 1636; † Munkbrarup 4/7 55; (Krafft. 403; J. 301. 334; Tresch. 294; R. A. No. 1176; N. St. M. II. 88. 96; V. f. K. 2 R. IV. 209 Note 3. 233. 415 Note 1; Carøe I. 36 L. 1); Achelis I, nr. 800; SdjyAarb 1963, s. 168; SB s. 114 (datter)].

3. 1636 [Degn her, maaskee Vicarp. fra 32] Knud Knudsen, maaskee af Igen; St. i Rostock 19 og 26, i Kbh. 30; ~ 25/11 32 Catharina . . . . ; 2 ~ Etm.; [† c.1637 el. 40; (J. 334; Rost. Matr.; A. f. S. u. K. I. 276; N. St. M. II. 96; V. f. K. 2 R. IV. 227 Note 1. 415 Note 1); Achelis I, nr. 1466; KUM I, s. 103 (»Canutus Canuti Synderburgensis, depositus Rostochij ante qvadriennium«)].

4. c. 1637 el. 40 [r. Cap. Od. St. Hans K. c. 37] Peter Hansen Glamdorf, f. Od. 02; F. H. Pedersen G., Rtr. ss.; St. Od. 26; r. Cap. Rudkjøb., o. 13/10 33; 1 ~ F. E.; 2 ~ 16/9 63 Cecilia Henningsdtr., f. c. 48(!); F. H. Henningsen i Sønderborg; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; (see P. Quedens t. St. Laurentii p. Før); [# 1681; † 6/2 82, b. 17/2; (W. II. 528; J. 334; Bloch: Fyens Gejstl. 1:3 S. 846; N. St. M. II. 96; K.-S. 3 R. V. 126; V. f. K. 2 R. IV. 227 Note 1. 235. 243. 244); KUM I, s. 80 (»Pet. Iohan. Otthon.«); KS 3:5 (1884-86), s. 126 (»Petrus Johannis Otthonianus«, 31 år gl.)].

5. 1682 [p. Cap.* 26/1 82] Philip Petersen, f. Munkbrarup; F. Henning P., Cap. ss, siden Hofp. p. Glücksborg; M. Sophia Hedevig Thomasdtr. Lund; St. i Leipzig 76; ~ 14/9 82 F. E.; see Etm.; L. I. Nicolai i Sottrup; [† 2/12 1703; (J. 334; N. St. M. II. 96; V. f. K. 2 R. IV. 242 (Note 2). 244); Achelis I, nr. 3287; PT 12:6 (1951), s. 147; HardAar 1910, s. 74].

6. 1704 [Inf. p. Augustenborg 03] Johannes Ludvigsen Harboe* af Halk, f. 8/12 81; St. Haderslev t. Wittenberg 00, i Leipzig og Halle; Tentamen Haderslev; Kirkeinsp. 22; Pr. 26–55; ~ Broager 16/5 05 F. D. Marie Philipsdtr. Petersen; mindst 3 S., 1 D.; see Etm.; Ludvig H., kgl. Confessionarius; Ph. Quedens t. St. Laurentii p. Før; [† 5/10 1757; (J. 334; Tresch. 245–49; Zwerg. 396 f.; N. St. M. II. 97; Lorck II. 241–46; V. f. K. 2 R. IV. 247 Note 1); Achelis I, nr. 4160; PT 12:6 (1951), s. 150].

6b. p. Cap. 1729. F. S. Philip Harboe, f. 07; St. Flensborg t. Hamburg 24; Wittenberg 26; ~ 41 Anna Sophie Danielsdtr. Blechingberg af Gram, f. 16; 2 ~ Etm.; [† 10/6 1744; (J. 334; Giessing. II:2 S. 260 Tab. III.); Achelis I, nr. 5106].

7. 1757 [p. Cap.* 47] Lorents Petersen, f. Haderslev 17; F. Reinhold P., Bgr. ss.; M. Soph. Magdal. Raben; St. i Jena 36; C. Haderslev 42; 1 ~ F. E., † 62; 2 ~ Broager 8/7 63 Cathrine Margrethe Grauer af Klægsbøl, f. c. •/8 34, † Felsted 15/9 04; 3 S., 2 D.; see Reinhold P. Diak.*; Daniel P. i Bov; [† 8/1 1785; (J. 334; Giessing. III. 408. (Stamt. Zoëga); N. St. M. II. 97; Sl. Kb. Ud. 158 L. 3 n.; P.-T. 8 R. IV. 342; Nied. F.-G. XIII. 33); Achelis I, nr. 5477; Kbg. Broager (1695-1779) opsl. 75 (2. vielse); Kbg. Felsted (1767-1808), s. 515-516, opsl. 326 (2. hustrus død m. biografi)].

8. 1786 [Diak. Sottrup 70] Georg Friedrich Dithmer, f. Treja 4/11 43; F. Joh. Jacob D., Sp. ss.; M. Friederica Amalia Sternhagen; St. Rendsburg t. Helmstedt 63, Greifswald 64; C. Rendsburg 67; Hovmester for Hertug von Holstein-Beck til Glücksborg; ~ Catharina Witzke; mindst 1 S., 1 D.; [† 13/5 el. 13/3 1804; (J. 334. 343; N. St. M. II. 97. 116; B.-L. IV. 281 L. 15–14 n.); Achelis II, nr. 6517].

9. 1805 [Sønderborg 97] Ernst Ludwig Friederici af Augustenborg Hofpræd., f. Burg p. Femern 9/5 51; St. Slesvig t. Gøttingen 68; C. Rendsburg 73; Sp. i Kaleby-M. 76; Hofp. p. Glücksborg 87; R.* 12; ~ Louise Friderica Juliane Langemeier; mindst 1 S.; [† 28/8 1817; (J. 321. 334. 995. 1317; M. 166. 202; Kordes 129; Lüb. & Schr. 176; Pr.-Ber. 1818 S. 51 f.; N. St. M. II. 97; V. f. K. 2 R. IV. 453; Ostang. Pr.-K. 28; Nied. F.-G. VIII. 123); Achelis II, nr. 6682, (8130 søn)].

10. 9/6 1818 [Archidiak. Tønder 95] Philip Andreas Rehhoff, f. Holdnæs, Munkbrarup S., 5/9 64; F. Johann Andreas R., Teglbrænder og »Fährpächter«; St. Slesvig t. Kiel 85; C. Gottorp 89; Sp. i Morsum p. Sild 27/7 92; ~ Marie Christine Klinck; see Johann A. R. i Aabenraa; [† 21/3 1833; (J. 334. 374. 550; M. 166; Wulff. 10; Carstens: Die Stadt Tondern. 134; A. f. Sip. VIII. 168); Achelis II, nr. 7263].

11. 11/3 1834 [Ærøskjøb. 28/5 24] Jørgen Stephensen; [# 1848; c. Hofp. Augustenborg 1849; see Nr. 13 her].

12. 1849 [Diak.* 17/9 39] Christen Wollesen, f. Sottrup, Sundeved, 21/1 06; F. Peter W., Ldmd.; M. Cathrine Marie Asmussen; St. Flensbg. t. Kiel 30; C. Gottorp 33 (II.**); o. Cat. Kbh. Petri K. 13/3 35, o. 13/5; 1 ~ Cathrine Andresen Raabjerg; 4 S.; 2 ~ 43 Maren Christine Grove, f. 16/3 04, † 5/3 58; F. Commandeurcpt. Andr. Christ. Gotthilf G., senest Kæmner v. Øresunds Toldkmr.; M. Henriette Petronelle Jessen; 1 D.; [# 1850; 1ste Lærer v. Opdragelseanstalten i Den hel. Gravs Kloster, tillige Hjelpep. i Maulbeerwalde 1854; Archidiak. v. St. Nic. i Pritzwalk samt Sp. i Giesendorf og Neuhausen, Brandenburg, 1860; (W. II. 186, Suppl. 94; J. 335; M. 166 f.; Fr. B. I. 92; Wulff. 53, II. 13; Volb. 21; Alb. II. 593; Lengnick: Stamt. o. Joh. Chr. Groves Efterk. S. 4); Achelis II, nr. 9126].

13. 1850 [c. Hofp. Augustenborg 49] Jørgen Stephensen, f. Helsingør 3/1 91; F. Stephan Hansen, Bødkermstr.; M. Kirstine Petersen; St. Helsing. 09; C. 23/7 14, h.; Cat. Kbh. Hel. G. K. 21/1 18, o. 13/3, tillige Præd. v. Harboes Fruekloster 31/1 18; Sp. Ærøskjøb. 28/5 24; Pr. 33; Sp. her 11/3 1834, # 48; c. Pr. 50; ~ Kbh. Frue K. 20/3 25 Henriette Christine Grove, f. 24/11 01; levede 68; F. Generalkrigscomm. Andreas Christian Gotthilf G., Kæmner v. Øresunds Toldkammer; M. Henriette Petronelle Jessen; 5 S., 5 D.; see C. C. A. Schwensen i Hørup; P. F. Rønne i Rær-H.-V.; [† 9/11 1856; (W. III. 650 f.; J. 334. 1661; M. 166; Fr. B. I. 54; Lengnick: Stamt. o. Joh. Chr. Groves Efterk. S. 4)].

14. c. Sp. 6/12 1857 [Dybbøl 28/4 39, o. 11/6] Kristen Karstensen; c. Pr. 28/5 57; [1864 afsat af d. t. R.; see Gjelsted-R.].

15. c. Sp. og Pr. 1864 [Enneperstrasse v. Düsseldorf 53] Bertel Petersen Godt, tillige Sp. i Grumtoft; f. Buskmose, Rinkenæs S., 17/9 14; F. Hans Christian G., Ldmd.; M. Øllegaard Petersen; St. Flensborg t. Kiel 34, i Berlin 37; C. Gottorp 39 (II***); Sp. Rinkenæs 17/6 42, o. Husum 1/8; Notmark 1/10 45; Felsted 27/2 46, afsat 17/10 50; Hjelpep. i Hagen, Westphalen, 52; ~ 16/10 42 Christiane Caroline Louise Petersen, f. 14/8 19, † 17/9 73; F. Joachim P., Hofraad i Augustenborg; M. Charlotte Christine Louise Hinrichsen; [1/8 1864 Generalsuperintendent for Hertugd. Slesvig; Dr. th. i Kiel 66; † 12/6 1885; (W. II. 463; M. 123. 151. 166. 189. 260. 1237; Fr. B. I. 110; Wulff. 60, II. 21; Alb. I. 259; K.- u. S.-bl. 1885 No. 25–27; Z. f. Schl.-H. G. XII. 317, XIX. 83–85; Jul. Christensen. 71; Sj. Geistl. 85 ff. (Børn).); Achelis II, nr. 9322; Dahl, Aage: Sønderjyllands Bispehistorie. København 1931, s. 85-86].

16. 1864 [c. Sp. S. Brarup-L., Gottorp Pr., 64] Andreas Hansen, f. Aarslev, Hjortkjær S., 11/3 06; F. Hans Jessen, Ldmd.; St. Flensborg t. Kiel 28; C. Gottorp 32; Sp. Hjerpsted 22/8 37; Bov 15/3 44, # 50; Leder af en Privatskole i Torp, Ensted S.; [† 1/2 1883; (J. 393; M. 167. 214. 322. 609; Fr. B. I. 98; Wulff. 52, II. 5; Alb. I. 293; Volb. 21; K.- u. S.-bl. 1883 S. 28); Achelis II, nr. 9014; Fr.B. I, s. 98].

17. 1883 [Diak.* 63] Ludwig Andreas Reuter, f. Kbh. 25/8 36; F. Andreas Peter Wilhard R., Orgelbygger, siden i Aabenraa; St. Lübeck til Erlangen 55, i Kiel 57; C. Flensborg 61; c. Sp. i Haderslev 64 (i 3 Mdr.); Pr. 86; [† 1905; (M. 167; Wulff. II. 39; Volb. 22; Sj. Aarb. 1923 S. 200); Achelis II, nr. 10084].

———————————

 

 

No 1475b. Diakoner (Sognecapellaner) i Broager.

[Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1695.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1506). Eggardus Calixti (Kall, Kallisen); [† 1556; (J. 335; N. St. M. II. 97); PT 15:2 (1967-68), s. 15, 17, se nedenfor].

1b. (1543). Nicolaus Jeppesen; [(PT 15:2 (1967-68), s. 17, se nedenfor)].

1c. (1543). Johan Jeppesen, Vicarius; [(PT 15:2 (1967-68), s. 17, se nedenfor)].

2. 1556. Laurentius . . . ; [var foreslaaet til Diak. i Broager 56, men det vides ikke, om han blev ansat; (J. 335; N. St. M. II. 97)].

3. c. 1565. Henricus Brun (Rasch); [(J. 335; N. St. M. II. 98)].

4. 1569 [Cantor i Flensborg 66] Mag. Petrus Anthoni, f. Flensborg; F. fmtl. Mag. Jacobus A., Cap. i Mildsted; M. Gesa Petersdtr. Bockelmann; St. i Rostock 61; Mag. ss. 65; [1575 Cap. i Mildsted; † 26–31/12 1594; (J. 335. 600; Krafft 125; Lass. II. 128; H. O. Moller XI. 43; R. A. 1078; N. St. M. II. 98; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 314].

5. (c. 1608). Andreas Binge (Bingius); [(J. 335; N. St. M. II. 98)].

6. 16 . . Petrus Garlstedt (Garlstad, Carlstad); [1616 Kegenæs; see der].

7. 1619. Andreas Jensen; [1620 Diak. (r. Cap.) Ulkebøl; see der].

8. 162 . Johannes Loengius, f. c. 64(?); [† 1/1 1628; (J. 335; N. St. M. II. 98)].

9. 1628. Laurentius Andreæ fra Ribe; vist St. i Rostock 20; [† 9/1 1647; (J. 335; N. St. M. II. 98; V. f. K. 2 R. IV. 230 Note 1); Helk I, s. 150].

10. 1647 [Diak. Sottrup 08, forvaltede tillige Embedet i Dybbøl 40–41] Christian (Carsten) Thomsen, f. c. 80; vist St. i Rostock 01; ~ Dorothea . . . . ; 2 ~ Etm.; [† 24 el. 26/12 1650; (J. 335. 343; Rost. Matr.; N. St. M. II. 98. 108. 115; V. f. K. 2 R. IV. 213 f. 232); PT 12:6 (1951), s. 146].

11. 1651. Hans (Johannes) Jensen Weilovius fra Fyen; St. Od. 45; St. i Kønigsberg 48; ~ F. E.; see Etm.; [† 1669; (J. 335; Køn. Matr. I. 495; N. St. M. II. 98; V. f. K. 2 R. IV. 232 Note 6); PT 12:6 (1951), s. 146; KUM I, s. 190 (»Iohannes Ioannis Weilovius Fionus«)].

12. 1669. Ivarus Nicolai fra Flensborg; St. i Kiel 65; ~ c. 69 F. D. . . . Jensdtr.; mindst 2 S.; see Etm.; Nicolaus N., Diak. i Eggebæk; [† 9/7 1700; (J. 335; N. St. M. II. 98); Achelis I, nr. 2943; PT 12:6 (1951), s. 146].

13. 9/12 1700. F. S. Laurentius Nicolai; [1714 Sottrup; see der].

14. 1714. Henricus Lillius af Kegenæs, f. Flensborg 24/6 78; St. Sønderborg t. Kbh. 11; C. s. A.; St. i Kiel 14; ~ Eleonora Johansdtr. Krag af Hørup; [† 31/12 1736; (J. 335; Fr. B. III. 107; N. St. M. II. 98); Achelis I, nr. 4010; KUM II, s. 354 (»Henricus Lillius Sunderburgensis«); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 1116].

15. 1737. [Diak. Sottrup 34] Christian Martini, f. Ærø •/2 97; St. Lyksborg t. Jena 16; 1 ~ Maria Elisabeth Jacobsdtr. (Andreæ), vist af Nybøl (S.); 2 ~ 13/4 38 Dorothea Maria Mortensdtr. Rasmussen af Sottrup Diak., E. e. Christopher Oldenburg, Archidiak. i Rendsburg; mindst 3 D.; see 2 Etm.; A. Petersen i N. Løgum; [† 25/6 1781; (J. 335. 343; N. St. M. II. 98. 115; Michl.: Rendsb. 9; Sl. Kb. Ud. 7; Nied. F.-G. XII. 183); Achelis I, nr. 4751].

15b. p. Cap. 1774**. Balthazar Holst, f. Rødenæs 17/10 45; F. Hans Christian H., Sp. ss., siden til Flensbg. St. Maria K.; M. Ester . . . ; ~ F. D. Louisa Sophia Friderica Christiansdtr. Martini; 2 ~ Etm.; [† Flensborg 26/6 1778; (J. 335; N. St. M. II. 98); PT 14:6 (1965), s. 135].

16. 1782 [p. Cap.* 79] Reinhold Lorentsen Petersen* af Broager, f. 13/5 50; St. Flensborg t. Kiel 70, i Gøttingen 73; ~ F. E.; [# 1839; † 31/3 44; (J. 335; M. 167; N. St. M. II. 98; Nied. F.-G. X. 67); Achelis II, nr. 6736].

17. 17/9 1839 [Cat. Kbh. Petri K. 13/3 35, o. 13/5] Christen Wollesen; [1849 Sp.*; see der].

18. 5/5 1849 [Diak. Ulderup 22/12 43] Peter Hjort; [afsat 1851; see Hoptrup].

19. 1/11 1852 [Frivillig i Krigen 50; Afsked som Cpt. 51] Julius Carl Gerhard Schleppegrell, f. Slag. 17/11 11; F. Major Georg Carl Ludvig v. S., Ritmester og Eskadronschef; M. Juliane Frederikke Rodtwitt; St. Slag. 32; C. 14/1 42, h.; Huuslærer 45; Lærer v. Slag. Bgrsk. 47; Frivillig i Krigen 48; Secondlieut. i Krigsreserven 1/9 48; Premierlieut. 19/8 49; R.* 9/9 49; Sp. Vaagø, Fær., 16/7 – 18/8 50, Kaldelsen blev efter Ansøgning taget tilbage; ~ 37 Louise Siemsen, f. 12, † Chrhvn. 28/10 52; F. Jens S., Landinsp. i Sorø; 3 S., 4 D.; [20/5 1864 afsat af Preusserne; # af d. d. R. 28/10 s. A.; Lærer v. Kommunesk. i Kbh.; Folkethingsmd. af Nykjøb. p. F. 22/9 69; † 24/7 1872; (W. III. 718; M. 167; Fr. B. III. 151; Volb. 21; K.-K. 1862 S. 19); Wib. Suppl., Till. 26 (= Fær)].

20. 1863. Ludwig Andreas Reuter, tillige c. Sp. t. i Haderslev 16/5 – 23/10 64; [1883 Sp.*; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Broager Kirke, s. 2284-2328, .
Grove-Stephensen, F.S.: Fra katolsk til luthersk præsteskab på Sundeved. Personalhistorisk Tidsskrift, 15:2 (1967-68), s. 13-18.