Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1510. Klægsbøl (Klixbüll),

Kær Herred (Karrharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1614; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1569. Claus (Olaus) Broderus; [† 1612; (J. 483; Krafft. 400 L. 17-18)].

2. o. 2/12 1612, i. 27/2 13. Nicolaus Esmarch, f. Ravnkjær 80; F. Jacob Nicolai E., P. i Ravnkjær; M. Margrethe Clausdtr. Hansen; St. i Rostock 04, i Wittenberg 07; ~ 15/5 14 Anna Lucht, d. 10/1 88; F. Johannes L., P. ved Slesvig Domk.; M. Anna Petersdtr. Holmer; (mindst) 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 27/8 1655; (J. 483; Krafft. 400; B. II. 340 L. 1-5; C. lit. I. 162; B.-D. 1086 (Ligt. o. Johs. Esmarch); K.- u. S.-bl. 1890 No. 48; Viertelj. f. Heraldik. XI. 400); Achelis I, nr. 1074].

3. 1655 [Cap.** 52] F. S. Mag. Johann Esmarch, f. her 6/12 16; St. Flensbg. t. Hamburg 34, i Kønigsberg 36, Mag. sst. 12/4 40; ~ 30/8 52 Dorothea Reimers, f. 10/2 35; F. Heinrich R., Forv. p. Lindeved; M. Anna Hannemann; (mindst) 4 S.; 2 ~ Etm.; see Johann D. E. i N. Haksted; [† 10/8 1666; (J. 483; C. lit. I. 162; B.-D. 1086 (Personalia); Køn. Matr. I. 370; K-. u. S.-bl. 1890 No. 48; Viertelj. f. Heraldik. XI. 400); Achelis I, nr. 1935, (3189-91 sønner)].

4. 1667. Mag. Marcus Esmarch, f. Sørup 19/2 27; F. Nis E., Gdmd. p. Søndersø, Sørup S. (Bdr. t. Nr. 2 her); M. Anna Diderichsen; St. i Wittenberg 51, Mag. sst. 26/4 53, i Giessen 53, i Strassbourg 55; ~ 9/4 68 F. E., † 6/6 00; (mindst) 1 D.; see Etm; [† 6/7 1699; (J. 483; C. lit. I. 162; Gies. Matr.; Strassb. Matr. I. 624; K.- u. S.-bl. 1890 No. 22. 49. 50; Viertelj. f. Heraldik. XI. 399); Achelis I, nr. 2396].

5. 1699 [Cap.** 17/12 91] Nicolaus Hoyer af Karlum, f. 17/8 69; St. i Wittenberg 97, i Kiel 89; ~ 8/1 92 F. D. Anna Christina Marcusdtr. Esmarch, f. 18/12 68; (mindst) 2 D.; see Etm.; N. Hoyer og J. Geerckens, Diak. t. Flensbg. St. Johs. K.; [† 1729; (J. 483; O. H. Moller. IX. 48 L. 2-1 n.; Viertelj. f. Heraldik. XI. 399; Sj. Gejstl. 60); Achelis I, nr. 3673].

6. 1730. Hieronymus Grauer af Horsbøl, f. 13/6 03; St. i Kiel 23; C. Slesvig 29; ~ 13/6 30 F. D. Dorothea Nicolausdtr. Hoyer; (mindst) 2 S., 3 D.; see Hieronymus G. i Hjortkjær; L. Petersen i Broager; Etm.; (P. Johannsen, Diak. i Grumtoft); [† 9/9 1752; (J. 483); Achelis I, nr. 5012, (6224 søn)].

7. 1753. Bernhard Caspar Kamphøvener, f. Aabenraa 13/7 22; F. Bendix K., Herresfgd. og Bgmstr. (fmtl. Bdr. t. Friedrich K. i Rise); M. Anna Wilhadsdtr. Fabricius af Løit; St. Slesvig t. Jena 40, i Rostock 43; i Kbh. 46; C. Kbh. 47; ~ F. D. Anna Christina Grauer, † 77; (mindst) 2 S.; [† 26/11 1776; (J. 483 f.; Had. Joh. 44; Ersl. S. II. 11 L. 15-13 n.; Nied. F.-G. XIII. 77); Achelis I, nr. 5643, (6952, 7347 sønner); KUM III, s. 69, 78 (»Bernhardus Casparus Kamphøuener«, 26 år gl.)].

8. 2/2 1778 [Diak. Nybøl (T.) k. 18/2 70] Matthias Friis, d. Flensbg. 8/12 39; F. Georg F., Herredsfgd. i Husby H.; St. Flensbg. t. Helmstedt 60, i Halle 62; C. Flensbg. 65; ~ 70 Marie Bruhns; (mindst) 1 S., 1 D.; [† 2/3 1787; (J. 484. 508; P.-T. 1 R. II. Tillæg S. 9 L. 19; Schl.-H. Anz. 1770 S. 223); Achelis II, nr. 6370, (7707 søn); PT 1:2 (1881) Tillæg s. 9; 14:6 (1965), s. 132].

9. 1786 [Diak. Nybøl (T.) 78, tillige Degn 77] Balthazar Stephanus Faber, f. Tønder 4/9 40; F. Egidius Hermann F., Parykmgr.; St. Tønder t. Kbh. 65; Rtr. Nordborg 68; [† 24/8 1794; (J. 484; 508); Achelis II, nr. 6604; KUM III, s. 250 (»Balthasar Stephanus Faber, Tunderensis«)].

10. 10/11 1794, i. 95 [Klangsbøl 86] Peter Lorenzen, f. Pelworm 14/8 60; F. Lorens Johannsen, visstnok Møller; St. Husum t. Kiel 80; Hører i Kiel 83; C. Glückstadt 85; [† 9/6 1802; (J. 484. 535; M. 408; Wulff. 6; Lüb. & Schr. 354); Achelis II, nr. 7074].

11. 8/11 1802 [Nykirke (F.) 21/6 99] Johann Matthiesen, f. Flensbg. 28/11 69; F. Hans M., Bødker; M. Anna Wildenbruch; St. Flensbg. t. Kiel 87; C. Gottorp 95; 1 ~ 00 Elisabeth Hedevig Hansen, d. 28/1 73, † 28/1 08; F. N. Hansen p. Søndergd., Emmerslev S.; (mindst) 1 S.; 2 ~ 6/11 11 Anna Christine Dorothea Knutzen, f. Aarslev, Hjortkjær S., 17/9 77, † 30/3 35; F. Knud K., Sognefgd.; M. Anna Cathr. Tychsen; see Etm.; [† 7/11 1842; (J. 484. 999; M. 269. 408; Fr. B. I. 153 f.; Wulff. 17); Achelis II, nr. 7331; Fr.B. I, s. 153-54].

12. 12/4 1843 [p. Cap. 33, Cap.** 11/1 35] F. S. Friedrich Wilhelm Matthiesen, f. her 9/6 03; St. Flensbg. t. Kiel 27; C. Gottorp 32; [# 1856; † Flensbg. •/11 1866; (J. 484; M. 408; Fr. B. I. 92; Wulff. 52; Hjelholt); Achelis II, nr. 8949; Fr.B. I, s. 92].

13. 8/5 1857, o. Flensbg. •/5 [Rtr. Aabenraa Bgdsk. 1/8 50] Edvard Magnus Buch; [15/6 1860 N. Haksted, afsat af d. t. R. 22/5 64; see Nebsager-B.].

14. 25/11 1860 [p. Cap. Kvislemark-F. 16/7 57, o. 12/8] Christen Pram Gad; [7/2 1864 fordreven af Pøbelen; # af d. d. R. 28/10 s. A.; cst. P. t. St. Hans Hosp. 8/3 66; see Broby-S.].

15. 1864. Friedrich Julius Heinrich Evers, f. Warnsdorf v. Lübeck 20/5 34; F. Nik. Heinrich E.; M. Christina Margaretha Hildebrandt; St. i Erlangen 55, i Kiel 58; C. Flensbg. 60; 1 ~ Pronstorf 30/5 61 Mathilde Catharina Dorothea Jaacks, † 30/5 69; 2 ~ Emma Mathilde Emilie Schramm, f. 1/11 37, † 2/2 1900; [1868 Diak. Oldesloe; P. i Grömitz 76; † 1/8 1888; (M. 408. 1011. 1113; Wulff. II. 39; Volb. 56; K. u. S.-bl. 1888 S. 128; Nied. F.-G. XIV. 30)].

———————————

 

 

No 1510b. Diakoner i Klægsbøl (Klixbüll).

[Kær Herred (Karrharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1614; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1592 [Degn her c. 86] Simon Nissen, tillige Degn, f. c. 66; see Broder N. i Tinglev; [† 1606; (J. 484; Krafft. 400 L. 22-23; A. f. S. u. K. I. 277)].

2. 1606 [var P. et andet Sted før 06] Johannes Danus; [fmtl. † c. 1620; (J. 484; Krafft. 400)].

3. 1620 [Hør. Sønderbg. 16] Henricus Scheele, f. Rostock; St. i Greifswald 15, i Kønigsberg 16; [† e. 1620; (J. 484; Krafft. 400; A. f. S. u. K. I. 277 f.; Greifsw. Matr.; Sb. Latinsk. 24);].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 483-84.