Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1500. Grumtoft (Grundhof),

Husby Herred (Husbyharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1721; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1548) [Adelby . . ] Nicolaus Klinker (Klincke); [15 . . Adelby; see der].

2. 15 . . Johann Voget (Vaget); [† 1551; (J. 983)].

3. c. 1551. Henning, fra Thüringen; [† 1572; (J. 983)].

4. c. 1572. Lorenz Arensberg; 1 ~ . . . . ; 2 ~ 17/9 87 Annecke Balzers; see Etm.; [† 15/5 1592; (J. 983; R. A. 610. 638. 896. 1066)].

5. o. 1/4 1593 [Hør. v. Flensbg. Latinsk. 86] Johannes Klye* (Clie), f. Flensbg.; F. fmtl. Harmen K.; St. i Rostock 83; ~ 17/11 94 F. D. . . . . Lorenzdtr. Arensberg.; [† 1644; (J. 983; Rost. Matr.; R. A. No. 582. 945. 1066; Sim. 185); Achelis I, nr. 674].

6. 1645 [Diak.* 31] Johannes Bonnix af Læk; St. Bordesholm t. Kønigsberg 29; ~ . . . Mathiasdtr. Hoe; F. M. H., Kbmd. i Flensbg.; [† 1658; (J. 983; Køn. Matr. I. 315 (»Leccoviensis«); O. H. Moller. V. 12 L. 18-19); Achelis I, nr. 1731].

7. 1659. Hinrich Henschen, f. Flensbg.; St. i Kønigsberg 48; [† 6/3 1690; (J. 983; Køn. Matr. I. 498); Achelis I, nr. 2295].

8. 27/5 1690 [tydsk Cap. t. Kbh. Frelsers K. 21/4 88, blev 21/1 90 tydsk Sp. sst.] Mag. Olaus Alter, f. Bergen; F. fmtl. Johannes A., fra Edenburg (nu Sopron) i Ungarn; St. Bergen t. Kbh. 74, Bacc. 76; Mag. Kbh. 28/6 88; ~ Anna Lorentzen, f. 21/6 71 (d. Flensbg. Marie K. 25/6), † 09; (hendes Bdr. var Diak. i Ulsnæs i Angel; Sstr. t. Birthe L. ~ J. J. Sorterup i Lyderslev-F.); F. Friederich L., Bgr. og Kbmd. i Flensbg.; M. Birgitte Gothardsdtr. von Lutten; 2 S., 4 D.; Sønnen Johan Hermann A. blev Sp. i Hütten; [† 27/3 1709; var suspenderet 1692–93; (W. II. 156; Hellm. 147 f.; J. 983; J. & M. IV. 148; Jul. Christesen. 67); KUM II, s. 48, 71, 159 (»Olaus Alteri«); Sollieds bergenske skifteuddrag s. 1235, 1332; formodet fars død; PT 1990, s. 41, 42-43; E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 254].

9. 1709 [Diak.* 05] Andreas Daetry (Dätry), f. Flensbg. 1/11 76; (Bdr. t. Johannes D. p. Glücksborg); F. Paul D., Skrive- og Regnelærer v. Flensbg. Skole; St. i Jena 95; ~ 27/6 20 Christina Augusta Maria Mejer; F. Dr. jur. H. M. i Lübeck; M. Elisabeth Augusta Axen; [† 1727; (J. 983 f.; V. f. K. IV. 451; Jul. Christesen. 67. 73; Nied. F.-G. XII. 146); Achelis I, nr. 3957].

10. 1728. Johann Christoph Ordorff, f. Weserlingen v. Halberstadt 1/4 94; F. . . . , boede i Weserlingen v. Halberstadt; St. i Halle, i Helmstedt; ~ 10/9 28 Agnete Kier, f. 14/3 07, † 20/8 50; F. Brygger i Kbh.; [† 22/4 1757; (J. 983 f.; Visitat.-prot. 1746; Jul. Christesen. 68 f.)].

11. i. 7/8 1757 [Drelsdorf 54] Georg Jordt, f. Bønstrup, Grumtoft S., 27/6 06; F. Claus J., Frikaadner og Snedker i Bønstrup; M. Catharina Erichsdtr.; St. i Jena 27; C. Rendsburg 29; Huslærer hos Grev v. Schulenberg i Paris i 7 Aar; Diak.* 39; ~ 19/8 40 Ingeborg Lorenzdtr. Sønnichsen, der overlevede ham; F. L. S., Kbmd. i Hamburg; M. Anna Hinrichsen fra Volmerstoft; (mindst) 2 D.; see N. Hinrichsen i Adelby; [† 1/10 1775; (J. 729. 983 f.; Visitat.-prot. 1746; Jul. Christesen. 69. 73; Nied. F.-G. XII. 250); Achelis I, nr. 5138].

12. i. 18/4 1776 [Diak.* 73] Sønnich Boysen, f. Møgeltønder 25/1 42; F. Marcus Lorentzen, Ldmd.; M. Karen Boysen; opdraget hos sin Morbroder, Boy B., Farver i Sønderbg.; St. Sønderbg. t. Kbh. 61, i Halle 64; Hofmester på Møn og i Glückstadt; ~ 11/4 77 Catharina Magdalena Valentiner, f. 2/10 57; F. Hinrich Christian V., Eier af Svendsbygd., Sørup S.; M. Anna Catharina Henningsen fra Tønder; [† 18/3 1815; (J. 983 f.; O. H. Moller V.; Pr.-Ber. 1816 S. 211; Die Heimat 1926 S. 29 f. (Efterslægt); Jul. Christesen. 69. 73); Achelis II, nr. 6448; KUM III, s. 219 (»Sønnichus Boysen, Sonderburgensis«); PT 15:6 (1972), s. 164 (Slægten Bojesen)].

13. 12/1 1816 [Hofp. p. Glücksborg 2/12 96] Jørgen (Georg) Jacobsen*, f. Lyshøi, Grumtoft S., 20/6 65; F. Jacob Andersen, Gdeier i Lyshøi; M. Anna Marie Dietrichsen; St. Flensbg. t. Kiel 83; C. Gottorp 90; Cap.** i Nykirke (F.) 1/3 93; Pr. Flensbg. og Husby 22/4 07 – 22/10 39; R.* 19/10 39; ~ 93 Christiane Sophie Warneck af Munkbrarup, f. 5/3 74; (mindst) 3 S., 1 D.; see J. H. Hansen i Munkbrarup; [† 10/11 1842; (J. 845. 983. 995. 999; M. 256. 260; Fr. B. I. 155, II. 86; J. & M. IV. 338; Lüb. & Schr. 270; Alb. I. 382; N. St. M. X. 462; V. f. K. 2 R. II. 453; Jul. Christesen. 70. 91 f. 248 f. (Slægt); B.-L.); Achelis II, nr. 7183, (8475, 8889 sønner); Fr.B. I, s. 155, II s. 86].

14. 18/4 1843 [Probsteierhagen 24/6 21] Georg Carl Wilhelm Schmidt, f. Probsteierhagen, Holsten, 17/3 94; F. Johannes Georg S., Sp. i Schønberg, Holsten; M. Catharina Elisabeth Georgine v. Negelein; St. i Kiel 12; C. Glückstadt 17; Lect. Preetz 2/11 17; Sp. i Krummendiek 5/3 20; 1 ~ 26/4 20 Anna Caroline Christiane Maria Oehlers; F. Joh. Christoph Oe., Klosterorganist i Preetz; M. Henriette Fried. Hofmeister; 2 ~ Emma Henriette Adolphine Salomon fra Kiel; [# 1850; † Kiel 11/5 s. A.; (M. 260. 786. 1094; Lüb. 194. 260; Fr. B. I. 58; Wulff. 34; Alb. II. 342; A. f. S. u. K. IV. 234; Jul. Christesen. 70; Sj. Gejstl. 80); Fr.B. I, s. 58].

15. 1851 [Rylskov 17/3 43] Hans Andresen, f. Medelby 8/7 97; F. Andreas A., Smed; M. Ellen Johannsen; St. i Kiel 20; C. Gottorp 24; Lect. Preetz 23, Rtr. sst. 9/6 28; ~ Anna Christina Holst, der overlevede ham; [† 4/3 1858; (M. 260. 274; Fr. B. I. 112; Wulff. 41, II. 1; Volb. 31; Augustiny. 75; Jul. Christesen. 70); Achelis II, nr. 8519; Fr.B. I, s. 112].

16. 21/8 1858 [Husby 14/11 50] Aleth Sophus Hansen; [afsat af d. t. R. 64, # 28/10 s. A. af d. d. R.; see Ledøie-S.].

17. 9/4 1864 [tillige cst. Sp. og Pr. Broager 9/4 64] Bertel Petersen Godt; [# 23/4 1865; 1/8 1864 Generalsuperintendent for Hertugd. Slesvig; see Broager].

18. 1865 [Genf 55] Peter Friedrich Andersen, f. Flensbg. 25/3 16; F. Balthazar A., Kbmd.; M. Anna Maria Petersen; St. i Berlin 36, i Kiel 38; C. Gottorp 41; Huslærer hos Grev Blücher-Altona i Kbh. 41; Compastor. Husum 19/12 45, # 50; Vikar Eichede 50; Cap. Reinbek, Steinbek S. 51-54; Pr. 79; Røde Ørn 3. Kl. 92; ~ 13/3 46 . . . . . Bärens, f. c. 22; F. Lombardforv.; [# 1892; † Flensbg. 7/4 1899; (M. 260. 456; Fr. B. I. 118; Wulff 62, II. 25; Alb. I. 11; Volb. 31; K.- u. S.-bl. 1899 No. 17. 19. 20; J. C. Friedrichsen. 77; Jul. Christesen. 71 f.); Achelis II, nr. 9395 Fr.B. I, s. 118].

———————————

 

 

No 1500b. Diakoner i Grumtoft (Grundhof).

[Husby Herred (Husbyharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1721; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. c. 1527. Georg Jacobi Wulf; [c. 1568 Rylskov; see der].

2. 1568 [Diak. Svenstrup . . ] Laurits Petersen; [† 1576; (W, III. 238; J. 983. 1641; K.-S. 2 R. I. 474)].

3. o. 6/9 1576. Friederich; (J. 983; R. A. No. 257).

4. c. 1580. Johannes Gericius, f. Angel; maaskee St. i Rostock 68; [c. 1587 vistnok forflyttet til »Svansen hinsides Slien«; Achelis I, nr. 426 (»Johannes Goricius«)].

5. o. 25/5 1587. Franciscus Møller; [1593 Adelby; see der].

6. 1594 [Huslærer hos Wulf v. Ahlefeldt p. Swensby 92] Henning Wendt (Wind); F. maaskee Claus W., Rdmd. i Flensbg.; St. Flensbg. t. Rostock 90; ~ 14/8 95 . . . . ; [vist † c. 1607; (J. 983; R. A. No. 902. 1016. 1116); Achelis I, nr. 788 (»Henningius Wendius«); Flensborg nr. 73].

7. 1607. Peter Gericius (Geritz) af Rylskov, f. 82; St. Flensbg. t. Gøttingen 01; St. i Helmstedt 04; ~ 08 Magdalena Grebnitia (Grevinitz) fra Kiel; (mindst) 1 D.; [1613 Karby (i Svansen); † 1657; (J. 983. 1405; B.-D. 1114; Nordalbingen. 5 Bd. I. 97); Achelis I, nr. 1082].

8. c. 1613. Petrus Serenatus; [† 1615; (Meddelelse fra Grumtoft Præstearkiv – ifølge en Beretning af Georg Jordt, Sp. nr. 11 her)].

9. 1615. Petrus Johannis, fra Flensbg.; St. i Rostock 12; [† 28/2 1631; (J. 983); Achelis I, nr. 1261].

10. 1631. Johannes Bonnix; [1645 Sp.*; see der].

11. 1645. Thomas Johannsen, fra Haderslev; St. i Rostock 41; [# 1659; (J. 983; Had. Joh. 34, Nr. 137; Rost. Matr.; Jul. Christesen. 72); Achelis I, nr. 2068].

12. 1659. Anton Mauritius; [1660 St. og L. Solt; see der].

13. 1660. Jacob Prehn, f. Flensbg. 23/6 35; F. Naamann P., Oldermd. i Skomagerlauget i Flensbg.; M. Catharina Iversen; St. Flensbg. og Lüneberg t. Leipzig 55; ~ 61 Margraretha Asmusdtr. Lassen; F. A. L., »Erbgesessener« p. Dollerup; M. Abel Albinidtr.; 2 ~ Paul Hansen i Dollerup; [† 5/5 1663; (J. 983 f.; O. H. Moller. I. 8; Jul. Christesen. 72); Achelis I, nr. 2578].

14. 1664. Philip Schatten, fra Eisleben; St. i Rostock 53; see Etm.; [# 1683, da han tabte Hukommelsen og ikke engang kunne bede Fadervor; † 1685; (J. 984; Hellm. 147; Rost. Matr.; Jul. Christesen. 72)].

15. 1685 [p. Cap.* 83] Christopher Probst, f. Koldenbüttel 20/9 54; F. Hinrich P., Rtr. i Koldenbüttel; St. i Helmstedt 75; ~ 20/12 83 F. D. Catharina Philipsdtr. Schatten; [1697 Diak. Nordhastedt i Holsten, byttede Kald med Etm.; 1707 Sp. sst.; † 1/9 1736; (J. 984; Hellm. 147 f.; Lüb. 539; J. & M. IV. 148; Jul. Christesen. 72 f.); Achelis I, nr. 3276].

16. 1697 [Diak. Nordhastedt i Holsten 96, byttede Kald med Formd.] Jacob Mackens, f. Hamburg 19/8 68; St. i Wittenberg 88; C. Hamburg 92; 1 ~ Anna Margaretha Volckmar; F. Peter V., Sp. i Uetersen; M. Gertrud Uphoffen; 2 ~ 5/5 18 Cæcilie Marie Jespersdtr. Engberg af Stubbekjøbing-M., f. 22/2 62, E. e. Johann Volckmar, Sp. t. St. Cathr. i Hamburg; [1704 Diak. t. St. Cathr. i Hamburg; # 32; † 13/1 1734; (J. 984; Hellm. 149; J. H. R. Janssen. 67. 298; Hamb. Schriftst. VII. 525; B. II. 318 L. 4-7; F. G. II (Stamt. o. Fam. Engberg II); Jul. Christesen. 73; Z. f. Hamb. G. XXXI. 57)].

17. 1705. Andreas Daetry (Dätry); [1709 Sp.*; see der].

18. 1709. Christian Bielefeld, f. Krempe c. 76; St. i Jena, i Kiel 99, i Kbh. 08; ~ 6/8 10 Anna Sophie Schiwe, b. 22/12 22; F. Caspar S.; see Ludwig B. i Sterup; [1715 Kellinghusen; † 1729; (J. 984; Kusz. 22; B.-D. 998; Lengnick 1 Hf. 5; Jul. Christesen. 73); KUM II, s. 330 (»Christianus Bielefeldt, Crempa-Holsatus«, 32 år gl.)].

19. 1715 [Fp. 11] Eberhard Ahrendts (Arends), f. Hamburg; F. Borger; St. i Kiel; C. Hamburg 98; [† 28/8 1728; (J. 984; C. lit. I. 21; Hamb. Schriftst. I. 21; J. H. R. Janssen 300; Hirsch; Jul. Christesen. 73)].

20. 1728. Bendix Lorenzen, f. Tønder; St. i Kiel 11; [# 1739; † Grumtoft 6/3 s. A.; (J. 984; Jul. Christesen. 73); Achelis I, nr. 4590].

21. 1739 [Huslærer i Paris i 7 Aar] Georg Jordt; [1754 Drelsdorf; see Sp.*].

22. 1755. Johan Nissen, f. Horst; F. Antonius N.; ~ 56 Anna Helene Fabritius fra Aabenraa, der overlevede ham; [† 13/2 1773; (J. 984; A. f. S. u. K. IV. 189 L. 5; Jul. Christesen. 73); PT 14:6 (1964-65), s. 134].

23. 1773 [Hofmester på Møn og i Glückstadt] Sønnich Boysen; [1776 Sp.*; see der].

24. 1776. Peter Johannsen af Valsbøl, f. 23/2 46; St. i Kbh. 64; ~ Augusta Magdalena Esmarch, f. 8/10 59, † 45; F. Heinrich Christian E., Sp. i Bøl; M. Maria Hieronymusdtr. Grauer af Klægsbøl; [1783 Bøl (i Gottorp); Jevenstedt (i Rendsburg) 91; † sst. 3/12 1810; (J. 984. 1153; Lüb. 436; M. 918; Pr.-Ber. 1811 S. 71 f.; Jul. Christesen. 73; Ostang. Pr.-K. 29); Achelis II, nr. 6575; KUM III, s. 242 (»Petrus Iohansen«)].

25. 1783. Georg Hennigsen; [1789 Tøstrup; see Kværn].

26. 3/10 1788 [Hofmester p. Eckhof 88] Christoph Ludwig Vollertsen*, f. Gelting S. 28/10 54; F. Klas V., Hollænder p. Dyttebøl; M. Anna Marie . . . ; St. i Kiel 76; i Halle 79; C. Gottorp 85; ~ 89 Anna Dorothea Elisabeth Clausen, f. Ekernførde 11/8 67, † 25/3 32; F. Carl Friedrich C., Rdmd.; M. Dorothea Magdalena Bornemann; [1/8 1794 Hütten; R.* 11/9 34; D.-M. 30/3 39; † sst. 27/10 1841; Købte 08 Godset Freienwillien; (J. 984. 1233; M. 646; Fr. B. I. 144; Wulff. 6; Jul. Christesen. 74. 99 ff. (Efterslægt)); Achelis II, nr. 6933; Fr.B. I, s. 144, 371].

27. 12/9 1794 [Huslærer hos Godseier Rumohr t. Runtoft 92] Friedrich Heinrich Wilhelm Frølich, f. Lyksborg 25/9 69; F. Martin F., Skovrider; M. Margrethe Dorothea Hollænder; St. Slesvig t. Kiel 88; C. Gottorp 92; ~ 23/4 95 Christine Momsen, f. 25/3 71, † 3/4 38; F. Joh. Hinr. M., Kbmd. i Sønderbg.; M. Anna Marie Jebsen; B.; [5/4 1805 S. Brarup-L. (Gottorp); Borne (Gottorp) 29/4 1812; † sst. 21/1 1845; han nedstammede fra Dr. Martin Luther; (J. 984. 1184. 1188; M. 260. 585. 609; Fr. B. I. 177; Wulff. 14, II. 4; Kordes. 130; Lüb. & Schr. 181; Alb. I. 241; Ostang. Pr.-K. 31; Jul. Christesen. 74; A. f. Sip. VIII. 168); Achelis II, nr. 7392; Fr.B. I, s. 177].

28. 1805 [Cat. v. Seminar i Kiel 94] Peter Michelsen; [29/12 1818 Stenbjerg; see der].

29. 8/6 1819 [Huslærer hos Kammerherre v. Neergaard i mange Aar] Christoph Georg Jacobsen, f. Ravnkjær 17/1 75; F. Peter Hinrich J., Forp.; M. Anna Christ. Philipsen; St. Slesvig t. Kiel 95; C. Gottorp 02; ~ Engel Augusta Heick; 2 ~ Etm.; [† 24/3 1821; (J. 984; M. 260; Wulff. 25; Pr.-Ber. 1822 I. 96; Jul. Christesen. 74; A. f. Sip. VIII. 170); Achelis II, nr. 7646].

30. 3/7 1821, i. 14/4 22 [Huslærer . . ] Peter Wree, f. Søndersø, Sørup S., 20/1 82; F. Peter W., Ldmd. i Søndersø; M. Anna Dorothea Tramsen; St. i Kiel 02; C. Gottorp 09; ~ 25/9 22 F. E., der overlevede ham; [† 20/12 1829; (J. 984; M. 260; Wulff. 30; Pr.-Ber. 1829 S. 250 f. 524; Jul. Christesen. 74); Achelis II, nr. 7933].

31. 12/4 1831 [Diak. Svabsted 23] Peter Carstens, f. Immersted, Svesing S., 15/8 91; F. Peter C., Ldmd.; M. Margarethe . . . ; St. Husum t. Kiel 15; C. Gottorp 21; ~ Maria Dorothea Kleekamp fra Kiel, der overlevede ham; [† 22/9 1832; (J. 634. 984; M. 260; Wulff. 38; Pr.-Ber. 1821 VI. 157, 1833 S. 22; Jul. Christesen. 74); Achelis II, nr. 8313].

32. 14/11 1833, i. 2/2 34 [Rtr. Burg p. Femern 24] Diedrich Harries af Siversted, f. 7/6 91; St. i Kiel 10, i Gøttingen 12; C. Gottorp 15; [# 1851; † Børsby, Gelting S., 2/10 1857; (J. 984; M. 260; Fr. B. I. 89; Wulff. 33, II. 5; Alb. I. 326; Jul. Christesen. 74 f.); Achelis II, nr. 8104; Fr.B. I, s. 89].

33. 4/11 1851, o. Flensbg. 5/12, Jacob Hansen; [7/7 1856 Gelting; see Randers 1. r. Cap.].

34. 29/9 1856, o. Flensbg. 22/10, Jens Wilhelm Hansen; [12/4 1859 Kværn; see Hobro-S.].

35. 4/7 1859, o. Flensbg. 21/10 [Adj. Flensbg. Latinsk. 11/10 56] Jens Krog; [21/12 1863 St. og L. Solt; see Kjerteminde-D.].

36. 1864 [Diak. Wilster 58] Peter Knuth, f. Flensbg. 2/9 19; F. Marcus Adolf K., Brbr.; St. i Kiel 41; C. Gottorp 46; p. Cap. Sülfeld 56; [† 26/12 1879; (M. 260. 810; Wulff. II. 31; Volb. 31; Jul. Christesen. 75; Sonnink z. Wilster 110); Achelis II, nr. 9625].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 983-84.