Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1533. Stenbjerg (Steinberg),

Ny Herred (Nieharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. ; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. c. 1502. Thomas Assersen*, var catholsk P., gik over til Lutheranismen; [# 1552, da han købte sig ind i Helligaandshuset; b. Flensbg. 3/8 1553; (J. 1027 f.; O. H. Moller XI. 41; B.-L.)].

2. (1568). Nicolaus Brun; [var her endnu 1602; (J. 1028; R. A. No. 418)].

3. (1613). Richard Olsen; [levede endnu 1640; fmtl. † c. 1642; købte i 1633 Godset Nordgaard sm. med Andre; (J. 1028)].

4. 13/3 1642. Mauritius Müller fra Flensbg.; St. i Rostock 35, i Kønigsberg 40; [† c. 1660; (J. 1028; Rost. Matr.; Køn. Matr. I. 410); Achelis I, nr. 1920].

5. c. •/7 1660 [Rtr. Rendsburg 56] Mag. Johan Eggers fra Rendsburg; St. i Kønigsberg 41, i Rostock 48; Mag. sst. 49; ~ Anna Christina Henningius af Flensbg. St. Nic. K. Diak.; 2 ~ Etm.; (mindst) 3 S.; [† 1665; (J. 1028; Køn. Matr. I. 424; Rost. Matr.; Schl.-H. Anz. 1759 S. 666 Note 9; Høft: Rendsbg. 268; Bruhn: Koldenb. 166 L. 5); Achelis I, (nr. 3522, 3694 sønner)].

6. 15/10 1665. Peter Holst* (d.æ.), f. Koldenbüttel 29/12 37; F. Hans H., Lensmand; M. Maria Joens; St. i Rostock 55, i Leipzig 60; ~ 22/4 66 F. E.; (mindst) 2 S., 1 D.; see Nr. 7 her; A. Ambders i S. Løgum; [† 23/3 1716; (J. 1028; Rost. Matr.; K.-S. 2 R. II. 528; Bruhn: Koldenb. 165 f.); Achelis I, nr. 2575 (3918 søn)].

6b. Cap. 1695, i. 24/6, F. Steds. Johan Eggers (d.y.), f. her; St. i Kiel 83, i Jena 88; [† 30/3 1706; (J. 1028; Nied. F.-G. XII. 143); Achelis I, nr. 3521]

7. i. 6/6 1706**. Johan Petersen Holst, en Søn af Nr. 6, f. her 20/12 71; St. i Kiel 92; ~ Anna Catharina Buchholtz; (mindst) 2 S., 1 D.; see Etm.; Wilhelm H., Diak. i Ullerup; Ph. E. Hammerich i Kværn; [† 13/1 1745; (J. 1028); Achelis I, nr. 3827].

8. 1745 [Cap.* 42] F. S. Peter Holst (d.y.), f. her 13/6 08; St. Flensbg. t. Jena 29; C. Flensbg. 35; ~ 43 Anna Elisabeth Michaelsdtr. Holst af Kværn; [† 9/7 1768; (J. 1028; O. H. Moller. IX. 17 L. 6-9; Nied. F.-G. XIII. 8); Achelis I, nr. 5221].

9. 18/12 1768, i. 18/4 69 [Rtr. Friedrichsberg 61] Johann August Schmidt, f. Friedrichstadt 2/1 34; F. Johann August S., Postmstr.; St. Husum t. Gøttingen 53; ~ Dorothea Elisabeth Kønig, f. 9/11 42, † 22/5 23; (mindst) 3 S.; [† 16/12 1778; (J. 1028; Nied. F.-G. VIII. 119. (143).); Achelis II, nr. 6083 (7457, 7760, 7790 sønner)].

10. 1779 [S. Brarup-L., Gottorp Pr., 75] Carl Ludwig Scheitz (Schaiz), f. Hambg. 24/2 38; Compast. Helgoland 66, P. sst. 72; ~ Margaretha Gabriele Cramer; F. fmtl. Peter Petersen C., P. p. Helgoland; M. Maria Magdalena Brodersen; (mindst) 1 D.; see H. C. L. Holm i Emmerlev; [† 23/6 1785; (J. 699. 1028. 1188; Ostang. Pr.-K. 28)].

11. 1786 [Tøstrup 77] August Jacob Langelott, f. Bredsted 6/8 43; F. Joel Friedrich L., Advokat; M. Christine . . . ; St. Flensbg. t. Halle 64; C. Flensbg. 69; Hofmester forslellige Steder; ~ Engel Adelgunde Evers, † 24/6 96; [† 24/6 1805; (J. 1028. 1170; Ostang. Pr.-K. 28); Achelis II, nr. 6563].

12. 1805 [Kaleby-M. 93] Andreas Christian Brinckmann, f. Slesvig 18/6 65; F. Christian Hermann B., Herredsfgd. i Krop H., siden i Strukstrup H.; St. Slesvig t. Kiel 85, i Leipzig 87, i Jena s. A.; C. Gottorp 88; Diak. Hohenwestedt 89; ~ N. Elmenhorst, † 17/4 34; (mindst) 1 S.; [1818 Wedel; # 42; R.* 39; † Wedel 12/5 1851; (J. 1028. 1317; M. 286. 594. 714; Lüb. 383. 434; Leipz. Matr.; Wulff. 9; Lüb. & Schr. 74; Alb. I. 85; Ostang. Pr.-K. 30; A. f. Sip. VIII. 126; Nied. F.-G. XIII. 118); Achelis II, nr. 7246 (9277 søn)].

13. 29/12 1818, i. 14/2 19 [Diak. Grumtoft 05] Peter Michelsen, f. Bøl 20/8 66; F. Peter M., Inderste; St. i Kiel 91; C. Glückstad 99; Cat. v. Seminar i Kiel 94; [† 9/9 1830; (J. 984. 1028; M. 260. 286; Wulff. 22; Pr.-Ber. 1831 S. 568; Jul. Christesen. 74); Achelis II, nr. 7525].

14. 2/8 1831, i. 16/10 [Diak. Hennstedt 15/6 17, forvaltede tillige Præsteemb. i Schlichting 19-23] Johann Albrecht Friedrich Westedt, f. Kiel 31/5 80; F. Pedel; St. i Kiel 97 og 05; C. Glückstadt 05; ~ Juliane Karoline Griebel; [# 1850; † Dyttebøl 3/5 1859; (J. 1028; Lüb. 302; M. 286. 875; Fr. B. I. 54; Wulff. 27, II. 13; Volb. 37); Fr.B. I, s. 54, 371].

15. cst. Sp. 30/11 1850, fast ansat 3/2 51 [Adj. Nykjøb. 18/7 46] Odin Wolf Tidemand; [5/5 1853 Tønder; see Kregome-V.].

16. 12/8 1853 [p. Cap. Hanved 5/8 51, o. 12/10] Peter Henrik Bech; [1864 afsat af d. t. R.; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Lem-Ø.].

17. 1864 [Vesterland p. Sild 12/5 41, entl. 50, men cst. s. A., paany entl. 63 og atter cst. 64] Christian Fredrik Frensen, f. Flensbg. 10/2 08; F. Hans Nicolaus F., Kbmd.; St. Flensbg. t. Halle 28, i Kiel 30; C. Gottorp 33; [† 22/2 1867; (J. 838; M. 286. 357; Fr. B. I. 108; Wulff. 53, II. 4; Volb. 37; K.-K. 1862 S. 24); Achelis II, nr. 8988; Fr.B. I, s. 108].

18. 1867 [Diak. Wiek p. Rügen 57] Reimer Georg Carl Theodor Holm, f. Garding 12/12 27; F. Hans Eberhard H., Diak. i Garding; St. Slesvig t. Kiel 48, Erlangen 51, Bonn 52; [1878 Pr. Hütten; # 99; † Slesvig 21/3 1901, b. Hütten 25/3; Achelis II, nr. 9879].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 1027-28.