Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1502. Hanved (Handewitt),

Vis Herred (Wiesharde), Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1676; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . [cath. P. . . ] Hartwig Davidsen (Vidsen); [fmtl. † 1566; (J. 910)].

2. 1566-1569.

3. 1569. Johannes Volradi, f. Flensbg.; (Halvbdr. t. L. Baumeister, Diak. t. Flensbg. St. Nic. K.); F. Volrad Schrøder (Vollert Snider), Skræder i Flensbg.; M. Margaretha Petersdtr. Laverensen (E. e. Jacob Baumeister); St. i Rostock 63; ~ . . . . ; (mindst) 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1/11 1590; (J. 910; Rost. Matr.; R. A. No. 820. 890; O. H. Moller. I. Tab. IV og S. 20; B.-D. 1306 (Ligt. o. Johs. Moth); Schl.-H. Anz. 1765 S. 305 Note 3); Achelis I, nr. 356].

4. o. 14/11 1591 [Rtr. Kiel 79-84] Mag. Nicolaus Olavius, f. Haderslev; St. i Rostock 74; Mag. sst. 28/8 78; ~ 16/4 92 F. E. . . . . ; (mindst) 1 S., 1 D.; see M. Nissen i Valsbøl; [# 1623; † 1626; (J. 910; Rost. Matr.; Had. Joh. 28; O. H. Moller. I. Tab. IV; R. A. No. 875. 890); Achelis I, nr. 522; PT 15:2 (1968) s. 200].

5. 1623 [Diak. Bordelum 22] Mag. Johannes (Jens) Breckling, f. Breklum •/2 89; (Farbdr. t. Cathrine B. ~ A. Høyer i Karlum, t. Catharina B. ~ J. B. Ambders t. Vesterland på Sild (Sylt) og t. Friderich D. B. i Adsbøl-G.); F. Johannes Hansen B. d. æ., Sp. i Breklum; M. Christina Jensdtr. Nanning fra Hatsted; St. i Wittenberg 11, Rostock 13, Kønigsbg. 15, Mag. Wittenberg 22/9 19, Rostock 21; Subst. Bordelum 16-18; ~ 15/5 22 Agathe Friedrichsdtr. Dame af Flensbg. St. Nic. K., † 10/7 45; 4 S., 4 D.; see 2 Etm.; Johannes J. B. i Lindholm; A. P. Bonnix, Diak. i Læk; Lorenz L. i Enge; J. Boëtius og J. Laurentius i Risum; O. Moller t. Flensbg. St. Nic. K.; (H. Nissen i St. og L. Solt); [# 1664; † Flensbg. 15/5 1672; (J. 733. 735. 910; C. lit. I. 67; Rost. Matr.; Køn. Matr. I. 217; O. H. Moller. XII. 31 L. 11-13; Sl. Kb. Ud. 176 L. 9-8 n.; Allen. I. 119; Fr. v. Jessen. 9. 16); Achelis I, nr. 1240, (2391 søn); Friedrich Brecklings selvbiografi (pdf), s. 1-10, 39].

5b. Cap.* 16/2 1658 [Fp. 57] F. S. Mag. Friedrich Breckling, f. her 5/2 29; St. Flensbg. t. Rostock 46, Kønigsbg. 48, Helmstedt 49, Wittenberg 51, Leipzig, Jena, Giessen 52, Mag. sst. 53, Strassburg 55, Rostock 56; Vikar for S. Klotz t. Flensbg. St. Nic. K. 57-58; ~ Zwolle 23/4 67 Elisabeth Crouse, f. Zutphen 25/12 42; F. Hans C.; M. Clara Kulman; 2 S., 3 D.; [afsat 15/3 1660; Sp. Zwolle i Holland 17/10 60, afsat 68; † Haag 16/3 1711; (J. 910; Køn. Matr. I. 495; Gies. Matr.; Strassb. Matr. I. 623; Rost. Matr.; C. lit. I. 67, III. 72-89; Falcks Sam l. III. 142; Pr.-Ber. 1787 S. 665-75; K.-S. 5 R. V. 580; J. & M. IV. 19-25 (Slægt); B.-L.; Dithm. Gesch. IV. 420 ff.); Achelis I, nr. 2212; Selvbiografi (pdf)].
5c. Cap.* 1660. F. Bdr. Hinrich Breckling, f. her; St. Strassburg 55; 7 S., 1 D.; [# 1664; Ldmd. i Lindholm; † Lindholm 1709; (J. 910; Strassb. Matr. I. 623); Achelis I, nr. 2596; Friedrich Brecklings selvbiografi (pdf), s. 4, 9, 20, 35].

6. 1664 [Cap.* 61] Mag. Hartwig Meyer, f. Rostock; St. i Rostock 42, i Kønigsberg 51, i Kbh. 54; C. Hambg. 59; Mag. Rostock 59; [† 1675; (J. 910; Rost. Matr.; Køn. Matr. I. 527; J. H. R. Janssen. 292; Allen. I. 120; Fr. v. Jessen. 16); KUM I, s. 253 (»Hartwig Mejer«)].

7. 1675 [Quintus i Flensbg. 24/12 71] Wilhelm Buchholz, f. Flensbg. 24/12 36; F. Paul B., Billedskjærer; M. Christina Hansdtr.; St. i Leipzig 58; ~ 17/10 76 Anna Maria Andreasdtr. Hoyer af Karlum, f. 15/8 56, † 17/2 37; (mindst) 3 S., 1 D.; see Etm.; A. Æ. Wedel i Daler; [† 27/7 1708; (J. 910; O. H. Moller. IX. 19 L. 4-6; Vahl XVI. 144 Note; K.-S. 2 R. II. 528; Sj. Gejstl. 60); Achelis I, nr. 2694, (4176, 4631 sønner); PT 2023, s. 159].

8. 1708 [Cap.* 05] F. S. Paul Buchholz, d. her 20/11 77; St. i Leipzig 96, i Halle 98; ~ 12 Sophia Luther, f. 79, † 46; F. Theodor Danielsen L., Sp. i Breklum; M. Dorothea Gregoriusdtr. Michaelis; (mindst) 2 S.; [# 1734; † 1753; (J. 910; Visitat.-prot. 1746; V. f. K. 2 R. VII. 234 L. 17 n.; Nordfr. Ver. 1924 S. 101 (Hustruens Slægt)); Achelis I, nr. 3999, (5340, 5592 sønner)].

9. 1734. Andreas Møller af Flensbg. St. Maria K., f. Flensbg. 26/10 04; St. Flensbg. t. Jena 24; C. Rendsburg 29; ~ •/6 35 Elisabeth Margrethe Lorentzen, f. •/11 10; F. Gjøde Marcussen L., Sp. i Bordelum; M. Agathe Titusdtr. Axen fra Husum; [# 1755; † 8/10 1777; (J. 910; O. H. Moller. IX. 29; Visitat.-prot. 1746; K.-S. 4 R. I. 677 ff.; Nied. F.-G. XII. 249); Achelis I, nr. 5040].

10. 1/4 1755. Axel Ambrosius, f. Bredsted 17/2 24; F. Axel Tobiassen A., Sp. i Bredsted; M. Gardrut Maria Marcusdtr. Lorentzen fra Tønder; St. Helsingør t. Kbh. 44; [† 1759; (J. 910; Sl. Kb. Ud. 20. L. 10 n.); KUM III, s. 44 (»Axelius Ambrosius«, 20 år gl.)].

11. 7/9 1759. Thomas Johannsen af Valsbøl, f. 17/7 32; St. Helmstedt 49; C. Flensbg. 55; O.; [† 29/6 1809; (J. 910; M. 233; Fr. B. I. 144 L. 26); Achelis II, nr. 5937].

12. 28/2 1810 [Aabenraa 1/6 98] Lorenz Andreas Nissen; [5/8 1823 Øsby; see der].

13. 28/10 1823, i. 2/11 [Rylskov 23/10 07] Jes (Jens) Siemsen (Simonsen), f. Fovlløk, Ravnkær S., 28/2 73; F. Jes Simonsen, Ldmd. i Fovlløk, tidl. i Bynderis, N. Brarup S., Gottorp Pr.; M. Metta Cathrine Hansen; St. Slesvig t. Kiel 95; C. Gottorp 01; Vesterp. v. St. Johannes Kloster v. Haddeby; Sp. Nordmarsch 24/9 02; ~ Wilhelmine Cathrine Bruyn fra Slesvig, † 44; (mindst) 1 D.; [# 1854; † 30/3 1859; (J. 688. 910 f. 972.; M. 233. 274; Fr. B. I. 41. 206 L. 6-5 n.; Wulff. 24, II. 11; Alb. II. 392; A. f. Sip. VIII. 170); Achelis II, nr. 7652; Fr.B. I, s. 41].

14. 25/11 1854 [Eggebæk 9/9 51, o. 12/10] Immanuel Friis; [10/3 1864 afsat af d. t. R.; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Soderup-E.].

15. 1864 [Lunden 55] Simon Gerstenkorn Simonsen, f. Haderslev 3/5 11; F. Johan S., Rdmd. og Kbmd.; M. Sophia Catharina Raben; St. Haderslev t. Kiel 30, i Jena 32; C. Gottorp 35; Sp. Hjoldelund 38, # 51; P. i Rhinprovinsen 5. ; Medl. af d. holst. Stænderforsaml. 60-64; Pr. 61-64; 1 ~ 21/2 38 Sophia Gudwig Hiort, f. 1/10 10, † 20/5 63; F. Justitsrd. G. Rudolf H., Amtsforv. i Haderslev; 2 ~ Aabenraa 5/7 65 Marie Wilhelmine Antonette Juncker, f. 2/2 36; F. Peter J., Organist i Tønder; M. Ingeborg Christiane Zoëga; [# 1874; † Eimsbüttel 11/2 1888; (J. 751; M. 233. 458. 878; Fr. B. I. 100; Had. Joh. 63; Wulff. 56, II. 16; Volb. 32; Alb. II. 397; K.- u. S.-bl. 1888 S. 32; Hjelholt; Nied. F.-G. XIII. 125); Achelis II, nr. 9130].

16. 1874 [Bov 64] Georg Christian Petersen af Stenderup, f. 12/1 1817; St. Haderslev t. Kiel 36, i Jena 38; C. Gottorp 41; Hellevad-E. 49; afsat 50; Vikar i Lorbach i Hessen 51; Sp. i Aglasterhausen v. Heidelberg 53; Ihringen, i Storhertugd. Baden, 62; [# 1893; † Flensborg 30/12 1896; (M. 127. 215. 233; Fr. B. II. 176; Wulff. 62, II. 26; Volb. 16; Had. Joh. 66; Nied. F.-G. XIII. 126); Achelis II, nr. 9421].

———————————

 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 910-11.