Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1513. Lindholm,

Bøking Herred (Bökingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1619; Kirkesproget var tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1537 [catholsk P.* 20] Thomas Rodbertus; [† 1552; (J. 514)].

2. 1553. Mag. Albert Meier* (Meyer, Maior), f. Pelworm 28; (Bdr. t. Samuel J. M. i St. Magleby, t. Sara J. M. 1 ~ V. Alberti i Tønder 2 ~ J. Boye i Haderslev og t. Elisabeth ~ J. Petersen i Tønder); F. Johann Meiger, Sp. og Pr. t. Rendsbg. St. Marie K.; M. Vibeke Nielsen fra Hamburg; St. i Kbh. 47; Mag. sst. 50; var foreslaaet til Prof. i Math. i Kbh. 50; 1 ~ Cæcilia Diedrichsdtr. Becker, † 58; F. D. Theodor B., Archidiak. Husum; M. Anna . . . ; 2 ~ 12/11 59 Catharina Frederiksdtr., † P. 28/8 03; F. F. Johansen, Diggreve (Overingeniør) i Lindholm; med begge (mindst) 1 S., 1 D.; [† P. 17/8 1603; Pg. br. 13/9 75, efter Lynild; (J. 514; Tresch. 314; Giessing. III. 92-96; C. lit. I. 395; N. 382; Ehrencr. M. V. 357; K. U. H. I. 200; Mon. hist. dan. 2 R. II. 645 (Note). 651. 668; P.-T. 1 R. III. 120; Cl. Rolfs. 18 Note 1; Sj. Aarb. 1929 S. 155; B.-L.); Achelis I, nr. 130; F-P s. 27 (»Albertus Johannis Meier«); Hegelund I s. 166, 186; II s. 104; SdjyAarb 1963, s. 193; Giessing 3, s. 92-96; EM 5, s. 357-58].

3. o. 18/4 1604 [Cant. Tønder c. 00] Erich Paysen; [1619 Medelby; see der].

4. 1619 [Diak. Medelby c. 12] Johannes Nauclerus (Skipper, Schiffer); St. i Rostock 05; ~ 6/6 19 Catharina Beck; (mindst) 1 D.; see Etm.; [† 1655; (J. 467. 514; Krafft. 400; Rost. Matr.; N. St. M. IV. 844 L. 11-5 n.); Achelis I, nr. 1104].

5. 1655 [Cap.* 50] Johannes Breckling af Hanved, f. 23; St. i Rostock 40, i Kønigsbg. 44; ~ 22/10 50 F. D. Marineke Johansdtr. Nauclerus (Skipper, Schiffer); 4 S., 3 D.; see Etm.; [† 10/1 1705; (J. 514; C. lit. I. 68; B.-D. 1086 (Ligt. O. Johs. Esmarch); Køn. Matr. I. 461); Achelis I, nr. 2049; Friedrich Brecklings selvbiografi (pdf), s. 1-2, 15].

5b. Cap.* 1686. F. S. Johannes Breckling, f. her; St. i Wittenberg 79; [† 12/9 1693; (J. 514); Achelis I, nr. 3386].

6. 1705 [Cap.*, i. 7/3 97] Nicolaus Niemann, d. Husum 7/5 69; F. Claus N., Bagermstr.; St. i Jena 89, i Leipzig 91; ~ 2/10 98 Elisabeth Ferber (Färber); F. Georgius F., Cant. i Husum; M. Elisabeth Wedderkop; (mindst) 2 S.; [† 14/1 1736; (J. 514; Krafft. 361; V. f. K. 2 R. V. 458; Nied. F.-G. XII. 142. 144); Achelis I, nr. 3726, (4844, II 6136 sønner)].

7. k. 28/10 1736, i. 16/12, Johann Ludwig Branderup, f. Tønder 18/9 09; F. Johann B., Skræder; St. i Jena 29; C. Tønder 35; ~ 37 Anna Tychsen fra Tønder; (mindst) 1 D.; see J. H. Susemihl i Risum; [† 17/12 1787; (J. 514; Nied. F.-G. XIII. 9); Achelis I, nr. 5237; PT 14:6 (1965), s. 130].

8. k. 14/8 1788, i. 28/9 [Rinkenæs 84] Ewald Hansen, f. Høier 30/5 58; F. Christian H., Kniplingshandler; (M. Cathr. Heilwig Fincken?); St. Husum t. Kiel 79; C. Gottorp 83; ~ 88 Maria (Mite) Witt fra Husum; [† 16/4 1820; (J. 447. 514; M. 417; Wulff. 4); Achelis II, nr. 7014].

9. 3/10 1820 [Stedesand 15/3 17] Nicolaus Friedrich Moritzen, f. Maarkær, Sørup S., 22/7 83; F. Peter M., Ldmd.; M. Katharina Marie Hansen; St. i Kiel 02 og 11; Huslærer og v. Landvæsnet 05-11; C. Gottorp 12; Huslærer i Himmelmark e. 12; Stænderdeputeret 42-46; Medl. af Landsforsaml. 48; O.; [5/8 1828 Ulsnæs; # 52; † Maarkær (Mohrkirchteich) 17/11 1859; (J. 499. 514. 1194; M. 417. 427. 625; Fr. B. I. 53; Wulff. 32, II. 8; Volb. 49; K.- u. S.-bl. 1882 No. 31-32; Alb. II. 87); Achelis II, nr. 7932; Fr.B. I, s. 53].

10. 17/3 1829 [p. Cap. Tønder 9/6 27] Christian Christiansen; [25/7 1837 Medelby; see der].

11. 27/3 1838 [Diak. Neuendorf 31/5 30] Jacob Andresen, f. Nybøl (T.) 12/2 00; F. Andreas Jacobsen; M. Inge Andresdtr.; St. i Kiel 22; C. Gottorp 25; ~ 30 Anna Andreasdtr. Hinrichsen; F. A. H., Rdmd. i Nybøl (T.); [# 1874; † 12/2 1880; (J. 514; M. 417; Lüb. 273; Fr. B. I. 80; Wulff 41; Lüb. & Schr. Suppl. 721; Alb. I. 14; K.-K. 1862 S. 22; A. f. S. u. K. V. 326; Heinr. Rave 72); Achelis II, nr. 8610; Fr.B. I, s. 80].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 514.