Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1517. Medelby,

Kær Herred (Karrharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1739; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Nicolaus Struck, „ein Tonderscher Fussknecht“; see O. Lund i Ullerup; [† P. 1565; (J. 466; Schl.-H. Anz. 1759 S. 491)].

2. 1566. Mag. Jørgen Tausen (Georg Tausanus) af Roesk. Dk. (F. blev Biskop i Ribe), f. Ribe; St. i Wittenberg 57; Mag. ss. 12/8 61; [afsat 1566; St. i Leipzig og Erfurt 71; † Kbh. 4/4 1578; (J. 466; Witt. Matr.; Hegelunds Kal. 1578 4/4; Kinch: Ribe II. 89 f.; K.-S. 2 R. III. 358 f.; J.-S. 1 R. V. 236 f.); Helk I, s. 400; Hegelund I s. 127; II s. 78].

3. 1567. Ove Lund; [fordrevet herfra s. A.; 1568 Cant. i Haderslev; see Ullerup].

4. 1568 [Diak. Bordelum 65] Johann Jürgensen Callisen* (Calixtus), f. Aabenraa 39; F. J. C., Skomager; St. i Wittenberg, i Rostock 61; Rtr. Bredsted 64; 1 ~ 67 Cecilia Lütkens, † 16/8 83; 2 ~ 23/5 85 Catharina Clausdtr. Richerts, f. 40, † 29/4 34, E. e. Titke Pawelsen, Kbmd.; F. C. Richertsen, Rdmd. i Flensbg.; M. Ingeborg . . . ; see N. Beck, Diak.*; [† 27/10 1618; (J. 466, 734; Krafft. 400; C. lit. I. 83; Tresch. 159; R. A. No. 520. 1310. 1315. 1464; Rost. Matr. (»Joannes Georgii«); Stamt. Callisen; Sj. Aarb. 1906 S. 169 (Gravsten); Haustedt: Bord. 131); Achelis I, nr. 324].

5. 1619 [Lindholm 04, o. 18/4] Erich Paysen, f. i Viding Hrd.; St. Husum t. Rostock 81 og/eller 89; Cant. Tønder c. 00; [† 1621; (J. 466. 514; Krafft. 403; C. lit. I. 474: Rost. Matr.; Carstens: Die Stadt Tondern. 142); Achelis I, nr. 648, 770].

6. 1621 [Diak.* 19] Andreas Boëthius (d.æ.) af Morsum p. Sild; St. i Rostock 16; ~ Ingeborg Carstensdtr., f. c. 00, † 75; F. C. Petersen, fyrstel. Retsskvr. i Kær H. og Sognefoged i Medelby; M. Christine . . . ; 2 S., 2 D.; see Etm.; Johannes B. i Risum; [† c. 6/6 1652; (J. 466; Krafft. 400; Rost. Matr.; Sl. Kb. Ud. 174 (Stamt.)); Achelis I, nr. 1352].

7. 1652. F. S. Andreas Boëthius (d.y.), f. 4/12 29; St. i Frankfurt a. O. 51, i Leipzig 52; 1 ~ Marin Richtsen; u. B.; 2 ~ 24/9 55 Botilla Christiansdtr., † 11/10 56; F. C. Nielsen, Kbmd. i Flensbg.; u. B. 3 ~ 15/11 57 Catharina Kenckel; (Sstr. t. Stephan K. i Tønder); F. Stephan K., Kbmd. i Flensbg.; M. Catharina Klöcker; 6 S., 8 D.; see Etm; [† 4/12 1690; (J. 466; Intelligentsbl. f. Tønder og Omegn 1859 No. 38 S. 183 Sp. 2 L. 10-11; Sl. Kb. Ud. 174 (Stamt.)); Achelis I, nr. 2432].

8. 1691. F. S. Johannes Boëthius, f. 15/11 66; St. i Kiel 86, i Helmstedt 90; ~ 96 Catharina Roost, d. Tønder 12/2 73, † 08; (Sstr. t. J. Roost i N. Løgum og Løgumkl., t. Ingeborg R. ~ B. Brodersen i Ballum, t. Helene R. ~ J. Henningsen i Møgeltønder, t. Johanne R. ~ F. C. Bruhn i Humtrup og Faster t. Jacob R. i Rødenæs); F. Jacob R., Bgmstr. i Tønder; M. Ancke Lorenzen; 5 S., 3 D.; see Johannes B. i Risum; Andreas B. i Eggebæk; Etm.; [† 1713; (J. 466; Sl. Kb. Ud. 174 (Stamt.)); Achelis I, nr. 3628; Kbg. Tønder (1653-1726), opsl. 102 (1. hustrus dåb)].

9. 1714. Lorenz (Laurits) Fabricius* af Brede, f. 19/1 86; St. i Kiel 05, i Kbh. 10; C. Kbh. 10; 1 ~ F. D. Anna Boëthius; 2 ~ 30 Anna Catharina Danielsdtr. Jessen af Bov, d. 13/5 14; see Andreas G. F. i Ullerup; [# 1764; † 27/8 65; (J. 466; Fr. B. III. 105; Sl. Kb. Ud. 161 L. 17 n., 175 L. 10 n; V. f. K. 2 R. V. 458); Achelis I, nr. 4353; KUM II, s. 345 (»Laurentius Fabricius, Lugum-Monast.-Schlesvicensis«); PT 14:6 (1965), s. 131].

10. 1764. Jacob Conrad Holst, f. Pløn c. 31; F. David H., Regnemester; M. Maria Dorothea Schøpke; St. i Jena 50; 1 ~ 20/5 64 Anna Bødicher, f. Aabenraa 5/12 37, † 14/3 77; 2 ~ 9/10 78 F. Sstr. Bernhardine Christiane Bødicher, f. 19/9 51, † 14/11 01; see Johan D. H. i Risum; J. H. Klockmann, Diak. i Nybøl (T.); [† 16/2 1801; (J. 466; M. 419; Nied. F.-G. XIII. 103)].

11. k. 11/5 1801, i. •/2 02 [Stedesand 86] Ingwer Johannsen*, f. Stedesand 20/4 55; F. J. Richertsen, Møller; St. Husum t. Kiel 73; C. Gottorp 71; Cons.-Rd. 1/3 36; O.; [† 14/3 1837; (J. 466 f. 499; M. 419. 427; Wulff. 3); Achelis II, nr. 6809].

12. 25/7 1837 [Lindholm 17/3 29] Christian Christiansen, f. Nordborg 14/4 01; F. Peter C., Førstelærer og Cat.; M. Helena Margr. Lorenzen; St. Odense t. Kbh. 20; C. 26; p. Cap. Tønder 9/6 27; c. Sp. Valsbøl 50-51; Medl. af den slesvigske Stænderforsaml. 54-63; R.* 12/7 62; ~ 23/4 29 Catharina Henriette Dithmer, f. Rennberg, Broager S., 27/12 08, † 02; F. Hans Hinr. D., Teglværksejer; M. Dorothea Sophie Boysen; (mindst) 1 D.; [† 2/10 1869; (J. 467. 514; M. 417. 419; Fr. B. I. 77; Elv. 655; Volb. I. 59, II. 6; Carstens: Die Stadt Tondern. 132; Sj. Aarb. 1926 S. 1-77; Hjelholt); Achelis II, nr. 8543; Fr.B. I, s. 77, 371].

13. 1870 [Seminarlærer i Tønder 66] Jacob Friedrich Theodor Aye, f. Husum 13/7 1835; F. Daniel A., Skllr., Regnemester; St. Husum t. Kiel 57; C. Flensbg. 63; Sp. Simonsberg 64; Pr. 83; [† 25/12 1891; (M. 419. 494; Wulff II. 40; Volb. 68); Achelis II, nr. 10144].

———————————

 

 

No 1517b. Diakoner i Medelby.

[Kær Herred (Karrharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1739; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1577. Detlev Jacobs; [† P. 20/10 1604; (J. 467)].

2. c. 1604 [p. Cap.* (99)] Niels Beck (Buche), f. Ribe; St. i Rostock 96, i Kønigsberg 97, i Braunsberg 99; ~ 18/2 99 . . . . Titkesdtr.; F. T. Pawelsen, Kbmd.; M. Catharina Richerts (2 ~ J. J. Callisen, Sp.*); [† 28/11 1611; (J. 467; Rost. Matr.; Køn. Matr. I. 137; R. A. No. 1315; Stamt. Callisen); Achelis I, nr. 872, der fmtl. er en anden; Helk I, s. 163 (»Beuig«)].

3. c. 1612. Johannes Nauclerus (Skipper, Schiffer); [1619 Lindholm; see der].

4. 1619. Andreas Boëthius (d.æ.); [1621 Sp.*; see der].

5. 1621. Johannes Solimann, f. Güstrow el. Grabau i Mecklenburg; St. Rostock 12; (see J. Wildenheim i Aabenraa); [1624 vist Cap. i Hütten; afsat 26; (J. 467. 1233; Krafft. 400; Rost. Matr.)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 466-467.
Trap, J. P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. Kjøbenhavn 1864, bd. I, s. 165-166.