Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1481. Ulderup (Ullerup),

Nybøl Herred. Sønderborg Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1665; Kirkesproget er dansk.
Anm. Ulderup havde Adsbøl som Annex indtil c. 1567.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1527 [Cap.* (06)] Peter Madsen; Sp. i Ulderup og Adsbøl; [† c. 1547; (K.-S. 2 R. IV. 553 L. 4-3 n.); PT 15:2 (1967-68), s. 15, 17, se nedenfor].

2. k. 28/3 1548. [maaskee Cap.* (43)] Johann (Thomsen?) Witte (Albinus); Sp. i Ulderup og Adsbøl; see Zacharias W. i Nybøl (S.); Nicolaus W. her; [† c. 1570?; (J. 348; K.-S. 2 R. IV. 553; Schl.-H. Anz. 1759 S. 491; N. St. M. II. 122)].

3. 1571 [Cant. Haderslev 68] Ove Lund af Varnæs; Sp. i Medelby 67, fordrevet s. A.; maaskee St. i Rostock 72; maaskee ~ Magdalene Nicolausdtr. Struck af Medelby; [† 21/11 1589; (J. 348. 466; R. 260; Had. Joh. 2; Schl.-H. Anz. 1759 S. 491 f.; N. St. M. II. 122; Lautrup. 78 f.; P.-T. 7 R. VI. 132); PT 13:5 (1957), s. 120, 14:6 (1965), s. 134].

4. 1589 [p. Cap.* 89] Nicolaus Witte* (Albinus), en Søn af Nr. 2 her, f. 58; St. Rostock 81; Wittenberg 84; Rtr. Sønderbg. 84; ~ Dorothea . . . . , f. 52, † 6/10 19; see Jacob Lange, Cap.*; Etm.; Lars Widing, Diak. i Tønder; [† 15/11 1646; (J. 348; Tresch. 281; Witt. Matr.; Schl.-H. Anz. 1759 S. 493; N. St. M. II. 122; V. f. K. 2 R. IV. 226. Note 7. 229; Sb. Latinsk. 14); Achelis I, nr. 630].

5. 1646 [p. Cap.* c. 27] Johan Lund af Nybøl (S.), f. c. 02; St. Hamburg 24, Rostock 25; 1 ~ F. D. Catharina Nicolausdtr. Witte, E. e. J. Lange, Cap.*; 2 ~ 54 Mette Holst, f. c. 32; F. Joach. H., Kbmd. og dep. Bgr. i Flensbg.; 2 ~ Etm.; see Philip L. her; (G. Laurentsen i Bylderup; J. Willers i Siversted); [† 5/11 1659; (J. 348; Rost. Matr.; C. lit. 369 L. 25–24 n.; O. H. Moller. I. 5.; Giessing. III. 51 Note d.; N. St. M. II. 122 f.; V. f. K. 2 R. IV. 225 (Note 2). 229. 235. 438 f. (Stamt.).); Achelis I, nr. 1656].

6. 1660. Laurentius Jessen (Jensen, Lorenzen), f. p. Als; St. Od. 52; ~ 60 F. E.; 3 ~ Etm.; [† 24/4 1664; (J. 348; Giessing. III. 52 Note; Schl.-H. Anz. 1759 S. 508; N. St. M. II. 123; V. f. K. 2 R. IV. 235 Note 3. 236); KUM I, s. 237 (»Laurentius Iohannis Sunderburgensis«)].

7. 1665. Jacob Vette, f. Flensbg. c. 34; F. Eberhard V., Bgmstr.; St. Hamburg 54, Rostock 56; C. Hamburg; ~ 65 F. E., † 29/10 19; see Eberhard V., Vesperp. i Sønderbg.; (A. Hoyer i Store Vi); [† 29/9 1679; Lgst.; (J. 348 f.; Rost. Matr.; J. H. R. Jansen. 292; Schl.-H. Anz. 1759 S. 508; Giessing. III. 52 Note; N. St. M. II. 123; V. f. K. 2 R. IV. 236 f.); Achelis I, nr. 2629; DanKir bd. 23, s. 2263].

8. 1680. Philip Lund, en Søn af Nr. 5, f. •/1 59(?); St. Jena 76; Kirkeinsp. 22; 1 ~ 24/10 81 Catharine Elisabeth Schultz, f. c. 51, † 9/12 00; F. Johs. S., Notar i Harborg (Horburg?); M. Anna Christina Jacobsdtr. Dirchs; 2 ~ Ullerup 13/6 02 Agnes Hedwig Klauenberg, Hertuginden p. Glücksborgs Kammerpige; F. Hinrich K., Sp. i Zarpen; see S. Thomsen i Adsbøl-G.; Etm.; Christian E. P. L. t. Flensbg. St. Johs. K.; [† 26/9 1726; (J. 349; Giessing. III. 49 f.; Schl.-H. Anz. 1759 S. 509 f.; N. St. M. II. 123; V. f. K. 2 R. IV. 239 (Note 1). 241. 438 (Stamt.); Nied. F.-G. XII. 119); Achelis I, nr. 3310; PT 12:6 (1951), s. 149].

9. 1726 [p. Cap.* 22] Christian Hammerich af Glücksborg, f. 18/4 93; St. Wittenberg 11; 1 ~ •/11 22 F. D. Sophie Augusta Philipsdtr. Lund, † 6/9 26; 2 ~ Ulderup •/11 27 Anna Eleonora Eberhardsdtr. Vette af Sønderborg Vesperp., d. 26/1 01, † 30/6 83; 1 S., 3 D.; see Philip E. H. i Kværn; Wilh. Holst, Diak.*; Etm.; J. C. Jessen i Stenderup; [† 18/12 1758; (J. 349; Schl.-H. Anz. 1759 S. 684; N. St. M. II. 123; Ersl. S. II. 692 Note c.; Lengnick: Fam. Hammerich I. 1–2; V. f. K. 2 R. IV. 439 (Stamt. Lund). 450; Stiftelsen for nødlid. Enker m. m.; Sb. Latinsk. 20 f.); Achelis I, nr. 4588; Kbg. Ullerup (1696-1786), opsl. 23 (1. hustrus død), opsl. 25 (2. vielse), (1780-1814), opsl. 173 (hustrus død)].

10. o. 1/3 59 [p. Cap.** 10/12 58] Johan August Posselt af Bjolderup, f. Uge c. •/3 28; St. Jena 46; ~ 3/8 59 F. D. Eleonora Marie Christiansdtr. Hammerich, f. 32, † 15/6 88; 4 S., 5 D.; see D. Petersen i Bov; Christian F. P. t. St. Johs p. Før; (Henrik P. i Østofte); [† 5/8 1788; (J. 349; Ersl. S. II. 692 Note c.; Lengnick: Fam. Hammerich I. 2; Schl.-H. Anz. 1759 S. 511; N. St. M. II. 123 f.; Nied. F.-G. XIII. 80); Achelis II, nr. 5864; Kbg. Ullerup (1696-1786), opsl. 58 (vielse, ordination), (1780-1814), opsl. 186 (død), opsl. 185 (hustrus død), opsl. 173 (børn)].

11. 1788 [Humtrup 57] Andreas Gottlieb Fabricius af Medelby f. 27/8 32; St. Helmstedt c. 49, Kbh. 53; C. Tønder 55; ~ 2/12 57 Marie Sophie Johannsdtr. Outzen af Aventoft, f. c. 26, E. e. F. C. Bruhn i Humtrup; 3 S., 2 D.; [† 11/9 1804; (J. 349. 476; M. 207; N. St. M. II. 124; Allen I. 308 ff.; J. Brodersen. 433–35. 542–46.); Achelis II, nr. 5936; Kbg. Ullerup (1780-1814), opsl. 223 (hans død m.biografi)].

12. 22/2 1805 [Ødis 10/10 94] Matthæus Gottlieb Chemnitz, f. Trelstorp v. Breklum 25/1 63; F. Cornelius C., Sp. ss.; M. Marina Johanne Schmid af Aabenraa; St. Kiel 83; C. Gottorp 87; Huslærer på Østerbygd., Vamdrup S., 87; Diak. Sønderborg 22/5 89; ~ Sønderbg. 10/11 89 Ida Margrethe Carstens; f. 18/8 68, † 27; F. Hans Bugislav C., Kbmd. i Sønderbg., M. Anna Charlotta Zoffmann; 2 S., 2 D.; Sønnen Johann Bernhard blev P. i Alt-Rahlstedt; [† 18/11 1823; (W. III. 706; J. 211. 322. 349; M. 207; Fr. B. I. 164. L. 11–9 n.; Wulff 8; Lüb. & Schr. 99, Suppl. 681; N. St. M. II. 124; Patr. Sl. I. 123); Achelis II, nr. 7151; Kbg. Tønder (1788-1847), s. 24, opsl. 15 (hans moders ophav); Fr.B. I, s. 164; Nygaards sedler: Huslærer, børn i Ødis; Kbg. Sønderborg (1764-1801), s. 841, opsl. 442 (vielse), børn i Sønderborg: opsl. 132, 145; Kbg. Ullerup (1814-44), s. 553-54, opsl. 277 (hans død m. biografi); PT 12:2 (1947) s. 74-75].

13. 16/11 1824 [Asfærg-F. 17/6 14] Oluf Meyer, f. Magstrup i Sl. 29/3 81; F. Peter Olufsen M., Smed; M. Kirstine Pedersdtr.; St. fra Husum t. Kiel 99; t. Kbh. 02; C. 20/1 03, l.; Fp. 6/3 11; R. m. Kbh. Sp. 8/8 14; ~ Vejle 25/6 12 Johanne Maria Wichen, f. Dronninggd. 27/10 82; F. Søren W., Forv. og Forp.; M. Maren Iversen; 2 D.; (see J. B. Lindbech, r. Cap. t. Ribe Dk.); [† 21/1 1847; Biskop Birch ansaae ham for en af Stiftets værdigste Lærere; B. D. G. 1/204; (W. I. 105; J. 349; M. 207; Fr. B. I. 204; Had. Joh. 53; N. St. M. II. 124); Achelis II, nr. 7824; Fr.B. I, s. 204; Nygaards sedler: Vielse, hustrus fødsel, datter i Asfærg].

14. 24/9 1847 [V. Vedsted 16/10 38] Nicolai Laurentius Feilberg; [afsat af den provisoriske Regj. 13/10 1848; see Nr. 16].

15. 1849 [Notmark 29/4 46; afsat 48 af den provisoriske Regj.] Friedrich Petersen af Høier, f. 18/8 07; St. Kiel 26 og 37; C. Gottorp 30 og 37 (II*); Sp. Uge 22/5 38; ~ Amalie Postel fra Heide; [# 1850; Fp. v. den slesv.-holst. Armé 50–51; Sp. i Saarbrücken (Nassau) 52; † 14/5 1859; (W. II. 463; J. 437; M. 154. 189. 207 f.; Fr. B. I. 101; Wulff. 49. 58, II. 19; Alb. II. 192; Cl. Rolfs. 104; Sj. Aarb. 1929 S. 145 ff.; B.-L.); Achelis II, nr. 8853].

16. 7/1 1850 [c. Sp. Adserballe •/12 48; c. Fp. i Od. •/7 49] Nicolai Laurentius Feilberg; [afsat af d. t. Regjering •/7 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; 24/11 65 K. Helsinge-D.; see der].

17. 1864 [Dirctr. f. en Pigeskole i Altena, Westphal., 52; Institutbest. i Itzehoe 53] Dr. phil. Eichbaum Wilhelm Lange, f. Aabenraa 25/8 16; F. Joh. Wilh. L., Skomagermstr.; St. Flensbg. t. Kiel 38; C. Gottorp 45; Dr. phil. i Jena 54; Sp. Rinkenæs 49, Valget kass. 50; [# 1894 †1901; (M. 151. 208; Wulff. II. 30; Volb. 18; Sj. Aarb. 1923 S. 197); Achelis II, nr. 9529].

———————————

 

 

No 1481b. Diakoner (Sognecapellaner) i Ulderup,

Nybøl Herred, Sønderborg Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1665; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1a. (1506). Laurens Mommesen; [var her endnu 1543; (PT 15:2 (1967-68), s. 17, se nedenfor)].

1 (b). 1580 Peter Johannsen Gulagger (Guldager?, Chrysochorius), f. Ærø; St. Rostock 69; [† 1589?; (J. 349; V. f. K. 2 R. IV. 242 Note 2); Achelis I, nr. 450?].

2. 1589. Jacob Spandovius, f. c. 59; see Andreas J. S. i Ø. Løgum; [† Julen 1622; (J. 349; N. St. M. II. 124; V. f. K. 2 R. IV. 221)].

Vakance 1622– c. 1632.

3. c. 1632. Peter Johansen, fra Haderslev; St. Ribe 29; see Etm.; [b. 4/3 1685; (J. 349; N. St. M. II. 124); Achelis I, nr. 1726].

4. 1684 [Diak.-Adj.* 76] Nicolaus Kühl, d. Sønderborg 16/1 45; F. Harmen K.; St. Kiel 66, Königsberg 67; Præceptor Sønderbg. 73–74; 1 ~ F. D. . . . . Petersdtr.; 2 ~ . . . . Mathiasdtr. (Lorenzen) af Sottrup; see Etm.; [† •/11 1723; (J. 350; V. f. K. 2 R. IV. 189. 236–57; N. St. M. II. 124); Achelis I, nr. 2989].

5. 1723 [Diak.-Adj.* 18] Johan Georg Øst; [1746 Sottrup; see der].

6. 1746 [Inf. Kbh. 36] Henrik Hammerich; [1748 Sottrup; see der].

7. 1749. Andreas Caspar Berninck; [1758 Sottrup; see der].

8. 1759 [p. Cap.* 53] Wilhelm Holst af Stenbjerg, f. 18; St. Jena 39; C. Flensborg 49; ~ Anna Magdalena Christiansdtr. Hammerich af Ulderup, f. 31, † 70; u. B.; [† 23/12 1783; (J. 349 f.; N. St. M. II. 123. 125; Lengnick: Fam. Hammerich I. S. 2; Nied. F.-G. XIII. 76); Achelis I, nr. 5593].

9. 1784. Nicolaus Boisen (Boysen); [1792 Vedsted; see Nybøl (S.)].

10. 1792 [Prædikant i Vilstrup c. 86] Hans Nielsen Windekilde; [1797** Vilstrup; see der].

11. c. 1798 [Langenæs 89] Johannes Meyland; [1810 Sommersted; see der].

Vakance 1810–1836.

12. 18/10 1836 [Huslærer i Slesvig] Emil Momsen af Dybbøl, f. 15/8 07; St. Kiel 27, Halle 30; C. Gottorp 32; ~ 36 (sin Cousine) Sophie Christine Alexandersdtr. Momsen af Sønderborg, f. 10/5 05; see Johannes J. A. M. i Burkal; [† N. Løgum 16/8 1841; (J. 350; M. 208; Fr. B. I. 143; Wulff. 52; Pr.-Ber. 1833 S. 45); Achelis II, nr. 8954 og 10257; Fr.B. I, s. 143].

13. 6/12 1841 [Rtr. Aabenraa Bgrsk. 18/4 37] Peter Petersen Damm, f. Baurup, Varnæs S., 21/4 01; F. P. Hansen D., Indsidder; M. Gunder Peters; St. Kiel 26; C. Gottorp 30; Privatlærer i Haderslev; ~ 42 Dorothea Helene Paulsen, f. Aabenraa 26/1 20; F. Tom. P., »Spander«; M. Maren Oeland; [† 16/8 1843; (J. 1688; M. 208; Fr. B. I. 163; Wulff. 49; Had. Joh. 61); Achelis II, nr. 8850; Fr.B. I, s. 163].

14. 22/12 1843. Peter Hjort; [5/5 1849 Diak. Broager; see Hoptrup].

15. 30/7 1849 [p. Cap.* 48] Jacob Edward Petersen; [1851 Subrtr. og Cap. i Stockholm; see Vonsbæk].

Vakance 1850–1873.

16. 8/4 1873 [adj. Min. Gram 12/5 72] Simeon Gottfried Schumacher af Oksenvad-J., f. Garding 18/4 44; St. i Halle 63; C. Gottorp 69; Hjelpelærer Slesvig Domsk. 69; Sp. Garding 70; 1 ~ Haderslev 24/9 73 Ida Marie Magdalene Ottilie Dora Elise Jürgensen, f. Hambg. 17/11 55, † Holbøl 15/8 847; F. Peter Friedrich Rolof J., Drogist i Hambg.; M. Marie Ahlmann; 2 ~ 29/4 86 Jane Hilda Woodfall; F. Charles W., Oberst; M. Anna Hole; [8/4 1882 Holbøl; # 26/10 86; † Tweedt 15/6 87; (Had-His, Holbøl)].

———————————

 

No 1481c. Personlige Capellaner i Ulderup.

1. 1618. Jacob Lange, f. Flensbg. c. 87; F. Herman L., Bgmstr.; M. Birgitta Finck; St. Rostock 08; ~ Catharina Nicolausdtr. Witte af Ulderup; 2 ~ Johan Lund, Sp.*; [† 25/8 1625; (J. 348; Rost. Matr.; O. H. Moller. I. 5; N. St. M. II. 122; V. f. K. 2 R. IV. 218 Note 4. 225); Achelis I, nr. 1158].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 10A: Haderslev stifts historie, Den sønderjyske del, red. af Anders Pontoppidan Thyssen, Århus 1977-85, s. 607-08.
Danmarks Kirker, Bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Ullerup Kirke, s. 2246-2265.
Grove-Stephensen, F.S.: Fra katolsk til luthersk præsteskab på Sundeved. Personalhistorisk Tidsskrift, 15:2 (1967-68), s. 13-18.