Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Wibergs indledning til »Første Anhang«, Nørre Tyrstrup Herred (Bjært, Veils og Veistrup, Stenderup, Vonsild og Dalby, samt Ødis):
»Da efterfølgende Pastorater, som efter at have hørt til Haderslev Amt i Slesvig, ved den ulykkelige Fredsslutning 30/10 1864 indlemmedes i Veile Amt, tilføies Præsterækkerne for dem i Hovedsagen efter „Kirkelig Statistik for Slesvig Stift, B. 1, Afd. 2“. Det samme gjælder om Taps Sogn, tidligere Annex til Aller, hvor den hidtil værende Sp. for begge Menigheder, J. J. H. Nansen vedblev.«

(1418) No 5. Ødis,

N. Thyrstrup Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

Kirkelig Statistik for Slesvig Stift, B. 1, Afd. 2; Kbg. 1696.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends]
———————————

1. 15. . Laurentius Kønne, P. her ved Reformationstiden.

2. 15 . . Ambrosius . . .

3. 15 . . Severin Lutter; [† c. 1556].

4. 1557. Lave (Lauge) Jepsen (Jessen), f. i Ødis; see Ebbe Laugesen i Visby; [b. 24/11 1602].

5. 1603. Hans Christensen, f. Haderslev; F. Rokkedreier; see Etm.; [† 1627].

VejAar 1928, s. 268 (se nedenfor).

6. 1627. Niels Nielsen Sartorius, f. Haderslev; F. Skræder; maaskee St. i Helmstedt 18, i Wittenberg 19, i Kbh. 23; ~ F. D. Kirsten Hansdtr.; see Etm.; [† 1659].

Achelis I, nr. 1429 (»Nicolaus Schröder«); KUM I, s. 53 (»Nicolaus Scrøderus Haderslebiensis«); VejAar 1928, s. 268 (se nedenfor).

7. 1659. Johan Schrøder af Aller-T., f. 13/5 37; St. Haderslev t. Rostock 52, i Kbh. 56; ~ F. D. Maren Nielsdtr. Sartorius; see Etm.; [† 30/1 1677].

Achelis I, nr. 2473; KUM I, s. 261 (»Iohannes Skroderus Haterslebiensis«).

8. 7/2 1677. Mathias Lorenzen Harboe af Svenstrup; St. Hlh. 64; ~ F. D. Maren Johansdtr. Schrøder, b. Ødis 27/3 04; see Etm.; (M. L. Bakke i Kolding); [† 30/6 1696].

Achelis I, nr. 2898; KUM I, s. 320 (»Mathias Laurentij Alsing«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; Nygaards sedler: Enkens død.

9. 1695**. Peter von der Hardt, f. Haderslev c. •/2 68; F. Richard v. d. H., Rtr.; M. Ellen Hansdtr. Eichel (Sstr. t. Maria H. E. ~ V. S. v. Eisenberg i Haderslev); St. Haderslev t. Wittenberg 87; 1 ~ F. D. Cathrine Mathiasdtr. Harboe, † 10/2 98; 2 ~ Dorothea Catharina Johansdtr. Krag af Hørup, † 15/4 15; 5 S., 3 D.; see Etm.; [† 12/3 1732].

Achelis I, nr. 3657; E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 1116, Kolding byfoged nr. 774; VejAar 1928, s. 269 (se nedenfor); Nygaards sedler: 1. hustrus død; børn, 2. hustrus død; Kbg. Ødis (1696-1763), f. 46a, opsl. 47 (moderens søster).

10. 1725**. Henrich Krahe af Bjært, f. 28/11 03; St. Haderslev t. Jena 21; ~ Ødis 4/7 26 F. D. Helene Catharina Petersdtr. v. d. Hardt, f. 17/6 02; 2 S., 4 D.; see Johann P. K. i Gl. Haderslev; Richard K. i Skrydstrup; [† 24/2 1767].

Achelis I, nr. 4950; Nygaards sedler: Vielse, børn, død, hustrus fødsel.

11. 1767 [Diak. Læk 51] Peter Hommelhoff (Hammelev), d. Tønder 18/5 24; F. Josias Petersen H., Kniplingskræmmer; M. Christina Schmidt; St. Jena 44; ~ 29/8 68 Anna Catharina Reder, f. c. •/9 52, † 20/5 73; F. Nicolaus R., Forp. p. Lillehorn i Læk S.; M. Maria Schaumann; 2 D.; [† 31/7 1794].

Achelis II, nr. 5792; Arends I, s. 362: W. III. 706; J. 211. 402; R. 353; H. C. Carstensen. 45 Anm. 48; Nied. F.-G. XIII. 79; (Arends’ litteraturforkortelser); PT 14:6 (1965), s. 133; Nygaards sedler: Børn, hustrus død.

12. 10/10 1794 [Diac. Sønderborg 22/5 89] Mathæus Gottlieb Chemnitz; [22/2 1805 Ulderup; see der].

13. 1805 [Diac. Sottrup 1800] Frantz Michelsen, f. Flensborg 2/4 66; F. Andreas M., Skræder; St. Kiel 84; C. Gottorp 91; p. Cap. Aabenraa . . . ; ~ Johanne Henriette von Born; F. C. S. v. B., Amtsforv. i Aabenraa; [† 15/1 1806].

Achelis II, nr. 7200.

14. 1806 [Hjoldelund 98] Hans Outzen, f. Terkelsbøl, Tinglev S., 11/2 55; (Bdr. t. Rasmus O. i Siversted); F. Jens Nissen, Hjulmd.; M. Maren Rasmusdtr. Outzen; St. Kiel 75, Kbh. 79; C. Gottorp 84; o. Cat. t. St. Nic. K. p. Før 85; Diak. Bordelum 86; ~ 22/2 88 Christina Agathe Boysen; (Sstr. t. Anna Catharina B. ~ P. Lorenzen, o. Cat. t. St. Nic. p. Før); F. Thomas B. i Ø. Bordelum; M. Cresda Jensen; [† 15/4 1809].

Achelis II, nr. 6903.

15. 28/2 1810 [Fp. 15/11 05, o. 20/11] Hans Eiler Wolf; [29/9 1818 Magstrup-J.; see der].

16. 6/4 1819 [Horsbøl 31/1 12] Heinrich Vilhelm Clausen Fehr; [17/12 1833 Steppinge-F.; see der].

17. 19/8 1834 [Foretoft, Tønder Pr., 28/5 23] Lorents (Laust) Jessen, f. S. Hostrup 6/4 91; F. Johann J., Krovært (Krüger); St. Kiel 15; C. Gott. 19 (III***); ~ Anna Marie Nielsen; (mindst) 2 S.; [# 8/2 1860; † Langkjærgd., Vonsild S., 7/2 1863].

Achelis II, nr. 8296 (9948, 10232 sønner); Elvius s. 88.

18. 15/6 1860 [Satrup, Gottorp Pr. 1/2 51] Johannes Christian Ludvig Plenge, f. Kbh. 4/7 22; F. Jørgen Iversen P., Hørkrmr.; M. Johanne Christine Funk; St. v. W. 38; C. 12/1 43, l.; Lærer v. Frue Sognesk. i Kbh. 44, v. vestre Bgsk. ss. 46; Diac. i Sørup, Flensbg. Pr., 30/11 50; Reise i Skotld. 59; 1 ~ 17/12 45 Christine Oline Henriette Høst, f. Kbh. 27/4 24, † 13/8 64; F. Oberstlieut. Christ. Nic. H., Bataillonscomm. v. 2det Livrgmt.; M. Caroline Fred. Aarestrup; (62) 3 B.; 2 ~ 2/1 66 Fanny Mary Beaumont, f. Engl. 15/12 26, † London 12/7 95; F. Benjamin B., Kbmd.; M. Martha F. . . . ; [# 5/3 1862 eft. Ansøgning; Andenlærer v. d. lærde Institut i Fred. •/4 62 – •/3 63; P. i London 63–65; Agent for det brittiske Bibelselskab i Kbh.; † Kbh. 22/10 1889; E. S. 2/675].

19. 27/8 1862 [N. Brarup, Gottorp Pr.; 30/4 60] Johan Christian Daniel Hartnack, f. Kbh. 17/9 11; F. Joh. Daniel H., Arrestforvarer i Hjørring; M. Marie Cathr. Dreyer; Korporal og Sergeant; Sem. fra Jonstrup •/6 34; Skllrr. i Vridsløsemagle, Sengeløse S., •/11 s. A.; i Rødovre •/8 41; St. pr. 42; C. 30/10 48, h.; Skllrr. i Brøndshøi •/4 50; Sp. Jørl, Flensbg. Pr., 8/8 51; 1 ~ 18/12 31 Anna Cathrine Sophie Laurentse Renard, f. Kbh. 10/4 09, † 8/3 72; F. Carl R., Formskjærer (Underofficer); M. Maren Jürgensen; 5 B.; 2 ~ 27/3 73 Marie Christine Elise Soetmann, f. Kbh. 25/12 43, b. 15/5 1905; F. Paul Chr. Ahrent S., Toldassist. i Haderslev; M. Marie Sophie Fred. Walberg; see G. Preyss i V. Mariæ ; [# 1881; † Kolding 5/10 1883]

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Knudsen, P.: Ødis Præstegaard. Vejle Amts Aarbog 1928, s. 267-272.