Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1460. Steppinge og Frørup,

S. Tyrstrup Herred, Haderslev Amt og Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. Steppinge 1701, Frørup 1763.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1546). Christian (Carsten) Brun; see Etm.; [† c. 1550; (J. 215; R. 340); PT 16:3 (1975), s. 39].

2. (1558). F. S. Jesper (Caspar) Bruun; maaskee St. Löwen 37; Pr.; ~ . . . . ; mindst 4 S., 1 D.; see Etm.; Sønnen David B. var Cap. her, o. 7/9 95, – 01; (see Christian B. i Skodborg); [b. 20/5 1607; (J. 215; R. 340; V. f. K. 2 R. VII. 506); Achelis I, nr. 78 (?), 739; PT 16:3 (1975), s. 39 (se nedenfor)].

3. 1607. [p. Cap.* 02, o. 13/1] Laurits (Laurentius) Foss (Voss) fra Haderslev; St. i Wittenberg 96; ~ 14/2 02 F. D. Agathe Jespersdtr. Bruun; see David F. t. Ribe Cathr. K.; [† 1640; (J. 215; R. 342; Had. Joh. 30; Witt. Matr.; V. f. K. 2 R. VII. 506 L. 23–19 n.); Achelis I, nr. 917; PT 16:3 (1975), s. 40 (se nedenfor)].

4. 1640. Laurits Brodersen (Talzenius, Riisbrich), f. Risbrig, N. Haksted S.; (maaske Bdr. t. Nicolaus B. i Rinkenæs); F. B. Thaden, Gdeier.(?) ("Freihofsbesitzer"); St. Königsberg 37; Pr.; ~ Anna Clausdtr. Caspersgaard af Vonsbæk, 2 ~ Etm.; see Claus Lorentzen i Heils-V.; P. Carstensen t. Od. St. Hans K.; [† Haderslev 20/4 1659; (J. 215; R. 342; Køn. Matr.; O. H. Moller. IX. 12 Note 18); Achelis I, nr. 1976].

5. 1659. [Crtr. Sønderbg. 59] Claus (Nicolaus) Lorenzen af Od. St. Hans K. r. Cap., f. Svenstrup 5/9 36; St. Od. t. Greifswald, Rostock 56; Pr. 60–65 ; 1 ~ F. E., b. 24/9 85; 2 ~ 14/10 87 Ingeborg Nisdtr.; F. N. Petersen, Tingskriver; M. Thale . . . ; 2 ~ Etm.; [† 20/9 1691, b. 4/10; (J. 215; R. 342-45; Rost. Matr.; Sj. Aarb. 1905 S. 108; Sb. Latinsk. 19 f.); Achelis I, nr. 2634].

6. 1692. Wilhelm Heinrich Schumacher, f. Haderslev 18/7 69(?); F. Gottfried S., Postmstr. og Bgmstr.; M. Salome Janssen; St. Kiel 84 og 85, i Jena, Leipzig 89; Pr. 97; ~ 15/11 92 F. E., b. 7/6 49; see Etm.; [† 24/8 1724, b. 1/9; beslægtet med Peder Griffenfeld; (J. 215; R. 345 f.; Had. Joh. 39; K.-S. 5 R. II. 611; P.-T. 8 R. IV. 243 Note 5, 9 R. V. 136; Sb. Latinsk. 20); Achelis I, nr. 3589].

7. 1724**. F. S. Claus Schumacher, f. 93; St. Jena 12, Wittenberg 13, Kbh. 23; C. 3/5 23; ~ Stepping 1/5 27 Christine Marie Hoyer af Hellevad-E.; [b. 4/6 1738; var kaldet til Kbh. St. Nic. K., men døde før Tiltrædelsen; en ivrig og nidkjær P. af den pietistiske Skole; (J. 215; R. 346 f.; D.-P.; K.-S. 5 R. II. 611 f.; P.-T. 8 R. IV. 243; Nied. F.-G. XII. 170); Achelis I, nr. 4624; KUM II, s. 449 (»Claudius Schumacherus, Haderslebiensis«, 30 år gl.); Kbg. Stepping (1701-63), s. 70, opsl. 23 (vielse)].

8. 1738 [Hør. Kold. 29] Jørgen Kastrup, f. Vester Egede p. Sjælld. 22/1 08; F. Claus Jørgensen K., Foged p. Gisselfeld; M. Florentine Høg (2 ~ Josias Møller, Kirkeværge og Fuldm. hos Amtmd. i Middelfart); Elev i Korsør og Fredericia Skole; St. Kolding 28, Bacc. 30; C. 34; 1 ~ Stepping 20/12 41 Christina Nisdtr., b. Steppinge 24/5 42; F. N. Truelsen, Sognefoged i Frørup; 2 ~ Kbh. Frue K. 24/1 46 Bodil Marie Jørgensdtr. Birch, † Stepping 5/4 53; F. J. Larsen B., Lærredshandler i Kbh.; M. Margrethe Hansdtr.; 3 ~ 3/12 54 Anna Rasmusdtr. Fog af Guldager, f. 14/9 17, † Christiansfeld 7/10 96; [# 1777, † Christiansfeld 8/1 86; under Opholdet i Kolding blev han grebet af den pietistiske Bevægelse; blev Sp. her uden egen Ansøgning efter nogle af Beboernes Ønske, der i den Anledning sendte en Deputation til Kbh.; i hans Tid blev Stepping Pg. et Centrum for en herrnhutisk præget Bevægelse, indtil Anlæggelsen af Christiansfelt i 1773; (J. 215; R. 347 f.; D.-P.; K.-S. 5 R. II. 612–24; J. Brodersen. 100 ff.; V. f. K. 2 R. VII. 506); KUM II, s. 499, 516 (»Georgius Castrup«, 21 år gl.); KoldStud s. 199-200; E. Brejls skifteuddr.: Middelfart byfoged nr. 531].

9. 1770** [Inf. p. Waisenhuset i Kbh. 63] Niels Jørgensen Mygind af Dreslette, f. 13/7 36; St. Nybg. 55; C.; ~ Øsløs 17/11 75 Anna Marie Praëm af Øsløs-V.-A., f. 28/9 55, † her 14/3 86; 3 S., 1 D.; [† 7/6 1809; »sluttede sig med liv og sjæl til brødremenigheden i Christiansfeld og sendte sine børn på de herrnhutiske anstalter«; (J. 215 f.; R. 348; M. 46; Worm. II. 104; N. 406; Ehrencr.-M. VI. 2; K.-S. 4 R. V. 633; B.-L. XI. 561 L. 11–13; J. Brodersen. 109); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 324, i Thisted Amt, V. Han hrd. nr. 27, 51; Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 118-122; DanKir, bd. 20, s. 345].

10. 1810 [Sommersted 01] Jess Nielsen Richter, f. Haderslev 2/9 63; F. Joh. Friedr. R., Tobakspinder og Kirkeværge; M. Anna Magdal. Jesdtr. Nielsen; St. Haderslev 83; Collaborator i Haderslev 90; ~ 26/10 98 Adolphine Langhoff af N. Lyndelse, f. 26/3 70; see Etm.; [# 1833; † Haderslev 10/10 38; (J. 216. 226; M. 40. 46; Had. Joh. 5. 49; Lautrup. 81; Sl. Kb. Ud. 40. 87); Achelis II, nr. 7180].

11. 17/12 1833 [Ødis 6/4 19] Heinrich Wilhelm Clausen Fehr, f. Nybøl (T.) 20/5 82; F. Ulrich Anton Clausen F., Organist, Skrive- og regnemstr.; M. Moenke Elisabeth Wettering; St. Kiel 03; C. Gottorp 07; Sp. Horsbøl 31/1 12; ~ F. D. Sara Magdalena Elisabeth Richter; 4 S., 4 D.; [# 1850, † Christiansfeld 1/10 1870; (W. III. 706; J. 211. 216. 533; M. 46. 399; Fr. B. I. 48; Wulff. 29; Had. Joh. 54; Alb. I. 210); Achelis II, nr. 7961; Nygaards sedler: Datter, børn; Fr.B. I, s. 48].

12. 26/12 1850 [Medolden 10/12 40, o. 17/3 41] Laurits Christian Hagen, f. p. Meerløsegd. 29/5 08; F. Mourits H., Forp.; M. Christ. Marie Larius; St. Chrhvns. Bgdsk. 26, C. 23/10 33, h.; Lærer ved v. Westens Institut 28; udenlands 36; c. Adj. Sorø 20/5 37; Adj. ss. 28/10 s. A.; (Reisby 30/3 – 16/5 39); Medlem af Bestyrelsen for Rødding Folkehøisk. 14/6 53 (Vice-Formd., siden Secr.); R.* 28/5 62; 1 ~ 26/12 38 Dorothea Pouline Berg, f. p. Chrhvn. 18/8 10, † 30/10 52; F. Poul B., Bødkermstr.; M. Frederikke Holst; 2 D.; 2 ~ 10/8 53 Botille Hansen, f. Medolden 23/6 27; F. Johs. H., Gdmd.; M. Anna Marie Feddersen; 5 S., 2 D.; [afsat af d. t. Reg. 20/5 1867 formedelst Edsnægtelse; Frimenighedsp. i Kjerteminde (Emauskirken) 7/1 68–76; † ss. 1/6 80; (W. II. 395; M. 46. 332; Elv. 267; Fr. B. I. 107; Ersl. I. 550; S. I. 637)].

13. c. Sp. 1867, fast ansat 68 [compast. Nienstedten, Blankenese 58] Peter Thomsen, f. Flensborg 8/12 07; F. Jes Peter T., Brbr.; M. Sophie Cathr. Hartwig; St. Flensbg. t. Kiel 27; C. Gottorp 31 (II.***); c. Sp. Frederiks Tydske K. p. Chrhavn. 19/9 1836, o. 26/10, virkelig Sp. 25/3 37; Munkbrarup, Flensborg Pr., 12/3 39; ~ Caroline Gustave Andrea v. Astrup, † Kbh. 28/3 38; (mindst) 1 S.; [# 1882; † Eimsbüttel 24/12 87; (W. II. 210; J. 991; M. 46. 267. 698; Fr. B. I. 86; Wulff. 51, II. 12; K.- u. S.-bl. 1887 S. 4); Achelis II, nr. 8925, nr. 10434 (Søn); Fr.B. I, s. 86].

14. 1882. Hermann Wilhelm Dose; see Høist.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Stepping Kirke, s. 330-347, Frørup Kirke, s. 348-361.
Christensen, Olav: En nordslesvigsk slægt: Bruun. Personalhistorisk Tidsskrift 16:3 (1975), s. 39-45.
Heiberg, Knud: Brødremenighedens Virksomhed i Sønderjylland før Kristianfelts Anlæggelse. Stepping Præstegaard. Kirkehistoriske Samlinger 5:2 (1903-05), s. 611-624.