Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Wibergs indledning til »Første Anhang«, Nørre Tyrstrup Herred (Bjært, Veils og Veistrup, Stenderup, Vonsild og Dalby, samt Ødis):
»Da efterfølgende Pastorater, som efter at have hørt til Haderslev Amt i Slesvig, ved den ulykkelige Fredsslutning 30/10 1864 indlemmedes i Veile Amt, tilføies Præsterækkerne for dem i Hovedsagen efter „Kirkelig Statistik for Slesvig Stift, B. 1, Afd. 2“. Det samme gjælder om Taps Sogn, tidligere Annex til Aller, hvor den hidtil værende Sp. for begge Menigheder, J. J. H. Nansen vedblev.«

(1415) No 2. Heils og Veistrup,

N. Tyrstrup Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

Kirkelig Statistik for Slesvig Stift, B. 1, Afd. 2; Kbg. 1739.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 1530. Knud Jensen; O.; [† 1571, ihjelslagen af Bønderne; i Hjertet Papist].

2. 1566**. Niels Dall, vistnok f. Dalby v. Kolding; St. i Rostock 60; (mindst) 4 S.; see Etm.; Andreas N. D. i Hoptrup; Niels N. D. i Nustrup; [† 1603].

Achelis I, nr. 295 (»Nicolaus Dalius«); PT 7:6 (1921), s. 141 (noten).

3. 1603. F. S. Mads Dall*; St. i Rostock 96, maaskee i Kbh. 97; ~ 13/6 02 . . . . . ; see Etm.; [† 1652].

Achelis I, nr. 295 (»Matthias Dalius«); F-P s. 150 (»Matthias Dallius«).

4. 1640**. F. S. Hans Dall; St. Roesk. 33; [† Haderslev 1659].

KUM I, s. 119 (»Iohannes Dalius Hatersleb.«); Achelis I, nr. 1865.

5. 1660. Mikkel Rasmussen Storm, f. Jylld.; St. Aarh. 47; see Etm.; [† 17/1 1680].

KUM I, s. 205 (»Michaël Erasmi Stormius«).

6. 1677**. Claus Lorentzen (Risbrich) af Steppinge-F., f. 46; St. Od. 65; 1 ~ F. D. Margrethe Mikkelsdtr. Storm; 1 S.; 2 ~ Anna Boysen; [† 6/1 1683].

KUM I, s. 326 (»Claudius Laurentii Risbricius«).

7. 1683. Nicolaus Krøger, f. Haderslev; F. Jessenius (Jens) Lauritsen K., Cant. i Haderslev; M. Johanna . . . . ; St. Haderslev t. Kiel 79; see Etm.; [† 1719].

Achelis I, nr. 3378 (»Nicolaus Cröger«); PT 7:6 (1921), s. 139, 13:5 (1957), s. 122.

8. 1716**. Hack Johansen Skovgaard, f. Skovgd. v. Kjøge, d. Kjøge 9/12 81; F. Johan Hachson, Rgmtskrvr.; M. Dorothe Nielsdtr.; St. Sorø 03, Bacc. 04; C. 19/9 15, n.; ~ F. D. Ellin Nicolausdtr. Krøger; [† 1738; saa dybt inne i Latinen, at han undertiden glemte, at tale Dansk paa Prædikestolen].

KUM II, s. 286, 291 (»Hakkius Schovgaard/Haccius Iohannis Schougaardus«, 22 år gl.); SB s. 221-222; Kbg. Køge (1668-86) opsl. 98 (dåb), opsl. 4 (forældres vielse).

9. 1738. Bendix Cramer, f. Haderslev 20/12 95; F. Peter Bendixen, Kbmd.; St. Haderslev t. Kiel 16, i Jena 17, i Kbh. 19; C. 17/10 19, n.; C. Haderslev 37; ~ 6/6 38 Helene Sebastiansdtr. v. Saldern af Starup-G., † •/9 75 hos sin Broder Caspar v. S. i Starup-G.; [† 21/3 1753].

KUM II, s. 422 (»Benedictus Cramerus, Slesvicensis«, 24 år gl.); Achelis I, nr. 4744.

10. 19/5 1753. Jørgen (Jens) Alexander(sen) Lassen, f. Ørre 1/8 13; F. Alexander L., Degn i Ørre-H.; M. Ingeborg Nielsdtr.; St. Ribe 38; C. 25/10 42; ~ Kbh. 17/5 54 Marie Johanne Georgia Rasmusdtr. Æreboe, f. Kbh. 26/12 31, † Haderslev 6/11 94; F. R. Æ., notarius publicus i Kbh.; M. Cathrine Marie Alberg (Halvsstr. t. H. N. H. Kirksteen i Pedersborg-K.); 3 S., 4 D.; see Rasmus L. i Kverndrup; [† 15/7 1783].

KUM II, s. 590 (»Georgius Lassen«, 25 år gl.); Achelis II, nr. 6858-59 (sønner); E. Brejls skifteuddr.: Københavns borgret nr. 136, Københavns hofret nr. 320.

11. •/10 1784. Stephan Hinrich Prætorius af Hammelev, f. Simonsberg 40; St. Haderslev t. Halle 62; C. Hadersl. 67; Sp. Tetensbüll 72; ~ Margrete Hedvig Holst; F. Organist i Oldensworth; 1 S.; see Johan J. P. i Tødse-E.; [† 29/5 1806].

Achelis II, nr. 6508; PT 9:5 (1932), s. 229.

12. 1807 [Løgumkloster 02] Falle Erichsen Eisbøl, f. Eisbøl, Gl. Hadersl. S., 28/11 70; F. Falle Eriksen Ladegaard, Sognefgd. og Kirkeværge; M. Dorothea Cathrine Fischer; St. Hadersl. 90; 21/4 96, h.*; r. Cap. St. Laurenti K. p. Før 7/2 1797, o. 7/8; Diak. Aabenraa 99; vistnok ~ 3/3 97 Anne Margrethe Sentine Søllerød, f. Kbh. 28/11 69, † Heils 17/2 17, E. e. L. Baggesen, r. Cap. i Skive-R.; F. Isak Christiansen S.; M. Anne Margrethe Møller; 10 B.; [† 15/12 1837].

Achelis II, nr. 7470; Arends: (W. II. 293; J. 189, 199, 249, 301, 1581; M. 110. 309; Fr. B. I. 253; Had. Joh. 52; Pr.-Ber. 1826 S. 393; Lengnick. 1 Hf. 12; Sl. Kb. Ud. 238 L. 12, 241 L. 7 n.); Nygaards sedler: Hustru.

13. 6/11 1838 [Dybbøl 21/10 17] Bonnich Andreas Bonnichsen, f. Tinglev 30/1 80; (Bdrs. t. Anna B. A. ~ Lautrup i Brede); F. Andreas B., Bygmstr.; M. Anna Magdalene Christensen; St. pr. 01; C. 17/7 05, l.; Vedsted 31/10 09; ~ . . . . , † 40; [# af Fælledsregjeringen 1/2 1849; † 30/4 s. A.].

Achelis II, nr. 7883; KUM III, s. 513 (»Bonnich Andreas Bonnichsen, Apenradensis«);.

14. 5/4 1849 (udnævnt af det saakaldte Statholderskab). Peter Hansen Schmidt, f. Stenderup i Nybøl (S.), 2/6 14; F. H. Peter S., Boelsm.; St. Flensbg. t. Kiel 35; C. Gottorp 39; p. Cap. Nybøl (S.), 45; Emsbøl 47–48; Brokdorf 49; Hohn 49; ~ Bertha Rømer; [# af Regjeringscomm. 18/7 1850; Sp. Lahnthal (Nassau) 1852–53; † Münster 15/1 53].

Achelis II, nr. 9357.

15. 26/9 1850 [Anst-G. 10/3 49]. Peter Høy Aabye; # 1870; see Anst-G.

16. 24/1 1871. Frederik Vilhelm Wolfgang Topsøe; see o. Cat. St. Hedinge.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1293b. Veistrup,

N. Tyrstrup Herred, Ribe Amt og Stift.

Anm. Tidligere Annex til Heils.
———————————

1. 12/3 (1/5) 1878 [Cap. p. p. Karrebæk 25/11 76, o. 27/1 77] Jens Peter Christian Agerskov, f. Ny-Lellingegd. 31/3 46; F. Sev. A. Forp.; M. Anna Marg. Petersen; St. Sorø 65; C. 24/1 71, h1.; ~ Kbh. Vartov 15/10 84 Nanny Nansen, f. Dystrup, Ørum S., Randers Amt, 17/1 48, Adoptivdtr. af J. J. H. Nansen i Aller-T.; F. Rudolph Ferdinand Hellesen, Gdeier, Forv.; M. Nelle Marie . . .

Kbg. Vartov Hosp. i Kbh. (1883-1888), s. 4, opsl. 4 (vielse); Kbg. Aller (1853-1899), s. 246, opsl. 124 (hustrus forældre); Kbg. Ørum, Randers amt (1833-1852), s. , opsl. 124; PT 14:2 (1960) s. 34.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.