Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Wibergs indledning til »Første Anhang«, Nørre Tyrstrup Herred (Bjært, Veils og Veistrup, Stenderup, Vonsild og Dalby, samt Ødis):
»Da efterfølgende Pastorater, som efter at have hørt til Haderslev Amt i Slesvig, ved den ulykkelige Fredsslutning 30/10 1864 indlemmedes i Veile Amt, tilføies Præsterækkerne for dem i Hovedsagen efter „Kirkelig Statistik for Slesvig Stift, B. 1, Afd. 2“. Det samme gjælder om Taps Sogn, tidligere Annex til Aller, hvor den hidtil værende Sp. for begge Menigheder, J. J. H. Nansen vedblev; see Rimsø-K.«

(1415) No 2. Heils og Veistrup,

N. Tyrstrup Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

Kirkelig Statistik for Slesvig Stift, B. 1, Afd. 2; Kbg. 1739.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 1530. Knud Jensen; O.; [† 1571, ihjelslagen af Bønderne; i Hjertet Papist].

2. 1566**. Niels Dall, vistnok f. Dalby v. Kolding; St. i Rostock 60; see Etm.; Andreas N. D. i Hoptrup; Niels N. D. i Nustrup; [† 1603].

3. 1603. F. S. Mads Dall*; St. i Rostock 96, maaskee i Kbh. 97; ~ 13/6 02 . . . . . ; see Etm.; [† 1652].

F-P s. 150 (»Matthias Dallius«).

4. 1640**. F. S. Hans Dall; vistnok St. Roesk. 33; [† Haderslev 1659].

5. 1660. Mikkel Rasmussen Storm, f. Jylld.; St. Aarh. 47; see Etm.; [† 17/1 1680].

6. 1677**. Claus Lorentzen (Risbrich) af Steppinge-F., f. 46; St. Od. 65; 1 ~ F. D. Margrethe Mikkelsdtr. Storm; 1 S.; 2 ~ Anna Boysen; [† 6/1 1683].

7. 1683. Nicolaus Krøger; F. vistnok Claus K., Pensionair (Bestyrer) p. Vargd. i Heils S.; St. i Kiel 79, Wittenbg. . .; see Etm.; [† 1719].

8. 1716**. Hack Johansen Skovgaard, f. Skovgd. v. Kjøge 82; F. Rgmtskrvr.; St. Sorø 03; C. 19/9 15, n.; ~ F. D. Ellin Nicolausdtr. Krøger; [† 1738; saa dybt inne i Latinen, at han undertiden glemte, at tale Dansk paa Prædikestolen].

9. 1738. Bendix Cramer, f. Haderslev 20/12 95 (94?); F. Kbmd.; St. i Kiel 16, Jena 17, Kbh. 19; C. 17/10 19, n.; C. Haderslev 37; ~ 6/6 38 Helene Sebastiansdtr. v. Saldern af Starup-G., † •/9 75 hos sin Broder Caspar v. S. i Starup-G.; [† 21/3 1753].

10. 19/5 1753. Jørgen (Jens) Alexander(sen) Lassen, f. Ørre 1/8 13; F. Alexander L., Degn i Ørre-H.; M. Ingeborg Nielsdtr.; St. Ribe 38; C. 25/10 42; ~ Kbh. 17/5 54 Marie Johanne Georgia Rasmusdtr. Æreboe, f. Kbh. 26/12 31, † Haderslev 6/11 94; F. R. Æ., notarius publicus i Kbh.; M. Cathr. Mar. Alberg (Kierstein); 3 S., 4 D.; see Rasmus L. i Kverndrup; [† 15/7 1783].

11. •/10 1784. Stephan Hinrich Prætorius af Hammelev, f. Simonsberg 40; St. Hadersl. 67; Sp. Tetensbüll 72; ~ Margrete Hedvig Holst; F. Organist i Oldensworth; 1 S.; see Johan J. P. i Tødse-E.; [† 29/5 1806].

PT 9:5 (1932), s. 229.

12. 1807 [Løgumkloster 02] Falle Erichsen Eisbøl, f. Eisbøl, Gl. Hadersl. S., 28/11 70; F. Falle Eriksen Ladegaard, Sognefgd. og Kirkeværge; M. Dorothea Cathrine Fischer; St. Hadersl. 90; 21/4 96, h.*; r. Cap. St. Laurenti K. p. Før 7/2 1797, o. 7/8; Diak. Aabenraa 99; vistnok ~ 3/3 97 Anne Margrethe Sentine Søllerød, f. Kbh. 28/11 69, † Heils 17/2 17, E. e. L. Baggesen, r. Cap. i Skive-R.; F. Isak Christiansen S.; M. Anne Margrethe Møller; 10 B.; [† 15/12 1837].

Achelis II, nr. 7470; Arends: (W. II. 293; J. 189, 199, 249, 301, 1581; M. 110. 309; Fr. B. I. 253; Had. Joh. 52; Pr.-Ber. 1826 S. 393; Lengnick. 1 Hf. 12; Sl. Kb. Ud. 238 L. 12, 241 L. 7 n.); Nygaards sedler: Hustru.

13. 6/11 1838 [Dybbøl 21/10 17] Bonnich Andreas Bonnichsen, f. Tinglev 30/1 80; (Bdrs. t. Anna B. A. ~ Lautrup i Brede); F. Andreas B., Bygmstr.; M. Anna Magdalene Christensen; St. 01; C. 17/7 05, l.; Vedsted 31/10 09; ~ . . . . , † 40; [# af Fælledsregjeringen 1/2 1849; † 30/4 s. A.].

14. 5/4 1849 (udnævnt af det saakaldte Statholderskab). Peter Hansen Schmidt, f. Stenderup 2/6 14; F. H. Peter S., Boelsm.; St. Kiel 35; C. Gottorp 39; Cap. Nybøl 45; Emsbøl 47–48; Brokdorf 47; Hohn 49; ~ Bertha Rømer; [# af Regjeringscomm. 18/7 1850; Sp. Lahnthal (Nassau) 1852–53; † Münster 15/1 53].

15. 26/9 1850 [Anst-G. 10/3 49]. Peter Høy Aabye; # 1870; see Anst-G.

16. 24/1 1871. Frederik Vilhelm Wolfgang Topsøe; see o. Cat. St. Hedinge.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1293b. Veistrup,

N. Tyrstrup Herred, Ribe Amt og Stift.

Anm. Tidligere Annex til Heils.
———————————

1. 12/3 (1/5) 1878 [Cap. p. p. Karrebæk 25/11 76, o. 27/1 77] Jens Peter Christian Agerskov, f. Ny-Lellingegd. 31/3 46; F. Sev. A. Forp.; M. Anna Marg. Petersen; St. Sorø 65; C. 24/1 71, h1.; ~ Kbh. Vartov 15/10 84 Nanny Nansen, f. Dystrup, Ørum S., Randers Amt, 17/1 48, Adoptivdtr. af J. J. H. Nansen i Aller-T.; F. Rudolph Ferdinand Hellesen, Gdeier, Forv.; M. Nelle Marie . . .

Kbg. Vartov Hosp. i Kbh. (1883-1888), s. 4, opsl. 4 (vielse); Kbg. Aller (1853-1899), s. 246, opsl. 124 (hustrus forældre); Kbg. Ørum, Randers amt (1833-1852), s. , opsl. 124; PT 14:2 (1960) s. 34.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.