Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1436. Hammelev,

Gram Herred, Haderslev Amt og Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1763.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1528). Nicolaus (Niels) Conradus (Kortsen); Pr. 28; [† 1545; (J. 232; R. 414; V. f. K. 2 R. VII. 507; K.-K. 1862 S. 147)].

2. 1546. Georg (Jørgen) Stuhr (Stuer), f. Haderslev; F. Tømmermd.; St. i Rostock 41, Wittenberg 42; Mag. ss. 44; ~ . . . . ; see Etm.; Claus S. i Hygum; P. Marcussen i Nustrup; [† 1561; (J. 232; R. 414; Rost. Matr.; Witt. Matr.; Had. Joh. 27; K.-S. 2 R. I. 466, 3 R. I. 78 f., 4 R. III. 816. 818; Achelis. I. 131 f.); Achelis I, nr. 93].

3. 1561. Henricus Marquardi (Marcussen), vistnok af Nustrup; 1 ~ F. D. Anna Jørgensdtr. Stuhr, † 02; 2 ~ 03 Dorothea . . . . , † 23/10 15, E. e. Bertel Sørensen i Gl. Haderslev; see Etm.; [† 31/3 1606; (J. 232; R. 414. 455; V. f. K. 2 R. VII. 459. 507); PT 14:6 (1965), s. 136].

4. 1607. F. S. Jørgen (Georg) Stuhr; St. i Rostock 01; see 2 Etm.; [† 1630; fmtl. ikke som af Rhode angivet Søn men Stedsøn af Henr. Marquardi. Men han maa i saa Fald være født senest 1562 og har været paafaldende gammel, da han blev immatr. i Rostock; (J. 232; R. 415; Rost. Matr. (»Sterius«); Had. Joh. 30; V. f. K. 2 R. VII. 507); Achelis I, nr. 1024; KS 6:6 (1948-50) s. 202 (»Jørgen Sturæus«, fadder i 1608); Administrators kommentar: Wiberg har næppe rett, Rhodes angivelse er langt mer sandsynlig af kronologiske årsager. Blev nr. 3 gift med F. D., ville det være helt normalt, at en søn i dette ægteskab fik den afdøde faders fulde navn, også efternavnet. Han kan næppe være født tidligere end c. 1577].

5. 1630 (25**?) [Borre, o. 1/12 24] Peter Ehlersen (Eilhardi, Hilarius) fra Haderslev; F. Ehlert Pedersen, deput. Bgr.; St. Haderslev 20; Bacc. 24; ~ F. D. Dorothea Jørgensdtr. Stuhr, 2 ~ Etm.; see Georg E. Stuhr her; [† 1649; fmtl. den Peder Eilertsen, der c. 1620 var trolovet med Enken Maren Jensdtr. i Kbh., der samtidig var trolovet med Mentz Christoffersen, Crtr. i Trondhjem. Hun blev 9/9 25 for sin Letfærdighed dømt til Forvisning fra Kbh., appellerede forgæves til Rettertinget, der stadfæstede Dommen 3/1 1628. Hun bar Tilnavnet »Norske Collegium«; (J. 232; R. 415; Had. Joh. 32); Achelis I, nr. 1493; KUM I, s. 41, 66 (»Petrus Eilhardi/Hilarius Haterslebiensis«); PT 8:6 (1927), s. 188; KS 6:2 (1936-38), s. 463].

6. 1649. Peter Wilhelmsen (Buchholmius) af Vedsted; St. Rostock 41, Kbh. 42; ~ F. E.; [† Haderslev 1659; (J. 232; R. 415; Rost. Matr. (»Buchholmius«); Had. Joh. 34); Achelis I, nr. 2074; KUM I, s. 175 (»Petrus Bucholmius Hatterslebiensis«)].

7. 1660. Georg Stuhr (Ehlersen); [1660 Flensbg. Helligg. K.; see der].

8. 1660 [Rtr. Haderslev 59] Christian Steffensen*, f. Sønderbg. 13; F. Steffen Christiansen, Sølvtjener p. Sønderbg. Slot; St. Rostock 34; Sp. og Skllrr. i Adsbøl-G. 43; ~ Dorothea Hörning; F. Christoph H., Kok p. Sønderbg. Slot; see Etm.; [† 19/5 1699; (J. 232. 1450; R. 244 f. 416; Rost. Matr.; Had. Joh. 4; Lautrup. 71; N. St. M. II. 139; V. f. K. 2 R. IV. 235; P.-T. 7 R. VI. 126); Achelis I, nr. 1873].

9. 22/4 1675**. Johannes Reimer af Bedsted, f. 22/4 50; St. Königsberg 66; Pr.; ~ F. D. Anna Maria Christiansdtr.; see Etm.; [† 25/6 1727, b. 8/7; (J. 233; R. 416 f.; Køn. Matr. II. 42); Achelis I, nr. 2959; Danske Kancelli: Kaldsbrev].

10. 25/6 1727 [p. Cap.** 22/10 01] Stephan Hinrich Prætorius af Høist, f. 10/5 77; St. Tønder t. Kiel 95, i Kbh. 98; Huslærer p. Skjærsø; ~ her 7/9 02 F. D. Dorothea Sophie Reimer, f. c. 80, † 58; 5 S.; see 2 Etm.; Johann R. P. i Dedsbøl; [† 26/7 1742; (J. 233; R. 417); Achelis I, nr. 3972; KUM II, s. 236 (»Stephanus Henricus Prætorius Tonder.-Cimber«); PT 9:5 (1932), s. 228; Bed-1600 s. 10, 22].

11. 17/8 1742 [Præd. Simonsberg 33] F. S. Johannes Prætorius, f. 7/7 03; St. i Halle 21, i Jena 22; Rtr. Büsum; ~ Elsabe Kruse; see Stephan H. P. i Heils-V.; Andreas P. i Burkal; [† 25/7 1751; Pg. br. s. A.; (J. 233. 642; R. 417 f.; Had. Joh. 43; Nied. F.-G. XII. 248); Achelis I, nr. 4933; PT 9:5 (1932), s. 228-231].

12. 17/9 1751 [Diak. Svabsted 45] F. Bdr. Christian Prætorius, f. 29/8 13; St. Haderslev t. Kiel 37, i Göttingen 38. C. Haderslev 44; Præd. Simonsberg 41; ~ Øsby 23/8 46 Bodil Christine Boldich, f. Freilev p. Lolland 17/7 18, † Hammelev 11/7 06; F. Poul B., Transportforv. v. Aarøsund; M. Gjertrud Christine Bjørnsen; 4 S., 2 D.; [† 25/5 1779; (J. 233. 634. 642; R. 418; Had. Joh. 44; V. f. K. 2 R. VII. 507; P.-T. 8. R. IV. 342; Nied. F.-G. VIII. 115); Achelis I, nr. 5524; DanKir bd. 20 (1954), s. 627; Kbg. Hammelev (1763-1805), opsl. 173; (1806-1849), opsl. 136].

13. 1779. Johann Friedrich Overbeck af Brede, f. Løgumkloster 1/10 45; St. i Kbh. 61; ~ Anna Maria Erichsdtr. Fabricius af Aabenraa Diak.; [† 19/10 1785; (J. 233); Achelis II, nr. 6443; KUM III, s. 211 (»Ioannes Fridericus Overbeck«, 16 år gl.)].

14. 6/1 1786 [r. Cap. Vibg. Sortebr. K. 25/6 83, o. 26/9] Jacob Lauritzen Aagaard; [1799 Aller-T.; see der].

15. 1800 [p. Cap. Kbh. t. Garn. K. 90] Lütje Ebbesen af Bjert, f. Vesterland p. Sylt 13/10 60; St. pr. i Kbh. 81; C. Gottorp 88; 1 ~ 1/9 00 Magdalene Meyer, f. Magstrup 11/3 77, † 15/3 06; F. Peder Olufsen Smit, Sandemd.; M. Christine Sørensdtr. Lauesen; 1 S., 1 D.; 2 ~ 07 Birgitte Margrethe Dyrhoff af Vilstrup, d. 1/3 61; [# 30/12 1834; † Hammelev 26/8 38; (J. 233; M. 21; Had. Joh. 50; Wulff. 9; J. Brodersen. 177); Achelis II, nr. 7096; Kbg. Hammelev (1806-1849), opsl. 135; Kbg. Magstrup (1763-1824), opsl. 37; Kbg. Vilstrup (1763-1811), f. 27a, opsl. 29; (1776-1851), s. 392, opsl. 393; Jensen I, s. 233].

16. 19/5 1835 [Risum 23/1 27] Siwert Andresen; [30/8 1844 Magstrup-J.; see der].

17. 7/2 1845 [Cat. Præstø 26/1 40, o. 4/3] Carl Eduard Müller; [afsat 27/6 1850; see Haderslev].

18. 26/9 1850 [Cat. Fred. Mich. K. 30/9 41, o. 25/11] Jørgen Laurits Vilhelm Hansen; [24/7 1854 Fjelstrup; see der].

19. 22/10 1854, o. Flensbg. 29/11, Henrik Carl Vilhelm Find; [afsat af d. t. R. 1864; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Alleslev].

20. 1864 [Diak. Heiligenstedten 57] Heinrich Philip August Eckell; [1870 Vedsted; see der].

21. 24/3 1871 [c. Sp. Ubjerg 16/1 69; p. Cap. Gram 30/9 70] Carl Ludwig Albert Obbarius, f. Serno p. Anhalt 16/10 37; F. Friedrich Wilhelm O., Skovrider; M. Jacobine Sigbrit Friederiche Albertine Würzler; St. Bernburg t. Erlangen 55; St. i Berlin 56, i Halle 57; C. 60; c. Lærer v. Bernburg Latinsk. 59; Vikar i Coswig og Lærer v. Døtresk. 60; Rtr. Tønder Bgsk. 29/10 64; ~ Tyrstrup 23/7 67 Katrine Marie Valentiner av Gl. Haderslev, f. Rinkenæs 3/9 48, † Kiel 4/5 1900; [# 1908; † Ballenstedt, Harzen, 5/2 16; (Had-His, s. 340)].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Hammelev Kirke, s. 613-629.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 10A: Haderslev stifts historie, Den sønderjyske del, red. af Anders Pontoppidan Thyssen, Århus 1977-85, s. 340.