Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1426. Burkal,

Slogs Herred, Tønder Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1704; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. c. 1569 [Diak. og Crtr. Tønder 61] Anders Michelsen; ~ Esther Ambders; see Michel A. i Døstrup; T. S. Hoyer her; [† 15 . . ; (J. 373. 425; Carstens: Die Stadt Tondern. 137; Cl. Rolfs. 85); SdjyAarb 1963, s. 173].

2. 15 . . Thomas Pedersen af Høist, f. c. 58; fmtl. St. i Rostock 74; [† 17/1 1593; (Sj. Aarb. 1905 S. 102); Achelis I, nr. 523; Hegelund II s. 96].

3. c. 1593 ? Thomas Petri Gualtherus (Walther); [† 1617; (Krafft. 399; J. 425)].

4. 1617. Tycho Sveno(nis) Hoyer af Høier, f. c. 92; St. i Rostock 14; 1 ~ Margaretha Andersdtr. en Dtr. af Nr. 1, † •/12 44; 2 ~ 46 Elisabeth Holländer, f. Lübeck 91, † 30/7 43 ? (Aaret fmtl. en Trykfeil paa Titelbladet til Ligtalen), E. e. 1) Dr. med. Sebastian Schrøder d.y. i Flensbg., 2) Joh. Moth, Sp. v. Flensbg. St. Maria K.; F. Peter H., Stadslæge i Lübeck; M. Anna Schultz; mindst 4 S., 1 D.; see P. Petræus i Høier; Johann S. H. i Hellevad-E.; [† 4/8 1650; (Krafft. 399; J. 425; Unsterb. Sterbl. II. 11–15; B.-D. 1198 (Ligt. o. Elisab. Holländer); V. f. K. 2 R. IV. 232; Cl. Rolfs. 85 L. 21–29); Achelis I, nr. 1304; NST 4 (1934), s. 349].

5. 1651 [Rtr. Tønder 42] Mag. Andreas Ambders (Ambdersen), f. Tønder 28/9 13; F. Anders Thomsen, Rdmd.; M. Magdalena Bähr; St. i Rostock 30, i Kønigsberg 36; Mag. Rostock 46; 1 ~ 5/11 43 Margaretha Hansdtr. Mauritius af Tønder, f. 12/5 13, † 21/1 49; (mindst) 1 S.; 2 ~ 6/10 50 Elsabe Karstensdtr., f. 11/12 33, † 10/1 75; F. K. Jensen, Kbmd. i Tønder; M. Gude Schmidt; (mindst) 3 S., 5 D.; see Andreas A. Diak. i Nybøl (T.); E. Friedlieb i Emsbøl; J. Lohmann i Ensted; L. Ewald og L. Moller i Dagebøl; F. Fabricius og C. Lund i Rinkenæs; Etm.; J. L. Brodersen og G. Outzen i Aventoft; Johan Bernhard A. t. Vesterland p. Sild (Sylt); Andreas A. p. Romø; [† 23/11 1687; (J. 425; C. lit. I. 17; Køn. Matr. I. 376; Unsterbl. Sterbl. II. 159–84; O. H. Moller XIII. No. 71; Carstens: Die Stadt Tondern. 158; Intelligensbl. f. Tønder og Omegn 1859 No. 9; P.-T. 1 R. IV. 84 f.); Achelis I, nr. 1732].

6. 1687 [p. Cap.* 86**] F. S. Christian Ambders, f. 23/12 60; St. i Kiel 79; ~ 23/5 89 Brigitta Margrethe Andreasdtr. Hoyer af Karlum; 6 S., 2 D.; see Etm.; Christian A. i Ubjerg; P. Petræus i Dedsbøl; [† 23/12 1725; (J. 425; Unsterb. Sterbl. II.; O. H. Moller XIII. No. 75; V. f. K. 2 R. V. 456 (»Andreas« A.); P.-T. 9 R. I. 79. (Børn); Sj. Gejstl. 60); Achelis I, nr. 3375; E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 278].

7. 1726. F. S. Andreas Christian Ambders, f. 22/3 92; St. i Kiel 10, i Jena 12, atter Kiel s. A.; ~ 13/9 31 Mette Giestine Hoyer af Karlum, f. 15/7 15; 2 S., 3 D.; (see C. Rohlfs, Compast. i Gelting); [† 8/11 1749; (J. 425; O. H. Moller XIII. No. 78; J. Brodersen. 389; P.-T. 9 R. I. 79; Nied. F.-G. XII. 170); Achelis I, nr. 4547; Kbg. Burkal (1704-60) opsl. 151 (tvillinger) 155, 162, 167 (børn); E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 278; PT 2023, s. 159].

8. 1750. Peter Petersen, f. Sønderborg 23/10 25; F. Nicolai P., Farver; St. i Kbh. 43; ~ 52 Esther Lorenzen fra Møgeltønder; Mindst 1 S., 1 D.; see P. Petersen her; [† 29/1 1789; (J. 425; H. F. Wiese. 244. L. 1–2; J. Brodersen: 389–95); Achelis II, nr. 5740; KUM III, s. 30 (»Petrus Petersen, Sønderborgensis«, 18 år gl.); PT 14:6 (1965), s. 135].

9. 10/7 1789 [Hellevad-E. 27/8 72] Andreas Christian Johansen Prætorius af Hammelev, f. Simonsberg 29/10 41; St. i Halle 62; C. Haderslev 67; ~ Aabenraa 2/12 73 Maria Heisel, d. Aabenraa 17/3 56, † Sønderbg. 22/1 09; F. Heinrich H., Kbmd.; M. Maria Schade; 1 S., 5 D.; see Knud Krongaard i Bylderup; [† 22/10 1801; (J. 288. 425; M. 306; Sj. Aarb. 1906 S. 153; P.-T. 8 R. IV. 343; J. Brodersen. 396. 467–72); Achelis II, nr. 6507; PT 14:6 (1965), s. 131; PT 9:5 (1932), s. 230-231].

10. 4/2 1802 [Sterup 99] Peter Petersen, en Søn af Nr. 8, f. her 3/8 68; St. Slesvig t. Kiel 89; C. Gottorp 94; St. i Kbh. 95; Sp. i Morsum p. Sild 28/10 96; ~ Johanne Sophie Adler; F. Georg Chr. A., Sp. og Pr. v. Trefoldigh. K. i Altona; M. Johanna Elise Jacobsdtr. Schultze; [† 18/3 1830; (J. 426. 550. 1032; M. 289. 306; Wulff. 16; Pr.-Ber. 1831 S. 567; J. Brodersen. 398–403; A. f. Sip. VIII. 168); Achelis II, nr. 7414].

11. 1830 [Karlum 13] Hans Paulsen Beier, f. Kravlund, Tinglev S., 24/3 78; F. Jens B. i Lendemark, Bylderup S., adopt. af Paul Petersen, Hjulmager (Stellmacher); St. i Kiel 99; C. Gottorp 02, Glückstadt 10; ~ Wilhelmine Larsen; [† 5/6 1837; (J. 426. 481; M. 306. 403; Wulff. 26. 31; Alb. I. 51); Achelis II, nr. 7836].

12. 12/12 1837 [Diak. Sønderborg 31/7 27] Johannes Gotthilf Peter Claudius (Clausen), f. Kathrinegd., Tolk S., 12/5 98; F. Peter Mathiassen C. af Nordborg r. Cap., Ldmd., Insp., Gdeier.; M. Catharina Elisabeth Auguste Engenhagen; St. Kiel 18; Göttingen 20; Berlin 21; C. Gottorp 22; p. Cap. Fjolde (Viöl) 26/8 23; Diak. Wilster 6/9 25; ~ Sønderborg 10/6 23 Anna Maria Jebsen, f. 27/11 96, † Nordborg Pgd. 23/5 80; F. Peter J., Rdmd. og Skibscpt. i Sønderborg; M. Anna Schade; 4 S., 6 D.; see J. P. S. Wernich i Nordborg; P. C. J. H. Delfs i Kværs; [† 16/1 1848; (J. 322, 426; Lüb. 289; M. 202, 306, 810; Fr. B. I. 67; Elv. 660 L. 11 n., 661 L. 13 n.; Wulff. 38; A. f. S. u. K. V. 408; Sonnink. z. Wilster. 109; A. f. Sip. VIII. 208); PT 11:4 (1943), s. 192-93, 195, 198, 203–04; Achelis II, nr. 8428; Fr.B. I, s. 67, 371].

13. 1849, Udnævn. annul. 50; c. Sp. ss. s. A. [Bylderup 14/5 33] Peter Christiansen Schmidt; [1850 Skodborg; see der].

14. 2/6 1851 [p. Cap. Aarhuus Frue K. o.s.v. 25/10 48, o. 1/12] Johannes Georg Elias Koch; [1864 afsat af d. t. R.; # 28/10 s. A. af d. d. R.; 20/11 1867 Kbh. alm. Hosp. K.; see der].

15. 1864 [Privatlærer i Ris 50] Arend Detlev Grauer af Ris, f. 30/1 04; St. Haderslev t. Kiel 25; C. Gottorp 29; Diak. Løit 4/3 34; Sp. Moltrup-B. 22/12 48, afsat 50; [† 2/11 1873; (J. 258; M. 29. 140. 309; Fr. B. I. 90; Had. Joh. 61; Wulff. 46, II. 4; Volb. 8; K.- u. S.-bl. 1874 S. 30 f.); Achelis II, nr. 8783; Fr.B. I, s. 90, II, s. 176].

16. 1874 [Høist 67] Johannes Alexander Jonas Momsen af Ulderup Diak., f. 12/9 39; St. Plön t. Kiel 60, Berlin 64; ~ Emma Louise Caroline Hinck, f. Kragstedt, Flensborg, 31/9 39, † Burkal 9/2 1937; (mindst) 3 D.; [† 7/10 1905; Achelis II, nr. 10257; Kbg. Burkal (1803-1940 D) opsl. 116 (død); opsl. 182 (enkens død); opsl. 103 (datters død); Kbg. Højst (1752-1893) opsl. 43 (datter); opsl. 46 (datter), opsl. 54 (datter)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Burkal Kirke, s. 1625-1642.
Brodersen, Uwe: Et strejf af Burkal Sogns Historie. Fra dengang.dk.