Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 823. Nordborg (St. Annæ-Antonii i Tontofte el. Tuntoft),

Als Nørre Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift.

M. S. 1-b/6; Lkm. 2/514; Past. C. Knudsens Manuscript; Kbg. 22 Trin. (28/10) 1621.
Anm. Præsten boer i Tontoftgaard.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. c. 1543. Erik Madsen; ~ Anna . . . , † Snogbæk Pg. (Sottrup) i Sundeved 80; mindst 1 S., 2 D.; see Etm.; K. Bramsen i Øsby; P. P. Bruun i Sottrup; [† 2/1 1579; see ogsaa Oxbøl].

2. 1576**. F. S. Hieronymus Eriksen, f. 43; St. i Rostock 69; 1 ~ Ingeborg Ucke, † 86; 2 ~ Karen (Cathrine) Kuckenmutters, f. 69, b. 9/11 41; see Etm.; [# 1616; † 27/1 18].

Achelis I, nr. 448 (»Hyeronymus Erici Sonderburg«).

3. 1616**. Mag. Johannes Johansen Monrad af Kettinge, f. 93; St. Rostock 08, Mag. ss. 13, Kbh. 15; Skolemester Sønderbg. 15–16; ~ 16 F. D. Magdalene Hieronymusdtr., f. 98; 3 S.; 2 ~ Etm.; [† 25/7 1621; i 1620 var Sønnen Johannes p. Cap. her].

Achelis I, nr. 1174 (»Joannes Monradus Alsenius Holsatus«); KUM I, s. 17 (»M. Iohannes Monradus Alsenus«); DanKir, bd. 23, s. 2192 (se nedenfor).

4. k. 2/9 1621, o. 3/9 [Rtr. Nakskov 19/11 20] Anders Christensen Brandt, f. Brande, Veile Amt, c. 95; F. C. Andersen, Bde.; M. Maren (Karen?) Jeppesdtr. (Jespersdtr.); (eft. Andre var han en Præstesøn fra et af de 4 Kald ved Navn Ørum i Jydld.); St. 18; 1 ~ 16/6 22 F. E., † 10/6 38; u. B.; 2 ~ 24/6 1639 Magdalene Dominicusdtr. Lorenzen af Nordbg. Slotsp., d. 31/8 23, † 25/7 61 („I Verden er ingen Sorg saa stor, Der findes ei saadan Smerte, Som naar den døer og lægges i Jord, Som var dit halve Hjerte“; 3 S., 2 D.; see Etm.; Dominicus A. B. i Rise-M.; S. P. Rhode og C. Müller i Adserballe; [† Adserballe 11/10 1670; Biskop H. Mikkelsen var hans meget gode Ven, hvem han ofte sendte Foræringer; Sædehuset (dvs. vist Vaaningshuset) br. 1/10 43].

KUM I, s. 31 (»And. Christian. Brand.«); KS 3:5 (1884-86), s. 139 (»Andreas Christiani Brandius«), s. 118 (»A. C. Brand«, 26 år gl.).

5. 12/7 1665**, o. med Alders Dispensation 21/3 66, F. S. Christian Andersen Brandt, f. 4/3 44; St. Sorø 62; Pr. 84; 1 ~ 26/6 67 Regine Ottosdtr. Wordingborg af Rise-M., f. c. 47, † 8/1 85; 1 D.; 2 ~ 15/6 86 Cathrine Jebsen, E. e. Kbmd. Christian Poulsen i Sønderbg.; F. Alexander J., Bgmstr. i Sønderbg.; M. Ingeborg Reinholdsdtr. Lange; 2 S., 3 D.; [† 13/3 1692; havde en Deel Stridigheder med den res. Cap. (see F. Jepsen i Svenstrup); gav (18/9 68) 100 Rdlr. til fattige Skolebørn].

KUM I, s. 307 (»Christianus Andreæ Brandius«); SB s. 190; Arends I, s. 80: W. II. 451.; J. 1634. 1650.; D.-S. 1 R. V. 311, VI. 612. 62. 66 L. 14 n.; Patr. Sl. I. 23; (Arends’ litteraturforkortelser); PT 14:3 (1961), s. 17; SB s. 190.

6. •/4 1693 [Oxbøl, o. 29/5 83] Diderik Cæsosen Nissen af Kliplev, f. •/3 56; St. Jena 75; Informator p. Østerholm, Igen S.; 1 ~ 22/6 85 Cecilie Margrethe Esmarch, b. 26/9 90; 2 S., 1 D.; 2 ~ Valborg Thorstraten, f. Flensbg. c. 74; 1 S., 2 ~ Etm.; [b. 14/8 1693].

Achelis I, nr. 3251 (»Didericus Nissenius Cliplebiensis Holsatus«).

7. o. her af Pr. Joh. Brandt i Igen 15/8 1694. Daniel Nielsen, f. Flensbg. c. 12/1 60; F. Georg N., Kbmd.; St. Kiel 80, Wittenberg 82, Jena 83; ~ 23/10 94 F. E., † 1/5 42; 4 S., 6 D.; see 2 Etm.; [† 8/4 1721; førte Kbgen. paa Tydsk].

Achelis I, nr. 3436 (»Daniel Nielsen, Flensborg«).

8. 15/6 1721, o. Igen af Pr. Joh. Brandt Christi Himmelfarts Dag (22/5), Hans Caspar Dominicussen Brandt af Rise-M., f. 14/1 88; St. Lübeck t. Kiel 05, Kbh. 13; C. 24/9 s. A., l.; Hofprædikant p. Augustenborg 15; Pr. 27; ~ 15/4 22 F. D. Valborg Christiane Danielsdtr. Nielsen, d. 5/12 03, b. 20/8 73; 7 B.; [† 17/2 1740; heftig Strid med den r. Cap. Pontoppidan].

Achelis I, nr. 4371; KUM II, s. 369 (»Iohannes Casparus Brandt«, 25 ½ år gl.).

9. 15/6 1740 [r. Cap.*, o. 3 S. i Adv. (11/12) 29, først kgl. conf. 15/6 31] Martin Frederiksen Kruckow (Cruckow) af Notmark, f. 15/1 97; St. Haderslev t. Jena 17, Kbh. 26; C. 4/7 s. A.; ~ 7/11 31 Mette Cathrine Danielsdtr. Nielsen, en Dtr. af Nr. 7, f. 23/6 07, † 25/6 73; mindst 1 S., 1 D.; see J. Cretschmer i Haderslev; [† 3/9 1752; Lgst.].

Achelis I, nr. 4804; KUM II, s. 478 (»Martinus Crucau«, 29 år gl.); DanKir, bd. 23, s. 2193 (se nedenfor).

10. 24/11 1752, o. 11/5 53 [Lærer for de kgl. Pager] Christopher Nicolai Clausen Schrøder af Vonsbæk, f. 06; St. Jena 25, Kbh. pr. 46; C. 30/5 50, l.; ~ V. Hæsinge 25/5 53 Helene Marie Klog, d. Kbh. Nic. K. 6/6 12, † Sandholts Lyndelse på Fyen 30/9 85; (Sstr. t. Jochum K. i Dalum-S.); F. Jørgen Jensen K., islandsk Kbmd. i Kbh.; M. Anne Marie Jochumsdtr. Bøchmann (2 ~ Hans Nobel p. Sandholt); u. B.; [† 16/8 1760].

Achelis I, nr. 5077; KUM III, s. 61 (»Christophorus Nicolai Schrøder«, 30 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 190; Th. Hauch-Fausbøll: Admiral Richelieus Anetavle, København 1931, s. 35; Strøm 3, s. 22-23.

11. 22/12 1760 [Kbh. Frederiks Hosp. o.s.v. 14/3 57, o. 23/3] Nicolaus el. Nicolai Reich, f. Kbh. 29/9 (el. 29/6) 16; F. Frantz R., Contr.; St. Fdbg. 35, Bacc. 36; C. 26/1 44, h.; St. Halle 44, udenlands til 46; ~ Skrydstrup 3/12 61 Anna Sophia Thomasdtr. Wang af Nustrup; 1 S., 1 D.; [† 2/1 1769].

KUM II, s. 561, 569 (»Nicolaus Reich« 19 år gl.); Kbg. Skrydstrup (1760-93) opsl. 79 (vielse).

12. 17/2 1769 [r. Cap.* 14/10 40, o. 28/10] Jens Rasmussen Fangel, d. Fangel v. Od. 7/3 06; F. R. Jensen, Træskomd. og inderst; M. Anna Jensdtr.; St. Od. 31, Bacc. 34; C. 14/5 35, h.; Hør Svendbg. –40; ~ Svendbg. Frue K. 8/10 38 Sophie Elisabeth Gommesdtr., f. Ærøskjøb. 12/6 12, † her 2/3 97; F. G. Gommesen, Kbmd.; M. Ingeborg Dominicusdtr. Brandt af Rise-M.; 6 S., 4 D.; see Etm.; Christian F. i Tikjøb-H.-H.; Gomme J. F. i Rise; (H. Petersen i Oxbøl); Sønnen Rasmus blev Sp. i Keitum p. Sylt (see G. L. Nissen i Høier); [† 22/8 1769, før han naaede at flytte ind i Pg.; Lgst.].

KUM II, s. 532, 550 (»Ianus Fangel« 25 år gl.); PT 13:1 (1952), Slægten Fangel fra Nordborg (se nedenfor); DanKir, bd. 23, s. 2193 (se nedenfor).

13. 22/6 1769 [p. Cap. Hagenbjerg 7/11 66, o. 19/6 67] F. S. Holger Fangel*, f. 10/6 42; St. Od. 59; C. 3/8 61, l.; Pr. 21/4 84 – 1808; R. m. Apr. 19/6 13; R.* 14/11 19; 1 ~ Flødstrup 2/11 70 Else Cathrine Nielsdtr. Tingberg af Flødstrup-U., d. S. Næraa 14/6 52, † 7/4 90; 3 S., 1 D.; 2 ~ Svenstrup 8/10 90 Mette Marie Vogelsang, f. p. Hartspring, Svenstrup S., 11/2 67, † 31/3 14; F. Mathias Johansen V., Parcellist p. Hartspring (Hjortspring, Svenstrup S.); M. Margrethe With af Kettinge; 2 S., 3 D.; see Niels T. F. i Gudum-V.-S.; J. Knudsen i Hagenbjerg; Holger F. i Hagenbjerg; (Holger C. C. F. i Notmark; M. C. Brorson i Gamborg); [† 23/12 1820; Lgst.].

PT 13:1 (1952), Slægten Fangel fra Nordborg (se nedenfor); DanKir, bd. 23, s. 2194 (se nedenfor).

14. 18/4 1821 [Hjortkjær 3/4 07] Claus Christian Thomsen*, f. Aabenraa 5/12 81; F. Peter Joh. T., Skibscpt.; M. Cathrine . . . ; St. i Kiel 01; C. i Gottorp 05 (II**); Pr. 2/1 33; Stpr. . . . ; R.* 20/4 57; # Pr. 18/1 58; ~ 24/5 08 Marie Kirstine Meinert, f. Kbh. 19/7 88, † 11/4 57; F. Kmrd. Andreas Evald M., Renteskriver i Generaltoldkammeret; M. Maren Kirstine Noe; 6 S., 4 D.; see Andreas E. M. T. i Balslev-E.; P. H. Bech i Lemb-Ø.; [# 18/7 1860; † 30/1 63].

15. 15/9 1861 [c. Fp. i Hertugdømmet Slesvig 27/2 51] Erik Høyer Møller; [19/2 1864 Fpr.; see Kjølstrup-A.].

16. c. P. 1864 [Aventoft 7/9 61] Gottfred Georg Wolfgang Berggren; [afsat af d. t. R. 1864; see Lemvig-N.].

17. c. P. 1864, fast ansat 65 [Abild 41] Georg Friedrich Jessen; [1873 Ulkebøl; see der].

18. 1873 [Døstrup 66, tillige Medolden 67] Johann Preben Sutor Wernich, f. Sønderbg. 2/8 19; F. Christoph Anton Sutor W., Postmstr.; M. Petrine Saxtorph af Magleby p. L.; St. Flensbg. 40; C. 45; Cap. p. p. Hagenbjerg 50; Sp. Rinkenæs s. A.; ~ Sønderbg. 3/5 50 Anna Catharina Marie Claudius af Burkal, f. Fjolde (Viøl) 22/10 23, † Ulkebøl 27/2 1905; [# 1895; † her 31/5 1900].

Arends II, s. 359: M. 151. 187. 310. 332; Elv. 660; Fr. B. III. 64; Volb. II; (Arends’ litteraturforkortelser); Achelis II, nr. 9604; PT 11:4 (1943), s. 198, 203.
———————————

 

 

No 824. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Nordborg,

[Als Nørre Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift]

M. S. 1-b/6; Lkm. 2/516; Past. C. Knudsens Manuscript; Kbg. 1621.
———————————

1. 1594. [Hør. Assens (88)] Nicolai el. Niels Thomsen, vist f. Fyn; St. 83; [levede 1605].

FS nr. 633 (»Nicolaus Thomæ«); F-P s. 101.

2. (1608). Nicolaus Ebberiis; maaskee liig Nr. 1.

3. (1611). Mads Olufsen; maaskee St. 09.

4. 1616. Laurits Hansen; ~ Dorothea . . . ; mindst 3 S., 3 D.; [b. 24/10 1638 („Gott erfrue seine seele! Amen“. See D. S. 5/303)].

5. k. 1 S. eft. Adv. (29/11) 1640, o. 16/12 (Ingen vilde have det, da det var saa ringe). Erik Rasmussen Mand; [1645 Ærøskjøb.; see der].

6. k. 25 Trin. (16/11) 1645, o. 12/12, Philip Dominicussen Lauritsen; [1650 Tranderup; see der].

7. k. 7 Trin. S. (28/7) 1650, o. 16/8, Niels Jacobsen Klincker, f. Skjelskør 16; vist St. Kbh. 41; ~ 12/10 51 Ingeborg Pedersdtr. Støedt, f. 30, † 69; F. P. Rasmussen, Herredsfgd. i Nordbg.; M. Agathe Støedt; mindst 1 S.; see Hans (Johan) B. N. K. i Oxbøl; [b. 5/8 (el. 9/8) 1677].

KUM I, s. 164 (»Nicolaus Iacobi«); KS 3:5 (1884-86), s. 137 (»Nicolaus Jacobi Schelscoranus«, 34 år gl.).

8. 1677. Frederik Jepsen (Jebsen); [1682 Svenstrup; see der].

9. o. 2/5 1683. Claus (Nicolaus) Jørgensen Cruckow (Kruckow) af Notmark, f. 54; St. Od. 75, Bacc. 77; [† 2 Pintsedg. (19/5) 1684].

KUM I, s. 57, 73 (»Claudius Georgij Crucovius«).

10. o. her 26/9 1684. Hans (Johan) Bugislaus Nielsen Klincker (Klinkert); [1693 Oxbøl; see der].

11. 1694. Johannes Johansen Monrad af Kettinge, f. 13/1 62; St. Kiel 80, Kbh. pr. 81, Bacc. 83; O.; [† 14/1 1708; forærede Kalk, Vinkande og Oblatæske til Kirken 08].

KUM I, s. 106, 120 (»Iohannes Monradus«); DanKir, bd. 23, s. 2184 (se nedenfor).

12. o. Igen 8/2 1708. Johan Christian Theodorsen Riisbrigh; [1721 Oxbøl; see der].

13. o. 23/7 1723. Erik Ludvigsen Pontoppidan; [•/12 1726 Hagenbjerg; see d. Hofpræster].

14. o. Nordbg. 25/7 1728. Mathias Clausen Claudius, f. S. Løgum 4/9 03; F. Claus (Nic.) C., Sp. S. Løgum; M. Anna Margrethe Johannsen; St. Jena 23; 1 ~ Flensbg. 30 Lucie Magdalene Hoe, f. Flensbg. 22/9 98, E. e. Peter Christensen (Christian?), Kbmd., † Reinfeld 29/11 37; F. Barthold H., Rdmd.; M. Lucie Gerhardtsdtr. Petersen; 2 S.; 2 ~ Flensbg. 9/10 38 Maria Lorck, f. Flensbg. 14/4 18, † Reinfeld 21/9 80; (Sstr. t. Josias J. L. t. Frederiks t. K. p.Chrhvn.); F. Jes Lorentzen L., Rdmd. i Flensbg.; M. Birgitte v. Lutten; 6 S., 2 D.; hans Søn Mathias C. var Udgiver af „Wandsbecker Bothen“; (see J. P. G. Claudius i Burkal); [9/11 1729 Reinfeld i Holsteen; † 4/12 1773].

Achelis I, nr. 5000; Arends I, s. 141-42: W. II. 453; J. 1651.; Lüb. 408; P. H. 183.; D.-S. 1 R. VI. 151.; Reinfeld. 154; Sl. Kb. Ud. 163 (Stamt.); Nied. F.-G. XII. 248; (Arends’ litteraturforkortelser); PT 11:4 (1943), s. 191, 192-93; 12:3 (1948), s. 196.

15. o. 3 S. i Adv. 1729, først kgl. conf. 31, Martin Frederiksen Kruckow; [15/6 1740 Sp.*; see der].

16. 14/10 1740, o. 28/10, Jens Rasmussen Fangel; [17/2 1769 Sp.*; see der].

17. 17/2 1769, o. 28/4, Olaus Jacobides Huulegaard; [22/1 1777 S. Bjergby-S.; see Karlebo].

18. 21/5 1777, o. 18/7, Laurits (Laurentius) Holst; [14/12 1787 Oxbøl; see der].

19. 14/12 1787, o. 28/3 88, Frederik Nislev; [27/5 1796 Agerskov; see der].

20. 19/8 1795, o. 7/10, Frederik Ebbesen; [3/5 1805 Svenstrup; see der].

Nedlagt efter Rescr. 30/9 1803.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Christensen, Olav: Slægten Fangel fra Nordborg. Personalhistorisk Tidsskrift 13:1 (1952), s. 1-20.
Danmarks Kirker, Bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Nordborg Kirke, s. 2171-2201.
 
 

 

 


Forside Arends’ Forkortelser Arends’ kilder Original – Korr. & tillæg —

(No 824b). Hofpræster paa Nordborg.

Als Nørre Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift.

Otto Fr. Arends; Achelis.
Anm. Indtil 1622 synes Hofpræsterne paa Sønderborg Slot tillige at have været Slotspræster paa Nordborg.

[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]

———————————

1. (1623). N. N. Neckelmann, (Meddelelse fra Arkivar Gribsvad).

2. 1623. [Hofp. Sønderborg c. 18] Dominicus Lorenzen , f. Sønderbg. 85; F. fmtl. Hans L., Rdmd.; St. Rostock 05; Hofp. Reinfeld 13; ~ Sønderbg. 22/11 18 Agathe Johansdtr. Hümkens (Himkens), f. c. 03, b. 1/9 64; F. J. H., Rdmd. og Kbmd. i Sønderbg.; M. Cathrine . . . ; B.; see Philip D. Lauritsen i Tranderup; A. C. Brandt, Sp. her; [† 15/1 1639, b. 22/1; (W. II, 450 L. 3 n.; J. 323. 1651; C. lit. I. 335; Rost. Matr.; D.-S. 1 R. V. 304, 342); PT 14:1 (1959), s. 71; Achelis I, nr. 1092 (»Dominicus Laurentii Sunderbergensis Hols.«)].

3. 1639. Albert Theodor (Dietrich) Topp, f. Lemgo; ~ 1/9 44 . . . . . . , Kammerjfr. hos Hertuginden p. Nordborg; B.; [1653 Sp. Bergen (Lüneburg); (J. 1651; C. lit. I. 683; D.-S. 1 R. V. 306, 312)].

4. 1653. Christoph Wilh. Megander, f. Lüneburg; [† el. forflyttet 1671; (J. 1651; C. lit. II. 542; D.-S. 1 R. V. 327)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Nordborg Slotskapeller, s. 2201.