Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 579. Karlebo,

Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/207; L. S.*; L. P. B. 436; K. M. 68; Lkm. 1/93; M. 116; L. S. v. W.; Kbg. 1692.
———————————

0. 21/8 1528. Niels Jensen Riber.

FR s. 178, 344.

1. 15 . . Peder Nielsen; Pr. (58); see Etm.

2. 1565. F. S.? Niels Pedersen (Ribe); [afsat 1570 formedelst Hoer].

3. (1584). Niels Pedersen i 30 Aar.

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

4. (1598). Balthasar (Thusnes?) i 9 Aar; [† 1602].

5. 1602. Povel Olsen Rhod, f. c. 78; ~ c. •/11 03 Karen Helmichsdtr.; 6 S., 6 D.; 2 ~ Etm.; see Steen P. R. i Adserballe; Balthasar P. R., n. Cap. t. Roesk. Dk.; [† 14/4 1621; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 148; PT 1:1 (1880), s. 203; DanKir bd. 2, s. 899 (se nedenfor).

6. E. f. B. 30/5 1621 [Kbh. Nic. K. 2 r. Cap. 20] Mag. Morten Marcussen; [c. 1626 Kbh. Nic. K. 1 r. Cap.; see der].

7. c. 1626 [r. Cap. Herfølge-S., o. 28/6 20] Jacob Sommer, f. Skaane; St. Lund 14; ~ Lisbet Povelsdtr. Rhode, en Dtr. af nr. 5, Skifte 7/9 54; 5 S., 3 D.; [afsat 1642 formedelst Utugt; † 1654, Skifte 9/6].

KUM I, s. 15 (»Iacobus Summerus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Hørsholm len, nr. 4; PT 8:6 (1927) s. 186 (»Jacob Sommer fra Skaane«).

8. k. 11/12 1642, E. f. B. 21/12 [Hveen, k. 3/7 31, o. 8/7] Niels Pedersen Lund (Hoersløf), vist f. Härslöf i Skaane; St. Lund 26; ~ (45) Kirsten Pedersdtr., som overlevede ham; 2 S., 2 D.; [† 1653, Skifte 9/12].

KUM I, s. 76 (»Nicolaus Petri Lund«); KS 2:1 (1857-59), s. 508 (»Niels Pedersen«); LSH bd. 7, s. 619; PT 8:6 (1927), s. 191; Kopskatten 1645, opsl. 119; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Hørsholm len, nr. 3.

9. k. 29/7 1653 [p. Cap. Birkerød, k. el. o. 20/3 50] Christen Jensen Bircherod af Birkerød; St. Roesk. 45; ~ Dorthe Pedersdtr., † •/8 59; [skudt paa Prædikestolen af de svenske Ryttere •/5 1659; gav. 100 Rdlr. til fattige Børn; Lgst.].

KUM I, s. 191 (»Christiernus Ioannis Bircherodius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Hørsholm len, nr. 9; DanKir bd. 2, s. 899-900 (se nedenfor).
(1659. Gregers Hansen Roskilde, blev formodentligt beskikket til Sp. af de Svenske; vist St. Roesk. 50; N. khist S. 5/680)
                  KUM I, s. 225 (»Gregorius Iohannis«).

10. k. 17/8 1660. Peder Nielsen Hobroe; St. Aarh. 52; ~ Elisabeth Mikkelsdtr. Fri; (Sstr. t. Magdalene M. F. ~ J. Fribert i Svallerup); F. M. Fichter (Fri), kgl. Fægtemstr.; 1 S., 1 D.; 2 ~ M. S. Lemvigh i Gladsaxe-H.; see Frederik P. H. i Lundforlund-G.; [† 1677, Skifte 23/4 s. A.].

KUM I, s. 238 (»Petrus Nicolaj Hopontanus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 9; FWDP 1116,07, 579,10 og 329,07.

11. 1677. Jens Jensen Portuan; [6/3 1686 Sorø; see der].

12. 27/4 1686 [Sorø 15/8 83] Mag. Peder Villumsen Lange; [12/2 1696 Frederiksborg-H.-H.; see der].

13. 25/2 1696 [Hør. Roesk. 89] Peder Pedersen Top*, f. V. Karlbygd. 25/6 66; (Halvbdr. t. Bent P. T. i Kjerteminde-D. og t. Jacob P. T. i Kjøbelev-V.); F. P. Jacobsen T., Major; M. Bodil Mikkelsdatter [Holdense]; St. Kbh. 88, Bacc. 89; Pr. 21; 1 ~ 96 Anna Marie Kalden, † 26/4 00; 3 B.; 2 ~ 00 Ingeborg Pouline Poulsdtr. Madsen, † 14/12 17; F. Kbmd. i Landskrone; 3 ~ 19/10 18 Marie Magdalene Bahnsen, † 71; (Sstr. t. Anna Elisabeth B. ~ J. L. Outzen i Aventoft); F. Johan B., Farver i Haderslev; M. Anna Sophie Klinge; 7 B.; see Vilhelm P. T., r. Cap. t. Helsing. St. Olai K.; Etm.; J. C. Becher i Græse-S.; [† 6/5 1741; gav 1/1 1707 en forgyldt Vinflaske til Kirken; G. 2/1 318].

KUM II, s. 159, 166 (»Petrus Top«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 42, 60, 87, 136; PT 9:2 (1929), s. 191; Strøm 1, s. 15; DanKir bd. 2, s. 894 (se nedenfor).

14. 7/8 1741 [Græse-S. 28/9 36, o. 14/11] F. S. Peder Christian Pedersen Top*, f. 16/4 06; St. Fdbg. 23, Bacc. 24; C. •/11 25, l.; Hør. Fdbg. 27; 1 ~ 25/8 37 Anna el. Agnete Dorothea Johansdtr. Platen, † 41; F. J. P., Tolder i Ekernførde; M. Elisabeth Klinge; 3 B.; 2 ~ 44 Elisabeth Cathrine Lambertsdtr. Windekilde af Lynge-U., † 1/2 45; 1 S.; 3 ~ •/3 45 Frederikke Charlotte Sophie Rasmusdtr. Garboe af Tikjøb-H.-H., † 28/8 46; 2 B.; [† 13/9 1789; G. 2/1 318].

KUM II, s. 452, 459 (»Petrus Christianus Topp«, 18 år gl.).

15. 1/8 1781** [r. Cap. Asminderød-G.-F. 27/10 79] Johannes Jensen; Pr. 86; [28/1 1791 Frederiksborg-H.-H.; see Hjørlunde].

16. 18/3 1791 [Skjævinge-G. 23/6 79] Frederik Stephansen Asmussen, f. Graasteen i Sl. 26/5 34; St. Fdbg. 55; C. 27/5 72, h.; Hør. Fdbg. 62; r. Cap. Slangerup-U. 31/7 76, o. 1/11; ~ Frederikssund 4/3 77 Karen Borch; u. B.; [† 6/7 1794].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 208.

17. 19/9 1794 [Egebjerg 4/8 86] Olaus Jacobsen Huulegaard, f. Birkendegd. i Sjælld. 2/5 40; F. Jac. Hansen H., Forp.; M. Maria Hansdtr.; St. Hlh. 61; C. 20/7 63, n.; r. Cap. Nordborg 17/2 69, o. 28/4; Sp. S. Bjergby-S. 22/1 77; Pr. 78; ~ 22/11 71 Antonette Tostrup af Svenstrup, f. 16/11 48, † Janderup 2/9 10; 1 S., 2 D.; see A. Teilmann i Jydstrup-V.; [† 7/6 1807].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 228.

18. 8/4 1808 [P. i Citadellet Frederikshavn 29/11 93] Christian Wæver*, f. Kbh. 17/3 64; F. Joh. W., Bager; M. Anna Nielsdtr. Moth; St. pr. 81; Cand. philol. 24/4 84, l.; Cand th. 28/6 85, n.; P. p. St. Thomas 17/6 91, o. 22/6; P. t. Kbhs. civ. Arresthuus 14/12 92; Cons.-Rd. 24/6 41; ~ 14/9 98 Anna Cleophine Magdalene Margrethe Lønborg, f. 19/9 77, † 3/6 38; F. Generalmajor Hans v. L.; M. Cathrine Marie Sundorff; 1 S., 3 D.; [† 30/1 1854. Meget agtet og afholdt. Hans Portrait i næsten alle Gde.; N. 681; E. 3/524].

19. 10/5 1854 [Svendbg. Frue K. 23/12 39] Peter Elias Hall; [20/1 1863 Frederiksberg-H.; see der].

20. 29/4 1863 [Hjørring-H.-O. 11/2 51] Christian Djørup*, f. Kaarup M., Visborg S., 20/7 04; F. Laur. Christ. D., siden Eier af Aunsbjerg; M. Anna Sophie Stilling; St. Vibg. 24; C. 15/10 28, l.; c. Adj. Vibg. 28; Adj. ss. 25/5 30; Sp. Hassing-V. 15/6 32, o. Vibg. 26/7; Klim-T.-V. 23/10 41; Pr. 5/1 42; Pr. i Vennebjerg-Horns H. 11/3 51; Landvæsenscomm. 12/9 37; R.* 1/1 59; Pr. her 3/6 63; D.-M. ved sit 50 Aars Jub. 21/10 78; ~ 23/7 30 Frantsine Kirstine Holst, f. Thisted 18/4 08; F. Lars Hillemann H., Kbmd.; M. Helene Cathr. Steenstrup; 4 S., 5 D.; see E. A. Biltzing i Agri-E.; ; [† 8/1 1879; 21/10 78: „Der blev overrakt ham et Fotographi i stort Format af hver enkelt af Provstiets Præster og ved en Deputation fra samtlige Lærere et Ankergangs-Gulduhr. Jubilaren, der i sin høie Alder kan glæde sig ved et usvækket Helbred, har saavel i sin Egenskab af Præst, som ogsaa som Provst udfoldet en sjelden Dygtighed og Nidkjærhed; særligt har han overfor Almueskolevæsenet viist ualmindelig Interesse og Indsigt“. See Nat. Tid. 897. Af Beboerne fik han et Sølv-Kaffeservice; meget afholdt i Klim; E. S. 1/376].

Sixhøj nr. 1622.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 2 Frederiksborg amt, udg. af Nationalmuseet 1967. Karlebo Kirke, s. 880-902.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 511. Hveen (St. Ibs Kirke),

Sjællands Stift.

M. 18; Cawallin 3/328; Kbg. 1709.
Anm. Øen Hveen hørte til Sjælland indtil 1658, da den afstodes til Sverrig. I Roskildefredens § 9 (af 26/2 1658) står »at alle i Skånelandene, adel, gejstlige, borgere og bønder, skulle bevare deres ret, lov og gamle privilegier og friheder uforstyrret – "forblive uryggeligt i kraft og vigueur."« Efter den skånske krig 1675-79, blev denne paragraf opretholdt. Det forklarer hvorfor der stadigt var danske præster på Hven efter 1658. Øen blev afstået til Sverige først med freden i Frederiksborg den 3. juli 1720.

 

[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Lunds Stifts Herdaminne, se nedenfor.]
———————————

1a. (1535) Mads . . . ; fik 1535 et Beskyttelsesbrev.

1 (b). 15 . . Jacob Joensen; ~ Inger Pedersdtr., † P. Landskrona, 35 Aar gl.; 7 B.; 2 ~ (72) Margrethe . . . , der ved et utugtigt Levned førte Skam og Sorg over ham; skilt c. 72; see J. J. Venusinus t. Kbh. Hel. G. K.; [1563 Landskrona; Pr. ; † 1600. Et Kongebrev (10/4 72) paalagde Lehnsmanden i Landskrone Lehn, Jørg. Marsvin, at fængsle hans Hustru, eller faae stillet Caution for, at hun ikke skulde rømme, samt foranstalte, at hun og Biskop Tyge Asmussen i Lund, med hvem hun tilstod, at have havt legemlig Omgang, bleve indstevnede for Consistoriet i Kbh.; 12/6 s. A. Brev til Capitlet i Lund, at Hr. Jacob og Hustru burde indkaldes og deres Ægteskab opløses (Cawallin 3/269).

KS 3:1 (1874-77), s. 241 (se nedenfor); 2:4, s. 332-334.

1c. (1566). Hans Nielsen; ~ . . . ; mindst 1 S.; [blev 1566 fremholdt som et Exempel paa Præster, der levede »ulasteligt, gudfrygtigt, ædrueligt, som det sømmer [sig] fromme Ordets Tjenere«].

KS 2:2 (1860-62), s. 489.

1d. (1584), maaskee Søren Pedersen; der er i 1584 to P. i Lynge Hrd., der ikke sikkert lader sig plassere i et Pastorat (see ogsaa Asminderød-G.).

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

2. 30/10 1594 [Tyge Brahes Lærling og Medhjelper p. Hven før 88] Jens Jensen, f. Vendsyssel; ~ Hven 30/11 95 . . . ; [afsat 97, fordi han deels udelod Exorcismen, deels ikke havde paamindet Tyge Brahe, som i mange Aar ikke skulde have været til Sacramentet, men med en Bislagerske(1) have ligget i et ondt Levnet. D. Mag. 2/317; 1605–08 Skolemester i Helsingør; derefter maaskee P. et andet Sted].

KS 3:4 (1882-84), s. 338-39, 4:6 (1899-1901), s. 614-17; EM 4, s. 269; HEB s. 216.

3. 1597. Søren Nielsen.

4. 1604. Søren Pedersen.

5. (1610). Peder Sørensen, kaldtes »gamle Hr. Peder«; [var her vist endnu 1627 og havde da Oluf Engelbretsen Varbjerg som p. Cap., som siden blev r. Cap. i Korsør-T.; plantede 12 Eger i sin Have, hvoraf 7 endnu fandtes i J. Espmans Tid (Nr. 11), de 6 blev nedhuggede og halvparten af det 7de, af Hr. Adolph And, en dansk Skibspræst].

KS 2:5 (1869-71), s. 148.

6. 3/7 1631, o. 8/7, Niels Pedersen Lund (Hoersløf); [11/12 1642 Karlebo; see der].

7. E. f. B. 20/4 1643. Johan (Hans) Hansen Ertmann, f. c. 12; St. Kbh. 35; ~ Kirsten Jensdtr.; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 11/8 1657; Eptph.].

KUM I, s. 130 (»Iohannes Iohann. Ertmand«); KS 2:1 (1857-59), s. 508 (»Hans Hansen Ertman«); Kopskatten 1645, opsl. 120 (»Her Johan«, ugift); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Hørsholm len, nr. 8.

8. o. 19/9 1657, i. 27/9, Lars Nielsen, f. Kbh.; St. Kbh. 51; aflagde Eed for den svenske Kongen 58; ~ F. E., † c. •/4 70; 7 B.; see J. L. Hveen, r. Cap. Hjørring-H.-O.; [† c. •/4 1670; rammedes haardt af Krigen, da han blev udplyndret og tagen udi Arrest paa Landscrone Slot i 15 uger, derefter 12 uger paa Malmø Slot, men blev omsider funden uskyldig; Eptph.].

KUM I, s. 232 (»Laurentius Nicolaj«).

9. c. •/5 1670 (kaldet af svenskerne), i. 28/5 [Fp. ved „Skaaniske Esqvadronen i Narven“ (67)] Torben (Torbjørn) Eriksen (Comminæus) af Kbh. Hofp., f. Kbh. 04; St. Lund 28; Hør. Fdbg. 33; p. Cap. S. Næraa-Aa., o. Od. St. Knuds K. 9/9 35; S. Næraa-Aa. 36; 1 ~ Karen Ottesdtr. Banner, fmtl. † i Tydskl.; F. O. Andersen B.; M. Jytte Nielsdtr. Bild; 1 D.; 2 ~ Margrethe Frederiksdtr., som overlevede ham; [† 8/1 1678; undveeg 1637 fra S. Næraa til Tydskland med den adelige Frøken, Banner, fra Ringstedgaard i Sognet; omtales paa Hveen som »en stridig, ond och argh man uti sitt hierta, som intet achtar huadh hans Mund seijer el. tahlar«; foer i S. Næraa haardt frem mod Formandens fader- og moderløse Børn; Danmark overtog nok en Gang Øen i 1675].

KUM I, s. 94 (»Torbernus Erici Hafniensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 128 (»Torbernus Erici«, 31 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 10; PT 9:5 (1932) s. 127.

10. 13/2 1678, o. 25/2, i. 12/3, Niels Thomsen Munck, f. Dall, Fleskum Hrd., c. 47; F. T. Jensen M., Sognefgd.; M. Marne Sørensdtr.; St. Aalbg. 67; aflagde Eed for den svenske Kongen 81, da Øen atter var bleven svensk; ~ Ingri . . . , som endnu levede 09, E. e. . . . ; 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 4/2 1708].

KUM I, s. 342 (»Nicolaus Thomæ Munckius«); Danske Kancelli: Præstekaldsbog for Sjællands og Fyns Stifter (1660-1790), opsl. 43 (midten t. h.).

11. 15/4 1708. Jöns Nilsson Espman, f. 5/5 60; F. Nils Månsson, Klokker i Espö; M. Dorothea Jönsdtr., en præstedtr. fra Espö; St. Malmø t. Lund 88; Cap. Örkelljunga i Skaane, o. 5/3 03; ~ 5/10 09 F. D. Marne Nielsdtr. Munck; 2 S., 1 D.; [flyktede •/1 1716 fra Øen, da den igjen blev dansk, og alle de svenske Beboere flyttede derfra; selv blev han udplyndret; 21/1 16 Sp. i Tranaas og Onslunda i Skaane; † 27/12 1739].

Caw. II s. 356-358 (Tranås og Onslunda).

Vacant 1716–20. Betjent af Degnen og r. Cap. i Tikjøb-H., Rasch Rasmussen Braad,
indtil 1720, da Øen overgaves til de Svenske.

12. 10/1 1721 [p. Cap. Helsingborg, o. 24/5 11] Lars Hersovius (Hiersaas), d. Lund 12/9 75; F. Olof Lauritsson Hiersaas, 1 r. Cap. i Lund; M. Anna Svane; St. Kristianstad t. Lund 95; Hør. Karlshamn 95, afsat 01; p. Cap.(?) hos sin Farbdr. i Hiersaas i Hög; ~ Hög 2/7 09 Anna Elisabeth Rosenlund, † Värpingehusen, b. •/12 46; F. Albert Larsson R., Sp. i Hiersaas; 2 S., 1 D.; [† 19/12 1723; kaldes i Helsingborg »trätgirig med mange kveruleringar«, blev flere gange indkaldt til Domkapitlet for foreseelser].

———————————

Noter:

(1) Bislagerske = (gl. da., egl. bislaaperske) en kvinde, som sover med en; frille, elskerinde
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Carlquist, Gunnar: Lunds Stifts Herdaminne från Reformationen til nyaste Tid, bd. 7 (Onsjö, Harjagers och Rønnebergs kontrakt), C. W. K. Gleerups Förlag, Lund 1959, ST:IBB (Ven), s. 615-630.
Cawallin, S.: Lunds Stifts Herdaminne. Bd. III, s. 328-332 (Rønnebergs Härad: »Kyrkoherdar wid S:t Jbbs Pastorat på ön Hwen«). Lund 1856.
Rørdam, Holger Fr.: Jon Jacobsen Venusius. Kirkehistoriske Samlinger 3:1 (1874-77), s. 241-310.
Rørdam, Holger Fr.: Om Tygo Brahes Præst paa Hven. Kirkehistoriske Samlinger 4:6 (1899-1901), s. 614-617.