Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1483. Aventoft,

Viding Herred (Wiedingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1653; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Henricus Sicamber; [† 1558, blev henrettet; (J. 544)].

2. c. 1558. Simon Johannis; [† 1564; (J. 544)].

3. 1564 [Diak. Horsbøl 62] Thomas Trostrup, f. Westphalen c. 41; [† 1605; (J. 533. 544; Krafft. 402 L. 5 n.)].

4. 1606 [Diak. Nykirke (T.) . . ] Christian Laursen Dithmer af Hellevad-E.; St. i Rostock 75; Degn i Læk; ~ . . . . , Degnens Dtr. i Læk; [# 1620; † 1626; (J. 542. 544; Krafft. 402; A. f. S. u. K. I. 277; Rost. Matr); Achelis I, nr. 538; SdjyAarb 1963, s. 169].

5. 1621 [Cant. Tønder 04] Heinrich Schiltroth af Dedsbøl; St. Husum t. Rostock 99; [† efter 1649; (J. 544; Krafft. 402; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 980].

6. (1653). Broder Johansen, vist af Risum; St. i Kønigsberg 45 og 51; [† 1684; (J. 544; Køn. Matr. I. 472. 520); Achelis I, nr. 2207].

7. 1684. F. S. Johann Ludolph Brodersen, d. 10/9 59; St. i Kiel 77; ~ Marina Sophia Andersdtr. Ambders af Burkal, f. 24/10 63; 2 ~ Etm.; [† 1693; (J. 544); Achelis I, nr. 3337].

8. 1694. Georg Outzen, f. Haderslev c. 59; F. Ove Jacobsen; St. Haderslev t. Rostock 86, i Leiden 87; Huslærer p. Hestholm v. Tønder c. 88; ~ F. E.; (mindst) 2 S.; see Etm.; [† 1723; (J. 544; O. H. Moller XIII. No. 71; V. f. K. 2 R. V. 463); Achelis I, nr. 3616 (»Georgius Ovenius«); PT 11:2 (1941), s. 139].

9. 1724. F. S. Johann Ludolph Outzen, f. 6/9 95; St. Haderslev t. Kiel 15; ~ Haderslev 7/6 25 Anna Elisabeth Bahnsen; (Sstr. t. Marie Magdalene B. ~ P. P. Top i Karlebo); F. Johan B., Farver i Haderslev; M. Anna Sophie Klinge; (mindst) 1 D.; see F. C. Bruhn i Humtrup; A. G. Fabricius i Ullerup; [† 12/10 1756; Pg. br. 35; (J. 544; Had. Joh. 42; J. Brodersen. 432 f.; P.-T. 9 R. II. 191); Achelis I, nr. 4706; PT 9:2 (1929), s. 191].

10. 1757. Christian Prahm, f. Sønderborg 31; F. Hans P., Skipper; St. i Kiel 55; ~ Wilhelmine Augusta Diderichsdtr. Petersen, f. 08, † Tønder 27/7 00; F. D. Nicolai P., kgl. Herredsfoged; M. Anna Sophie Piper; (mindst) 1 S.; [† 25/9 1775; (J. 544); Achelis II, nr. 6148].

11. 1776. Asmus Petersen; [1793 N. Løgum; see der].

12. 4/10 1793. Andreas Boysen*, f. Rørkjær, Hostrup S., 12/7 61; F. Peter B., Gdeier.; M. Ingeborg Andresen; St. i Kiel 83; C. Gottorp 87; Cons.-Rd. 12/9 43; ~ 94 Marie Christine Hansen, f. •/9 56, † 30/11 33; [# 20/1 1845; † Rørkjær 23/9 1849; (J. 544; M. 296; Fr. B. I. 176, II. 87; Wulff. 8); Achelis II, nr. 7157; Fr.B. I, s. 176].

13. 4/7 1845. Peter Cramer Holm [1861 Borne; see Agerskov].

14. 7/9 1861 [Andenlærer, Klokker og Chordegn i Middelf. 1/9 57; Ord. Till. som Medhjelper ss. 15/8 58, o. 30/6] Gottfred Georg Wolfgang Berggren; [afsat 1864; see Lemvig-N.].

15. Vikarp. 1864, Hans Heinrich Gøttge, tillige Sp. i Ubjerg; [1868 Rødding-S.; see der].

16. 1868. Friedrich Rudolphus Nicolaus Thomsen af Sørup Diak., f. 7/1 1843; St. Rendsborg t. Kiel 62, C. Berlin 64; [1883 Zarpen; Pr. 93; Pr. Segeberg 1900; † 22/63 1907; Achelis II, nr. 10312].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 544.
Trap, J. P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. Kjøbenhavn 1864, bd. I, s. 174-175.