Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1437. Hellevad og Egvad,

Sønder Rangstrup Herred, Aabenraa Amt, Slesvig (Haderslev) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1764; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1519 [catholsk P. 14] Laurs Oldesen Ditmer*, f. c. 93; F. O. D. Bgmstr. i Tønder; M. Marine . . . ; 2 S., 3 D.; see Etm.; L. Dithmer i Løit; Christian L. D. i Aventoft; [# 1563; † 25/6 65; lod 1522 opføre Sakristi til Hellevad K. og gav Egvad Kirke nyt Spir; Eptph.; (J. 287 f.; Tresch. 293; Noodts Beytr. I. 462; K.- u. S.-bl. 1887 S. 209; Sj. Aarb. 1906 S. 153); DanKir bd. 22, s. 1753 (Egvad K.), s. 1739, 1748 (Hellevad K.); SdjyAarb 1963, s. 169].

2. 1563 [Cap.* 64] Hans Nissen Helvad, f. Søderup, Hjortkjær S., 34; F. Nis Jensen, Hsmd. (Hufner); St. Rostock 60; Sp. Wolfshagen i Mechlenburg 61; ~ F. D. Mette Laursdtr. Ditmer; 9 B.; see Etm.; [† 24/9 1590; Eptph.; (J. 288; C. lit. I. 243; Rost. Matr. (»Joh. Nicolai«); Sj. Aarb. 1906 S. 153); Achelis I, nr. 298; DanKir bd. 22, s. 1748; SdjyAarb 1963, s. 168].

3. 1590. F. S. Niels Hansen Helvad; [afsat 1609; see Nr. 5].

4. 1609 [Diak. Varnæs c. 94] Jürgen Jensen Lund af Varnæs; St. Rostock 91; ~ 26/2 04 . . . . ; [† Flensborg 25/10 1610, blev halshugget; (J. 288, 296; C. lit. I. 243 f.; Rost. Matr.; R. A. No. 1625; V. f. K. 2 R. IV. 214; J. Brodersen. 465 f.); Achelis I, nr. 817; Hegelund I, s. 553; II, s. 294].

5. 1611 [P. her 90, afsat 09] Niels Hansen Helvaderus, S. af Nr. 2, f. her 27/10 64; St. Riga 87, Rostock 88; ~ 19/9 91 Gjertrud Jürgensdtr. Hoeck, f. 4/1 76, † 31; F. J. H., Bgr.i Slesvig; M. Anna . . . ; see Laurits H. i Svendbg. St. Nic. K.; [afsat 1612; opholdt sig i Svendborg 1613–15; Kgl. Kalenderhistoriograf 1615 (31?)–34; † Kbh. 23/8 1634; blev i en strid med degnen beskyldt for d. 18. okt. 1598 at have afbrændt »ein altes Thürmlein« på kirkegården (et fritstående træklokkehus); Eptph.; (Krafft. 409; J. 288; R. 532; Lysk. 286; C. lit. I. 243 ff.; Worm. I. 418 ff., III. 319; N. 240; Ehrencr.-M. III. 493; Rost. Matr.; Had. Joh. 29; K.-S. 2 R. I. 565, 3 R. VI. 201 f., 4 R. I. 22 f.; P.-T. 1 R. III. 287 L. 1 n.; J.-S. 3 R. 535–40 (Slægt); K.- u. S.-bl. 1887 No. 53; Allen. I. 355 f.; Sj. Aarb. 1913 S. 259 L. 14–10 n.; B.-L.); Achelis I, nr. 754; SdjyAarb 1963, s. 169; DanKir bd. 22, s. 1738, 1748].

6. 1612. Jørgen (Lorenzen) Boysen af N. Løgum og Løgumkloster, f. c. 90; St. Rostock 10; ~ c. 12 Cecilie Marquardsdtr., f. c. 90; F. M. Hansen, Arvefæster af Hellevad Vandmølle; M. . . . Jensdtr., Sstr. t. J. Prætorius i Høist; see Etm. (Cap.); [† 19/10 1659; (Krafft 409; J. 288; R. 159 Note; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 1214; »see Chr. Bruun i N. Løgum og Løgumkloster« udgår, cfr. PT 1981, s. 65; 11:5 (1944) s. 89-90; 14:6 (1965), s. 130; 1984, s. 113, 114].

(1659. F. S. Laurits (Jørgensen) Boysen, f. c. 24; St. Rostock 36; Kønigsbg. 49; [† 19/10 1659; (J. 288; R. 159 Note; Køn. Matr. I. 505); Achelis I, nr. 1939].)

7. c. 1660 [p. Cap. Hanved 60] Conrad (Johansen) Thorsen, fmtl. af Sønderborg Diak., f. Sønderborg c. 20; St. Rostock 39, Kønigsberg 43; Diak. Bylderup (48); ~ Aabenraa 4/10 60 Maren Jessen, f. Aabenraa; F. Jacob. J.; M. Kirstin . . . ; 2 ~ Etm.; see H. T. Weile i Hviding; [† 27/10 1662; (J. 288, 420, 910; Køn. Matr. I. 449; V. f. K. 2 R. IV. 235 Note 7; J. & M. IV. 26 Anm. 26); Achelis I, nr. 2025; Kbg. Åbenrå (1631-72) opsl. 64 (vielse »Marine S. Per Støckes(?)«); PT 14:6 (1965), s. 136; Jensen bd. 3, s. 910 (Handeved)].

8. 1663. Johann (Hans) Svenonis Hoyer; vistnok af Burkal; St. Rostock 59, Wittenberg 61; ~ 63 F. E.; see Etm.; [† eft. 1684; (J. 288); Achelis I, nr. 2724; PT 14:6 (1965), s. 133].

9. 1688. F. S. Peter Hoyer, f. 64; St. Kiel 81, Wittenberg 84; ~ . . . . . ; see Etm.; G. Boysen i Magstrup-J.; C. Schumacher i Steppinge-F.; [† 1728; (J. 288); Achelis I, nr. 3451].

10. 1728. F. S. Lorenz Andreas Hoyer, f. 9/6 02; St. Jena 21; ~ Maria Iversdtr. Morup af Nustrup; [# 1772; b. Hellevad 28/3 1775; (J. 288; Visitat.-prot. 1746; Sl. Kb. Ud. 240; J. Brodersen 467; Nied. F.-G. XII. 247); Achelis I, nr. 4949].

11. 27/8 1772. Andreas Christian Johansen Prætorius; [10/7 1789 Burkal; see der].

12. 1790 [Diak. Aabenraa 83] Peter Poulsen, d. Sønderborg 9/12 46; F. Peter P., Apoth.; St. pr. Kbh. 64, Halle 67; Diak. Drelsdorf 77; ~ Sønderborg 22/11 77 Anna Catharina Clausen af Sønderborg Vesperp., d. 8/2 47; † 11/11 13; see P. Paulsen i Aabenraa; [# 1806; † 22/5 1818; (J. 249, 288, 730; M. 126 f.); Achelis II, nr. 6546; KUM III, s. 242 (»Petrus Paulsen, Sonderburgensis, ao. 1746. natus«)].

13. 10/1 1806. Peter Petersen; [13/1 1818 Varnæs; see der].

14. 28/7 1818 [Enge 22/2 09] Christian Hansen Hoeck; [18/3 1828 Hostrup; see der].

15. 30/5 1828 [Rtr. Oldenburg 29/11 27] Christian Petersen; [22/12 1848 Fjelstrup; see der].

16. 1849. Georg Christian Petersen; [# 1850; see Bov].

17. 18/11 1850 [Lærer v. Døvstummeinstitutet i Kbh. 6/4 43] Jonas Christian Olsen; Pg. br. c. 58; [20/9 1858 Løit; see Vibg. Sortebr. K.].

18. 6/2 1859 [Ladelund 24/2 53, o. Flensbg. 1/5] Daniel Carl Erhard Luplau; [# 1864; 25/6 1866 Varde; see der].

19. 1864. Lorenz Andreas Andresen af Magstrup-J., f. Risum 6/11 1828; St. Kolding og Haderslev t. Kiel 62; C. Flensbg. 56; [# 1895; † Haderslev 31/10 96; (Achelis II, nr. 9972)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 22 Åbenrå amt, udg. af Nationalmuseet 1959. Hellevad Kirke, s. 1737-1749, Egvad Kirke, s. 1750-1762.
Petersen, H. F.: Jacob Fabricius den ældres selvbiografi. Sønderjyske Årbøger, 1963, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 168-169.