Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1267a. Sognepræster til St. Jacobi og fra 24/8 1731 tillige til St. Nicolai Kirker i Varde,

V. Horne Herred, Ribe Amt og Stift.

K.4/192; L. P. B. 526 og 527; M. S. III.; R. M.; Lkm. 6/324; Kbg. 1702.
Anm. St. Nicolai var tidligere et Pastorat for sig. Kirken blev nedbrudt e. 1815.
———————————

1a. 4/12 1526. Hans Ibsen (Jacobi).

FR s. 126, (281?).

1 (b). c. 1536. Mag. Niels Andersen Svansøe, maaskee f. i Ribe; St. i Wittenberg 37; Mag. ss. 11/2 39; i Wittenberg 41; Pr.; see Nr. 2 her; [† 1554; blev ilde medhandlet af Papisterne og maatte flygte til Vibg., hvor han blev lect. theol., indtil han 1540 blev kaldet tilbage; Byen og begge dens Kirker br. •/5 el. •/6 1551; »M. Niels, Sognepræst til S. Ibs Kirke i Varde«, fik 10/1 1554 Brev »paa Kongens Part af Tienden af Oruppe [Ovtrup] Sogn i Vester Herred«; topografisk Forfatter; Nr. 591].

KB 1 (1551-1555) s. 41-42, 283, 321; KS 4:5 (1899-1901), s. 599-601; Helk I, s. 394; EM VIII, s. 119; PT 1:6 (), s. 170-171; DBL; DanKir bd. 19, s. 933 (se nedenfor).

1c. •/8 1554. Jacob (Ib, Jep) Pedersen; see Etm.; [† 20/9 1578; mel. 14/7 og 7/8 1554: Brev »til M. Hans Tagessen. Da Enduold Grafuersen og Frans Jepsen, Borgere i Vorde, have klaget over, at han, skjønt menige Sognemænd i S. Jacobi Sogn i Vorde med den forhenværende Sognepræst have udvalgt Hr. Jep Persen til deres Sognepræst efter M. Niels Andersens Død, dog ikke har villet bevilge Hr. Jep samme Sogn, befales det ham, at „han retter sig selv derudinden“ og lader Hr. Jep følge S. Jacobi Sogn.«].

Hegelund I s. 56, 129, 138, II s. 32, 85; KB 1 (1551-1555) s. 321.

2. o. 12/8 1579. Anders Nielsen Svansøe, en Søn af Nr. 1, f. c. 48; 1 ~ . . . . ; 2 ~ 7/2 80 F. D. Marine Jacobsdtr.; see Etm.; [† 17/9 1603; Lgst.].

KS 3:2 (1877-80), s. 213; Hegelund I s. 134, 138, 409, 432, II s. 82, 85; DanKir bd. 19, s. 933 (se nedenfor).

3. 1603, o. 30/3 04 [vist Rtr. Lemvig 15/1 03] Peder Madsen Warder; Biskop P. Hegelunds tjener 1/7 96; St. i Kbh. (98); Aman. Ribe c. 18/5 99; Pr. . . ; ~ Varde 2/12 04 F. D. Marine Andersdtr. Svansøe; [† 1632; W. 2/28; N. 369].

Hegelund I s. 263, 284, 329, 395, 419, 432, II 177, 197, 229, 241; KS 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 547; F-P s. 158 (»Petrus Matthiæ Vardensis«).

4. o. 15/7 1632 [Crtr. Kbh. 28] Mag. Jørgen Pallesen Jerne af Jerne-S., f. c. 00; St. Ribe 20; Mag. Kbh. 8/5 30; St. i Franeker 31; Pr. (43); ~ Abelone Nielsdtr., f. c. 03, † 10/4 53; [† 20/8 1653; W. 1/497; Nr. 291; Eptph.].

KUM I, s. 42 (»Georgius Palæmonis Iernæus«); Helk I, s. 267; EM 4, s. 277; Ribe-LM 1635-1664, opsl. 79 (provst); DanKir bd. 19, s. 929, 930-31 (se nedenfor).

5. E. f. B. 2/11 1653. Niels Hansen Arensberg (Aquilomontanus); maaskee St. Od. 50; Pr. 19/1 60; 1 ~ Ingeborg Nielsdtr. Hebo, † c. 65; (Sstr. t. Anders N. H. i Thisted-T. og Faster t. Anna N. H. ~ H. N. Paludan i Aal og t. Maren N. H. ~ H. S. Winther i Janderup-B.); F. N. Andersen, Eier af St. Hebo, Janderup S., og Rdmd. i Varde; M. Anne Nielsdtr.; 2 ~ . . . ; see Peder N. A. i Hveisel-G.; Niels N. A. i Grimstrup-Aa.; P. Tøxen til Nic. K. her; [† c. 1694; gav med sin 1. Hustru Lysekrone til K. c. 60].

KUM I, s. 223 (»Nicolaus Iohannis Wardensis«); PT 2007, s. 47-48, 2008, s. 37-40; DanKir bd. 19, s. 923-24 (se nedenfor).

6. 23/2 1686** [Rtr. her 84] Mag. Niels Nielsen Kragelund af Leirskov-J., f. 58; St. Ribe 78, Bacc. 80; Mag. Kbh. 24/5 02; Pr. . . ; 1 ~ . . . . ; 3 S., 3 D.; 2 ~ Magdalene Mortensdtr. Friede, † Varde 7/7 60; F. Morten Christensen Friede, Tolder i Varde; M. Maren Jacobsdtr. Bjørn (2 ~ Bgmstr. Taulov i Varde og M. til Jørgen B. T. i Nordby p. F., Vibekke J. T. ~ P. B. Friede i Leirskov-J., Maren J. T. ~ H. Allerup i Ringkjøb.-R., Christence J. T. ~ O. O. Høyer i Hee og Mormdr. t. Anna Hedvig T. ~ P. P. Holm i Lundforlund-G.); u. B.; see L. S. C. Engelstoft i Sebber-L.; N. J. Berth i Vildbjerg-T.; [b. 10/7 1728. Var stundom slemt forvildet i Hovedet. Saaledes forefaldt 25 en slem Skandale i Aal Kirke ved B. Lassens Begravelse, da en Nabopræst skulde holdeTale, men han (K.) pludseligt kom tilstede, ilede op paa Prædikestolen og brugte haarde Expressioner mod dem, som faldt Andre i Embedet o. s. v. Han maatte tilsidst føres ud af Kirken].

KUM II, s. 84, 99, 274 (»Nicolaus Nicolai Kraglundius«); »see R. S. Ørting i Engbjerg-H.«udgår, se der; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 12; Varde kbst. nr. 151; Nygaards sedler: Børn, begravelse.

7. 13/7 1728. Marcus Pedersen Wøldike af Sommersted, f. 20/11 99; St. pr. 16, Bacc. 17; udenlands 17–20; C. 9/12 20, l.; Famulus paa det kgl. Bibl. 22; ~ 30 Ingeborg Jeremiasdtr. Wulff af Veile-H., f. 08, † 70; 4 S., 5 D.; see K. A. Bredenberg i Ledøie-S.; blandt Børnene var ogsaa Prof. theol. Jeremias W. og Prof. Peder W., Rtr. i Slagelse; [Prof. theol. i Kbh. 1731; Dr. theol. 36; † 26/9 50; W. 2/616; N. 681; Kisteplade].

KUM II, s. 400, 406 (»Marcus Wøldiche«, 16 år gl.); DanKir bd. 19, s. 935 (se nedenfor).

8. 24/8 1731 [St. Nic. K. her 19/12 21] Rasmus Eriksen Svitzer af S. Høirup-G., f. 6/6 97 el. 2/9 91; St. Od. 13, Bacc. 15; C. 12/4 17, h.; P. t. Søkvæsthuset i Kbh. (21); Pr. . . ; ~ Anna Margrethe Lauritsdtr. Leth, f. 90, † 8/3 71; 3 S., 5 D.; see Ulrik Adolph R. S. i Bjerreby; (P. N. Schow i Høie-Taastrup; J. C. Svitzer i Brøndby V. og Ø.; J. Lemvig i Vemmelev-H.); [b. 7/7 1747; som Studiosus fik han 12/4 1720 Opreisning, efter at hans Hustru var kommen for tidlig i Barselseng].

KUM II, s. 370, 390 (»Erasmus Erici Svitzer«, 24 år gl.); DRA, Danske Kancelli, Sjællandske registre, Oprejsning; Jyske Registre: Kaldsbrev 1721, Ansøgning om dette kald 1731, opsl. 659-666; E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 5462.

9. 1/9 1747 [Kbh. Børnehuset o. s. v. 26/6 44, o. 24/7] Jens Jensen Tranders, f. Aalbg. 27/6 18; F. J. Nielsen T., Bgr.; M. Mette Mikkelsdtr.; St. Aalbg. 36; C. 13/7 40, l.; ~ 45 Maren Pop Sixtusdtr. Aspach af Aalbg. Frue K., † Østrup 28/6 88; 2 D.; 2 ~ 31/7 57 Mathias Pedersen Steenfeldt, Forp. p. Clausholm i Hellevad S. og p. Mølgd. i Ugilt S, siden Eier af Østrup; [b. 29/2 1748. Havde Disput med Capellanen ang. Confirmationen m. m.].

KUM II, s. 571 (»Ianus Tranders«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 861; Ålborg byfoged nr. 2005, 1810; Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 24; Nygaards sedler: Begr..

10. 19/4 1748 [Ensted i Sl. 31] Vilhelm Johansen Fabricius af Hostrup, f. 17/6 02; St. i Jena 23; Pr. 56; 1 ~ Anna Eleonora Bruun; F. Arent B., Postmstr. i Haderslev; 2 ~ 34 Magdalene Poulsen, f. 7/1 17, † 4/5 59; 17 B., her 2 S., 4 D.; see Georg A. F. i Andsager; Ditlev J. A. F. i Gjørding-V.; (N. E. Øllgaard t. Kbh. Trin. K.; V. Fabricius i Andsager); [† 14/8 1767; Retsindig og forsigtig. See khist. S. 1/166; Eptph.; Monument p. Kgd.].

Achelis I, nr. 5020; Arends I, s. 240: W. III. 472; J. 440; D.-S. 2 R. II. 48. (Stamt.); Nied. F.-G. XII. 249; (Arends’ litteraturforkortelser); PT 7:1 (1916), s. 314, 14:6 (1964-65), s. 131; DanKir bd. 19, s. 932, 937 (se nedenfor).

11. 6/10 1767 [Lemvig-N. 7/12 53] Morten Reenberg Iversen Dam af Udby-Ø., f. 8/1 08; St. Sorø 28, Bacc. 29; C. 25/6 36, h.; Huslærer i Norge, ved Hamborg og »i det Oldenborske«; Fp. ved Garden 43, o. 27/9; Ribe Hosp. 1/5 44; Pr. 10/12 61; (Ringkjøbing-R. 8/9 62); ~ Ribe 16/12 45 Maren Nielsdtr. Grue, f. 30/9 26, † Lemvig 9/5 61; F. N. G., Materialforv. og Ass. i Hofretten; M. Else Jensdtr.; 5 S., 4 D.; [† 30/3 1782].

KUM II, s. 495, 512 (»Martinus Reenberg Dam«, 19 år gl.); SB s. 247; E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 1997; Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Skodborg hrd. nr. 44.

12. 19/6 1782 [r. Cap. Ribe Dk. o. s. v. 16/6 73] Christian Carl Hansen Brorson af Ribe Dk. (F. blev Biskop i Ribe), f. Ribe 12/11 45; St. Ribe 62; Hør. Ribe 63 el. 65; C. 12/9 64, h.; Sp. Hundstrup-Ø. 14/8 70, o. 12/11; O.; [† 1/4 1795 til Utalliges dybe Sorg, da han var en herlig, blid og hjertensgod Mand. „Ei Avind selv saaes smile ved din Død; men Armods, Dyds og Venskabs Taarer flød“. W. 3/115; Nr. 93; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 19, s. 936 (se nedenfor).

13. 12/6 1795 [r. Cap. Fred. Trin. K.-V. 28/8 76] Jens Beck, f. Reistrup, Aunslev S., 16/8 38; F. Thomas B., siden Herredsfoged i Middelfart; M. Else Marg. From; St. Od. 55; C. 6/12 60, n.; Lærer i de skjønne Videnskaber ved Landcad. Acad. 72; Pr. 12/6 95; ~ Mette Hilaria Cathrine Plesner af Elmelunde, d. 30/10 39, † 28/3 04; 4 D.; see H. T. Wellejus i S. Omme-H.; [# 16/8 1815; † Ribe 23/11 19. Der fortælles, at, da det formedelst Brøstfældighed nedbrudte Taarn naturligviis skulde erstattes med et Lukke over Kirken; og Byens Raad ikke kunde finde paa en meget billig Maade, at faa Tag over Taarnet, uden at reise noget Spir, foreslog B., at det det nye Taarn skulde bygges ligesom den Kalot, han gik med paa Hovedet. I noget over et halvt Aarhundrede har „Provstens Kalot“ prydet Varde Kirke, om end denne Prydelse er alt andet end smuk og en Kjøbstadkirke værdig].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 141.

14. 22/11 1815 [Hviding 13/4 08] Gert Johannes Brøndsted; [1/9 1824 Asminderød-G.-F.; see der].

15. 17/12 1824 [Ribe Cathr. K. o. s. v. 3/1 06] Nicolai Satterup, f. Kold. 8/11 61; (Bdr. t. Poul S. i Dannemarre-T. og t. Peder J. S. i Hodde-T.; F. Jacob Pedersen S., Guldsmed (Bdr. t. Laurits P. S. i Dannemarre-T. og Halvbdr. t. Nicolai P. S. i Bølling-S., Farbr. t. Laurits S. i Hylke og t. Marie Elisabeth S. ~ J. Lyhne i V. Tørslev-S.); M. Cecilie (Sidsel) Poulsdtr. Pagh; St. Kold. 85; C. 10/5 92, h.; r. Cap. Ribe Cathr. K. o. s. v. 2/10 95, o. 8/12; ~ 95 Kirstine Ulrica Sørensen, d. Kbh. Frelsers K. 28/9 67, † Ribe 1/2 33; F. Søren S., Kbmd.; M. Ulrikke Eleonore Jacobsen; 4 S., 3 D.; [† i Ribe 20/3 1825; holdt nok kun Tiltrædelsespræd. her].

E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 996; Nygaards sedler: Dåb, børn, død, enkens død.

16. 18/5 1825 [Selde-Aa. 28/6 15] Vilhelm Neess*, f. Wedellsborg 27/8 71; F. Henning Ulrik N., Kbmd. i Od. og Eier af Rugaard; M. Cecilie Brandt; St. Od. 91; C. 4/5 97, n.; r. Cap. Bjerregrav-Aa.-T. 20/10 97, o. 15/11; Sp. Lomborg-R. 17/6 04; (Vindblæs-D. 23/1 22); Pr. 16/7 28 – 23/7 39; R*. 17/9 47; ~ Kbh. Frue K. 18/5 98 Sophie Margrethe Herforth (Heerfordt), f. 77, †14/2 54; F. vist Hørkrmr. i Kbh.; 7 S., 1 D.; [# 4/9 1853; † Varde 6/4 62].

17. 10/12 1853 [Cat. Aalbg. 26/9 45] Sophus Vilhelm Claudi; Pr. 9/6 58; [17/4 1866 Ribe Dk.; see der].

18. 25/6 1866 [Hellevad-E., Aabenraa Provstie, 6/2 59, afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. s. A.] Daniel Carl Erhard Luplau af Haarslev-J., f. Ringsted 23/4 18; St. Kbh. 37; C. 6/11 43, h.*; Institutbstr. i Hillerød 3/11 45; Sp. Ladelund, Tønder-Løgumkloster Provstie 24/2 53, o. Flensb. 1/5; ~ 11/12 47 Nicoline Christine Monrad af Mern, f. 22/4 23, † 10/9 91; 3 S., 2 D.; [# 1888; † Frederiksberg 15/3 1909].

Arends II, s. 42: M. 127. 410; Fr. B. III. 154; Elv. 561; Gr. & H.-F. II. 356; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

 

 

No 1267b. Sognepræster til St. Nicolai Kirke i Varde.

[V. Horne Herred, Ribe Amt og Stift]

Lkm. 6/326; Kbg. 1705.
———————————

1a. (1566). Hans . . . ; hans Navn paa Kirkeklokken 1566.

DanKir bd. 19, s. 959 (se nedenfor).

1b. 1580. Jacob Michelsen; Pr. (97. 10); ~ Maren . . . , † 27/5 99; see S. Ibsen i Steenmagle-S.; [vist † c. 1614; Eptph.].

KS 3:2 (1877-80), s. 213; 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 638; Hegelund I s. 567, 574, II s. 267, 269; DanKir bd. 19, s. 959 (se nedenfor).

1c. (1619). Mads (Pedersen?) Buch; vist St. Lund 16; see N. khist. S. 6/547.

KUM I, s. 25 (»Matthias Petri Buch«); KS 2:6 (1872-73), s. 547 (»Peder Matzen«).

1d. (1622). Niels Christensen; maaskee St. Ribe 21.

KUM I, s. 48 (»Nicolaus Christiani Rincopiensis«); PT 11: 5 (1944), s. 53.

1 (e.) (1630). Mads Hansen Trane; [1633 Thorstrup-H.; see der].

2. E. f. B. 30/5 1633 [Henne 21] Mag. Anders Andersen Ringkjøbing; [1639 Kbh. Holmens K.; see der].

2b. 1639. Hans Hansen Bagger; maaskee St. Aarh. 36; 1 ~ Kirstine Nielsdtr. Obling; (Sstr. t. Anne N. O. ~ A. Anchersen i Kolding og t. Maren Nielsdtr. ~ P. C. Fanøe i Aal); F. N. Nielsen O. (d.æ.), Gdeier. i S. Bork; M. Maren Jensdtr.; 2 ~ 2/8 46 Maren Jensdtr. Bandsbøl, E. e. Gregers Lauritsen Weile, Ridefgd. i Lundenæs Len (Forældre til Tvillingerne Laurits G. W. i Hammer-L. og Jens G. W. i Snesere); F. Jens Iversen B.; M. Anne Iversdtr. af V. Vedsted; 1 D.; see R. O. Aale i Aale-T.; [† 20/3 1653].

KUM I, s. 133 (»Iohannes Iohannis f.«); KS 3:3 (1881-82), s. 132 (Hammer Sognekald); PT 1985, s. 200-201, 205, 209 og 215; Rørdam: Anders L. Vejles Optegnelser, SJHT 1:1 (1866-67), s. 320-21; DanKir bd. 16, s. 4376 (Åle kirke).
(Udgår her, er vist identisk med Mag. J. K. S. i Lønborg-E.) 3. (1648). Mag. H. Schytte.

4. E. f. B. 20/4 1653 [Ribe Hosp. 52] Torkil Andersen (Hoe); [16/6 1655 Ribe Cathr. K. r. Cap.; see der].

5. 16/6 1655, o. 11/10 [Hør. Ribe 9/9 52] Peder Pedersen Sønderhoe af Sønderho, d. 24/4 27; St. Ribe 47.

KUM I, s. 208 (»Petrus Petri Synderhovius«); Kinch II, s. 456-458; Nygaards sedler: døbt.

6. E. f. B. 15/11 1666 [Hør. Kold. 20/3 65] Peder Thomsen Tøxen, f. Od.; St. Od. 60; ~ Margrethe Nielsdtr. Arensberg af Varde St. Jac. K.; see Niels P. T. i Verst-B.; Manasse P. T. i S. Felding-A.; [† 1705. Vir eruditus et celebris. W. 2/509; N. 632].

KUM I, s. 291 (»Petrus Thomæ Toxenius«); EM 8, s. 355.

7. 15/5 1705. Mag. Hans Allerup; [15/12 1721 Ringkjøbing-R.; see der].

8. 19/12 1721 [Søkvæsthuset i Kbh. . . . ] Rasmus Eriksen Svitzer; [24/8 1731 tillige St. Jacobi; see der].

Siden have begge Sogne været forenede.

———————————

 

 

No 1268. Sognecapellaner i Varde.

[V. Horne Herred, Ribe Amt og Stift]

Anm. Disse Capellaner synes, at have assisteret ved begge Kirker. Ifølge Rescr. 30/6 1749 skulde ved Vacance ingen r. Cap. være, men alene en personel Capellan.
———————————

1 (a). 15 . . Mads Jacobsen, tidl. Sp. i Bregninge; see der.

1b. (1572). Peder Nielsen, tillige Rtr., f. Ribe; F. N. Esbernsen i Ribe; St. i Rostock 67; ~ 14/9 72 Kirstine Christensdtr.; [† 18/2 1596].

Hegelund I s. 84, 280, II s. 52, 175.

1c. (1601). Jens Pedersen; [† 1603 ].

1d. 16 . . Mads Pedersen (Kragelund?); maaskee St. 12; [† 1627, Skifte 8/6 s. A.].

KUM I, s. 6 (»Mathias Petrj Kragel.«); E. Brejls skifteuddr.: Varde byfoged, nr. 3.

1e. c. 1641 [r. Cap. Helnæs, o. 28/11 39] Albert Jørgensen Thim; [p. Cap. Tim-M. 47; see Ribe Hosp.].

2. o. 8/5 1651. Morten Christensen Smed el. Warde el. Toft; [1656 Andsager; see der].

3. 25/2 1727. Laurits Struck Christensen Engelstoft; [4/3 el. 4/5 1729 Sebber-L.; see der].

4. 23/11 1731, o. 20/2 32, Poul Mortensen Borrebye; [7/2 1744 Gudum-F.; see der].

5. 14/2 el. 24/2 1744, o. 6/5, Arnold Christian Eilersen Dyssel; [13/4 1754** Hygum; see der].

6. 14/2 1755 , o. 26/3, Christian Caspersen Lemvig; [21/3 1761 Manø; see der].

7. 22/5 1761, o. 26/8, Jens Jørgensen Windfeldt; [1/7 1763 Naur-S.; see der].

8. 26/11 1763, o. 17/3 64, Søren Jørgensen Haar; [27/11 1767 Lemvig-N.; see der].

9. 29/4 1768, o. 18/5, Georg Andreas Fabricius; [25/8 1773 Andsager; see der].

10. 10/3 1774, o. 10/6, Holger Nielsen Olivarius; [3/3 1779 r. Cap. Kjerteminde-D.; see Ebeltoft-D.].

11. 7/4 1779 [p. Cap. V. Nykirke-F. 1/7 78, o. 22/8] Holger Albertsen Klagenberg; [3/5 1780 N. Omme-B.; see der].

12. 7/6 1780 [p. Cap. Aastrup-S. 21/7 79] Hans Aggerup Olivarius; [28/1 1785 Velling; see der].

13. 1785 [p. Cap.* 10/9 83, o. 22/10] Vitus Bering; [1/6 1787 Henne-L.; see Hesselager].

14. 31/8 1787, o. 7/11, Andreas Borch; [27/6 1792 Alslev-H.; see Tommerup-B.].

15. 22/6 1792 [Manø 91, o. 16/2] Eskil Severin Haunstrup af Nørup-R.; f. 18/12 58; St. Hors. 79; C. 28/4 84, l.; [# 1809; † 27].

Nedlagt eft. Rescr. 12/8 1803.

———————————

 

 

No 1269. Ord. Catechet i Varde.

[V. Horne Herred, Ribe Amt og Stift]

———————————

1. 23/9 1818, o. 11/12, Ancher Storm; [23/5 1823 N. Nissum; see der].

Ikke Flere.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1984. Varde: Skt. Jacobi Kirke, s. 869-942, Skt. Nikolaj Kirke, s. 943-963.
Olsen, J.: Præsten Niels Andersen Svansø. Fra Ribe Amt, bd. 3, 1911-1917, udg. af Historisk Samfund for Ribe Amt, s. 297-317.