Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 544. Janderup (Jandrup) og fra 5/3 1630 Billum,

V. Horne Herred, Ribe Amt og Stift.

K. 2/517; L. S. 1/51; L. P. B. 561; R. M. 21/10 1766; M. Nr. 502; Danske Samlinger 2/29;
Lkm. 6/339; Kbg. 1637.
Anm. Billum var tidligere et Pastorat for sig; see der.
———————————

1. 15 . . Hans Clausen, den første evangeliske Præst i Janderup; see J. H. Janderup til Ribe Cathr. K. r. Cap.; [† 1567; Lgst.].

DanKir bd. 19, s. 1067 (se nedenfor).

2. 1567 [p. Cap.* (45)] Anders Hansen Smed; F. Smed; ~ . . . . ; hun levede 98; see Etm.; [† 1584; i hans Tid blev Præstetienden af Janderup lagt til Ribe Cathr. Sognekald].

3. c. 1584 [p. Cap.* 61] F. S. Søren Andersen; ~ Johanne Christensdtr. Høst af Lunde-Ou.; see Etm.; [† 4/7 1597; havde megen Modgang, deels ved 8 Aars Sygdom, deels ved at Pg. br. 2 Gange, deels ved sin Uenighed med Fogden Jørgen Sørensen (see D. S. l. c.); han fik 68 og 29/6 72 Kongetienden af J.; Lgst.].

KS 3:2 (1877-80), s. 213; Hegelund I s. 299, 301, II s. 184; DanKir bd. 19, s. 1067-68 (se nedenfor).

4. 1597, o. 20/9, F. S. Christen Sørensen; 1 ~ Sidsel Olufsdtr., † 14/5 14; B.; 2 ~ Anna Christensdtr. Høst af Lunde-Ou.; mindst 2 S.; see Etm.; [† 10/3 1626; Lgst.].

KS 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 547 (kaldet Kapellan); Hegelund I s. 301, 302, II s. 184; PT 11: 5 (1944), s. 53-54; Viborg Landstings Dombog C, 18/1 1617 (f. 39); DanKir bd. 19, s. 1068 (se nedenfor).

5. k. 16/4 1626. Hans Pedersen Riber, vist af Ribe Hosp., f. Ribe; (eller F. P. Sørensen, Kbmd.; M. Gyde (Gye) . . . ); St. Ribe 22; Pr. 53; 1 ~ F. D. Anna Christensdtr.; 2 ~ Sophie Ægidiidtr.; F. Æ. Lauritsen af Ribe Cathr. K., Rtr. i Ribe; M. Maren Andersdtr. Wedel af Kbh. Hofp.; 4 S.; 1 D.; 3 ~ Anna Pedersdtr., f. c. 17, † 24/5 59; mange Børn; see Etm.; [† 1657; i hans Tid indtraf den store Stormflod 10-11/10 34, da Vandet gik op i Pg.; Eptph.; hans Navn p. Prædikestolen i Billum K. 1634].

KUM I, s. 54 (»Iohannes Petri Ripensis. Ex schola patria«); Kinch II, s. 809; PT 9:5 (1932), s. 217-218; DanKir bd. 19, s. 1063-65, 1096 (se nedenfor).

6. k. 11/1 1658, o. 3/2 [Hør. Ribe 22/10 55] Søren Pedersen Winther, f. Fyen c. 33; F. Peder Sørensen Skriver, Rdmd. i Ribe; M. Dorete Lydiksdtr.; St. Ribe 53; ~ F. D. Anna Hansdtr.; 6 S., 4 D. (eft. D. S. 12 B.); see Etm.; Peder S. W. i Haarslev-J.; [† 15/4 1695; var bemidlet; en god Avlsmand; Studehandler; levede tarveligen; var nogle Aar Forp. af Lydomgd.].

KUM I, s. 244 (»Severinus Petri«); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 293, 160; Ribe tingbog 15/11 1659; Nygaards sedler: Børn, død.

7. 31/1 1688**. F. S. Hans Sørensen Winther; St. Varde 82; ~ Maren Nielsdtr. Heboe, f. c. 64, † Nordby p. Samsø 20/6 50; (Sstr. t. Anna N. H. ~ H. N. Paludan i Aal, Bdr.dtr. af Anders N. H. i Thisted-T. og af Ingeborg N. H. ~ N. H. Arensberg t. Varde St. Jacobi K.); F. N. Nielsen til Hebo; M. den bekjendte Digterinde Lisbeth Pedersdtr. Heboe af Aal; 2 S., 3 D.; see J. Clausen i Tranebjerg; P. A. Stockemark til Ribe Dk.; Søren H. W. i Tanderup. Sønnen Niels blev Præst i Archangel!!! [† 12/8 1720; han var velhavende; eiede 1718 c. 44 Tdr. Htkn. i Herredet; mistede Forstanden, men fik den igjen forinden han døde].

KUM II, s. 117 (»Iohannes Severini Wintherus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 1, 6; PT 2008, s. 37-40; DanKir bd. 4, s. 2789 (Nordby kirke).

8. 2/10 1720 [Hør. Vibg. 11] Niels Jensen Hammer af Dollerup-F.-R., f. 4/7 83; St. Vibg. 06; C. 86/6 16, h.; Degn i Dollerup 06; i Daugbjerg 08; ~ 31/8 08 Sophie Amalie Bruun, † 12/1 38; 5 S., 2 D.; [† 12/1 1758. „ I Embedet han viste Flid, – Ustraffelighed i al sin Tid. Sot, Armod, Smerte, Sorrig med – Ham fulgte i hvert Livets Fjed. Hans Dotter paa hans Hjerte laa – Nu ved hans Side i denne Vraa. Saa ender Livets Bekketid – For Guds Børn i en Seirsstrid“ (D. S. 2/39); Gravminde af Tegl].

KUM II, s. 313 (»Nicolaus Hammer«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 777; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 20; DanKir bd. 19, s. 1068 (se nedenfor).

9. 16/4 1751** [p. Cap.* 4/6 45, o. 25/8] F. S. Jens Christian Nielsen Hammer, f. Vibg. 12/12 13; St. Ribe 34, Bacc. 35; C. 20/9 42, h.; ~ Henne 4/6 51 Else Kirstine Johansdtr. Krag; F. Bgmstr. og Byfgd. i Varde og Eier af Hennegd.; M. Vibekke Pedersdtr. Endorf; 4 S., 7 D.; [† 28/3 1770. Han fandt „en Guldvogn“ i en Høi. Anlagde 1758 et Teglværk af Marskleer].

KUM II, s. 553, 559 (»Ianus Christianus Hammer.«, 21 år gl.).

10. 14/8 1770, o. 2/11, Niels Pedersen Sehested, f. Timgd. 40; (Morbdr. t. Dorothea E. Møller ~ N. Windfeldt i Hodde-T. og J. N. Krarup i Aal); F. P. Sørensen, Forv.; M. Dorthe Cathrine Christensdtr. Brøllund; St. Ribe 60; C. 65, n.; Pr. 80; O.; [† 8/8 1807; Eptph.].

Nygaards sedler: Forældre; DanKir bd. 19, s. 1065 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Holstebro købstad nr. 291 (hans søster).

11. 23/10 1807, o. 9/3 08, Søren Børgesen Wandborg, f. Frøslevgd., d. 8/4 82; F. Jens W.; M. Anna Dorthea Sørensdtr. Børgesen; St. pr. Aalbg. 99; C. 17/7 05, h.; ~ Trin. K. 18/4 07 Anna Kirstine Andreasen (Madsen), f. c. 86, † Ringkjøb. 58; F. Snedker i Kjøge; 2 S., 1 D. [† 29/10 1824].

12. 25/4 1825, o. 15/7 [Eier først af Kjærsgd. ved Ebeltoft, siden af Frederiksminde …] Thøger Kjersgaard Asch; [29/12 38 Anst-G.; see der].

13. 16/3 1839, o. 14/5, Jacob Østrup; [15/3 1848 K. Hyllinge-L.; see der].

14. 27/5 1848 [Ho-O. 2/3 40, o. 18/4] Jens Peter Georg Jensen, f. Kbh. 7/2 06; F. Peder J., Uhrmager; M. Christiane Elisabeth Luchner; St. pr. 25; C. 25/4 33, l.; Adj. Hors. 23/7 36; ~ Cecilie Sophie Frederikke Hassenfeldt, f. Sorø 24/3 07; F. Cicilianus Nic. H., Forstkass.; M. Anna Marie Hansen; 3 S., 3 D.; [† 27/2 1853; E. 1/775 og S. 1/939; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 19, s. 1070 (se nedenfor).

15. 22/5 1853, o. 22/6 [Overlærer v. Søetatens Dgsk. 8/7 45] Emanuel (Immanuel) Honoratus Seidelin; [26/9 1868 Storring-S.-G.; see der].

16. 2/1 1869, o. 27/1 [c. Adj. Ribe 26/10 50; Adj. ss. 20/7 51] Jacob Helms; [25/4 1874 Skjellerup-E.; see der].

17. 3/12 1874. Jørgen Christian Leonard Petersen; see Aastrup-S.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1984. Janderup Kirke, s. 1031-1072, Billum Kirke, s. 1073-1104.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 112. Billum,

V. Horne Herred, Ribe Amt og Stift.

D. S. 2/1 42; R. M. 21/10 1766; Kbg. 1637.
———————————

1. 15 . . Ægidius el. Gilles Christensen; efter D. S. Tolk for den første evang. Biskop i Ribe, Joh. Wandal; see Etm.; L. G. Billum til Ribe Cathr. K.; [han er forvekslet med Ægidius i Ballum].

Kinch II, s. 11, 163; PT 9:5 (1932), s. 215-216.

2. (1584). F. S. Christen Ægidiisen; ~ Christine . . . ; 2 ~ Etm.; see C. C. Billum i Brøns; [† 28/9 1595; Gravramme].

Hegelund I s. 274, 289, 290; II s. 172, 180; KS 3:2 (1877-80), s. 213; PT 9:5 (1932), s. 216; DanKir bd. 19, s. 1101 (se nedenfor).

3. o. 31/12 1596 [Hør. Ribe (89)] Ib Christensen (Høst) af Lunde-Ou., f. c. 63; St. Ribe 84; ~ 6/2 97 F. E., † 31; [afstod Kaldet 1630; levede endnu •/9 31; er delvis forvekslet med Jacob Christensen i Ballum].

F-P s. 102 (»Jacobus Christiani Ripensis«); Hegelund I s. 291, 294; II s. 180; KS 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 547; PT 11: 5 (1944), s. 53; 9:5 (1932), s. 216.

Efter Rescr. 28/3 1627 og 1/10 29 Annex til Janderup.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1984. Billum Kirke, s. 1073-1104.