Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1026. Skjellerup og fra 1555 Ellinge,

Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 90; M. S. 2-a/43; H. 2/102; B. M. 57; F. M.; Lkm. 2/292; St. M.; Kbg. 1660 (÷ 1717–1813).
———————————

1. 1531. Niels Bertelsen.

2. 1546. Bertel Simonsen; [1551 Vindinge; see der].

3. 1551. Jørgen Tøxen; [† c. 1579].

4. 1579. Peder Kotte el. Kotti (Cotte); F. vist Jørgen K., Bgmstr. i Od.; St. Od. 67, Bacc. 70; [var her endnu 1582, da han havde Strid med Frans Urne til Hindema, der havde ladet noget af Præstens Græs slaae og føre bort].

FS nr. 117 (»Petrus Cotte«); KS 6:2 (1936-38), s. 225; 6:3 (1939-41), s. 168 (Rettertinget).

5. 1581 [Rtr. Nybg. ? . . . ] Morten Nielsen Mesling; vist ~ Sidsel Christensdtr.; F. Berider i Nybg.; see N. M. Schelderup i Sorø; Etm.; [† 1625; „bene se expedivit; non indoctus; nimis extendit clamando vocem circa medium concionis“(1) (J. M. l. c.)].

6. o. 2/11 1625**. Christen Frandsen Nyborg, f. Nybg. 97; St. Od. 22; ~ F. D. ? Cecilie Mortensdtr., † 18/4 . . ; [† 13/2 1632].

KUM I, s. 54 (»Christiernus Francisci Nyburg«); KS 3:5 (1884-86), s. 121 (»Christiernus Francisci Neoburgensis«, 28 år gl.).

7. o. 15/7 1632. Mads Sørensen, f. Aarh. c. 06; St. Aarh. 30; see M. M. Schelderup, 1 r. Cap. til Helsing. St. Olai K.; S. M. Schjellerup i Ø. Snede; [† c. 1659 (70?)].

KUM I, s. 101 (»Matthias Severinius«); KS 3:5 (1884-86), s. 126 (»Matthias Severini Arhusius«, 26 år gl.).

8. E. f. B. 20/2 1659, o. 27/2 [r. Cap. Brenderup-O., o. 24/1 55] Hans Olufsen Fjelsted, f. c. 31; St. Od. 52; V.-Pr. (91); ~ Elisabeth Sophie Hansdtr.; [b. 19/4 1697].

KUM I, s. 236 (»Johannes Olaj Fielstedio-Fionus«); KS 2:6 (1872-73), s. 752; KS 5:3 (1905-07), s. 725.

9. 1/5 1697. Hans Philip Plesner, f. Veirupgd. 69; F. Johan Philip P., General Løwenhielms Forv. og Secr.; St. Nybg. 88; ~ 10/6 98 Else Mathiasdtr. Reutze af Ryslinge, f. 7/1 71; 7 S., 6 D.; 2 ~ Etm.; see David H. P. i Jyderup-H.; Henning C. H. P. i Søllested-V.; Mathæus H. P. i Ørsted-E.; Christian C. H. P. i Raarup; Johan P. H. P. i Elmelunde; E. H. Svane i Sorterup-O.; J. C. O. Guldberg i Karrebæk; (C. Gøtzsche i Ørsted-E.; H. P. Gøtzsche i Jyderup-H.); [† 14/3 1716; gav en Sølvæske].

KUM II, s. 162 (»Iohannes Philippus Plesnerus«); KS 5:3 (1905-07), s. 725; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 83; Strøm 1, s. 16.

10. 29/4 1716. Christen Christensen Drachart af Høve-F., f. 16/2 83; St. Sorø 02, Bacc. 03; Alumn. p. Valkendorffs Coll. 12; C. 4/4 13, h.; ~ F. E. („det er langtfra, at 7 Munde skulde blive brødløse“), † 7/5 51; u. B.; [† 18/2 1743; Lgst.].

KUM II, s. 277, 283 (»Christianus Drachardus/Drachart«, 19 år gl.); SB s. 224; E. Brejls skifteuddr.: Skælskør byfoged nr. 138, Københavns byting nr. 1506.

11. 22/3 1743, o. 26/4, Otto Diderik Joachimsen Lütken, f. Nordrup 17/3 13; (Farbdr. t. Charlotte A. L. ~ J. C. Klog i Rynkeby-R.); F. J. L., Cornet(2), siden Rgmtskriver; M. Marg. Elisabeth Bilefeld; St. Sorø 32, Bacc. 34; C. 14/12 37, l.; (Faaborg-D. 8/10 62); 1 ~ Viby 22/3 43 Anna Lorentsdtr. Pedersen, † 51; F. Cclrd. L. P. til Brolykke; 2 S., 1 D.; 2 ~ 52 Anna Thomasdtr. Aabye, d. 28/2 18, † 54; F. Mag. Th. Lauritsen Aa. af Vorning-K.-H., Rtr. i Od.; M. Johanne Marie Lerche; 1 S., 1 D.; 3 ~ 27/5 (27/7?) 55 Margrethe Schandorff Pedersdtr. Suhr af Utterslev, f. 30/3 22, † 27/7 78; 1 S.; see L. J. Bloch i Viby; Peter V. L. i Lumby; (Frederik B. L. i N. Søby-H.); [† 25/1 1788; god Philosoph; W. 1/833; N. 364; Lgst.].

KUM II, s. 536, 550 (»Otto Dietericus Lütken«, 20 år gl.); Strøm 3, s. 23.

12. 16/12 1785** [p. Cap. Fraugde 31/3 84, o. 24/9] Knud Arrild Friis, f. Holbæk 12/5 59; F. Ulrik Knudsen F., siden Byfgd. i Ringsted; M. Dorothea Møller; St. Fdbg. 80; C. 8/10 83, n.; ~ 17/10 88 Frederikke Margrethe Wamberg af Gudbjerg, f. 28/5 el. 8/8 69, † 21/5 97; 1 S., 4 D.; see J. C. Ortmann i Magleby p. L.; (M. N. Worm i Søndersø); [† 4/2 1811].

DanKir bd. 5, s. 182 ( Ringsted S. Bendts kirke).

13. 31/5 1811 [p. Cap. Steenstrup-L. 20/2 01, o. 13/3] Niels Olivarius* af Ebeltoft-D., f. Varde 29/11 75; St. Ribe 91; C. 10/7 95, h.; ~ 16/10 11 Regine Marie Bendz af Rønninge-R., f. 30/1 86, † Nybg. 11/4 62; 2 S.; [† 2/5 1850; N. 441; W. 2/489 og S. 2/579; Pg. br. 35].

14. 14/7 1850 [Haarslev-J. 31/12 34] Jens Christian Edvard Theodor Mau; [17/11 1863 Farum-V.; see der].

15. 15/2 1864 [Deibjerg-H. 19/1 51, o. 5/3] Anders Christian Jungersen af Bregninge-B., f. Brøndum 7/10 17; St. pr. 33; C. 3/5 39, l.; Pr. 8/10 55; Pr. her 23/10 65; R.* 2/7 69; ~ 2/7 51 Hedvig Ingeborg Bang af Skjævinge-G., f. Støvring 9/8 21; 2 S.; [† i Ellinge Annexgd. 9/6 1874. „Han var en vennesæl og human Mand, der paa en særdeles heldig Maade var Mellemmand mellem de stridende kirkelige Partier. Han havde, uden dog at være udygtig til sin Gjerning, i de sidste Aar været svagelig, og Døden overraskede ham pludseligt under Udførelsen af en Embedsgjerning“. See D. T. 74/154; Mindestøtte; see Fyens Stiftstid. 20/11 74].

16. 25/9 1874 [Janderup-B. 2/1 69, o. 27/1] Jacob Helms af Esbønderup-N., f. Sørbymagle 14/3 24; St. Fdbg. 42; C. 10/7 49, l.; c. Adj. Ribe 26/10 50; Adj. ss. 20/7 51; R.* 14/12 70; 1 ~ 29/7 51 Anna Cathrine Sophie Bang, f. Kbh. 7/3 25, † 8/8 55; F. Geheimecfrd., Dr. jur. Pet. Georg B., Justitiarius i Høiesteret; M. Mar. Carol. Fribert; 2 S.; 2 ~ 27/12 56 F. Sstr. Ida Marie Sophie Bang, f. Kbh. 26/10 35; (75) 2 S., 3 D.; see Pet. Georg H., cd. th. 76/1.

———————————

Noter:

(1) »bene se expedivit; non indoctus; nimis extendit clamando vocem circa medium concionis« = Han skilte sig godt derfra. Ikke ulærd. Han hæver stemmen og råber henved midten af prædikenen.
(2) Cornet (nu: Kornet) er den laveste officersgrad i kavaleriet, tilsvarende fændrik eller sekondløjtnant i infanteriet. Titlen kommer af kornet, en ældre betegnelse på standarten som denne officer havde ansvar for at bære. (Se Wikipedia).
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991, s. 85, 86, 88, 91, 133.