Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1140. Søllested og Vedtofte,

Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 334; M. S. 2-a/85; Bl. f. G. 2/1 317; B. M. 316; Lkm. 2/409; St. M.; Kbg. 1730.
———————————

1. (1533). Jens Mikkelsen; [† 15 . . ; skal være bleven dræbt af et Træ; i Slutningen af hans eller Begyndelsen af Eftermandens Tid blev Vedtofte, som hidtil havde havt sin egen Sp., Annex].

2. (1540). Søren . . . ; see Etm.; [† 1565; boede i Vedtofte; fik 7/11 41 kgl. Brev på at han og efterfølgende Sognep. skulle få Søllested Pg. når Jens Sterm, som da boede der, døde].

DKR s. 206.

3. 1565. Laurits Lauritsen Gorm*, f. Gamtofte 45; maaskee St. 63; ~ F. D.? Margrethe . . . , f. i Sognet; 11 B.; see Laurits L. G. i Ringe-H.; [† •/6 el. •/7 1626; „en stor Bas oc derfor raaber inthet, nec movet(1); hart ved at prædike“ (J. M. l. c.); Bønderne klagede 6/5 96, at han altid holdt Sidsttjeneste i Annexet, hvortil Biskoppen svarede: „Ere de lige Brødre, bør de lige Kaal søbe“].

FS nr. 520 (»Laurentius Laurentii«); F-P s. 48.

4. 1626 [p. Cap.*, o. 14/7 24] Hans Christensen, f. 98; St. Od. 21; see J. H. Søllested, r. Cap Faaborg-D.; [† 1629].

KUM I, s. 51 (»Iohannes Christierni Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 120 (»Johannes Christierni«, 28 år gl.).

5. 1629 [p. Cap. Sønderby-H., o. 4/5 23] Morten Eskilsen, f. Fyen c. 95; St. Od. 20; [† 1652].

KUM I, s. 44 (»Martinus Eschilli Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 119 (»Martinus Eschilli«, 28 år gl.).

6. 1652 [p. Cap. Kjerte, o. 31/1 48] Christen Lauritsen Fuglevig af Vissenbjerg, f. 21; St. Kbh. 44; ~ 17/7 53 Mette Hansdtr. Stage af Ørsted i F., Skifte 1/8 84; [† 1685; gav 76 Kalken til Søllested K.].

KUM I, s. 184 (»Christiernus Laurentii Fulvigius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 203.

7. 26/8 1682*, o. 1/12 82**, Laurits Christensen Helt, f. Holstebro 4/1 42; (Bdr. t. Ulrik C. H. i Rind-H.); Huslærer 56–58 hos J. P. Ostenfeld t. Vibg. Sortebr. K.; St. Vibg. 60; ~ Anna Terkilsdtr. Lerche; F. Forp. p. Søndergaarde; 1 S.; 2 ~ Etm.; [† •/3 94].

KUM I, s. 286 (»Laurentius Christiani Holstepont.«); Sixhøj nr. 360.

8. 7/4 1694. Jørgen Lauritsen Kjærumgaard, f. Assens; (Bdr. t. Hans L. K. i Oddense-O.); F. L. Pedersen K., Rdmd. i Assens; M. Maren Jørgensdtr.; St. Od. 90; ~ 17/10 94 F. E.; 1 S., 2 D.; 3 ~ Jens Holst, Degn i Søby-T.; [† 1. Pintsedag 1705].

KUM II, s. 174 (»Georgius Kierumgaard«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Hindborg hrd. nr. 10; PT 16:6 (1978) s. 70, 78-79.

9. 8/6 1705. Hans Hansen Faber, d. Nysted 11/9 81; F. H. Hansen, Kornmaaler, siden Byskriver i Nysted (Bdr. t. J. H. Faber i Hasle-B.); M. Abigael Mathiasdtr. von Westen; St. Kjøge 99; ~ Karen Lauritsdtr. Woller (Wolder), † K. Søby . . ; (Sstr. t. Bertel L. W. p. Lyø); F. L. Bertelsen W., købmand i Assens; M. Mette Bertelsdtr.; 2 S., 1 D.; see H. C. H. Plesner her; [† 26/3 1724; havde en lang og fortrædelig Proces med Patronen, Cpt. Stochfleth, angaaende Tienden af nogle afbrudte Gaarde, hvilken blev ham frakjendt].

KUM II, s. 251 (»Ioh. Iacobi Faber«, 21 år gl.); Kbg. Nysted (1647-1722) opsl. 190 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 299, Odense byfoged nr. 1269; Sakskøbing byfoged nr. 25 (von Westen).

10. 15/4 1724 [Ølgod-S. 26/10 22] Mag. Morten Caspar Jochumsen Wulfsburg (Wolfsburg, Wolfsborg, Wulfsborg, Wulfburg) af Alsted-F., f. Fjellerup 22/5 85; St. pr. 95 (!); C. 16/11 99, h.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/9 04 – 11/6 07; Mag. Kbh. 11/5 06; D. p. C. s. A.; (Sp. V. Hæsinge-L. 10. Kaldsretten frakjendtes Patronen); Avernakø 6/8 12; forlod udenvidere Kaldet 17 og reiste ud af Landet; fik Tilgivelse 12/12 21; ~ Kbh. 26/6 14 Sidsel Kirstine Jensdtr. Riber, E. e. Peder Hagendahl, Possementmager el. Hofglarmester, f. 73, † 43; F. J. Pedersen R., Urtekrmr. i Kbh.; M. Kirsten Nielsdtr. Hald; u. B.; [† 1/6 1729. Var en lærd Søn af en lærd Fader. Som Barn skulde han engang overhøres af Biskop Kingo, men, da han begyndte at tale Grækisk, endogsaa Æolisk og andre Dialekter, skal Faderen have sagt: „simpliciter, mi fili, ut intelligat episcopus“(2). Men han var ikke saa rar, som han var lærd. „Hos ham vare store, ja de største Naturens Gaver, men som ved Liderlighed kvaltes i ham.“ Paa sit Yderste begjærede han, at begraves i Kirkeporten, for at Hvermand kunde træde paa ham. Hans Kone bragte ham gode Midler, men han efterlod hende ved sin Bortrømmen i yderlig Armod (maa have skyndt sig med, at sætte Formuen overstyr); W. 2/621; N. 675; Rescr. 29/11 17 angaaende adskillige vildfarende Meninger i hans „observationes sacræ“].

KUM II, s. 209 (»Martinus Casparus Volfburg, IX annos natus«), s. 310 (»Mart. Casparus Wolfburg.«); Borchs K. nr. 68.

11. 11/7 1729. Henning Christopher Hansen Plesner af Skjellerup-E., f. 18/5 04; St. Od. 20, Bacc. 21; C. 14/3 24, l.; ~ Søby 18/7 30 Barbara Kirstine Hansdtr. Faber, f. her c. 05, b. 24/11 63; 1 S., 2 D.; see Etm.; [† 15/4 1763; Pg. br. 30/1 48].

KUM II, s. 431, 436 (»Henningus Christophorus Plesner«, 16 år gl.).

12. 22/5 1761**, o. 3/7, F. S. Hans Philip Henningsen Plesner, f. 12/3 33; St. Od. 51; C. 25/9 55, n.; ~ 9/10 61 Ursula Pileholm, f. Od. 24, † 26/1 98; 2 S., 2 D.; see Henning C. P. i Vestenskov-K.; M. Selmer i Gamtofte; [b. 22/11 1784].

13. 11/2 1785, o. 18/3, Mathias Selmer; [26/8 1791 Gamtofte; see der].

14. 14/10 1791 [Herringe-F. 10/11 86, o. 13/12] Carl Frederik Rieffestahl*, f. Nybg. 61; (Bdr. t. Christian R. i Munkebo, t. Lucie M. R. ~ F. C. Stehr i Balslev-E. og t. Karen R. ~ H. Crone i Flødstrup-U.); F. Hans Balthasarsen R., Apoth.; M. Karen Braadt; St. Nybg. 80; C. 8/4 83, h.; 1 ~ 87 Maren Bjørn Bendixsen, f. Fjellebro 70, b. 13/6 99; F. Hans B., Forp.; M. Ermegaard Margrethe Rasmusdtr. Fog af Steenstrup-L.; mindst 3 S., 4 D.; 2 ~ 12/9 99 Marie Elisabeth Fog af Faaborg-D., f. 68, † 9/8 24; 2 S., 1 D.; [# 1837; † 1/3 44].

Strøm 2, s. 373; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 123.

15. 22/8 1837 [p. Cap.* 23/7 36, o. 14/9] Iver Jacob Seidelin af Dreslette, f. 25/8 10; St. pr. 29; C. 21/4 35, h.; 1 ~ 47 Henriette Hildebrandt; sep. . . ; F. Heinrich Adam H., Forp. paa Frederiksgave, siden Godseier i Lauenburg; M. Friederiche Fich; u. B.; 2 ~ 12/9 65 Maria Rooth, f. Helsingborg, † Stochholm 26/11 75; [# 18/11 1860; levede 68 i Kbh.].

16. 31/1 1861, o. 5/4 [Insp. Ved Nørre-Allees Sk. 48] Theodor Rohde; [3/9 1867 Solbjerg-S.; see Finderup].

17. 20/11 1867 [Hammer-H. 24/6 54] Carl Vilhelm Gjellebøl af Steenløse-F., f. Vust 5/6 18; St. Od. 37; C. 11/1 42, *l.; p. Cap. Dalum-S. 11/8 43, o. 20/9; Haarby 24/4 45; ~ 6/8 54 Rebekka Edvardine Dürendal, f. Bamble, Aggersh. St., 5/4 18; F. Poul D., Pr. og Sp.; M. Catharine Gjøllebøl; u. B.; [† 19/7 1881; E. S. 1/552].

Elvius s. 503.
———————————

Noter:

(1) »nec movet« = (om hans Prædiken:) rører ikke nogen.
(2) »simpliciter, mi fili, ut intelligat episcopus« = (gør det) enkelt, min Søn, så Biskoppen kan følge med (forstå det).
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Thorup, C. E.: Magister Morten Caspar Wolfburg. Et Livs-Billede fra Begyndelsen af det 18de Aarhundrede. Kirkehistoriske Samlinger, 3:4 (1882-84), s. 51-63.
Jørgensen, S.: Et Bidrag til Mag. Morten Casper Wolfsburgs Historie. Kirkehistoriske Samlinger, 4:1 (1889-91), s. 621-633.