Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1076. Solbjerg og Sundby,

Nørre Herred paa Mors, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 87; M. S. III.; L. S.*; L. P. B. 373; M. Nr. 497; E. M.;
P. M. 379; Vahls M. 151; Kbg. 1719.
———————————

1. 1528. Mads el. Peder Ibsen; see C. P. Morsing p. Sydstrømø, Fær.; [† 1536; havde været Munk].

2. 1536. Laurits Jude el. Jyde (Juul?); [† 1556; hans Bibl., optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde 7 Bind].

3. 1556 [Cap.* . .] Mads Nielsen; see 2 Etm.; [† 1600].

4. 1600. Jens Iversen; ~ F. D.? Karen Madsdtr.; 2 ~ Etm.; [† 12/3 1612].

5. 1612. Knud Jensen Soelberg; Pr. 47; ~ F. E.; 2 S., 2 D.; see Etm.; M. K. Soelberg i Frøslev-M.; M. Jensen i Haasum-R.; [† 25/3 1661; hans Initialer paa Alterkalken i Sundby K. 1656].

DanKir bd. 12, s. 978 (se nedenfor).

6. 1661 [p. Cap.*, o. Nykjøb. 7/9 59] F. S. Jens Knudsen Soelberg (Solmontanus), f. c. 13; St. Nykjøb. 33; Pr. 70; ~ Vibeke Sørensdtr., f. c. 27, † 76; 1 D.; see C. N. Schytte i Vestervig-A.; [† 25/3 1674; Eptph.].

KUM I, s. 115 (»Ioannes Canuti Morinus«); DanKir bd. 12, s. 972 (se nedenfor).

7. 4/6 1673*, o. 15/4 74, Frants Hansen Hagedorn (Haftorn), f. Nykjøb. p. M. 23/9 50; F. H. Jensen, Rdmd.; M. Maria Carstensdtr.; St. Aalbg. 69; C. 19/1 71, mediocr.; ~ Sophie Nielsdtr. Schytte af Vestervig-A., f. c. •/6 49, b. Thisted 29/12 00; 1 S., 3 D.; see J. K. Schytte i Hjardemaal; [† 3/6 1696; Enken gik fra Arv og Gjæld].

KUM II, s. 17 (»Franciscus Iohannis Hafdorn«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 144; Nygaards sedler: Enkens død; HiThi 1967, s. 399-420.

8. 16/6 1696 [Miss. i Ostind. . .] Christopher Jensen Svaboe (Svabonius), f. c. 66; F. J. Christophersen S., Sp. Verdal, Trondhj. St.; M. Sophie Eriksdtr. Blix; St. Trondhj. 84; Pr. 7/4 17; ~ Jytte Pedersdtr., E. e. C. N. Schytte i Vestervig-A., † 39; 3 S., 7 D.; see Hans C. S. p. Vaagø, Fær.; Sønnen Christen C. S. blev P. i Laardal, Telemark; [† 31/1 1730; Biskop Bircherod saare veltilfreds saavel med hans smukke Præd., som med Frugterne af hans Vindskibelighed i Ungdommens Underviisning (cfr. Bkrd. Dgbg. 390)].

KUM II, s. 154 (»Iohannes Iani Svabonius«); STD s. 86-87; HiThi 1967, s. 399-420.

9. 17/3 1730, o. 10/5, Laurits (Lefridus) Severin Hansen Rhode, f. Skive 6/2 97; F. H. Pedersen R., Chir.; M. Anne Sørensdtr. Cormontan af Elmelunde; St. Vibg. 18; C. 21/9 23, h.; ~ Skive 8/9 30 Johanne Marie Hansdtr. Bøhm, f. Svenstrup, Hornum hrd., d. 6/4 01, † her 20/5 40; (Sstr. t. Lucie H. H. B. ~ O. L. Franch i Hørup); F. Lieut. H. B., M. Anne Marie Majoner (Sstr. t. Just H. M. i Bredstrup og t. Cathrine H. M. ~ H. T. Svendborg og N. N. Krog i Skive-R.); u. B.; [† 12/4 1744].

KUM II, s. 418 (»Lefridus Rhodius«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 886; F. Aa. Winther: Beslægtede personer Bøhm, Franch, Rhode, Majoner og Bang, manuskr. marts 2014.

10. 24/7 1744 [Fp. 26/9 43, o. 28/9] Peder Pedersen Rodsted (Rosted); [24/11 1752 Seierslev-E.-J.; see der].

11. 24/11 1752, o. 14/3 53 [Lærer v. Kbhs. Garn. Sk. 48] Nicolai Georg Conradsen Overbeck; [2/3 1759 Vodder; see der].

12. 2/3 1759, o. 15/6 [Lærer ved Waisenhuset 23/10 50] Thiis Nielsen Steenberg af Viby, f. 3/9 16; St. Od. 34; C. 8/9 44, n.; (Lærer ved Garn. Sk. i Frederikstad i N.); Pr. 74; ~ Kbh. Frue K. 20/4 59 Karen Zwings; F. vist Gert Didriksen Schwings, kgl. Kammertj.; 2 S., 4 D.; [† 20/10 1774].

KUM II, s. 552 (»Thias Steenberg«, 23 år gl.); Strøm 3, s. 94.

13. 5/1 1775 [Gjerlev-E. 12/9 66**; afsat 72] Johan Didrik Vilhelm Westenholtz; [3/7 1776 Seierslev-E.-J.; see der].

14. 3/7 1776 [r. Cap. Slidre i Valdres, Aggersh. St. 4/5 64] Jens Mathias Thomsen Praëm af Hjardemaal, f. 12/6 32; St. pr. 52; C. 10/5 55, n.; ~ Christiania 14/3 66 Anna Hartmansdtr. Kindt, d. Christiania 23/2 40, † Kirkegroven i Brunkeberg, Øvre-Tellemark 3/5 20; F. H. Rasmussen K., Bgr. og Feldbereder i Christiania; M. Anna Christophersdtr. Sommer; 3 D.; [5/7 1780 Fosnæs, Trondhj. St.; † ss. 19/9 88].

KUM III, s. 121 (»Ianus Matthias Praëm«, 18 år gl.); Statsark. i Oslo: Bispeark., Kirkens tjenere, prot. 5 (Vita 1731-65), fol. 262b-263b; NRA: Personalia Pram; Skifte e. Enken 1821; NST 24 (1974), s. 206, 214 (Slekten Kindt); Kbg. Oslo Dk. (1745-1786) s. 104 (vielse).

15. 26/7 1780 [Miss. i Egedesminde, Grld., o. 5/5 69; Jacobshavn 72] Hans Hansen Tulle af Hjørlunde, f. 29/7 43 (efter Faderens Død); St. Kjøge 61, Bacc. 62; C. 17/7 65, n.; ~ Jacobshavn, Grld. •/7 73 Bolette Dorthea Scharffenberg, f. Kbh. 52, † Moen, Søndre Odalen 1/2 15; F. Cclrd. Christian Rudolph S., Arkivar i Kbh.; M. Dorothea Dürkop; u. B.; [20/9 1785 Søndre Odalen (dengang Annex til Strøm Prgj.), Aggersh. St.; † 30/6 1810].

KUM III, s. 217 (»Iohannes Iohannides Tulle«, 19 år gl.); NST 4 (1934), s. 306 (selvbiografi); Bastian Svendsens saml., tillæg af H. Ostermann: S. Odalen (1), en version der er nu fjernet fra DA.

16. 18/11 1785 [Chinap., o. 1/11 80] Søren Høyrup; [19/5 1793 Skanderup; see der].

17. 2/8 1793 [Helligsø-G. 27/5 85] Carl Svendsen Folcher, f. Kbh. 14/5 28; F. S. F.; M. Marie Riegelsen Ravn; St. Kbh. 49; C. 26/6 53, n.; Skllrr. i Stubbekjø b. 4 Aar; opholdt sig i N. og Aalbg.; r. Cap. Nykjøb.-L.-E. 20/12 68, o. 24/2 69; Sp. Hjardemaal 18/2 78; 1 ~ 12/4 69 Margrethe Elisabeth Møller, † •/11 70; 2 ~ 5/2 72 Maren Nielsdtr. Hoe, E. e. . . . , † 19/11 01; [† 16/8 1798].

18. 30/11 1798 [r. Cap. Hellevad-H.-Ø. 3/5 93, o. 31/7] Gabriel Ferdinand Flor (Floor) af Vaalse, f. 2/8 63; St. Helsing. 81; C. 5/10 86, h.; 1 ~ Dorothea Margrethe Saabye, f. c. 71, † 27/1 03; 2 S., 1 D.; 2 ~ Anne Marie Skive, f. 80, † Nykjøb. p. M. 12/2 63; [† 1815].

19. 24/1 1816 [Jegindø 17/11 01] Niels Christian Søe; [15/2 1827 Hurup; see der].

20. 24/10 1827, o. 7/12 [Adj. Aalbg. 22/4 20] Hector Frederik Janson Fogh; [4/2 1831 r. Cap. t. Aalbg. Frue K. o.s.v.; see Nykjøbing-S.].

21. 4/6 1831 [Sønderhaa-H. 17/3 26] Joseph Christian Sørensen; Pr. 5/8 35; [24/2 1844 Karby-H.-R.; see der].

22. 2/5 1844 [N. Omme-B. 15/8 34] Hans Christian Cramer; [8/4 1853 Boddum-Y.; see der].

23. 19/6 1853 [Sebber-A. 29/1 40] Hans Peter Møller; c. Pr. 1/1 60; Pr. 3/2 s. A.; [18/6 1867 Jyllinge-G.; see der].

24. 3/9 1867 [Søllested-V. 31/1 61, o. 5/4] Theodor Rohde; [16/7 1877 Finderup; see der].

25. 22/9 1877 [Galtrup-J. 11/4 74] Peder Julius Pedersen, f. St. Lime v. Veile 29/12 41; F. Nic. Christ. P., Skllrr. og Kgsgr. i Outrup; M. Bodil Christensen; St. Ribe 59; C. 19/1 65, l.; Cap. p. p. Horne 10/9 70, o. 30/11; ~ 9/5 71 Elisabeth Kallenbach af Mern, f. St. Hedinge 5/11 40; (78) 2 S., 3 D.; [2/12 1884 Stiftsprovst i Aalbg.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Solbjærg Kirke, s. 965-974, Sundby Kirke s. 975-982.
 
 

Noter:

(1) Bastian Svendsens samling, (afskriften fra Hamar statsarkiv, en version der nu er fjernet fra DA) Søndre Odalen, side 46. Et tillæg indført av H. Ostermann, dateret Hamar 18/6 1932.

Tulle, Hans Hansen (ogsaa kaldet Eskildsen), født 29/7 1743 (efter farens død) i Hjørlunde (ved Slangerup), søn af Hans Larsen Tulle, sogneprest i Hjørlunde, og Magdalene Cathrine Enevoldsdatter de Falsen (senere gift 2° og 3° med sognepresterne Schytte og Riegelsen i Jersie-Solrød). Student Køge 1761, cand. theol. 17/7 1765 med non contemnendus. Blev samme aar alumnus paa det grønlandske seminarium, udnævntes og ordineredes 5/5 1769 til missionær i Egedesminde, hvis første prest han var. 1772-73 bestyrede han Jacobshavns mission under Sverdrups orlov. Fik hjemgangstilladelse 12/5 1777, men turde ikke gaa hjem p. gr. af fremrykket aarstid og "da skibet er meget haardt belastet" (det forlod først kolonien 3/9). Opholdt sig derefter størstedelen af vinteren 1777-78 hos miss. Egede Saabye i Claushavn [siden Udby i Fyn], hvem han assisterede, og hjemgik i vaaren 1778 med et overvintret hvalfangstskib. – Var efter hjemkomst tjenesteledig i 2 aar. – 1780 26/7 sogneprest Solbjerg-Sundby paa Mors, forflyttedes 1785 26/9 til Sdr. Odalen (Strøms prgld.) i Aggershuus stift, hvor han døde 30/6 1810 (bgr. 6/7).

Gift medio juli 1773 i Jacobshavn, Nordgrønland, med Bolette Dorothie Scharffenberg, født 1752 i Kbh. som datter af kancelliraad, arkivar Christian Rudolph Scharffenberg og Dorothea Dürkop. Hun døde paa gaarden Moen i Odalen 1/2 1815. Her havde hun tilbragt sine enkeaar i samliv med to søstre Johanne Justine Scharffenberg, f. 1756, og Christine Elisabeth Scharffenberg, f. 1758.