Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 575. Karby, Hvidbjerg og Redsted,

Mors Sønder Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 80; M. Nr. 497; E. M.; L. P. B. 388; Lkm. 4/52; Vahls M. 91; Kbg. 1659.
———————————

1. c. 1538. Niels Winther (Chymonius, Chymerinus); Pr.; see Etm.; [† 1557; hans Bibl., optalt af Biskop Ole Chrystostomus, udgjorde 17 Bøger].

2. 1557 [vist p. Cap.* . .] F. S. Laurits Nielsen Winther; Pr. (84); [† 1592].

KS 3:2 (1877-80), s. 203.

3. 1592. Christen Clemensen (Clementin), f. c. 61; St. i Kbh. 81; ~ . . . , hun levede 1625, da hun fik til Ophold en stor Summa Korn; see Vendelbo Stift, S. 81; [† 1619; i 1615 ejede han jordejendomme paa Fur].

F-P s. 98 (»Christianus Clementii«); KS 3:3 (1881-82), s. 746; LAV: Viborg Kapitels jordebog 1615, Viborg Bisp, C2­252.

4. 1619. Mag. Jørgen Nielsen Nestved (kaldes ogsaa Restedt), f. Nestved; St. Nestved 17; Mag. 37; Pr. . . ; ~ Karen Madsdtr., f. c. 99, † 79; see Etm.; [† 1658; hans Navn paa Kirkeklokken 38; W. 2/115].

KUM I, s. 29 (»Georgius Nicolai«); DanKir bd. 12, s. 844 (se nedenfor).

5. 1658. Mads Christensen Schytte*, f. Aalbg. 11/9 32; (Bdr. t. Didrik C. S. i Tødse-E. og t. Clara Elisabeth C. S. ~ J. P. Roeskilde i Lysabild); F. Dr. med. C. S., medicus provincialis i Vibg.; M. Margrethe Dideriksdtr. Grubbe; St. Vibg. 50; C. 53; udenlands 55; Pr. 72; ~ 11/9 59 F. D. Johanne Jørgensdtr. Nestved, f. 2/11 37, † 26/5 72; 4 S., 4 D.; see Etm.; C. C. Friis i Boddum-Y.-H.; C. C. Friis i Alsted-B.; L. C. Koch i Rær-H.-V.; [† 17/1 el. 21/1 1708. Ved Valget raabte Bønderne: „Lader os ikke faae ham med de røde Klæder, han røver os vor Salighed fra“. Men han blev dog særdeles yndet for sin redelige Omhu, store Eftergivenhed og Uegennyttighed. Han blev ganske udplyndret i de brandenborgske Tider. Havde eengang 2 gifte Døttre og 19 Børnebørn hos sig. Svigersønnen C. N. Friis, til hvem han havde opladt Kaldet, døde før han, hvilket nær var blevet fordærveligt for ham, da Cclrd. Lassen paa Rødslet kaldte sin Broder; men, da han endnu fungerede som Pr., beholdt han Embedet; Hustrus Eptph.; G. 3/1 269; W. 2/364].

KUM I, s. 222 (»Matthias Christiani Scytte«); Sixhøj nr. 232, 466; PT 1:2 (1881), s. 27; Nygaards sedler: Børn; DanKir bd. 12, s. 845 (se nedenfor).

6. 15/11 1687*, o. 23/9 91**, Christen Nielsen Friis af Skorup-T., f. 16/1 65; St. Aarh. 82; C. 84, illum.; ~ 18/2 92 F. D. Johanne Madsdtr. Schytte, d. 18/10 62, b. Hvidbjerg 24/4 34; 1 S., 3 D.; see T. A. Høyer i Sønderholm-F.; [† 31/8 1700].

KUM II, s. 116 (»Christiernus Nicolaides Frisius«); FAaW s. 35.

7. 15/2 1708 [Ikast 26/4 95] Laurits Thøgersen Lassen, f. Aalbg. 8/8 64; F. Ass. T. L., Slotsskrvr., siden Eier af Rødslet, samt Land- og Sø-Krigscomm.; M. Elisabeth Hansdtr.; St. pr. 85; C. 87; Karby-H.-R. 2/6 04*; Pr. 12; ~ Kbh. Garn. K. 26/9 95 Malene Margrethe Krampe, f. c. 75, † Ikast 19; F. Cpt. i Kbh.; 5 S., 6 D.; see Hans L. L. i Ulvborg-R.; D. J. Hjersing i Ørslevkloster; Etm.; Otto L. L. i Sneibjerg-T.; V. P. Bering i Rind-H.; [† 9/5 1718].

KUM II, s. 136 (»Laurentius Theocari Lasson«); Kbg. Kbh. Garn. K. (1694-1732) opsl. 5 (»Hr. Capitain Glødis Stifdaatter«); NB! Wiberg skriver om M. M. Krampes fader: »Cpt. i Kbh.«, ikke »Cpt. K. i Kbh.«, hvilket han normalt ville gøre. Hennes fader var næppe Cpt. Adam Krampe (DIS-Forum). W. viser fmtl. til hendes stedfader Kaptajn Otto Friedrich Glöde.

8. 25/6 1718, o. 27/7, Peder Hansen Brøchner* af Spentrup-G., f. 15/5 91; St. Rand. 07, Bacc. 08; C. 24/1 13, l.; Pr. 42–68; ~ 19 F. D. Anna Lauritsdtr. Lassen, f. Ikast 04, † 15/5 46; 7 S., 11 D.; see Hans P. B. i Spentrup-G.; C. H. F. Busch i Strandby-B.-M.; V. V. Riis i Broust-S.; Etm.; M. P. Mohr i Voldum-R.; O. H. Sadolin i Vive-O.-V.; L. A. Thura i Hvidbjerg-L.; [† 18/3 1769; ærværdig og retskaffen].

KUM II, s. 322, 328 (»Petrus Ioh. Brøchner«, 16 år gl.).

9. 26/11 1763*, 7/7 66**, o. 30/10 67, F. S. Laurits Lassen Pedersen Brøchner, f. 17/9 27; St. Rand. 49; C. 29/10 53, n.; ~ Kjellerup, Svenstrup S., 31/7 72 Kirstine Marie Jensdtr. Brasch, f. p. Kjellerup v. Mariager, d. Svenstrup 11/6 40, † 17/12 17; (Sstr. t. Christen H. B. i Førslev, t. Maren M. J. B. ~ N. J. Reiersen t. Svendbg. Nic. K. og Cecilie B. J. B. ~ H. J. O. Obel i Gudum-V.); F. J. Andersen B. til Kjellerup (Halvbdr. t. J. J. Brasch i Voer-E.), Propr.; M. Cecilie (Sidsel) Cathr. Hostrup; 1 D.; see H. P. Hübertz i Gjellerup-S.; [# 21/9 1798; † 17/12 04; gav 300 Rdlr. til Fattige i Pastoratet; Lgst.].

Nygaards sedler: Vielse, datter, hustrus dåbs konf.; AaB-Sch s. 57, 87-88; DanKir bd. 12, s. 845 (se nedenfor).

10. 21/9 1798 [r. Cap. Vissenbjerg 24/4 95, o. Aalbg. 18/6] Andreas Christian Obel af Gudum-V., f. 8/4 66; St. Vibg. 87; C. 7/11 92, l.; Pr. 04–12; R. m. Apr. 9/7 13; Tiendecomm. 11/1 25; ~ Aalbg. 5/6 01 Frederikke Lovise Charlotte Friis af Marslev-B., f. 4/2 79, † Aalbg. 21/3 75; u. B.; [† 3/12 el. 6/12 1843; vakker og omgjængelig; Lgst.; B. D. G. 1/165].

KUM III, s. 423 (»Andreas Obel«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1458; DanKir bd. 12, s. 845 (se nedenfor).

11. 24/2 1844 [Solbjerg-S. 4/6 31] Joseph Christian Sørensen, f. Kbh. 11/2 96; F. Joseph S., Vognmd.; M. Maren Marie Schelund; St. Kbhs. Bgdsk. 14; C. 21/4 20, l.; Sp. Sønderhaa-H. 17/3 26, o. 3/5; Pr. 5/8 35 – 18/12 59; R.* 6/10 54; D.-M. 18/12 59; ~ Kjøge 5/5 26 Maren Birgitte Kreutzkam, f. Kbh. 3/2 99; F. Johan Albrecht K., Bager; M. Birthe Jensen; 4 S., 4 D.; see Christian J. S., Cap. p. l. V. og Ø. Hassing; P. K. Algreen i Aaker; Joseph A. S. i Staby-M.; H. G. A. Gad i Hundborg-J.; [† 25/10 1861; dygtig, begavet og nidkjær; E. S. 3/336].

12. 5/2 1862 [r. Cap. Aalbg. Bud. K. og P. t. Hosp. ss. 27/12 55] Vilhelm Johan Jacob Boethe, f. p. Juellinge 16/11 11; (Bdr. t. Georgine C. P. B. ~ J. C. Møller i Aarby og Morbdr. t. Georgine M. S. D. ~ J. V. C. Skram i Grønbæk-S. og t. Sophie F. C. D. ~ J. S. D. Branth, o. Cat. i Skjelskør); F. Carl Johan Jac. B., Bestyrer af Juellinge, Tryggevælde og Alslevgd.; M. Georgine Knipschild; St. Vdbg. 31; C. 2/12 37, h.*; Lærer ved v. W. og Friis’s Realsk.; o. Cat. Hjørring 19/1 51, o. 5/3; Pr. Mors S. og N. 17/1 68; # Pr. 16/4 78; ~ 13/5 43 Margrethe Ferdinandine Lovise Raffenberg af Nakskov-B., f. 5/2 11; u. B. (2 Adoptivbørn); [† 26/5 1878; E. 1/159 og S. 1/182].

Elvius s. 257.

13. 2/10 1878 [Aggersborg 4/12 72] Christian Joachim Andreas Sørensen; see V. og Ø. Hassing, Cap. p. l.

———————————

 

 

No 576. Residerende Capellaner i Karby, Hvidbjerg og Redsted.

[Mors Sønder Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift]

Anm. Cap. boer i Redsted.
———————————

1. 5/10 1866 [p. Cap. Galtrup-J. 24/7 63; Seierslev-E.-J. 2/9 64] Jens Nicolai Leth Dalsgaard, f. p. Krabbesholm v. Skive 21/10 25; F. Jens D., Propr.; M. Christiane Rasmussen; St. Vibg. 47; C. 26/1 54, h.; ~ 17/7 67 Mandrupine Ottilia Andrea Due af Volstrup-H., f. Dragstrup 21/10 37; (68) 1 D.; [6/2 1872 Ringgive-G.; Ødum 1879; † 1909].

Sixhøj nr. 1729.

2. 12/4 1872 [Cap. p. p. Munkebo 26/11 69, o. 24/11] Hans Peter Fønss; [17/3 1875 Meelby; see der].

3. 24/6 1875, o. Vibg. 18/8 [Forst. for Sønderholm Folkehøisk. 8/11 72] Frederik Sextus Otto Alfred Petersen Nygaard; [8/11 1878 Frøslev-M.; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Karby Kirke, s. 833-846, Hvidbjerg Kirke s. 847-853, Rested Kirke, s. 854-860.