Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

Aalborg.

No 9. Aalborg; Budolphi Kirke; Sognepræster.

[Fleskum Herred, Aalborg Amt og Stift]

A. H. N.; V. 3.; M. S. III.; L. P. B. 113; M. Nr. 497; Kbg. 1626.
———————————

1. c. 1529 [Vorning-K.-H. c. 27] Mag. Morten Jensen Hegelund; St. Rostock 13; Mag. ss. 17; ~ Maren . . . ; see Poul M. H. i Aaby-B.; Hans M. H. i Vorning-K.-H.; (J. J. Holm t. Vibg. Dk.); [† 1565; ivrig Befordrer af Reformationen; W. 3/313; N. 233].

Rostrup, R.: To menn ved navn Morten Hegelund fra Viborg på 1500-tallet. Manuskript 2007; DKR s. 2-3.

[2. Udgaar.]

3. 1565. Mag. Laurits Andersen Kotte (Kotti); [† 1573].

LAV: Ålborg Bisp, Breve C1-133, 20/12 1567.

4. i. 1 Adv. (29/11) 1573. [Als 64] Mag. Christen Stephansen, f. Varde 32, St. Ribe 53; Rtr. Varde i 2 Aar; Huslærer for Jørgen Lykkes Søn Henrik p. Overgd. 59-63; o. 63; 1 ~ c. 64 Maren Hansdtr. af Mariager, † Aalbg. 6/10 94; 7 S., 4 D.; 2 ~ Aalborghus 3/4 97 Mette Iversdtr., der overlevede ham; 2 B.; [† 27/4 1599; I Als formenes Hr. Christen, at have bragt Beboerne fra den pavelige Lærdom; han fik dem til at spise Kjød og Flæsk i Fasten, og at aflægge Salterbaand (?), samt til ikke at besøge Helgenbilledet Øvind el. Obind i et Huus Nord i Byen; da han holdt sin sidste Prædiken, græd Menigheden saa meget, at han sagde, at, dersom han havde vidst, at hans Faar havde en saa stor Kjærlighed til ham, vilde han hellere have ladet sit Liv, før han skulde draget fra dem. Han skrev dem siden til fra Aalborg. Han fik hele Menigheden omvendt undtagen en gammel Kone, som ei lod sig tvinge (A. H. N.); »I Ugen før Påske 1594 faldt han i Løkken ved Papegøjen, nu Kildeanlægget i Ålborg, og brækkede sit venstre Ben, og efter den Tid var han måske noget skrøbelig, thi 5. August 1599 stod han på Prædikestolen i Ålborg og anmodede om Menighedens Forbøn, at Gud enten ville nådelig forlove ham herfra eller hjælpe ham til sin forrige Førlighed, men straks efter at Kirketjenesten var endt, måtte han gå i Seng, og han døde derefter den 27. August og blev 29. s. M. begravet i St. Budolfi Kirke ved nordre Side af Alteret, hvor også hans første Hustru havde sin Grav.«].

F-P s. 30 (»Christiernus Stapheni Vardensis«); Klitgård, C.: Lidt om de ældre præster i Als, 1925.

5. k. 20/12 1599, o. 23/12 [Hospforst. Vibg. og Sp. t. Vorde-F.-R.] Mag. Tøger Pedersen Wiborg af Vibg. Dk., f. c. 68(?); St. i Strasburg, Altdorf og Jena 90, i Helmstedt 91; Mag. sst. 93; St. i Rostock 94; ~ (97) Jacobe Bendtsen, f. Holland; 2 ~ Dr. med. C. Schytte i Aalborg, og † 30/8 29; u. B.; [† 1/4 1626; rig; W. 2/190 og 3/602].

Helk I, s. 345-46; PT 11: 5 (1944), s. 62; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 22.

6. 1626 [Rtr. Vibg. 25] Mag. Niels Poulsen Schandorph; [1635 Kbh. Frue K.; see der].

7. 17/4 1635 [r. Cap.*, o. 11/6 34] Mag. Jacob Hansen af Nyborg; St. Nybg. 27; Mag. Kbh. 16/5 37; Pr. 30/4 73; 1 ~ Aalbg. Bud. K. 25 Trin. (15/11) 35 Maren Pop Christophersdtr. de Hemmer; F. C. de H., Bgmstr. i Aalbg.; M. Johanne Jørgensdtr.; 2 D.; 2 ~ Aalbg. Bud. K. 14. Trin. (15/9) 39 Ingeborg Baggesdtr., b. 21/9 77; (Faster t. M. Lauritsdtr. ~ N. N. Holstebro i Ho-O.); F. B. Pedersen, Rdmd. i Ribe; M. Margrethe Lauritsdtr.; 5 S., 1 D.; see B. J. Bruun i Tæbring-O.-R.; H. J. Bruun i Skivum-G.; J. J. Brunov i Ferslev-D.-V.; A. O. Trane og J. H. Horne i Torslev; I. J. Wolf i Nykjøb.-L.-E.; [b. 27/1 76; æret og elsket for grundig Lærdom og exemplarisk Vandel; holdt streng Kirkedisciplin].

KUM I, s. 88, 140 (»Iacobus Iohannis Neoburgensis«, »Dominus Iacobus Iohannis, ecclesiæ Alburgensis pastor«); Kbg. Ålbg. Bud. K. (1648-1690), f. 373a, opsl. 324; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 542; Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 11; FWDP 09,07; OD-RFR II, s. 192; Nygaards sedler: 1. vielse, børn, børn, begr..

8. 18/5 1667*, o. 9/1 76 [Crtr. Ribe 22/2 66] Mag. Christen Christophersen Blymester, f. Hors. 29/11 44; F. C. B., Kbmd. og Rdmd.; M. Anna Nielsdtr. Lottrup (Sstr. t. Hans N. L. i Gudbjerg); St. Aarh. 62; C. 66; Mag. Kbh. 67; Pr. 10/10 77; ~ 72 Anna Wandal, f. c. 50, b. 8/2 32; 5 B.; [† 24/1 1680; meget nidkjær og ivrig i at holde Kirkedisciplin; W. 1/126].

KUM I, s. 307 (»Christianus Christophori Blymesterus«), II, s. 1; E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 303.

9. 7/2 1680 [Vibg. Dk. 27/1 75, o. 19/3] Mag. Peder Clausen Reenberg, f. Vibg. 20/3 44; (Bdr. t. Margrethe C. R. ~ H. J. Hjermiin i Hjerm-G.-V., t. Cathrine C. R. ~ C. M. Lerche Oure-V., t. Mette C. R. ~ P. J. Mørk, r. Cap. t. Aalbg. Frue K., t. M. C. Reenberg t. Kbh. Frue K. og Farbdr. t. Mette C. J. Reenberg ~ P. H. Curtz i Darum-B., t. Claus P. R. i V. Aaby-Aa., Christian P. R., ø. Cap t. Kbh. Nic. K., Mette K. P. R. ~ J. Mørk, r. Cap i Holbæk-M., Claus F. R. i St. Bjergby-M., Christian C. F. R. i Finderup og t. Anna Christine F. R. ~ M. C. H. Hessel i Simested-H.-H.); F. C. Christensen, Bgmstr.; M. Mette Pedersdtr. af Vibg. Sortebr. K.; St. Vibg. 63; C. 65; Mag. Kbh. 29/5 71; Crtr. Vibg. 29/5 72–77; (maaskee Gunderup-M. 9/2 75*); Pr. . . . ; ~ Margrethe Pedersdtr. Slange el. Villadsen af Slag. St. Mik., b. 2/1 11; 2 S., 2 D.; see Claus C. P. R. her; J. T. Lidøe i Ondløse-S.; O. P. Schytte i Vallekilde-H.; [† 16/9 1699; lærd og velbegavet; havde et stort Bibliothek].

KUM I, s. 314 (»Petrus Claudij Reimerus«), II, s. 72 (»Petrus Clausson Reenberg«); Sixhøj nr. 415; SJHT 2:3 (1891-93), s. 181-185 (Reenberg); E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 277.

10. 16/9 1699**, o. 29/11, F. S. Mag. Claus Christian Pedersen Reenberg, f. Vibg. 4/5 74; St. Vibg. 93, Bacc. 94; C. 8/12 96, l.; Mag. 00; Cons.-Ass. 14; ~ Kbh. Hel. G. K. 13/9 13 Helene Rebekka Byssing, Stdtr. af Cfrrd. Slange, f. c. 83, † Marie Magdalene 1/5 49; 1 B., der døde; 2 ~ Aalbg. 20/4 23 Cmcrd. Jens Gjørup; 3 ~ Aalbg. 3/3 33 Etrd. Peder Fogh til Ryomgd.; [† 1/2 1719; lærd, viis, høitelsket].

KUM II, s. 194, 200 (»Claudius Christiani Reenberg«); Sixhøj nr. 689; Nygaards sedler: Enkens 2. ægtesk., hendes 3. ægtesk., enkens død; T-N s. 109-110.

11. 20/3 1719 [Korsør-T. 13/3 11] Mag. Christopher Didrik Johansen Friedenreich, d. Aalbg. 26/12 69; F. J. F., Apoth.; M. Magd. Calov; St. Aalbg. 87; C. 90 med største Berømmelse; St. i Wittenberg 92; Mag. Kbh. 19/5 96; Sp. Karlslunde-K. 8/8 96; 1 ~ 2/12 96 Cathrine Gjertrud Caisdtr. Langelo, f. Ratzeburg 7/9 58, † 27/4 01; (Sstr. t. Susanne E. L. ~ G. L. Weile i Følleslev-S.); F. C. L., Syndicus og Not. Publ. i Ratzeburg, siden i Nestved, Tolder ved Karrebæksminde Toldsted; M. Sabina Friedrichsdtr. Bremer (Sstr. t. Christian F. B. t. Kbh. Petri K., t. Johan F. B., tydsk Hofp. og Moster t. H. G. N. Masius, tydsk Hofp. og t. C. C. Helt ~ T. J. Fimmer i Dannemare-T.); 2 S., 1 D.; 2 ~ 03 Abigael Marie Jensdtr. Kuur, f. . ., † Kbh. 19/3 30; F. Cmcrd. J. Sørensen K., Rdmd. i Kbh., siden Stempelpapirforv.; M. Anne Michelsdtr.; 5 S., 6 D. (1726-30: 1 S., 4 D., 1742: 3 D.); see Johannes C. F. i Stege; [b. 20/8 1726; 1. Hustrus Eptph. i Karlslunde K.].

KUM II, s. 153, 217 (»Christophorus Dietericus Fridenreich«); Helk II s. 115; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 390; Københavns byting nr. 1662, 1990; Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 330; PT 1982, s. 91 (Sletting); DanKir, bd. 3, s. 1060 (Kalvslunde kirke).

12. 26/8 1726 [Vibg. Sortebr. K. 22/8 11] Mag. Johan Feddersen Høyer, f. Skagen 14/1 81; F. F. H., Bgmstr.; M. Helvig Christensdtr.; St. Aalbg. 03, Bacc. 04; Alumnus p. Borchs Coll. 11/9 04 – 11/5 06; C. 5/9 05, l.; Fp. 08; Mag. Kbh. 28/5 10; ~ 11 Anna Cathrine Justdtr. Arctander, f. Vibg., b. Aalbg. 3/1 42; u. B.; F. J. A., Kbmd.; M. Mette Bøgh; [b. 22/10 1737; W. 1/454].

KUM II, s. 287, 291, 346 (»Iohannes Fedderi Høyerus«, 20 år gl.); Borchs K. nr. 70.

13. 22/11 1737 [Aarh. Frue K. 5/10 36] Peder Jacobsen Hygom af Hygum, f. 22/11 92; St. pr. af Wøldike i Sommersted 10, Bacc. 11; C. 14; St. i Kiel 14; p. Cap. Lintrup-H. 19; Sp. ss. 30; Hygum 12/7 32**; ~ 7/12 19 Karen Christensdtr. Wellejus af Lintrup-H., f. 9/7 87, † p. Hanstedgd. 26/5 67; 4 S., 2 D.; [17/1 1738 Biskop i Christiania; 14/2 s. A. Biskop i Aarhuus; † 8/1 64; meget nidkjær; henfaldt i sin Alderdom til en Sovesyge, mod hvilken Lægekunsten intet Middel kunde finde; Eptph. og Lgst. i Aarh. Domk.].

KUM II, s. 352, 354 (»Petrus Iacobæus Hygum«, 18 år gl.); Achelis I, nr. 4549; Arends I, s. 373; W. I. 25, Suppl. 73; J. 1479. 1493; R. 448. 465; Fr. B. III. 115; B.-D. 1192 f.; K.-S. 4 R. I. 499 ff., 604 ff., III. 820 f., 5 R. II. 592; P.-T. 6 R. V. 198, 8 R. IV. 243; Ehrencr.-M. IV 201; B.-L.; (Arends’ litteraturforkortelser); DBL; DanKir bd. 16, s. 749-50, 814-15, 902 (Århus Domk.).

14. 14/4 1738 [Kbh. d. Garn. 3/10 29] Mag. Balthasar Jørgensen Sechmann, d. Chria. 22/10 80; (Farbdr. t. Ulrikke Leonore S. ~ J. F. Boesen i Vigerslev-V.); F. J. Baltzersen S., Tolder i Chria., siden Rdmd. i Kbh.; M. Sophie Didriksdtr. (Moster t. Anne E. Eisenberg ~ M. H. Cassel t. Slag. St. Pet. K. og J. C. Bartsker t. Slag St. Mik. K.); St. Kbh. 97, Bacc. 98; Mag. Kbh. 11/5 06; r. Cap. Bragnæs og Strømsø 08; Fprovst 10; Sp. Nyborg 21/6 20; Cons.-Rd. 14/3 38; Stpr. 13/3 39; 1 ~ Mechtele Tøiborg, † 27; 2 ~ Helene Margrethe Riedemann, f. 83, b. 14/2 42; F. Oversecr. og Generalaud. ved Armeen i Norge; [† 11/2 1746].

KUM II, s. 225, 233, 310 (»Balthasarus Sechman/Georg. fil.«); Kbg. Oslo Domk. (1648-1704) s. 261 (dåb); T-N s. 248; Seidelin I, Tavle til s. 88.

15. 19/4 1746 [Prof. theol. ord. 4/8 41] Prof. Søren Frederiksen Bloch; [30/6 1747 Kbh. Frue K.; see der].

16. 30/6 1747 [Vibg. Dk. 21/7 41] Mag. Henrik Christopher Olufsen Bützow; [1/3 1754 Kbh. Frue K.; see der].

17. 29/3 1754, o. 28/6 [Vicarius for Sjællds. Biskop til at holde Forelæsninger o.s.v. 46 ] Dr. th. Herman Peter Nielsen Gudme af Herslev-V., f. 3/10 13; St. Od. 30, Bacc. 31; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 39–44; Mag. 26/7 44; C. 4/9 45; Dr. th. 52; O.; [† 9/9 1772; W. 1/374].

KUM II, s. 519, 542 (»Hermannus Petrus Gudme«, 19 år gl.); Borchs K. nr. 221.

18. 4/2 1773 [Prof. theol. ord. 69] Dr. og Prof. th. Christian Beverlin Studsgaard, f. Kbh. 12/6 27, (Bdr. t. Lucie A. N. S. ~ H. J. Fuglsang i Holeby-B.); F. Niels Jensen S., Formd. for Kornmaalerne; M. Maren Olufsdtr. Høyer; St. Aalbg. 45; C. 6/5 48, l.; D. p. C.; udenlands 54; Mag. Rostock 57; Vicarius for Sjællds. Biskop til at læse og disputere 58; (Nøtterø og Kjømøe, Jarlsberg Provsti s. A.); Sp. og Lector p. Herlufsholm 9/2 59, o. 28/3; Pr. 66; ~ 5/10 59 Charlotte Mouritsdtr. Hoe af Døllefjelde-M., d. 25/3 28, † 29/6 97; 4 B.; see Frederik Carl S. til Aarh. Dk.; [1777 adj. og succ. Biskop i Aalborg; 78 virkelig Biskop ss.; Dr. th. 79; # 18/7 06; † 15/11 s. A.; var ikke Embedet som Prof. th. voxen; laa p. Hlh. i bestandig Uenighed med Rtr. og forsømte Underviisningen (Melchior Hlh. 308); W. 2/442; N. 585].

19. 31/3 1779 [Sorø 22/2 65] Prof. Johan Ludvig Christian Børgesen Pontoppidan af Torkildstrup-B., f. Lille-Nestved 2/10 35; St. Nykjøb. p. F. 52, Bacc. 53; C. 15/6 58, l.; Prof. hist. et eloquentiæ v. Sorø Acad. 64; som Sp. der tillige Pr. th.; Stiftspr. 89; 1 ~ Sorø 23/5 66 Bolette Cathrine Ovesdtr. Elling, d. Kbh. Trin. K. 27/8 44, † Sorø 25/3 72; F. O. Jensen E. af Skallerup-V., Pstmstr. og Byskr.; M. Birgitte Larsdtr.; 3 B.; 2 ~ 2/2 73 Onse Marie Jensdtr. Kraft, f. 24/10 48, † 10/9 93; F. Jstrd. J. K., Prof. math. i Sorø; M. Bolette Cathr. Evertsen; 3 S., 5 D.; see Børge P. i Rær-H.-V.; O. F. Obel i Gudum-V.; Jens K. P. i Ørting-F.; [† 14/2 1799; W. 2/211 og 3/613; N. 467; 1. Hustrus Lgst. i Sorø K.].

KUM III, s. 122, 133 (»Ioannes Ludovicus Christianus Byrgeri Pontoppidan«, 18 år gl.); Kbg. Sorø (1752-81) opsl. 90 (1. vielse); Kbg. Kbh. Trin. K. (1742-65) opsl. 46 (1. hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Sorø Akademi, nr. 17; KlitVen s. 267; DanKir bd. 5, s. 87, 96 (Sorø kirke).

20. 28/6 1799 [Kornum-L. 30/3 87] Dr. th. Claus Vilhelm Claudi, f. p. Østerbygd. 15/1 52; F. Christian C.; M. Cathrine Margrethe Clausen; St. Ribe 70; C. 82; Sp. Fjaltring-T. 29/5 82; Dr. th. i Kiel 18/10 05; R. m. Apr. 9/7 13; ~ 22/10 83 Sophie Gottschalch, f. Aalbg. 10/8 65, † 25/9 29; F. Mag. Hans G., Rtr.; M. Cathrine Marg. Junge; 11 B.; [† 2/5 1829; opsatte hans Faders Mindetavle i Fjaltring K.; N. 121; E. 1/287 og S. 1/317].

DanKir bd. 18, s. 1668, 1669 (Fjaltring kirke).

21. 5/6 1829 [Aalbg. Frue K. og T. 15/8 27] Jens Stochholm, f. Hors. 5/3 71; F. Nic. Nielsen S., Organist og Kbmd.; M. Maren Jensdtr. Fischer; St. Hors. 90; C. 22/4 93, l.*; Alumnus p. Borchs Coll. 96–98; Sp. Dollerup-F.-R. 21/9 98, o. 2/10; Vammen-B.-L. 14/8 01; Apr. 10/7 12; R.* 25/5 26; vicarierende Biskop i Aalbg. 27/11 27; 1 ~ 00 Karen Margrethe Friborg af Vorde-F.-R., d. 29/4 80, † 11/9 15; 2 S., 6 D.; 2 ~ 17 Anna Svendsen, f. p. Skjerngd., d. 10/3 93, † Vibg. 22/6 72; F. And. S., Godsbest.; M. Anna Ring; 7 S., 4 D.; see Peter W. S. i Ledøie-S.; J. Blicher i Vorning-K.-H.; Jens R. S. i Grinderslev-G.-T.; Christian C. J. S. i Ulstrup-G.; [† 21/2 1833; nidkjær men stridbar; E. 3/751 og S. 3/387; N. 586].

Borchs K. nr. 453.

22. 7/6 1833 [Aalbg. Frue K. og T. 12/11 30] Jens Krarup af Veirum, f. 4/2 83, St. pr. 99; C. 18/10 03, l. egr.; Adj. Hlh. 09; Sp. Bedsted-G. 7/7 15, o. 13/10; Nykjøb.-L.-E. 13/12 26; r. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v. 12/2 30; Pr. i Kjær H. 14/8 33; ~ 26/10 16 Arnoldine Christine Wormslev af Viby-T., f. 91, † 20/2 56; 5 S., 5 D.; see Niels P. K. i Vraa-E.; Niels Bygom K. i Skjoldborg-K.; [† 26/11 1836; redelig og oprigtig i sin hele Færd, dygtig Embedsmand, kjærlig Ægtemand, herlig Familiefader, trofast Ven. Hans Minde vil længe bevares.].

23. 11/3 1837 [Aalbg. Frue K. og T. 7/8 33] Dr. th. Peter Tetens Hald; Pr. 11/3 37; [3/9 1856 Kjeldby, see der].

24. 19/11 1856 [Rønne-K. 10/5 47] Carl Henrik With, f. Od. 31/3 05; F. Jørgen Carl W., Skomager; M. Anna Dorthea Nielsdtr.; Seminarist Skaarup 3/6 25 med Udm.; St. pr. 33; C. 3/11 37, l.; Sp. Nexø-B. 30/1 41, o. 2/4; Pr. 47; Amtsraad s. A.; Stpr. 8/1 57; R.* 1/1 59; ~ Roskilde Dk. 31/8 41 Ulrikke Cecilie Eleonore Bang af Roesk. Dk., f. Nykjøb. i S. 3/1 08, † Kbh. 16/12 62; 1 S., 2 D.; see P. E. Blume i Bording; [6/6 1859 Overskoledirecteur og Chef for Kirke- og Underviisningsministeriets 3die Departement, med R. 3. Kl. Nr. 9; † Kbh. 5/6 65; en udmærket Skolemand].

AaDB, s. 23-24.

25. 7/9 1859 [Sommersted i Sl. 3/11 52, o. Kbh. 11/3 53] Hans Egede Glahn af Kbh. Garn. K. r. Cap., f. Ulsø 8/9 14; St. v. V. 33; C. 5/7 41, l.; Lærer ved Garnisons Sogneskole i Kbh. i 10 Aar; Lærer v. Landcadetacad. 46, tillige med Søcadetacad. 47; Stpr. og Pr. 24/12 59; R.* 19/9 65; ~ 23/10 45 Conradine Augusta Adelheid Radege, f. Nykjøb. p. F. 27/7 17; F. Carl Christopher R., Gjæstgiver; M. Jeannette Caroline Mainberg; 5 S., 2 D.; see Poul E. G., cd. theol. 74/1; [3/6 1871 St. Hedinge; E. S. 1/565].

26. 10/9 1871. Christian Sophus Gad; Pr. Aalbg. By 12/4 74; R.* 28/1 76; see Hirschholm.

———————————

 

Aalborg.

No 10. Budolphi K.; Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende og fra 19/9 1818 tillige Hospitalspræster.

[Fleskum Herred, Aalborg Amt og Stift]

A. H. N.; V. 4.; M. S. III.; L. P. B. 113.
———————————

1. c. 1567. Iver Pedersen.

2. 15 . . Mads Christensen, ei hos V.; [maaskee Als 1573; see der]

2b. (1575). Jens Nielsen; [† 15/6 1591; see J. H. 5/92].

LAV: Ålborg Bisp, Breve C1-110, 28/4 1575.

2c. o. 30/5 1591. Søren Nielsen.

2d. 15 . . 16 . . Hans Olufsen Rafn af Sindal-A.; [† P. 3/8 1602; see J. H. 5/81].

KlitVen s. 244.

3. (1600. 27) Thomas Madsen; St. i Kbh. (99); 1 S., 1 D.; see Etm.; [b. 26/11 1633].

F-P s. 165 (»Thomas Matthiæ Alburgensis«).

4. 1633 [p. Cap.*] F. S. Balthasar Thomsen; vist St. Malmø 11, Bacc. 18; [b. 21/6 1634].

KUM I, s. 3, 33 (»Balthazar Thom. Malmog./Balthazarus Thomæ Malmogiensis«).

5. o. 11/6 1634. Mag. Jacob Hansen (Brunow); [17/4 1635 Sp.*, see der].

6. 1635. Peder Hansen, f. Vibg.; maaskee St. Aarh. 17; udenlands; ~ Anne Mogensdtr., f. 19; F. M. Mikkelsen Skriver, Rdmd. i Aalbg.; M. Johanne Nielsdtr.; 4 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [b. 7/6 1647; W. 1/507].

KUM I, s. 28 (»Petrus Iohan. Viburg.«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 291, 90, 438; KlitVen, s. 21; T-N s. 126-127.

7. 1647. Søren Poulsen Lam (Lamb); ~ F. E., b. Aalbg. Bud. 4/8 53; [1653 Aasted-S.; see der].

8. 1653 [p. Cap. Skjørping-F. 45] Mads Christensen Holbech af Holbæk-U.; vist St. Roesk. 50; Hør. Aalbg. (53); ~ 26/7 54 Johanne Madsdtr., f. c. 16, b. 15/12 91; F. M. Rasmussen, Aalbg.; 1 S., 2 D.; [b. 10/4 1668].

KUM I, s. 224 (»Matthias Christiani«).

9. 11/4 1668. Jens Sørensen Giessing; [28/1 1688 Tversted-U.-B.; see der].

10. 17/4 1688** [p. Cap.* 86, o. 27/10] Mogens Knudsen Dyre, f. Od. 8/9 54; F. K. Pedersen D., Kbmd.; M. Hylleborg Dorthea Ovesdtr.; St. Od. 75, Bacc. 77; C. 77, illum.; ~ 6/11 88 Sara mea donna Jørgensdtr. Rabakovsky, f. Kbh. 61 ell. Ass. 70; 2 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; [† 23/4 1715].

KUM II, s. 56, 73 (»Magnus Canuti Dyræus«).

11. 10/8 1715 [Skp. 11] Mag. Peder Olufsen Hovedstrup; [13/3 1739 Aalbg. Frue K. o.s.v.; see der].

12. 13/3 1739 [r. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v. 14/9 36] Nicolai Clausen; [24/11 1758 Aalbg. Frue K. o.s.v.; see der].

13. 9/2 1759 [p. Cap. Lyngdal, Christiansand St., 47-52] Ulrik Adolph Nicolaisen Jæger af Stege, d. Elmelunde 16/2 23; St. Fdbg. 40; ~ 59 (Bev. 6/7) Mariane Christiansdtr. Reenberg af Kbh. Nic. K. 1 r. Cap., f. Kbh. 1/8 32, † Aalbg. 17/2 73; 1 S.; [† 22/11 1761].

KUM III, s. 2 (»Uldricus Adolphus Iæger«, 18 år gl.); Kbg. Elmelunde (1630-1766), f. 78b, opsl. 155 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Ålborg by nr. 37, Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 89, 66; NRA: Prost F. Schiørns Samling: "Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900", u. Lyngdal; Nygaards sedler: Ægteskabsbev. søn, søns død.

14. 19/3 1762 [r. Cap. Aalbg. Frue K. o.s.v. 13/3 39, o. 7/5] Peder Pedersen Clementin af Tømmerby-L., 15/9 11; St. Aalbg. 30; C. 35, l.; Cat. Kbh. Holmens K. •/7 38; ~ Kbh. Frue K. Mariane Didriksdtr. Blicher af Kbh. Trin. K. 1 r. Cap., f. Kbh. 28/9 12, † 9/7 67; 5 S., 4 D.; see S. A. Nors i Veggerby-B.; Didrik B. P. C. i Engbjerg-H., Henrik J. P. C. i Rødby-R.; [† 23/4 1772; efterlod et hæderligt Minde; W. 1/225].

KUM II, s. 519 (»Petrus Clementin«, 20 år gl.).

15. 11/6 1772 [p. Cap. Aalbg. Frue o.s.v. 10/3 58, o. 17/3] Johan Pedersen Wandal af Vindinge og Dattersøns Sønnesøn af Biskop W. i Vibg., f. 11/8 31; St. Od. 51; C. 3/6 55, n.; Medlem af det isl. Litteraturselsk. 6/2 89; ~ 24/10 59 Christiane Marie Heug, f. Aalbg. 12/9 39, † ss. 14/3 13; F. Christ. H., Kbmd.; M. Elisabeth Marie Holst; 11 B.; [† 13/9 1797; kjøbte tilligemed et Interessentskab 65 Trykkeriet i Aalbg.; Udgiver af „Nyttige og fornøielige jydske Efterretninger“; W. 2/544; N. 640].

16. 29/12 1797 [p. Cap. Aalbg. Bud. K. 4/3 85, o. 30/3] Knud Henneberg, f. Od. 2/2 56; F. Christen Knudsen H., Bgr.; M. Johanne Winstrup; St. Od. 74; C. 22/12 78, l.; tillige P. t. Aalbg. Hosp. 19/9 18; ~ Aalbg. 21/11 87 Mette Cathrine Boe, f. Aalbg. 30/5 64, † ss. 10/11 41; F. Jens Clausen B., Klokker v. Bud. K.; M. Florentine Blume; 2 D.; [† 2/10 1832; udmærkede sig ved en sjelden Beskedenhed; N. 244; E. 1/634 og S. 1/769].

17. 18/1 1833, o. 13/2. Lic. th. Peter Tetens Hald; [7/6 1833 Aalbg. Frue og T.; see Kjeldby].

18. 6/9 1833 [p. Cap. Aalbg. Bud. K. 23/12 25, o. 13/1 26] Jørgen Frederik Boesen; [13/12 1847 Saltum-H.; see der].

19. 1/5 1847 [c. Adj. Sorø 21/10 37, Adj. ss. 17/10 40] Jens Paludan Müller; [11/10 1855 Thisted-T.; see Marvede-H.].

20. 27/12 1855 [Cat. Hjørring 19/1 51] Vilhelm Johan Jacob Boethe; [5/2 1862 Karby-H.-R.; see der].

21. 14/4 1862 [Anden ord. Cat. Kbh. Garn. K. 6/11 58, o. 1/12] Ferdinand Peter Nicolai Nansen, f. Kbh. 12/3 25; F. Etrd. Mendel Levin Nathanson; M. Esther Herfort; St. Kbh. 42; C. 1/11 48, h1.; Lærer ved v. Westens Skole 50; ~ 1/5 53 Johanne Henriette Buchheister, f. 4/7 26, † 18/11 76; F. Conrad Heinreich B., Kbmd.; M. Henriette Lassen; (70) 6 S., 2 D.; [11/7 1873 Nestved].

22. 20/10 1873 [Cap. p. p. Hjerm-G. 11/6 66, o. 13/7] Sophus Marius Repsdorph, f. Lægd. Mølle, Maabjerg S., 18/4 40; F. Kmrd. Knud Christ. R., Proc. og Brandinsp.; M. Marie Hansen; St. Vibg. 58; C. 31/1 64, h1.; priv. Lærer i Hjørr. 1/10 s. A.; ~ Trondhj. Dk. 28/6 67 Marie Margrethe Berg; F. Lud. Munthe B., Kbmd. i Trondhj.; M. Eline Marde Mesling; (75) 3 S., 2 D.; [1889 Stege; Pr.; † 13/10 1929].

Sixhøj nr. 1770.

 

———————————

 

Aalborg.

No 11. Budolphi K., Capellan Pro loco.

[Fleskum Herred, Aalborg Amt og Stift]

———————————

1. 23/2 1798 [p. Cap. Aalbg. Frue K. 20/5 95] Andreas Lowson Mørch; [16/3 1804 Dronninglund; see der].

Nedlagt efter Rescr. 26/8 1803.

———————————

 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.