Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 130. Bording,

Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 1/215; L. S.; M. S. III.; Lkm. 6/442; Kbg. 1763.
Anm. Bording hørte til Sunds til 1555.
———————————

1. (1584). Anders Jensen; [var her endnu 1619; see N. khist S. 6/547].

KS 3:2 (1877-80), s. 210; 5:2 (1903-05), s. 557; 2:6 (1872-73), s. 546.
(Udgår her, beror på en misforståelse 1. o. 29/5 1593. Claus Grummesen; [see Borbjerg-R.]).

2. 16 . . Jacob . . . ; ~ Kristine Hansdtr.; 2 ~ Etm.

3. (14/9 1660). Niels Sørensen Skade; St. Slag. 34; F. E.; [levede endnu 27/7 1672; Pg. br. 40 og 70].

KUM I, s. 119 (»Nicolaus Severini Scaderus«); Vrads Herreds tingbog 14/9 1660; Nygaards sedler: Præstegaardens brand, 1672.
(Udgår her. Var Cap. eller er forvekslet med forrige. 4. (166.). Niels Nielsen).
(Udgår her, beror fmtl. på en misforståelse. 5. 10/10 1670. Niels Christensen Skade; Pg. br. 71.)

6. 27/7 1672*, E. f. B. 24/8 74, Peder Sørensen Oustrup (Ungstrup); St. Vibg. 57; [afstod Kaldet 1695; vist † c. 1695; blev 1 Aar før mente captus].

KUM I, s. 269 (»Petrus Severini Ostrupius«); Sixhøj nr. 331; Nygaards sedler: Kaldet, afståelse, efternavnet.

7. 6/8 1695 [p. Cap.* . . .] Thomas Henningsen Mariager; St. Aarh. 88; 1 ~ . . . . Olufsdtr. Wroue af Vroue-R.; mindst 2 S., 1 D.; 2 ~ Maren Pedersdtr. Fogh, f. c. 70, † Kellerup, Hørup S., b. 10/2 57; u. B.; see Etm.; L. H. Friis i Ørre-H.; [† 1734].

KUM II, s. 163 (»Thomas Henningius Mariager«); Nygaards sedler: Enken.

8. 23/5 1729**. F. S. Oluf Thomsen Bording, f. c. 01; St. Vibg. 18, Bacc. 19; ~ Bodil Johanne Funder, som overlevede ham; F. Morten Andreas F.; M. Maren Rasmusdtr. Lassen; B.; [† 1735 efter at have været Sp. c. 11 Uger].

KUM II, s. 418, 423 (»Olaus Bording«, 17 år gl.); Sixhøj nr. 894.

9. 7/5 1735, o. 8/7, Christian Frederik Pedersen Ryberg af Hove, f. 10; St. pr. 29; C. •/11 33; ~ c. 36 Anna Elisabeth Lassen; u. B. [† 1766].

KUM II, s. 504 (»Christianus Fridericus Ruberg«, 20 år gl.).

10. 28/11 1766 [p. Cap. Ribe 28/12 59, o. 19/1 60] Thomas Thomsen, f. Od. 31; F. Christian T., Kbmd.; M. Christine Frich Nissen; St. Od. 50; C. 54; 1 ~ 10/8 70 Cathrine Elisabeth Sørensdtr. Listoe af Veirum, † 71; u. B.; 2 ~ 29/10 84 Mariane Busch; [b. 8/9 1794].

KUM III, s. 102 (»Thomas Christiani Thomsen«, 21 år gl.).

11. 12/12 1794, o. 20/4 95, Mag. Elias Christian v. Haven; [24/1 el. 2/2 1798 Odden; see der].

12. 15/5 1798, o. 28/8, Johan Wolfgang Hansen af Medolden, f. 1/1 67; St. Ribe 86; C. 8/10 89, h.; ~ Kragelund 2/4 05 Maria Lunn; F. Cpt. L. til Charlottenlund; 1 S., 4 D.; [† 15/12 1837].

Achelis II, nr. 7295.

13. 20/3 1838 [p. Cap. S. Jernløse-S. 29/1 34, o. 30/4] Iver Bentzen; [12/6 1847 Ørslevkloster-Ø.; see der].

14. 31/8 1847 [p. Cap. Saltum-H. 23/12 43] Johan Henrik Henriksen; [25/8 1859 Kollerup-V.; see der].

15. 13/10 1859 [p. Cap. Assens-Kj. 13/11 52, o. 8/12] Frants Adam Hans Bülow; [26/9 1868 Skjødstrup-E.; see der].

16. 9/12 1868, o. 17/1 69 [Overlærer ved Silkeborg Realsk. 1/8 68] Peter Emil Blume af Errindlev-O., f. Holstebro 5/12 35; St. 53; C. 20/1 60, l.; Instit. i Silkeborg 63; 1 ~ Estvad 28/7 69 Christiane Cathrine Bülow, f. Od. 3/8 43, † •/3 76; F. Fred. Vilh. B., Søkrigscomm. og Mynsterskrvr.; M. Christ. Cathr. Frandsen; (73) 2 D.; 2 ~ 20/2 77 Ida Marie Sophie With af Aalbg. Bud. K., f. Bodilsker 25/10 44; [9/5 1876 Vistofte].

17. 17/7 1875 [Cap. p. p. Bjergby-M. 13/1 72, o. 8/3] Hans Christian Møller, f. Hors. 2/4 44; F. N. J. M., Sadelmagermstr.; M. Kar. Georg. Dancker; St. Hors. 64; C. 18/1 70, h1.; (77) O.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.