Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 858. Odden,

Ods Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/171; K. M.; Lkm. 1/976; M. Nr. 497; M. 108; Kbg. 1731.
Anm. Præsten boer i Overby.
———————————

1. 1540. Laurits Olsen; Pr. (45); [† 1572].

KS 2:5 (1869-71), s. 142.

2. 1572. Christen Hansen Fyenboe; Pr. c. 90(?); [† 1602; hans Initialer på Stolestade 1584].

KS 2:4 (1867-68), s. 405; DanKir bd. 4, s. 2106 (se nedenfor).

3. 1602. Peder Andersen Samsing; Pr.; [† •/12 1631; hans Initialer på Stolestade 1603].

KS 2:5 (1869-71), s. 149; DanKir bd. 4, s. 2102, 2106 (se nedenfor).

4. o. 18/12 1631, Mikkel Hansen Kraft af Kbh. St. Petri K., f. Helsingør 92; St. Helsing. 14, Bacc. 20; Hør. Roesk. (20); 1 ~ Sidsel Lauritsdtr.; 3 S., 1 D.; 2 ~ (45) Maren Sørensdtr., f. c. 21; (mindst) 1 S., 1 D.; [† 1660; hans Initialer paa Altertavlen og paa Stolestade 1632].

KUM I, s. 20 (»Michaël Crafftius Hafniensis«), s. 43 (»Michaël Iohannis Craftius, scholæ Roëschild. collega«); PT 3:2 (1893), s. 264-65 (Kraft); 8:6 (1927) s. 191; Kopskatten 1645, opsl. 71 (han 47 og hun 24 år gl.); DanKir bd. 4, s. 2102, 2106 (se nedenfor).

5. o. 14/6 1660**. Peder Christensen Wivild, vist af Asnæs, f. 16; vist St. Roesk. 42; [† c. 1699].

KUM I, s. 170 (»Petrus Christierni«).

5b. 4/6 1687**. Rasmus Samuelsen Winding; St. Fdbg. 63; [† •/2 1699].

KUM I, s. 316 (»Erasmus Samuelis Vindingius«).

6. 18/3 1699. Peder Andersen; vist St. Kbh. 92; ~ Gertrud Mouritsdtr. Frich, Skifte Høiby 7/5 22; [† •/4 1705].

KUM II, s. 187 (»Petrus Andreæ«).

7. 5/5 1705. Christen Jensen Spend af Herlufmagle; St. Kallundbg. 90; ~ Christine Mortensdtr. Vendel, f. c. 79, b. Kallundbg. 29/11 17; 2 D.; [† 27/5 1710].

KUM II, s. 177 (»Christianus Spend«); Kbg. Kalundborg (1706-70) opsl. 197 (enkens begr.).

8. 30/6 1710 [vist r. Cap. Vordingbg.-K. c. 97] Christopher Wegner (Weigener), f. 76; F. Hans W.; M. Cathrine Christiansdtr. Wegner i Vd.bg.; St. Nykjøb. p. F. 92; vist ~ Vdbg. 6/7 98 F. E. i Vordingbg.: Kirsten Jacobsdtr. Bircherod; mindst 1 S., 1 D.; see Niels H. C. W., r. Cap. t. Nestved St. Pet. K.; [† 1720].

KUM II, s. 189 (»Christophorus Ioh. Vegner«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns amt, nr. 21.

9. 1/3 1720. Anders Grønberg f. Skien 87; St. Nakskov 10; C. 2/3 16, h.; ~ 20 F. D. Kirstine Sophie Wegener, f. 1/9 02; 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 1734; Vilhelm Mariager, Rtr. i Nykjøb., skal, eft. Thuras valvæ, være bleven Præst i Odden 1730; Pg. br. 1731].

KUM II, s. 352 (»Andreas Grønberg«, 24 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Ods hrd. nr. 2, 15; DanKir bd. 4, s. 2103 (se nedenfor).

10. 8/9 1734, o. 1/10, Henning Knudsen Trochmann af Skaarup-T., f. 3/2 93; St. Od. 16; C. 16/3 24, n.; 1 ~ 35 F. E., † 7/9 43; 1 S., 1 D.; 2 ~ Skamstrup •/7 46 Karen Lauritsdtr. Jordhøy af Ude- og Oppe-Sundby, † 12/12 87; u. B.; see H. Thonebye i Nykjøb.-R.; [† 20/9 1766; han blev suspenderet 35 af den sædvanlige Grund; fik Opreisning 4/11 35; gav 65 Oblatæske til K.].

KUM II, s. 399 (»Henningius Trochmand«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Ods hrd. nr. 15, 34, 69, 112; DanKir bd. 4, s. 2103 (se nedenfor).

11. 16/11 1766 [p. Cap. Egebjerg 1/8 60, o. 6/12] Johan Grundtvig; [10/7 1776 Udby-Ø.; see der].

12. 18/9 1776, o. 1/11 [Inform. p. Waisenhuset . . .] Joachim Frederik Jørgensen Horster; [15/3 1780 Sørbymagle-K.; see Strø].

13. 15/3 1780 [r. Cap. Sæby 30/1 77] Christopher Nyholm; [14/5 1783 M. Bjergby-B.; see Nyborg].

14. 1/6 1783 [r. Cap. Skien 76] Thomas Martinus Braëm Galskjøt; [30/7 1784 Hyllested-V.-H.; see der].

15. 30/7 1784 [p. Cap. Vigerslev-V. 3/1 71, o. 27/3; Svallerup 16/9 78] Jørgen Lykke Westergaard; [2/2 1798 Søborg-G.; see der].

16. 24/1 el. 2/2 1798 [Bording 12/12 94, o. 29/4 95] Mag. Elias Christian v. Haven af Sorø, f. 28/6 54; St. Kjøge 71; C. 30/10 76, l.; udenlands 77–80; Mag. 86 (83?); ~ Kragelund 13/6 00 Marie Elisabeth Lund, † Ørum 4/4 60; F. Cpt. Mathias Hansen L., Landinsp. i Charlottenlund; M. Charl. Amalie Hansen; 5 S., 3 D., see Frederik C. v. H. i Vive-O.-V.; F. N. Brockdorff p. Alrø; (S. F. v. Haven p. Lyø); [† 9/8 1813; W. 3/304; N. 230; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 4, s. 2114 (se nedenfor).

17. 3/1 1814, o. 29/4 [Lærer ved Schouboes Institut i Kbh. 06] Dr. th. Johan Christian Østergaard, f. Kbh. 6/6 80; F. Cmcrd. Christian Ø.; M. Marg. Sophie Kisling; St. Kbhs. Bgdsk. 96; C. 30/4 01, l.; Cons.-Ass. 1/11 26; Dr. th. i Leipzig 27; O.; [† 20/7 1848; levede isoleret fra Verden].

18. 7/10 1848 [Cat. Kallundbg. 23/1 38] Morten Peter Hansen; [13/1 1860 Slaglille-B.; see der].

19. 27/3 1860 [Tostrup-R. 25/5 49] Jacob Ludvig Ferdinand Holm af Dalby-S., f. 22/11 10; St. Od. 31; C. 18/11 36, h.; p. Cap. Karby-H.-R. 10/8 39, o. 27/10; ledig 3/12 43; Hjelpep. i Alsted-F. 45; p. Cap. Arninge 6/8 47; ledig 8/12 s. A.; ~ 17/9 47 Lovise Nicoline Aagaard af Farum-V., f. Kullerup 8/9 18; 2 S., 4 D.; [† 2/1 1869; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 4, s. 2114 (se nedenfor).

20. 20/4 1869. Johan Carlsen; [7/8 1876 Høve-F.; see Anholt].

21. 5/11 1876. Carl Frederik Nielsen; see Syderø, Fær.

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1990. Odden Kirke, s. 2087-2117.