Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 832. Nyborg (Vor Frue Kirke),

Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 73; M. S. 2-a/36; L. P. B. 144; Lkm. 2/195; St. M.; Kbg. 1646.
———————————

0. 15 . . Jacob Knudsen, byttede Kald med Etm.; [7/8 1528 Lunde; see der].

1. 7/8 1528 [Lunde 15/9 26]. Niels Pedersen, byttede kald med Formanden; maaskee St. 20; [† 4/4 1557; fik ved Klemmebrev af 7/11 55 Hjulby lagt til; Kirken blev nedbrudt; Lgst.].

FS nr. 627 (»Nicolaus Petri«); FR s. 115, 175, 322; DKR s. 312, 436; DanKir bd. 10, s. 1149, 1162 (se nedenfor).
(1557. Mag. Oluf Bjørnsen; see F. H. 4/96);

2. 1557 [r. Cap.* c. 55] Laurits Hansen, f. Od.; maaskee St. 23; Hør. og Rtr. (?) Od.; Sp. Rønninge 15 . . (?); Pr. . .; [† 26/2 1574; Lgst.].

FS nr. 518 (»Laurentius Joannis«); DanKir bd. 10, s. 1149 (se nedenfor).

3. 1574 [r. Cap.*, o. 1/6 72] Christen Nielsen Bruun, f. Od.; maaskee af Tingsted; St. Od. 61; Rtr. her 66; Pr. . . . ; ~ 74 Karen Hieronymusdtr., f. 53; F. H. Marquardsen, Bgr. i Nybg.; M. Margrethe . . . ; 4 S., 6 D.; 2 ~ Etm.; [† •/2 1592. „Bonus, doctus etc. Uxor, Catherina, puerpera, ubi eram ibi“(1) (J. M. l. c.); see F. H. 7/244 ff.; Lgst.].

FS nr. 19 (»Christiernus Nicolai. Cognomento Bruun«); DanKir bd. 10, s. 1150 (se nedenfor).

4. o. 28/4 1592. Hans Hermansen, vist af Helsing. St. Mariæ K.; Pr. . .; ~ 23/7 92 F. E.; [† Od. 8/9 1592].

5. 22/1 1593. Mag. Christen Christensen Blymeister; St. i Kbh. 88, i Leipzig 90, i Wittenberg 91; Mag. ss. 23/3 91; Pr. 22/1 93; ~ 16/9 93 Karine Hansdtr. Svanning, † •/8 03, E. e. Prof., Mag. Peder Aagesen (Haggæus, ~ 4/8 88); F. Mag. H. S., kgl. Historiograph; M. Marine Sørensdtr.; [† „met sin Hustru og Børn (et ondtaget) •/8 1603 af peste“ (J. M.); Lgst.].

Helk I, s. 175; Hegelund I s. 195, 246, II s. 123, 155; DanKir bd. 10, s. 1151 (se nedenfor).

6. 1603. Mag. Hans Sørensen Weile, f. Veile 71; F. S. Clemensen, Bgr.; M. Mette Christophersdtr. Skaaning; St. i Leiden 94, Leipzig 95, Wittenberg 96; Mag. ss. 21/9 s. A.; Pr. (14); 1 ~ Aarh. 5/3 98 Marine Nielsdtr., f. c. 78, † 9/5 14; F. N. Pedersen, Bgmstr. i Aarh.; 7 B.; 2 ~ Anna Johansdtr. Monrad af Kettinge; see J. H. Brunov t. Aalbg. Bud. K.; S. H. Nyborg i Lynge-B.; C. H. Nyborg i Skjørpinge-F.; [† 1622; W. 2/565; Lgst.].

Helk I, s. 420; Hegelund I s. 308, II s. 188; SB s. 134; KS 1:1 (1849-1852), s. 284; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 542; DanKir bd. 10, s. 1151 (se nedenfor).

7. 1623 [r. Cap.* c. 93] Jesper Hansen Stampe, f. c. 64; F. H. Jespersen S., Bdr. t. L. Jespersen S. i Kjølstrup-A.; St. 94; Pr. . . ; ~ Maren Jensdtr., f. c. 71, † 2/12 11 (Alder 70 ved Død er fmtl. fejllæst for 40); see N. P. Wellejus og H. J. Friis i Vindinge; Jens J. S. i Gislev-E.; Gert J. S. i Haarslev; [b. 9/2 1641; „prædiker for lenge“ (J. M.); Lgst.].

FS nr. 220 (»Casparus Joh. Stampe«); PT 2004, s. 96; KS 6:3 (1939-41), s. 162; BHMD s. 197 (begr.); DanKir bd. 10, s. 1154 (se nedenfor).

8. k. 11/11 1639**, o. 20/12, Mag. Mads Pedersen Lerche, f. Nybg. 10; (Halvbdr. t. Knud J. L. i Nysted); F. P. Nielsen, Bgmstr. og Tolder; M. Sidsel Knudsdtr.; St. Nybg. 30; Pr. 9/2 41; Mag. Kbh. 15/5 43; ~ 25/10 40 (viet af Biskop H. Mikkelsen; see F. H. 7/174) Elisabeth Andersdtr. Scheffer, f. Nybg. 26/2 19, † 19/9 90; F. A. Hansen S., Politimstr. i Kbh. og Ass. i Høiesteret; M. Kirsten Eriksdtr.; 3 S., 2 D.; 2 ~ Etrd. Claus Rasch t. Raschenberg, Præsident i Nybg., siden Politimstr. i Kbh.; see Anders M. L. i Svindinge; Cornelius M. L. i Oure-V.; [† 18/5 1660; Eptph.; Enken gav 62 Altersæt til Kirkeby K.; Lgst.; Begr. i K.].

KUM I, s. 103 (»Matthias Petri Alaudanus/Lerke«), s. 180 (»Matthias Petræus Lercke, ecclesiæ Neoburgensis pastor et præpositus provinciæ Winding«); KS 3:5 (1884-86), s. 131 (»Matthias Petri Lerche«, 29 år gl.); 5:3 (1905-07), s. 730; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 1, 2 (3 sønner); SL II, s. 171, 249, 252; DanKir bd. 10, s. 1088-93, 1117, 1133-34, 1163 (se nedenfor), s. 2093 (Kirkeby kirke).

9. k. dom. exaudi 1660 [Veilby i F., k. 1/6 53, o. 3/6] Mag. Hans Clausen Mule, f. Od. 28/2 21; F. C. M. til Hundlevgd. (Nislevgd.); M. Birgitte Mogensdtr. Rosenvinge; St. Od. 38, Bacc. 41; C. 41; St. i Leiden 41, England og Frankrige, atter Leiden 43; Præceptor i Sorø 47; i udlandet 47–52; Crtr. Od. 52; Mag. Kbh. 23/5 53; Pr. 70; 1 ~ Kbh. Frue K. 30/10 53 Ellen Christensdtr. Wellejus, f. c. 29, † 15/11 81; F. C. Jensen Weyle, kgl. Conf.; 3 S., 2 D.; 2 ~ 6/11 84 Christence Rasmusdtr. Bacher, f. c. 36, † 1/8 98, E. e. Hans Hornemann, Rdmd. i Nestved; u. B.; see F. O. Thestrup til Kbh. Hel. G. K.; Jens H. M. i Vestenskov-K.; Claus H. M. t. Nestved St. Pet. K.; [† 11/11 1692; gav 100 Rdlr. til Fattige i Od. (Hfm. 5/133); W. 2/82; N. 401; hans 2. Hustru gav 89 Alterskranke til K.; Eptph.; Begr. i K.].

KUM I, s. 142, 159 (»Iohannes Claudii Bang«), s. 245 (»Iohannes Claudius Mulenius, scholæ Otth. conrector.«); Helk I, s. 318; KS 4:2 (1891-93), s. 682; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 12; Kbg. Kbh. Frue (1631-1656), s. 254, opsl. 50; DanKir bd. 10, s. 972, 1096, 1097, 1163 (se nedenfor).
(25/9 1674*. A. M. Lerche; see Svindinge).

10. 14/7 1680**. Frants Olufsen el. Olsen Thestrup; tillige Rtr. fra 75; [4/3 1684 Nakskov; see Kbh. Hel. G. K.].

11. 26/4 1684** [V.-Rtr. Assens . . .] Claus Hansen Mule; [3/5 1703 Nestved St. Pet. K.; see der].

12. 3/5 1703 [Nestved St. Petri K. 22/7 97] Mag. Johan Ernst Hansen Wandal, d. Kbh. 14/2 65; F. Dr. th. H. Hansen W., Biskop over Sjællds. St.; M. Anna Cathrine Pedersdtr. Winstrup, Bispedtr.; St. Kbh. 84; Rtr. Slag. 16/5 91; Mag. Kbh. 19/5 96; Pr. . . . ; 1 ~ F. E. i Nestved: Frederikke Amalie Casparsdtr. Wichmann, f. 68, b. Rønninge 23/1 39; 3 ~ c. 22 Hans Pedersen Holmer, Rdmd. i Nybg.; B.; [† 10/1 1714; W. 2/545; hans Navn paa Vinkanden i Nestved St. Peters K. 1699; gav en Sølvflaske til St. Peters K. 1701].

KUM II, s. 129, 216 (»Iohannes Ernestus Wandalinus«); »see A. A. Schiøtt, r. Cap. her« udgår, se PT 1995, s. 68; DanKir bd. 6, s. 94, 95 (Næstved S. Peders kirke).

13. 29/1 1714 [Herrested 19/12 11] Mag. Christopher Hansen Nyrop, f. Lødingen, Trondhj. St., 29/3 80; (Bdr. t. Kirstine H. N. ~ P. Pedersen i Tingsted); F. H. Pedersen N., Sp. i Lødingen; M. Benedicte Mikkelsdtr. Storm; St. Bergen 97; C. 00 med hæder; p. Cap. Eid i Nordfjord, Bergens St., 05; Skp. 10; Mag. 14; Pr. s. A.; 1 ~ Malene Poulsdtr. Glad, † 07; F. P. Hansen G. Sp. i Eid i Nordfjord; M. Malene Rasmusdtr.; u. B.; 2 ~ 20/10 12 Elisabeth Kirstine Hansdtr. Hjort af Steenstrup-L., f. 90, † Nordrehoug (Norderhov) Pg. 21/8 55; 3 S., 5 D.; (see J. F. F. Phister i Gjerslev); [Biskop over Christiansands Stift 23/6 1720, o. 7/7; † 29/3 33; en ivrig, alvorlig og myndig Biskop (Faye, S. 300)].

KUM II, s. 228 (»Christophorus Neocomius«); KS 1:1 (1849-1852), s. 312-314 (Herrested Præstehistorie); Lampe II, s. 172-173, 179-80; Erlandsen II, s. 103.

14. 21/6 1720 [r. Cap Bragernæs og Strømsø, Aggershuus St., 08] Mag. Balthasar Jørgensen Sechmann; [3/10 1729 Kbh. d. Garn.; see Aalbg. Bud. K.].

15. 30/10 1729 [Svendbg. Nic. K.-T. 20/1 19] Hans Hansen Frick, f. Bergen c. 87; F. H. F., Byskrvr.; M. Adelus Hansdtr. Ruus; St. Bergen 07; C. 17/2 16, h.; Pr. . . . ; 1 ~ Else Margrethe Rudolphsdtr. Burenæa, b. 27/8 20; F. Mag. Rudolph Burenæus, Lector i Bergen og Sp. i Hammer (Hamre), Bergens St.; M. Karen Edvardsdtr.; 1 S.; 2 ~ Hillerød 28/1 22 Petronelle Henriette Hansdtr. Hjort af Steenstrup-L., f. 01, † 77; 8 B.; see P. J. P. Hersleb i Nykjøb.-R.; [Om Aftenen, som han døde om Morgenen 25/5 1746, messede han i Phantasie Indstiftelsesordene, og ved samme Tid saae Vægterne, som forsamlede sig i Forkirken, for at begynde Raabet, at Kirken var oplyst; af Nysgjerrighed aabnede de Døren, og fandt Præsten for Alteret, og Folk at gaae derop. Skrækkede ved Synet, løb de deres Vei, og den Ene af dem fandtes samme Nat død (Begtrup: Om Svendborg, S. 124); 1. Hustrus Begr. i Svendbg. Nic. K.; Begr. i K.].

KUM II, s. 321 (»Iohannes Frich«, 22 år gl.); Lampe I, s. 341; PT 1:4 (1883), s. 272 og 8:5 (1926), s. 148; Skifte e. Mag. Rudolph Burenæus 7/2 1716; DanKir bd. 10, s. 227 (Svendbg. Skt. Nikolaj kirke), s. 1162 (se nedenfor).

16. 22/7 1746 [Lyderslev-F. 24/2 30, o. 29/3] Joachim Nicolai Crondal, f. Trondhj. 25/12 93; F. Kbmd., siden Rdmd.; St. Kjerteminde 12, Bacc. 13; C. 28/10 20, l.; ~ Anna Dorothea Panch, som var beladt med en bestandig Svaghed udi 10 Aar; imidlertid har hun componeret i dette sit Kors nogle gudelige Sange, under den Titel: „Sjelens Lyst og Trøst i og af Guds Ord under Korset“ (see N. 130); [† 21/4 1750; efterlod en stor Gjæld, som ikke kunde betales; Begr. i K.].

KUM II, s. 368, 380 (»Ioachimus Nicolaus Crondal«, 20 år gl.); DanKir bd. 10, s. 1162 (se nedenfor).

17. 4/9 1750 [Diac. i Tønder 37] Peder Clausen Schonning*, f. Ribe 28/8 08; F. Claus Pedersen S., Kbmd., Accisemester og Delefoged ; M. Hanne Asmusdtr. Strandiger; St. Ribe 29; Hør. Ribe 32; Bacc. 33; C. 13/6 35, h.; 1 ~ Nybg. 20/3 40 Ingeborg Sørensdtr. Lemming, f. 9/4 20, † 18/6 50; (Sstr. t. Hans S. L. i Kbh. Nic. K. og t. Erik S. L. i Ude- og Oppe-Sundby); F. S. Poulsen L., Transportforv.; M. Regine Hansdtr. Hänsken (Hensky); 4 S.; 2 ~ Nybg. 13/10 51 Anna Elisabeth Christine Andersdtr. Larsen, d. 27/7 29, b. 10/2 66; (Sstr. t. L. A. Friborg i Kullerup-V.); F. A. L., Bgmstr.; M. Cecilie Friborg; 4 S., 5 D.; see H. C. D. Dresing i Bjerreby; Søren S. i Bølling-S.; Anders L. S. i Skamstrup-F.; J. N. H. Achen og J. A. Tryde i Gimlinge; [† 3/11 1800, b. 10/11; Portrait i Præsteboligen; Lgst.].

KUM II, s. 505, 543 (»Petrus Schonning«, 21 år gl.); Arends II, s. 240: W. II. 467; J. 374; Worm. III. 693; Giessing. II:1. S. 350 (Stamt. Lemming); Lengnick. 4 Hf. 50; P.-T. 1 R. IV. 270 f., 2 R. II. 53; Ribe Borgere. 81; (Arends’ litteraturforkortelser); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 758; Nyborg byfoged nr. 830; DanKir bd. 10, s. 1005, 1024, 1026-27, 1141 (se nedenfor).

18. 9/1 1801 [Søllerød 7/5 90] Christopher Nyholm af Slaglille-B., f. 2/12 50; St. Fdbg. 67; C. 27/4 74, h.; r. Cap. Sæby 30/1 77, o. 15/8; Sp. Odden 15/3 80; M. Bjergby-B. 14/5 83; Aaker 27/11 89; R. m. Kbhs. Sp. 15/11 11; ~ Sæby 14/7 79 Beate Jacobine Wiirnfeldt, f. Skjæve 23/3 60, † Nybg. 6/7 21, b. 12/7; (Sstr. t. Facunda S. W. ~ F. C. Schmitto i St. Magleby og Moster t. Elisabeth Spliid ~ C. L. Sinding i Bregninge-B.); F. Frederik W., Godseier Lerbæk-Skaarupgd., Kbmd. i Sæby; M. Karen Sørensdtr.; 8 S., 4 D.; see Etm.; A. Engberg i Svanninge; Holger V. N. i Høielse-L.; [# 26/8 1825, † Nybg. 15/11 26; N. 436; E. 2/479 og S. 2/567].

E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 1461; Ålborghus amt, nr. 452; Gejstl. sk. i Kbh. amt, Sokkelund hrd. nr. 13; AaDB, s. 124.

19. 30/11 1825 [Helsinge-V. 16/4 19] F. S. Christopher Nyholm*, f. Odden 10/4 81; St. Roesk. 99; C. 20/4 04, l. egr.; Adj. Nykjøb. p. F. 5/9 06; P. v. Contingentet i Frankrig 17/11 15, o. Maribo •/11; ~ 25/8 19 Jacobine Christiane Høyberg af Frørup, f. 1/6 98, † 21/2 51; 5 S., 5 D.; see C. V. Hundrup i Rønninge-R.; [† 22/1 1859].

20. 12/4 1859 [Præstø-S. 14/12 44] Christian Gottfred Schaper, f. Kbh. 2/11 08; F. Cpt. Christ. Gottfred S., Muurmstr.; M. Nicoline Marie Horsdorff; St. pr. 26; C. 28/10 31, l.; Cat. Hillerød 25/7 37, o. 15/9; ~ 19/9 38 Emilie Henriette Charlotte Lassen, f. Kbh. 29/9 12, † ss. 28/4 72; F. Geheime-Cfrrd. Casper Fred. L.; M. Marie Severine Kreutzfeldt; 2 D.; [† 3/9 1870; E. 3/34 og S. 3/26].

21. 12/11 1870. Bernt Christopher Wilckens Lind Hjort; see Asminderød-G.-F. r. Cap.

———————————

 

 

No 833. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Nyborg,

[Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

Lkm. 2/196.
Anm. Efter Rescript 30/9 1803 var Embedet nedlagt 1806–60, men er nu igjen oprettet.
———————————

1. c. 1555 [Cap.(?) Rønninge 15 . .] Laurits Hansen; tillige P. p. Nyborg Slot; [1557 Sp.*; see der].

2. 15 . . Jørgen Madsen; [1567 Falkerslev; see der].

3. c. 1567. Hans Jensen; [15 . . P. i . . . i Skaane; see Faaborg-D.].

3b. o. 1/6 1572 [Rtr. her 66] Christen Nielsen Bruun; [1584 Sp.*; see der].

4. 15 . . Laurits Bremmer Weile; [1575 Dalby-S.; see der].

5. 1575. Hans Pedersen; [1578 Kjerteminde-D.; see der].

6. 1578 [Rtr. her 77] Morten Nielsen Mesling; [1581 Landet-B.; see der].

7. 1581 [r. Cap. Kjerteminde-D. 79] Anders Bertelsen; [1582 Flødstrup-U.; see der].

8. k. 2/7 1582. Laurits Jespersen Stampe; [1584 Kjølstrup-A.; see der].

9. 1584. Jørgen Madsen; [1585 Langaa-Ø.; see der].

10. o. 18/7 1585 [Rtr. her 84] Jørgen Pedersen Falentin; [1586 r. Cap. Od. Graabr. K.; see Errindlev-O.].

11. (1588). Mads Jensen, f. Aarh.; F. Kalkslager; [b. •/12 1591; „simpel og fere indoctus“(2) (J. M. 74)].

12. c. 1593. Jesper Hansen Stampe, i 26 Aar; [1623 Sp.*; see der].

13. o. 4/2 1624 [Rtr. her 5/10 23] Peder Jørgensen, f. 94; vist St. 13.

KUM I, s. 9 (»Pet. Georgii Lolland.«); KS 3:5 (1884-86), s. 140 (»Petrus Georgii«, 29 år gl.), s. 120 (»Petrus Georgii«, 29 år gl.).

14. o. 7/3 1627 [Hør. Od. . .] Hans Hansen, f. 00 (maaskee Bdr. t. J. Hansen, r. Cap. t. Rand. St. Mortens K.); maaskee St. Od. 20.

KUM I, s. 42 (»Iohannes Iohannis Ringensis Fionus«) el. s. 41 (»Ioannes Iohannis«); KS 3:5 (1884-86), s. 122 (»Iohannes Iohannis«).

15. o. 16/3 1655. Wulf Jensen, f. c. 29; St. Od. 51; [† 3/4 1660].

KUM I, s. 228 (»Wolfgangus Ioannis«); KS 5:3 (1905-07), s. 709.

16. 1660 [p. Cap. Od. St. Knuds K., o. 9/2 60] Gregers Sørensen Hjort, f. 31; St. Nybg. 51; ~ Lisbeth . . . ; see M. J. Faber, r. Cap. Middelf.-K.; H. G. Hjort i Steenstrup-L.; see J. S. Fugl i Sønderby; [† 7/5 1668; Begr. i K.].

KUM I, s. 168 (»Gregorius Severini«); KS 5:3 (1905-07), s. 729; DanKir bd. 10, s. 1162 (se nedenfor).

17. 15/7 1668. Peder Lauritsen, f. c. 29; maaskee St. Roesk. 48; ~ Skaarup 13/5 73 Kirstine Laura Hansdtr. fra Bjørnemose, f. c. 49, † 93; 4 B.; [b. 5/2 1692; Eptph.; Hustrus Lgst.].

KUM I, s. 212 (»Petrus Laurentij«); DanKir bd. 10, s. 1096-98, 1156 (se nedenfor).
(27/8 1689*. Laurits Hansen Oldorph.)
(24/12 1689*. J. M. Smekel; see Dreiø.)

18. 23/2 1692. Anders Villumsen Hoff; [8/5 1706 Helsing. St. Mariæ K.-K.; see Frederiksborg-H.-H.].

19. 9/8 1706, o. 8/10 [Rtr. Korsør 98] Mag. Anders Andersen Schiøtt, f. 14/6 69; F. A. Jensen, Degn i Vemmelev-H.; M. Mette Ditlevsdtr.; St. Slag. 89; Hør. Kors. 17/10 92, Rtr. 15/12; C. 5/7 94; ~ Anna el. Marie Elisabeth Prebensdtr. Wandal af Korsør-T., f. c. 76, † 63; 5 B.; see Preben A. S. t. Kbh. Frue K., 1 r. Cap.; [b. 5/7 1714].

KUM II, s. 168 (»Andreas Andreæ Schiøttius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 37.

20. 28/8 1714. Poul Dinesen Lerche; [11/11 1724 Lumby; see der].

21. 15/12 1724 [Skllrr. i Skalbjerg . . .] Ernst Hyldtoft, f. Svendbg. 98; St. Od. 17, Bacc. 18; C. 17/10 19, h.; ~ Margrethe Cathrine Scheffer, b. Od. St. Knuds K. 18/9 54; 1 S., 1 D.; [fmtl. † c. 1729].

KUM II, s. 408, 414 (»Ernestus Hyldtoft«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 92.

22. 4/2 1729. Hans Sørensen Lemming; [18/10 1737 Ude- og Oppe-Sundby; see Kbh. St. Nic. K.].

23. 18/10 1737, o. 20/11 [Lærer v. Waisenhuset . . .] Peder Hansen Buch; [30/3 1742 Ebeltoft-D.; see der].

24. 30/3 1742, o. 25/5 [Cat. Kbh. Holmens K. 16/2 41] Jens Hansen Mygind af Asperup-R., d. 30/5 13; St. Nybg. 32, Bacc. 33; Hør. Ebeltoft 38–39; Lærer ved Bremerholm Skole i Kbh.; C. •/5 41, h.; ~ Nyborg 25/7 42 Birgitte Maria Rafn, d. Nyborg 4/7 09, b. sst. 10/11 67; F. Oluf R., Byfgd.; M. Anna Marie Hansdtr. Kam; u. B.; [† 28/3 1758].

KUM II, s. 536, 543 (»Ianus Mygind«, 19 år gl.); Kbg. Nyborg (1703-1814), opsl. 298 (vielse); Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 129.

25. 26/5 1758 [Seden-Aa. 5/8 57, o. 9/8] Mag. Rudolph Simonsen v. d. Heide, f. Nybg. 23/12 19; F. S. v. d. H., Constabel, Skomager; M. Sidsel Andersdtr.; St. Nybg. 39; Hør. Nybg. 41; C. 17/2 48, h.; Mag. 55; ~ 19/6 67 Mariane Elisabeth Prebensdtr. Schiøtt af Kbh. Frue K. 1 r. Cap., d. 9/3 41; [† 22/5 1785].

KUM II, s. 600 (»Rudolphus Heide«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 2466; Kbg. Nyborg (1703-1814) opsl. 29 (forældres vielse), (1756-1813) opsl. 14 (moders død 1763).

26. 8/7 1785 [r. Cap. Skive-R. 16/2 80] Anders Larsen Schonning; [3/5 1801 Skamstrup-F.; see der; Pg. br. 29/9 97].

27. 8/5 1801 [r. Cap. Kjøbelev-V. 21/4 97, o. 12/7] Peter Thonboe, f. 20/7 69; F. Insp. p. Bremersvold; St. Roesk. 88; C. 24/7 92, l.; ~ Anna Margrethe Krøyer; 4 B.; see Jens A. T. i Bølling-S.; [† 11/11 1806; var værd, at agtes og elskes; bekjendt af sin Bibelhistorie; N. 60].

———————————

28. 31/5 1860 [Cat.* 6/12 53] Johan Carl Vilhelm Tolstrup; [24/3 1866 Andenpræst t. Roesk. Dk.; see der].

29. 11/6 1866 [Rylskov 15/4 62, o. Flensbg. •/8; afsat af den t. R. 64; # af den d. R. 28/10 s. A.] Morten Thomsen Lange, f. p. Ødstedgd. v. Fred., Bredsted S., 16/5 24; (Bdr. t. Margrethe E. L. ~ J. S. Brandt i Ollerup-K., t. Jensine Dorthea L. ~ C. N. Hansen i Kjerte og t. Ellen Kathrine L. ~ J. T. Kragh, r. Cap. t. Hyllested-V.-H.); F. Jens L., Propr.; M. Marg. Dorothea Bredsdorff af V. Skjerninge-U.; St. Od. 42; C. 29/10 49, l.; Institutbest. i Sorø •/8 56; ~ Ollerup 25/7 56 (sin Cousine) Bodil Marie Bredsdorff, f. Sorø 24/3 32, † 25/10 75; F. Prof., Dr. phil. Jacob Hornemann B. af V. Skjerninge-U., Lector i Botanik og Mineralogie v. Sorø Acad.; M. Petrine Jacobine Møller af Kjøbelev-V.; (F. blev Biskop over Lolld.-Falsters St.); (68) 2 S., 1 D.; [† 13/7 1875; Monument p. Kgd.].

Elvius s. 367; DanKir bd. 10, s. 1176 (se nedenfor).

30. 20/9 1875 [c. P. v. Bidstrup Hosp. 31/5 75] Søren Christian Sørensen, f. Fdhvn. 8/2 43; F. Joh. Mart. S., Skibsførr.; M. Caroline Sauer; St. Aalbg. 62; C. 18/1 70, l.; Cap. p. p. Romdrup-K.-V. 19/9 70, o. 30/11; ~ Fred. 8/4 75 Nicoline Dorthea Winding, f. Grenaa 9/5 51; F. Joh. Nic. W., Gjæstgvr. i Fred.; M. Dorthea Cathr. Knudsen; (78) 2 S.

———————————

 

 

No 834. Ordinerede Catecheter i Nyborg.

[Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

———————————

1. 13/8 1813, o. 5/11, Niels Worm; [12/7 1816 Flødstrup-U.; see der].

2. 20/11 1816, o. 17/1 17 [Lærer v. Opfostringshuset i Kbh. . . .] Johan Hempel; [25/3 1829 Rødding-S.; see der].

3. 6/8 1829, o. 8/7, Carl Ludvig Steen; [8/1 1834 Svendborg Nic. K.-T.; see Rudkjøb.-S.].

4. 4/6 1834, o. 3/7 [Lærer v. Waisenhuset i Kbh. 31] Henrik Posselt; [10/2 1841 Holeby-B.; see Østofte].

5. 15/5 1841, o. 29/6, Carl Vilhelm Hundrup; [15/3 1848 V. Vedsted; see Rønninge-R.].

6. 27/5 1848, o. 28/7, Joachim Christian Møller; [19/6 1853 Olsker-A.; see Aarby].

7. 6/12 1853, o. 1/2 54 [Lærer v. Chrhvns. Bgdsk. 44–45, 46–53; tillige Insp. 48] Johan Carl Vilhelm Tolstrup; [31/5 1860 r. Cap.*; see Andenpræst v. Roesk. Dk.].

Forandret til et res. Capellanie.

———————————

Note:

(1) Bonus, doctus etc. Uxor, Catherina, puerpera, ubi eram ibi = God, lærd osv. Hans hustru Cathrine laa i Barselseng, da jeg var der.
(2) fere doctus = næsten ulærd.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2015. Nyborg Vor Frue Kirke, s. 835-1236.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising, Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rørdam, Holger Fr.: Præsten Christiern Bruns Optegnelser især fra Aarene 1572 til 1591. Samlinger til Fyens Historie og Topographie, bd. 7, udg. af Fyens Stifts litterære Selskab, Odense 1878, s. 233-307.