Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 744. Lumby,

Lunde Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 110; M. S. 2-a/76; B. M. 466; St. M.; Lkm. 2/107; Kbg. 1679.
———————————

0. 22/6 1530. Henrik Hansen; [† e. 1532].

FR s. 254, 335.

1. 14/10 1532**. Anders Knudsen*, f. Anderup, Lumby S., af berømmelig Slægt; Pr. . . ; ~ Maren . . . , † eft. 90; see Etm.; [† 8/12 1581; Eptph.].

FR s. 335.

2. 1581. Laurits Lauritsen Kjøng el. Kyng, f. Od. c. 49; Pr. (08); 1 ~ F. D. . . . ; u. B.; 2 ~ Karine Jacobsdtr., hun skal have været Sstr. til Mag. Bertel Lang til Od. Frue K.; F. J. Jespersen i Od.; (90) 1 S., som blev P.; [† 1621; Eptph.].

3. 1621 [Lunde 05] Oluf Andersen*; maaskee St. Od. 98; r. Cap. Od. Frue K. (03); Pr. 29; ~ Sidse Clausdtr., b. 9/9 41; flere S., (mindst) 3 D.; see J. C. Achthon i Østrup-H.; H. C. Achthon i Frørup; [† mel. 11/2 1650 og 22/1 51 (see F. H. 7/192, NB! det er hustruens begr. 1641); Biskop H. Michelsen havde stor Kjærlighed til ham].

FS nr. 112 (»Olaus Andreæ«); F-P s. 159; J. Madsens visitatsbog s. 284 (se nedenfor); KS 7:3 (1960-62), s. 348-349 (se nedenfor); »see J. Olufsen i Lunde« udgår, se der.

4. 1648** [p. Cap.*, o. 22/9 47] Rasmus Andersen Svitzer, f. Od. c. 22; F. A. Rasmussen S., Kbmd. i Od.; M. Maren Jacobsdtr. (2 ~ Antoni Johansen Svitzer); St. Od. 45; 1 ~ . . . . ; 2 D.; 2 ~ Elisabeth Eriksdtr., b. Od. St. Knuds K. 16/11 91, (Sstr. t. Mette E. ~ H. C. Achthon i N. Broby); F. E. Jørgensen, Kbmd. og Rdmd. i Od.; M. Ane Bertelsdtr. Wichmand; 4 S., 2 D.; see Anders R. S. i Brahetrolleborg-K.; Erik R. S. i S. Høirup-G.; Etm.; P. N. Esterbøl og K. G. Krag i Søndersø; en Datter ~ en Præst p. Lolld., som ikke er funden (fmtl. datterdatteren ~ i Vaabensted, see Etm.; R. F. Næraae i Gjerslev); [† 20/11 1686; blev blind 79].

KUM I, s. 191 (»Erasmus Andreæ Otthonianus«); KS 3:5 (1884-86), s. 136 (»Erasmus Andreæ Ottonianus«, 25 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 655; Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 43; SL II, s. 140, 143; DanKir bd. 9, s. 824, 913 (Od. S. Knuds kirke, forældres gravst.).

5. o. 3/10 1679**. Mag. Mads Madsen Mørch, f. Od. 45; F. M. M.; M. . . . Christensdtr. af Naur-S.; St. Od. 66; Mag. 00; V.-Pr. 12/6 03; Pr. 08; ~ 25/9 82 F. D. Maren Rasmusdtr. Svitzer, f. 58, † 12/10 23; 4 S., 2 D.; see H. T. Holst i Lunde; P. R. Østrup i Vaabensted-E.; [† 24/10 1724; Eptph.].

KUM I, s. 335 (»Matthias Matthiæ Mørchius«).

6. 11/11 1724 [r. Cap. Nybg. 28/8 14] Poul Dinesen Lerche, f. Nybg. 15/8 84; F. D. L., Bgmstr.; M. Apollone Lund; St. Nestved 04; C. 20/9 11, l.; Hør. Hlh., siden i Nybg.; ~ Martha Kirstine Henriksdtr., E. e. Boyesen, Capt. p. Vagtskibet ved Nybg., † Od. 14/7 51, b. Lumby 17/7 s. A.; u. B.; [† 4/6 1731; W. 1/599; N. 334].

KUM II, s. 298 (»Paul. Lerche Dion[ys]ij«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 83.

7. 3/8 1731 [Lunde 30/6 21] Anders Ibsen Barfoed af Vigerslev-V. r. Cap., f. Farstrup 1/11 95; St. pr. 16; C. 24/9 20, l.; Pr. 4/5 41; 1 ~ Kbh. 22/12 21 Karen Christiansdtr. Morland, † 3/4 52; F. C. Hansen M., P. t. Frue K. i Tønsberg; M. Sidsel Gjertsdtr. Winge; 2 S.; 2 ~ 10/4 53 Anna Magdalene Jørgensdtr. Bloch af S. Næraa-Aa., d. 9/5 28; 7 S.; 2 ~ D. F. H. Kugler p. Strynø; see Carl F. A. B. i Vallensved; Georg A. B. i Romdrup-K.; (Andreas M. B. i Allerup-D.); [† 29/11 1761; Eptph.].

KUM II, s. 396 (»Andreas Barfod«, 21 år gl.); NST 11 (1948), s. 124-125, 130; Kbg. S. Nærå-Å. (1664-1732), opsl. 223; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 249.

8. 2/1 1762 [Herrested 27/10 41] Hans Alexandersen Scheebye af Skeby-O., f. Hjorslev Degnebolig 1/1 05 (04); St. Od. 22; C. 6/9 25, l.; Skeby-O. 29/2 33**, o. 30/9; Pr. 63; 1~ Skeby 36 Ellen Maria Larsdtr. Holst, f. 11, † 26/8 47; F. Stadschir. i Rand.; 8 B. hvoraf 2 S., 3 D.; 2 ~ 10/2 51 Maren Bang Arentsdtr. Hassel af Huusby-V., f. 33, † Østofte 10; 1 S., 2 D.; see Christian C. H. S. i Østrup-H.; Alexander H. S. t. Helsing. St. Olai K.; Ove J. S. i Stokkemarke; [† mente captus 7/4 1765; Eptph.].

KUM II, s. 445 (»Iohannes Scheby«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 83.

9. 17/5 1765 [Laurbjerg-L. 4/7 55, o. 4/7] Laurits Mortensen Bøtcher, f. Ribe 4/4 25; F. M. Lauritsen B., Skoleholder; St. Ribe 44; C. 4/11 48, n.; ~ 26/8 57 Anna Cathrine Børresen, E. e. M. Lerche i Houlbjerg-G.; u. B.; [† anden Paaskedag (25/4) 1791; W. 3/105; N. 114].

Han er ikke broder, men søskendebarn til Henrik B. i Sal-G., se E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 1093, 1263.

10. 5/8 1791 [Fensmark-R. 24/4 89, o. 5/6] Peter Vilhelm Lütken* af Skjellerup-E., f. 13/10 61; St. Roesk. 80; C. 17/1 87, l.; Apr. 18/12 07 – 27/8 36; R.* 28/1 12; D.-M. 28/10 36; R. m. Biskopper 24/4 39; ~ Roesk. 21/1 90 Maria Christine Saxtorph, f. 29/11 68, † 20/1 42; F. Jstrd. Hans Chr. S., Rtr. i Roesk.; M. Marie Abigael Kjelschow; 3 S., 2 D.; see Otto D. L. i Karleby-H.-Ø.; (H. C. D. Müller i Bregninge; G. F. P. Strøm i Marslev-B.; G. T. S. R. Heiberg i Vemmelev-H.); Sønnen, Prof. Johannes Christian L., var Lector i Sorø († 25/6 56); [† 18/8 1844; Havde store Fortjenester af Amtets Skole- og Fattigvæsen samt af Industriens og Huusflidens Ophjelpning; var endnu i sin høie Alderdom kraftig og livlig; ualmindeligt agtet fjernt og nær; B. D. G. 1/172; N. 362; E. 2/191 og S. 2/284; DBL].

11. 9/9 1844 [Lunde 16/10 40] Christian Holger Hald, f. Od. 18/2 05; F. Hans Peter H. af Nibe-V., Proc.; M. Mathea Basse; St. Od. 23; C. 11/1 28, l.; Adj. Od. 2/6 29; Sp. Norup 14/7 30, o. 28/7; Pr. 18/7 44; R.* 6/10 60; ~ 7/11 29 Abigael Christensen, f. Frijsenborg 1/5 10; F. Frederik C., Forp.; M. Bodil Kirstine Dahl; 8 S., 4 D.; [# 27/12 1882; boer i Od.].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991, s. 11, 12 og 45 (datter); 107 (søn); 119, 120, 121, 125, 129, 130 (datter og svigersøn); 206 (hustrus begr.).
Dahlerup, Troels: Provsten i Lumby Hr. Oluf Andersen og hans Bibliothek. Kirkehistoriske Samlinger, 7:3 (1960-62), s. 348-358.