Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 316. Gjerslev,

Løve Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/149; K. M. 78; L. P. B. 192; Lkm. 1/894; M. Nr. 497; M. 44; Kbg. 1756.
———————————

1. (1545). Hans Pedersen; Pr. (45).

KS 2:5 (1869-71), s. 142.

2. (1584). Rasmus Hansen.

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

2b. 6/3 1587 [vist Cap. Sorø] Hans . . . ; Hør. Fdbg.; Rtr. Sorø.

KS 2:5 (1869-71), s. 459-60.

3. 1603 [p. Cap.*] Mikkel Jensen, (maa have været Cap.).

4. (1597). Oluf Pedersen; [† 1633; hans Navn paa Alterkalken 1597; gav Daabsfad til K. 1623].

KS 2:5 (1869-71), s. 148; DanKir bd. 4, s. 1137 (se nedenfor).

5. 1633 [Stillinge, o. 21/9 30] Niels Christensen Hyllested, maaskee af Hyllested-V.; St. Slag. 25; 1 ~ F. E. i Stillinge: Agnes Thygesdtr.; 2 ~ (45) Karen Mortensdtr., † 25/7 60; med begge 4 B.; [† c. 1667].

KUM I, s. 72 (»Nicolaus Christiani Hyllested«); PT 8:6 (1927) s. 191 (»Niels Christensen Hyllested«); Kopskatten 1645, opsl. 39.

6. 15/5 1667. Laurits Hansen Hammond (Krag); vist St. Od. 63; ~ Kirsten Nielsdtr., som overlevede ham.

KUM I, s. 313 (»Laurentius Iohannis Cragius«).
Anm. Peder Foss, Rtr. i Slag., blev 24/1 1671 benaadet med Kaldet til sin Indkomsts Forbedring. Nogle af de Følgende have altsaa været Capellaner.

7. 8/3 1671, o. 10/3, Hans Jørgensen Fugl; St. Helsing. 54.

KUM I, s. 250 (»Iohannes Georgii Wogelius«).

8. 2/5 1676. Svend Pedersen Saxe; St. Slag. 51; ~ Cathrine Andersdtr. Aagaard af Ørum-V.-V.; 2 ~ I. L Grøngaard t. Helsingør St. Olai K.; [† 1688].

KUM I, s. 235 (»Sveno Petri Saxo Sartor«).

9. 29/1 1689. Peder Mouritsen; (vist Bdr. t. Jens M. i Følleslev-S.); St. Hlh. 81; ~ Taarnby 1/11 94 Ane Christine Badschier, † 16/12 36; 5 S., 3 D.; [† 17/10 1719].

KUM II, s. 110 (»Petrus Mavritij«); Hlh. s. 65; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 1; PT 8:2 (1923), s. 193.

10. 26/2 1720. Rasmus Frantzen Næraae, vist f. 1/9 78; F. F. Danielsen, Degn i S. Næraa; M. Margrethe Rasmusdtr. Svitzer af Lumby; St. Od. 00; Hør. Hlh.; ~ F. D. Anna Pedersdtr. Lundager, f. 88, b. Frederiksberg 19/4 63; [† 1737].

KUM II, s. 256 (»Erasmus Næroënsis/Næraaensis«); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 655.

11. 12/7 1737, o. Od. 30/10, Niels Jensen Müller, f. Rudkjøb. 97; F. J. Nielsen M.; M. Johanne Pedersdtr.; St. Od. 18, Bacc. 19; C. 20; ~ Kbh. Trin K. 11/6 38 Johanne Elisabeth Winge, f. c. 11, levede 71 i Kbh.; 1 S.; [† 4/5 1755].

KUM II, s. 416, 423 (»Nicolaus Müllerus«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 132, Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 38; Rudkøbing byfoged nr. 190; Kbg. Kbh. Trin. k. (1731-42) opsl. 257 og (1727-91) opsl. 37 (vielse).

12. 4/7 1755, o. 6/8, Andreas Benjamin Poulsen; [18/8 1758 K. Lyngby; see Frederiksborg-H.-H.].

13. 18/8 1758 [p. Cap. Gjentofte-L. 24/6 47, o. 19/7] Niels Christophersen Wahl, f. Kbh. 27/8 19; F. C. Poulsen, Bgr.; M. Eva Christophersdtr. Schneider; St. Fdbg. 38; C. 10/12 44; 1 ~ Kbh. Holm. K. 21/5 48 Anna Cathrine Wiegen; vist 2 ~ Bodil Bredal, f. c. 24, † Kbh. 97; mindst 2 B.; [† 11/4 1773; Pg. br.].

KUM II, s. 594 (»Nicolaus Wahl«, 20 år gl.).

14. 7/7 1773, o. 13/8, Joachim Frederik Ferdinandsen Phister af Seierslev-E.-J., f. 24/1 35; St. Aalbg. 52; C. 13/7 54, n.; Cand. jur. 71; (Aaby-B. 14/9 1767*); (Toksværd 6/2 72*); ~ Kbh. 11/5 74 Elisabeth Kirstine Undahl, f. Kolbjørnsvig i Nedenæs 9/1 34, † Kbh. 10/5 03; F. Canc.-Ass. Jacob Jersin U., Sorenskriver i Nedenæs; M. Christiane Charlotte Nyrop af Nyborg; 2 S., 1 D.; (see A. F. Phister i Grevinge); [† 4/5 1797].

PT 5:3 (1906), s. 124-26.

15. 7/7 1797 [r. Cap. Od. Frue K. 28/5 83, o. 2/8] Lars Christian Dan, f. Kbh. 9/4 41; F. Ulrik Christ., D., Hørkrmr.; M. Ide Frederikke Jensdtr. Kempe; St. Kbh. 60; C. 5/12 63, l.; Cat. Kbh. Holmens K. 8/4 71; ~ 22/10 84 Marie Dorothea Top af Slag. St. Mikkels K., f. 9/12 64; 2 D.; [b. 16/7 1813; W. 3/165; N. 132].

16. 20/5 1814 [Meelby 14/10 96] Andreas Erikson el. Eriksen, f. Christiania el. Slesvig 24/6 69; F. Dr. med. Joh. Gottfred E.; M. Anna Tode; St. Slag. 82; C. 7/7 85, h.; p. Cap. Finderup 26/3 86, o. 26/3; r. Cap. Slangerup-U. 3/6 91; ~ Marie Lorentze Brorson af Finderup, f. 67, † 31/3 33; 5 S., 3 D.; see F. L. T. Gottlieb i Ø. Linnet; [† 12/9 1829].

17. 17/11 1829 [Hem-H.-D. 22/8 21] Henrik Frederik Gøtzsche af Jyderup-H., f. 31/7 83; St. Slag. 01; C. 17/1 05, h.; r. Cap. Vissenbjerg 18/3 14, o. 13/5; 1 ~ 4/11 18 Pouline Johanne Kirstine Rogert, f. 5/5 92, † 16/1 26; F. Ditlev Ludvig R., Landsdommer p. Bornholm; M. Christ. Antoin. Nansen; 1 S., 3 D.; 2 ~ 12/12 26 Anna Charlotte Bendtsen af Steenmagle-S., f. 16/6 06; 2 S., 3 D.; see F. B. Helms, 2. r. Cap. t. Kbh. Frue K.; Ditlev L. R. G. i Bjerring-M.; Christian C. G. i Ulbjerg-L.; [† 24/6 1857].

18. 31/7 1857 [Tersløse-S. 10/11 44] Jens Christian Petersen, f. p. Ditlevshøi, Hømb. S., 4/9 00; F. Peter Christ. P., Bkdmr. og Skriver i det Conradsborgske Distrikt, Sorø Amt, tilsidst Byfoged i Faaborg; M. Birgitte Sophie Cruusberg; St. Hlh. 20; C. 19/7 25, l.; Borum-L. 9/1 35, o. 6/5; ~ 3/5 36 Marie Kirstine Jespersen, f. Mallinggd. v. Skanderbg. 26/8 14; F. Søren J., tidligere Pstmstr. i Skanderbg.; M. Sophie Magdalene Schmidt af Vær-N.; 7 S., 5 D.; see J. C. E. Clausen i Ryslinge; Theodor P. i Ørslevkloster; [# 21/11 1874; smukt Taffeluhr som Tak for hans Virksomhed i Embedet og Velvillie mod Beboerene i den Række af Aar, han har været ansat. See Berl. Tid. 85/130; E. S. 2/651].

19. 11/3 1875. Gerhard Grove; see Nyker.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1982. Gierslev Kirke, s. 1115-1149.