Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 754. Lyngby (Kongens-),

Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/26; L. P. B. 536; M. 21; Lkm. 1/37; Danske Kirker, Slotte o.s.v.; Kbg. 1641.
Anm. Fra 1/3 1682 til 1758 var Lyngby Annex til Gjentofte. Skovcapellet i Dyrehaven indviet 1864.
———————————

1. (1536). Laurits Nielsen.

2. (1557). Hans Dinesen (Unyss), see N. khist Saml. 6/124; [† c. 1583-84 (bet. Legatum d. A.)].

KS 2:6 (1872-73), s. 620.

3 (4). 1581. Ingvard Olsen, f. 50; ~ 80 Anne Frandsdtr. fra Nibe, † 24/3 91; [† 1592; Eptph.].

DanKir bd. 3, s. 427 (se nedenfor).

4 (3). (1591). Niels Hansen; hans Navn paa Kirkeklokken i Søllerød 1591 (der var støbt til K. Lyngby).

DanKir bd. 3, s. 443 (Søllerød kirke).

5. 1593. Mads Rasmussen; [† 1610].

6. 1611 [Cap. Hvidovre 10] Jacob Nielsen; ~ Maren Mikkelsdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1618].

KS 3:1 (1874-77), s. 809.

7. o. 2/12 1618 [Rtr. Vdbg. 17] Hans Pedersen, f. Kbh. 93; F. P. Hansen, Oeconom v. Kommunitetet; St. Kbh. 15, Bacc. 16; Hør. Kbh. 15; ~ 31/1 19 F. E., b. 14/12 51; 6 D, hvoraf 4 overlevede Forældrene; [† 1640].

KUM I, s. 17, 24 (»Iohannes Petri Hafniensis«); PT 8:6 (1927), s. 185; KS 5:4 (1907-09), s. 655-56 (se nedenfor).

8. o. 1/4 1640. Valentin Hansen Merkel, f. Kbh. c. 15; St. Hlh. 33; 1 ~ (45) Anne Hansdtr., b. 30/1 57; 2 ~ 28/3 58 Anne Hansdtr., E. e. J. H. Slagelse i Ølstykke, f. c. 14, † Hjørlunde 4/10 93; med begge 2 S., 5 D.; see Hans V. M. i Følleslev-S.; Mikkel V. M. t. Rand. Hosp.; [b. 14/12 1684; Pg. br. 81; vistnok Maleri Kirken].

KUM I, s. 117 (»Valentinus Marcellus«); KS 2:1 (1857-59), s. 503 (»Valentin Hansen Merchel«, 25 år gl.); PT 10:5 (1938), s. 182; Kopskatten 1645, opsl. 7; DanKir bd. 3, s. 425 (se nedenfor).
———————————

9. 18/8 1758 [Gjerslev 4/7 55] Andreas Benjamin Poulsen; [27/10 1768 Gjentofte; see Frederiksborg-H.-H.].

10. 27/10 1768, o. s. D. [Hør. Aarh. 3/5 55] Jochum Gregersen Bruun; [25/8 1769 Nykjøb.-R.; see Aarh. Frue K.-Aa.].

11. 25/8 1769 [Nykjøb.-R. 31/3 66] Jørgen Borch, f. Kbh. 29/11 27; St. pr. 45; C. 15/3 49, n.; Cat. p. St. Croix 24/12 56; P. p. St. Thomas 13/1 58, o. 27/10; ~ c. 56 Karen Andersdtr. Rose, f. Soderup 11/6 12, † 15/9 00; F. A. Pedersen, Universitets Ridefoged; [# 26/7 1780; tit. Prof. 23/10 s. A.; † Kbh. 30/12 1803; Mindetavle i Kirken].

DanKir bd. 3, s. 427-28 (se nedenfor).

12. 26/7 1780, o. 1/11 [Lærer v. Waisenhuset 7/11 73] Michael Christian Müller; [7/6 1793 Høiby; see der].

13. 9/8 1793 [Nykjøb.-R. 17/7 89] Mag. Frederik Christian v. Haven af Sorø, f. 12/4 52; St. Kjøge 69; C. 18/12 71, l.; udenlands 72–76; Mag. 83; Legationepræst i Paris . . ; ~ Hillerød 5/9 87 Birgitte Maria Lottrup; F. Johan Frederik L., Birkedommer i Hillerød; M. Elisabeth Marie Lyngby af Hørby; her 2 S., 1 D.; [† 8/1 1802; lærd; N. 230; W. 3/305].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Frederiksborg hrd. nr. 5.

14. 26/3 1802 [Tjæreby-A. 26/4 94, o. •/7] Bone Falck Rønne, f. Fred. 20/12 64; F. Albert R., Klokker v. Fred. Mich K., Maler og Forgylder; M. Bolette Lumholtz; St. Fred. 84; C. 22/4 90, l.; Lærer for Prinds Christian (Kong Chr. VIII.) og Prindsesse Louise Charlotte; Stifter af det danske Missionsselskab 17/6 21; ~ 13/7 94 Frederikke Maria Brandt af Maarslet, d. 12/1 67, † Lyngby 26/9 39; 4 S., 3 D.; see Christian F. R. i Høve-F.; Marcus C. R. i Magleby i S.; E. A. C. Olsen i Dalby-T.; (Peter F. R. i Rær-H. V.); [† 13/5 1833. „Hans Nidkjærhed nedbrød hans Kraft“ (D. Kirker o.s.v. 1/42). Menigheden satte ham et Mindesmærke. N. 513; E. 2/733 og S. 891].

15. 4/9 1833 [Svendbg. Nic. K.-T. 11/11 31] Peter Diderik Ibsen af Fraugde, f. 2/9 93; St. Od. 11; C. 18/4 16, l.; Eier af Mørup . . ; Sp. Lunde 7/6 25, o. 30/8; 1 ~ 17 Dorothea Elisabeth Falckenthal, E. e. Propr. Amnitzbøll t. Mørup, f. Chrhvn. 21/5 86, † 8/7 44; F. Dr. med. Tobias Fried. F., Stabschir. i Søetaten; M. Sara Christine v. Osten; 1 S., 3 D.; 2 ~ Kbh. 20/3 46 Emilie Caroline Sølling, f. Kbh. 27/10 00, levede i Lyngby 68; F. Commandeur Peter Norden S.; M. Amalie Eskildsen; u. B.; see I. C. T. Vesterboe i Fjelsted-H.; [† 7/10 1855; E. 1/743 og S. 1/899; Pg. br. 10/7 45].

16. 14/1 1856 [Mern 10/7 41, o. 25/8] Peter Rørdam af Tølløse-Aa., f. Serup 6/5 06; St. Roesk. 23; C. 10/7 29, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 9/4 34 – •/4 36; Lærer v. Kbhs. Bgdsk., i det v. Westenske Institut, samt ved Asylerne; siden Bestyrer af disse; foretog af Helbredshensyn en Reise til Madeira 38; udenlands: i Tyskland og England 38–39; R.* 6/10 60; const. Fp. 26/2 64; prædikede i flere Aar om Sommeren i Dyrehaven og foranledigede, at Skovkapellet blev opført der (indviet 26/6 64); D.-M. 28/6 74; ~ Kbh. Vartov K. 22/11 50 Jutta Christiane Olavia Bertha (Birthe) de Carlsen, f. 19/7 15, † Gl. Kjøgegd. 21/1 66; (Sstr. t. Anna Marie E. de C. ~ N. F. S. Grundtvig t. Kbh. Vartov K.); F. Christen Rasmussen de C. t. Gammelkjøgegd., der blev adlet 4/2 17; M. Else Marie Nyhuus; 1 D.; [# 4/6 1883; † 18/9 s. A.; I Anledning af, at han 6/5 76 fyldte sit 70de Aar modtog han mange Beviser paa sin Menigheds Agtelse. Lod samtlige Beboere i L. Fattighuus bespise; see D. T. 76/12. Conf. 10/1 77 paa et Legat (6,500 kr.) til Confirmationsklæder til fattige Børn; see Nat. Tid. 293; E. S. 2/903].

Borchs K. nr. 547; Elvius s. 338, 297.
———————————

 

 

No 755. Capellaner pro loco i Lyngby.

[Sokkelunds Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 30/11 1856 [p. Cap.* 26/11 53, o. 14/12] Edvard v. Spreckelsen; [12/9 1868 Hellevad-Ø.; see der].

2. 13/10 1868, o. 11/11, Gustav Peter Joachim Heiberg af Helsing. St. Olai K., f. Lunde 1/12 38; St. Od. 56; C. 24/1 62, l.; ~ 24/11 68 Frederikke Sophie Møller, f. 7/7 43; F. Math. M., Kbmd. og Consul i Lemvig; M. Marie Cathrine Vestergaard; [7/4 1875 Hundstrup-Ø.-H.].

3. 25/5 1875, o. Vibg. 18/7 [Lærer v. la Cours Landbrugssk. 1/10 78 – 31/8 72; v. Mantzius’s Kortsk. i Birkerød 1/11 72 – 15/7 75] Henrik Fuglslev Haar, f. Aarh. 26/6 47; F. Maur. Andr. H., Overlæge; M. Charl. Fuglslev; St. Aalbg. 64; C. 28/6 70, l.; ~ 20/8 75 Sophie Frederikke Krull Carlsen, f. Kbh. 22/3 52; F. Joh. Henr. Krull, Smelter v. Mønten; M. Julie Beuse; adopt. 25/1 65 af Institutbestyrerinde, Frøk. Soph. Carlsen; [8/7 1882 Søllinge-H.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns Amt, udg. af Nationalmuseet 1944. (Kongens) Lyngby Kirke, s. 406-429.
Rørdam, Holger Fr.: Kongens Lyngby i gamle Dage. Kirkehistoriske Samlinger, 5:4 (1907-09), s. 647-662.