Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 532. Høiby,

Ods Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/170; K. M. 107; Lkm. 1/981; M. Nr. 497; M. 108; Kbg. 1700.
Anm. Kong Chr. III gav paa St. Thomæ Dag (23/12) 1552 Biskop, Dr. Peder Palladius denne Kirke og Pg. til Underhold i hans Alderdom [KB bd. 1 (1551-55) s. 202-203].
———————————

0. 15 . . Jens Pedersen; [afsat •/3 1559; 5/7 1559: »Kongen har eftergivet Hr. Jens Pedersen i Røruig den Landehjælp, kan skulde udgive, da han sidste Paaske kom af med Høybye Sogn og kun har haft en ringe Underholdning«].

KB bd. 2 (1556-60) s. 292.

1. 15 . . Hans Frantsen; [† c. 1591?; han var Søstersøn af Dr. P. Palladius].

2. 1565. [Rtr. Kbh. (19/2 64)] Mag. Laurits Thuesen; Mag. Kbh. 64; Pr. (84); ~ her 17/6 76 Kirsten Jensdtr. af V. Vedsted; B.; 2 ~ Etm. [† 1590; hans Navn paa et Træstykke i K. 1572 og paa Skriftestol 1589].

F-P s. 49 (»Laurentius Tusanus Hafniensis«); KS 2:4 (1867-68), s. 405; PT 1:3 (1882), s. 122; 1987, s. 44; Hegelund I 99, 112, 113, 223, II 47, 62, 69, 142; Arends I, s. 358; DanKir bd. 4, s. 2171-72, 2172-73 (se nedenfor).

3. 1590. Eske (Eskil) Bertelsen, f. c. 60; ~ 8/9 91 F. E.; see Etm.; [† 1/12 1619; Eptph.].

KS 2:5 (1869-71), s. 149; DanKir bd. 4, s. 2179-80 (se nedenfor).

4. o. 22/12 1619. F. S. Bertel Eskilsen; St. Roesk. 15; ~ Cathrine Hansdtr. Kraft af Kbh. St. Pet. K., f. c. 02, † 62; (mindst) 3 S., 1 D.; see Etm.; [† 1645; gav 1621 Daabsfad til K.; Lgst.].

KUM I, s. 22 (»Bartholinus Æschilli Atzingius«); PT 8:6 (1927) s. 186; Kopskatten 1645, opsl. 71; DanKir bd. 4, s. 2167, 2181 (se nedenfor).

5. k. 17/4 1645 [p. Cap.*, o. Kbh. Frue K. 6/9 44] F. S. Eskil Bertelsen (Bartholin), f. c. 20; St. Roesk. 42; ~ Mette Ahasveridtr. Bhie, † 23/12 76; see A. Hogendorph i Egebjerg; J. H. Faber i Hasle-B.; C. J. Kaalund i Tirsted-S.-V.; [levede endnu 1670; hans Initialer paa Prædikestolen 1656].

KUM I, s. 170 (»Escherus/Eschillus Bartholini«); KS 2:1 (1857-59), s. 510 (»Eskel Bartholini«, 24 år gl., med kgl. dispensation); Kopskatten 1645, opsl. 71 (ugift); DanKir bd. 4, s. 2163 (se nedenfor).

6. 22/2 1670**. Hans Hansen; vist St. Kbh. 67; [† c. •/8 1680].

KUM I, s. 340 (»Iohannes Iohannis Hauniensis«); Danske Kancelli: Kaldsbrev.

7. 24/8 1680. Hans Christensen Riber, f. Ribe; (Bdr. t. P. C. Mulvad i Ringgive-G.-L. og Farbroder t. C. Jessen i Kverndrup og t. Anne Jesdtr. ~ J. C. Dahl i Faareveile); F. Christen Hansen, Bgr. og Kbmd. i Ribe; M. Maren Jesdtr. Kjærgaard (hvis Moder havde Navnet Mulvad); vist St. Slag. 72; ~ 81 Anna Pedersdtr. Bruun; F. Peder B., Møller v. Ringsted; 2 ~ 14/6 01 P. V. Mandal i Glumsø-B.; see A. Behman i Præstø; (E. N. Colstrup i Præstø); [† 5/4 1700; gav 94 et Huus (Hfm. VIII, 280); Lgst.].

KUM II, s. 31 (»Iohannes Ripensis«); Danske Kancelli: Ansøgning; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 535, 30, 551; OD-LR s. 92, 200; S. H. Finne-Grønn: Arendals Geistlighed. Christiania 1897, s. 52; DanKir bd. 4, s. 2181 (se nedenfor).

8. 3/4 1700. Johan Christopher Schøntier el. Mulvad; ~ Christiansborg Slotsk. 11/3 01 Cathrine Jacobsdtr. Rømer, † 9/3 1703; 2 ~ Høiby 22/10 03 F. D. Anna Cathrine Hansdtr. Riber; 2 ~ Etm.; [b. 16/3 1711].

Danske Kancelli: Kaldsbrev; Kbg. Højby (1700-99) opsl. 69 (begr.).

9. 13/3 1711. Mag. Peder Jensen Holm, f. Frederikshald 11/2 77; St. pr. Christiania 96; C. 9/1 99, h.; udenlands til 10; Mag. Kbh. 4/5 12; 1 ~ 12 F. E., b. 9/10 13; 2 ~ Kbh. Nic. K. 2/2 16 Margrethe Jensdtr. Hoe, † c. 21; 3 ~ 22 Else Jacobsdtr. Dahl af Faareveile; 2 ~ S. C. Schive i Vig-A.; see M. Jensen i Vestenskov-K.; [† Kbh. 28/2 1724, b. i Høiby 13/3].

KUM II, s. 219, 378 (»Petrus Iani Holmius«); Margrethe J. Hoe var ikke »af Ho-O.«, cfr. E. Brejls skifteuddr.: Riberhus amt nr. 132A; Gejstl. sk. i Ribe amt, V. Horne hrd. nr. 13, 14, 16; Kbg. Højby (1700-99) opsl. 95 (død og begr.).

10. 24/3 1724 [Kregome-V. 1/9 12] Hans Nielsen Nyegaard, f. Ribe 24/6 82; F. Skomager; St. Kold. 04, Bacc. 05; C. 17/3 11, h.; Hør. Helsing. (06), # s. A.; Assistentsp. i Kbh. Frue K. u. Pesten, o. 11, derefter t. Helsinør St. Olai K.; Pr. 29; ~ Helsing. 25/8 06 Marie Rasmusdtr. Arendrup, f. 87, † 13/9 71, b. Nestv. St. Mort. K.; F. R. Lauersen A., Brkdmr. i Kronborg amt; M. Karen Sørensdtr.; B.; see P. C. Hersom i Nestelsø-M.; J. H. Haagen t. Nestved St. Mortens K.; H. Hansteen i Tjustrup-H.; [† 11/2 1748; Eptph.; Lgst.; Hustrus Lgst. i Nestved St. Mortens K.].

KUM II, s. 297, 300 (»Ioh. Nicolai Nygardus«, 21 år gl.); KoldStud s. 242; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Ods hrd. nr. 21; KS 2:2 (1860-62), s. 560-61 (Restaurationen af St. Mortens K. i Nestved); DanKir bd. 4, s. 2180, 2181 (se nedenfor).

11. 5/4 1748 [Nestved St. Mort. K. 28/5 31, o. 8/8] Johan Henrik Hansen Schou, f. Ribe 10/12 01; F. H. Pedersen S.; M. Mathea Kjøge; St. Fdbg. 20; C. 26; ~ Kbh. Nic. K. 15/11 31 Cathrine Regelsen, f. c. 07, † Kbh. 21/6 80, under et Besøg hos sin Søn; F. Hans R., Brkdmr. i Kbh.; M. Wendela Cathrine Schmalbach; 1 S., 3 D.; [† 1766].

KUM II, s. 432 (»Iohannes Henr. Schow«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Ods hrd. nr. 93.

12. 7/6 1766 [Kallehave 24/6 62] Laurits Lauritsen Stub, d. Longelse 29/1 23; F. L. S., Degn; M. Kirsten Rose; St. Nakskov 42; C. 5/12 47; Lærer v. Waisenhuset 48; Hellested 13/10 52, o. 13/12; Pr. 7/7 74; ~ 14/12 52 Valborg Jensdtr. Greis, f. c. 21, † 25/4 76, E. e. Fred. Lohmann; F. Jens Bertelsen Greis af Greis-S., Degn i Greve-K.; M. Anne Kirstine . . . ; 1 S.; [† 7/4 1777].

KUM III, s. 24 (»Laurentius Stub«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 49; Holbæk amt, Ods hrd. nr. 87, 89; Nygaards sedler: Svigerfars far; Kbh. Adresseavis 7. maj 1776 (1. hustrus død).

13. 25/6 1777 [Torup 4/7 49] Christian Andresen Coldevin*, f. Hole, Ringerige, i Aggersh. St., 25/1 09; F. A. Christiansen, Advoc. ved „Ober- og Underretterne“; M. Tabitha Thomasdtr.; St. Helsing. 34; C. 37; Chinap. 11/10 s. A., o. Od. 18/12; Sp. Fruering-V. 30/3 42; ~ 4/5 42 Mette Christine Hammer, † 25/4 87; F. Bogholder ved Kongens Sukkerhuus i Kbh.; 8 B.; [† 16/3 1793; ærlig, retskaffen, kjærlig og elsket].

14. 7/6 1793 [K. Lyngby 26/7 80, o. 1/11] Michael Christian Müller, f. Kbh. 14/1 44; F. Jørgen M., Skræder; M. Anna Cathrine Welschou; St. Roesk. 64; C. 27/6 70, n.; Lærer ved Waisenhuset 7/11 73; ~ 81 Gjertrud Helene Saabye af Aagerup-K., f. p. Strynø 48, † 23; u. B.; [# 3/1 1812; † 21/7 29; Lgst. i Kbh. Hellig G. K.].

DanKir bd. 1-1, s. 709 (Helligåndskirken).

15. 24/7 1812 [Ellidshøi-S. 4/7 00] Erik Begtrup Holst*, f. Tikjøb 6/5 66; F. Mogens Jacobsen H., Degn; M. Maria Langebek; St. Helsing. 86; Skllrr. i Tidsvilde 88; Skllrr. og Degn i Vexebo, Asminderød S., 94; C. 19/10 95, h.; r. Cap. Vraa-E.-S. 10/8 98; ~ 6/5 89 Else Kirstine Erdmann, f. Ramløse 29/8 65, † 30/4 57; F. Christopher E., Degn i Blidstrup; M. Anna Elisabeth Bergen; 5 S., 5 D.; see Hans G. H. i Egeslevmagle; Ernst H. H. i Borup-K.; L. Ottesen i Bregninge-S.; Christian L. H. i Longelse-F.; (C. A. Henningsen i Skjævinge-G.); [† 21/4 1838; dygtig og brav; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 4, s. 2182 (se nedenfor).

16. 25/9 1838 [Rye-S. 11/8 15, o. 1/9] Frederik Christian Mathiesen* af Rye-S., f. 21/8 81; St. Roesk. 00; C. 17/7 05, l.; Cons.-Rd. 7/8 (11/8) 65; ~ 16 Louise Borch, en Pleiedtr. af Geheimeraadinde Rosenkrantz til Ryegd.; † Frederiksberg 14/10 73; 6 S., 5 D.; see Theodor D. F. M. i K. Søby-T.; [† 29/12 1865; Særdeles nøiagtig og samvittighedsfuld, velvillig og meget afholdt af Menigheden; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 4, s. 2183 (se nedenfor).

17. 24/7 1866 [Udby i Sjælld. 24/9 55] Carl Ferdinand Emil Engel, f. Fredensborg, Kbh., 30/9 10; F. Pet. Christ. E., Slotsforv. p. Fredensborg; M. Marie Olsen; St. Fdbg. 28; C. 23/10 33, l.; Lærer v. Kbhs. Almueskole 36; Sp. Nim-U. 12/5 44, o. 12/7; ~ Nim 30/9 46 Sophie Elisabeth Christensen, f. Kbh. 22/5 12, † 2/2 94; F. Jens Nielsen C., Grovsmedemstr. i Kbh.; M. Ane Marg. Rye; 1 S., 4 D.; [# 11/6 1877; boer i Kbh.; † 3/9 93].

Elvius s. 235; PT 3:3 (1894), Tillæg: Dødsfald i Danmark 1893, s. 6 (død), PT 3:4 (1895), Tillæg: Dødsfald i Danmark 1894, s. 6 (enkens død).

18. 17/9 1877 [Vridsløselille Straffe-Anstalt 27/7 1867] Frederik Nicolai Freuchen af Faxe, f. Magleby 9/7 31; St. Sorø 53; C. 24/6 59, h.; Lærer v. Kbhs. Almueskole 59; Sp. Nykirke, Flensbg. Provstie, 15/4 62, o. 1/5, afsat 64 af d. t. R.; # 28/10 s. A. af d. d. R.; Lærer v. Kbhs. Almueskole 64; ~ Kbh. Chrbg. Slk. 15/7 62 Alvilde Sophie Voss, f. Kbh. 13/7 40, † Sorø 11/6 1903, b. Fr.berg; (Sstr. t. Augusta C. V. og Ernestine E. J. F. V. ~ L. J. M. U. Thomsen i Broust); F. Prof. Christian Ludwig V., Hof-Tandlæge; M. Thora Müffelmann; (68) 3 S.; [# 12/11 1897; † 25/9 1900].

Elvius s. 235-236; G-HF bd. 1, s. 451; Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 112 (vielse); Kbg. Sorø (1892-1912 D) opsl. 231 (enkens død).
———————————

 

 

No 532. Capellaner pro loco i Høiby.

[Ods Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 25/10 1867 [p. Cap. Aarby 15/3 64, o. 27/4] Niels Valdemar Ambrosius Jensen af Uby, f. Hillerød 24/7 36; St. Roesk. 55; C. 20/6 61, l.; ~ 12/5 68 Karen Amalie Elisabeth Christensen af Svallerup, f. Jonstrup 7/7 43; (73) 2 S., 1 D.; [4/8 1873 Skjørping-F.; 12/7 1878 Udby-Ø.].

2. 6/10 1873, o. 8/11, Johannes Christian Herman Møller; [5/11 1877 Hammel-V.-S.; see der].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1990. Højby Kirke, s. 2119-2193.