Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 250. Faxe,

Faxe Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/95; K. M. 36; Lkm. 1/505; M. 85; Kbg. 1760.
Anm. Kong Hans lagde denne Kirke til Prof. juris v. Kbhs. Universitet. Ved Vacancen 1873 bebudedes den mulige Oprettelse af Ladepladsen som en Menighed for sig. Den nye Kirke ved Stranden, bygget af Vemmetofte Kloster og Grevskabet Bregentved, indviet 8/9 78.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra H. F. Rørdams artikel, se nedenfor.]
———————————

1. 15 . . Jacob; [1544 Roholte; see der].

2. (1534). Jørgen Olsen; Pr. (45); ~ Cathrine . . . ; see H. J. Faxøe i Aagerup-K.; [† c. 1559].

DanKir bd. 3, s. 743 (Aagerup kirke).
(Udgår, iflg. H.F. Rørdam maaskee Cap. 3. 15 . . Christopher . . .)

4. k. 1559 [vist Cap.* c. 55] Christen Nielsen; Famulus hos Biskop Palladius; Pr. (84); 3 S. kendes; see Etm.; Jørgen C. Faxe i Maribo; [† 1591; Pg. br. c. 78].

KS 2:4 (1867-68), s. 403.
(Udgår. Beror iflg. H.F. Rørdam på en misforståelse. 5. c. 1591. Peder Juel; [† c. 1594]).

6. 1591. F. S. Niels Christensen; ~ Karen Andersdtr. Munch, af adel, † 2/11 03; [† 12/7 1616; Lgst.; W. 1/217; N. 120].

KS 2:5 (1869-71), s. 147; DanKir bd. 6, s. 528 (se nedenfor).

7. 24/7 1616, o. 11/9, Hans Strangesen; F. vistnok S. Madsen, Rdmd. i Kbh.; St. 12, Bacc. 14; ~ Anne Mortensdtr. af Hellested, f. 99; 2 ~ Etm.; [† P. 1/12 1619].

KUM I, s. 5, 15 (»Iohannes Strangius Hafn.«); PT 8:6 (1927) s. 184.

8. 13/12 1619, o. 1/1 20 [Crtr. Kbh. 16] Mag. Rasmus Svendsen, f. Od. c. 90; (Bdr. t. Anders S. i Soderup-E.); St. Od. 08; udenlands; Aman. Kbh. 15; Crtr. Kbh. 16-20; Mag. 20/5 17; Pr. (22. 31. 41); 1 ~ F. E., † c. 28; mindst 1 S. (Mads R., Rtr. Helsingør); 2 ~ c. 29 Barbara Pedersdtr.; 2 ~ Etm.; mindst 1 S.; see C. J. Langebek i Jungshoved; [† •/3 1645; W. 2/456; N. 593; lod 1644 bygge en Skole i F.].

FS nr. 35 (»Erasmus Svenonis«); F-P s. 244; KS 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622 og 41); PT 3:3 (1894), s. 281-283, 8:6 (1927), s. 186.

9. 24/4 1645, o. 27/4 [Rtr. Hlh. 23/2 41] Mag. Niels Lauritsen Aagaard af Vibg. Graabr. K., f. 12; St. Vibg. 31; udenlands 37–39; Mag. 41; ~ 45 F. E., † 54; 2 S., 2 D.; see G. P. Wiborg p. Sydstrømø, Fær.; Laurits N. Aa. i Anst-G.; [removeret(1) 4/3 1646, fordi hans Hustru kom for tidlig i Barselseng; 11/9 1647 Prof. eloquentiæ(2) i Sorø og 50 tillige Bibliothekar ss.; † 22/1 57; W. 1/2].

KUM I, s. 105 (»Nicolaus Laurentij Aagardus«); Sixhøj nr. 17; PT 3:3 (1894), s. 282; Kopskatten 1645, opsl. 62 (»Presten och Enchen«).

10. 29/6 1646. Mag. Hans Andresen Schrøder, f. Haderslev 7/9 09; F. A. S., Rdmd. og Kbmd.; M. Anna Canck; St. Lübeck t. Rostock 29, i Wittenberg 32, Mag. ss. 35; C. i Kbh. 36, da han blev udmærket som en af de grundlærdeste Candidater; ~ 4/9 47 Anna Jensdtr., f. Roesk.; 3 S.; 2 ~ Etm.; see Johannes H. S. til Helsingør Olai K.; [† 31/7 1650; gav Sølvkanden 1650; Eptph.].

Achelis I, nr. 1724; KUM I, s. 137 (»M. Iohannes Schroderus Hatterslebiensis«); DanKir bd. 6, s. 522, 526 (se nedenfor).

11. 26/8 1650, o. 13/9, [Hør. Hlh. c. 40] Hans Thomsen Rostrup (Rostorph); (vist Bdr. t. Hans T. R. i Nakskov); F. fmtl. T. R., Foged i Nordland og Troms; St. Trondhj. 36; ~ F. E., † 13/4 69; 2 ~ 70 (Bev. 16/9) Anne Wulf; 2 ~ Etm.; [† 4/12 1670; Pg. br. 69; »Der Sognepræsten i Faxe, Hr. Hans Rostrup, lod sin Hustrues Lig begrave, kom der, formedelst deres Uagtsomhed, som i Kjøkkenet brasede op til Begravelsen, Ild udi Præstegaarden, saa at den, tilligemed mange flere Gaarde der i Byen, paa faa Timers Tid afbrændte«. (Bkrd. Dgbg.); Eptph.].

KUM I, s. 134 (»Iohannes Thomæus«); PT 1:4 (1883), s. 68-70; 6:5 (1914), s. 109; KS 4:1 (1889-91), s. 732-35 og 808 (se nedenfor); KH-STD s. 35, 77 og 90; DanKir bd. 6, s. 526 (se nedenfor).

12. 4/1 1671, o. 10/3, Mag. Didrik Johansen Bartsker; F. Dr. th. J. B., kgl. Confess., siden Biskop i Vibg.; M. Anna Winding; St. Vibg. 62; ~ F. E., † Kjøge 77; [† 1676].

KUM I, s. 306 (»Dietericus Iohannis«); Sixhøj nr. 405.

13. 28/2 1676. Mag. Christen Olsen Bager, f. Lund i Skaane 13/8 49; (Bdr. t. Marie Margrethe O. B. ~ H. D. Gemzøe i Stege); F. O. B., Prof. i Lund; M. Marie Lauritsdtr.; St. Lund 71; vist C. 11/12 71; Mag. 82; Pr. 87; ~ 18/7 77 Anna Christine Meier, f. Sølvitsborg i Skaane 17/6 59, † 15/11 20; 4 B.; see H. N. Olivarius i Ørslev-B.; N. B. Banner i Soderup-E.; [† 26/2 1710; Lgst.].

KUM II, s. 29 (»Christiernus Olai Baggerus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 12; Holbæk amt, Merløse hrd. nr. 46; DanKir bd. 6, s. 527 (se nedenfor).

14. 1/3 1710. Mag. Jacob Holgersen Jacobæus, f. Kbh. 4/6 83; F. Jstrd., Dr. med., Prof. H. J., Ass. i Høiesteret; M. Anna Margrethe Bartholin; St. pr. 98; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 11/5 02 – 11/3 07; C. 30/1 03, l.; D. p. C. 03; udenlands; Mag. 10; Pr. 20; ~ Kbh. Holmens K. 14/7 10 Christiane v. Alst, f. 94, † 15/5 62; [† 1738; W. 1/484 og 3/380].

KUM II, s. 243 (»Iacobus Iacobæus Oligeri fil.«, 16 år gl.); Borchs K. nr. 59.

15. 22/8 1738, o. 8/10 [D. p. C.] Mag. Christian Frederik Jochumsen Nyholm, f. p. Bavelsegd. 10/2 10; F. J. Nielsen, Forp. ss.; M. Dorothea Augustine Charlotte Flesborg; St. Fdbg. 28, Bacc. 29; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 33–38; C. 21/6 38; Mag. Kbh. 30/7 38; ~ Kbh. Hel. G. K. 3/6 39 Dorthe Johanne Vitusdtr. Bering, d. Kbh. Hel. G. K. 16/7 22; F. Cmcrd. V. B. Mathiesen; M. Inger Margrethe Hiort; u. B.; 2 ~ Christopher Johansen Bluhme, kgl. Confess.; [† 11/6 1739, 8 Dage efter sit Bryllup].

KUM II, s. 496, 512, 589 (»Christianus Fridericus Nyholm«, 19 år gl.); Borchs K. nr. 196; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Fakse hrd. nr. 15; G. J. Nyholm: Familien Nyholm, Kbh. 1983, s. 22.

16. 3/7 1739 [p. Cap. Maribo-H. 23/1 39, o. 13/2] Laurentius Michael Andersen Frølund, f. Kbh. 10/1 10; F. Prof., Mag. A. F., Rtr. ss.; M. Magdalene Foss; St. Kbh. 26, Bacc. 27; C. 12/7 30, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/12 30–32; ~ 4/5 38 Else Kirstine Olsdtr. Thestrup af Dannemarre-T., f. 14, † Aalbg. 9/3 84; 2 D.; [† 28/8 1753].

KUM II, s. 478, 492 (»Laurentius Michaël Frølundt«, 16 år gl.); Borchs K. nr. 180; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Fakse hrd. nr. 40, i Ålborg amt, Ålborg by nr. 71.

17. 5/10 1753 [Sal-G. 8/12 41, o. 16/2 42] Mag. Christian Jegind, d. Lemvig 12/10 04; F. Christen Pedersen, Skræder i Lemvig; M. Karen Christensdtr.; St. Vibg. 26; C. 29/4 37, l.; Mag. 42; ~ Kbh. 20/7 44 Sara Cathrine Pedersdtr. Horrebow, f. Kbh. 7/5 23, † 61; F. Prof., Dr. med. Peder H.; M. Anna Margrethe Rossing; [† 30/5 1760].

KUM II, s. 481 (»Christiernus Iegindus«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 935; Nygaards sedler: Børn i Sal; Kbg. Lemvig (1640-1753) opsl. 112 (dåb), opsl. 251 (forældre); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Fakse hrd. nr. 49.

18. 17/7 1760 [Strøby-V. 12/3 56, o. 5/3 (!)] Mag. Espen Haste, f. Kbh. 23/11 23; F. Skræder; St. Kbh. 44; C. 22/6 48, l.; Mag. 58; ~ Kbh. 11/1 58 Sophie Magdalene Pedersdtr. Horrebow, en Søster til Formandens Hustru, f. Kbh. 5/5 25, † Kbh. 91; her 4 S., 2 D.; [† 11/4 1785; Eptph.].

DanKir bd. 6, s. 526-27 (se nedenfor).

19. 10/6 1785 [r. Cap. Kbh. Trin. K. 4/7 81, o. 9/11] Andreas Lorentsen Dreyer af Aunslev-B., d. 4/8 52; St. Od. 68; C. 76, l.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 78–81; ~ Kbh. 11/6 83 Johanne Marie Hassing, d. Kbh. 17/11 66, † ss. 13/5 34; F. Christian H., Forv.; M. . . . Jæger; 1 S., 2 D.; see J. Petersen i Skjelby-Gj.; J. G. Nielsen p. Fæmø; [† 20/5 1788; Eptph.].

Borchs K. nr. 377; DanKir bd. 6, s. 527 (se nedenfor).

20. 22/8 1788 [Skamstrup-F. 6/3 71, o. 22/3] Søren Johan Heiberg af Vemmetofte, f. 25/4 39; St. Kbh. 56; C. 24/2 59; Pr. 97–07; R. m. Apr. 26/3 13; ~ 72 Karen Wilkensdtr. Hornemann, f. Nestved 13/2 52, † 14/4 97; F. W. Clausen H., Kbmd.; M. Birgitte Benjaminsdtr. Hinckeldey; 4 S., 3 D.; see O. Westengaard i Kundby; (Søren J. H. i Kjeldby); [† 22/1 1822; myndig. Spillede ellers sin Lhombre meget forsiktigt; men naar Kl. var over Elleve, satte han med Flid Beter, fordi han kunde vide, at man ellers vilde holde op. Naar han saaledes lykkeligt havde faaet Spillet trukket ud til 3 el. 4 om Morgenen, var han ret tilfreds, som efter en god Gjerning, og Md. Bjørn beskrev, hvorledes han da fik Parykken af og Nathuen paa under Hatten, et stort Silketørklæde om Halsen, derpaa kom op i Vognen, lagde begge Hænder paa Stokkeknappen og endeligt sagde: „Nu i Herrens velsignede Navn“. See Mynsters Meddelelser 148].

E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 1276.

21. 6/11 1822 [Lyngby-A. 8/4 08] Hans Peter Barfoed* af Lyngby-A., f. Tirstrup 15/2 70; St. Vibg. 89; C. 10/5 92, l.; Cat. Kbh. Nic. K. 22/6 92; Sp. Branderup 19/8 96, o. 10/10; Forst. f. Lyngby Sem. 30/4 12; R. m. Apr. 5/12 21; Pr. 27/8 28; R.* 28/10 36; 1 ~ Kbh. 24/6 97 Marie Cathrine Hjort, f. p. Chrhvn. 31/12 76, † 17/1 16; F. Jørgen Hansen H., Brygger og Brandmajor; M. Dorothea Marie Ørsland; 8 S., 1 D.; 2 ~ Viby v. Aarh. 25/3 17 Kirstine Charlotte Guldberg, E. e. Jørgen la Cour, Degn i Odder og Moder til P. C. la Cour i Odder og til C. G. la Cour i Helsinge-V., f. Skagen 10/6 77, † 28/2 26; F. Holger G., Tolder; M. Petrea Margrethe Schwane Bang; 1 S.; 3 ~ Halsted 8/8 27 Christiane Elisabeth Priergaard, f. Løitofte 5/8 00, levede 78 i Kbh.; F. Peter Trolle P., Forv.; M. Else Dorothea Cathrine Barfoed; 3 S., 1 D.; see Hans C. T. B. i Kippinge-B.; Magnus K. B. i Arninge; Peter M. B. i L. Lyngby-Ø.; Immanuel B. i Herredskirke-L.; Theophilus E. T. B. i Aars-H.; den bekjendte Statistiker Frederik B. er ogsaa hans Søn; [† 14/11 1841; „en kraftig Personlighed, der med den strengeste Nøiagtighed røgtede enhver af sine Embedsgjerninger, dog uden Pedanteri; en begavet, skjøndt ikke aandrig, Taler; en udmærket Catechet og en fortrinlig Sem.-Forst.“ (B. D. G. 1/144); N. 38; E. 1/73 og S. 1/79].

Sixhøj nr. 1471.

22. 16/1 1842 [Magleby p. M. 27/4 25, o. 3/5 26] Ole Johan Freuchen, f. Skjørringe p. Falst. 7/8 94; F. Niels F. af Ensted, Forp.; M. Anna Elisabeth Nissen; St. fra Schouboes Instit. 11; C. 17/4 16, l. egr.; Lærer for Prinds Frederik Carl Christian (Fred. VII.) . . ; Pr. 10/2 42; R.* 28/6 45; 1 ~ 30/6 26 Johanne Frederikke Emilie Petersen, f. 27/7 00, † 10/1 28; F. Pet. P., Slotsgartner ved Frederiksberg Have; M. Maren Weidemann; 1 S.; 2 ~ 9/9 29 Petrine Caroline Uldall, f. 17/7 02, † Kbh. 29/3 73; F. Generalkrigscomm. Hans Fred. U.; M. Maria Dorothea Købke; 2 S., 2 D.; see Frederik N. F. i Høiby; [† 15/4 1850].

23. 19/6 1850 [Frederiksborg-H.-H. 13/7 39] Johan Thomas Neergaard*, f. p. Østergd., Mern S., 23/2 94; F. Niels Peter N., Propr.; M. Johanne Margrethe Møller; St. pr. fra det Schouboeske Institut 11; C. 17/7 15, l. egr.; Lærer v. Kbhs. Bgdsk.; Sp. Sjelle-S.-L. 7/8 22, o. 4/10; Ude- og Oppe-Sundby og Pr. 31/12 30; Medlem af Frederiksborg Amtsraad 26/2 42; R.* 28/6 s. A.; Pr. her 21/7 50; # Pr. i Bjeverskov og Stevns Herreder 22/8 56 og i Faxe Herred 3/3 62; Halvtredsindstyve Aars Jub. 7/8 72; D.-M. s. D.; ~ Kbh. 26/10 22 Juliane Elisa Ponsaing, f. Kbh. 6/5 97, † 14/12 71; F. Major Johan Georg Jacob P., Silke- og Klædehandler; M. Ane Kirstine Wichelsøe; 4 S., 2 D.; see Peter C. C. N. i Flade-G.; V. A. Esmann, Cap. p. l. her; [# 7/2 1873; † Karise 29/10 77; „Provst N. har under sin lange Embedsvirksomhed gjort sig bekjendt ved sit strenge og alvorlige Tilsyn med Kirkens og Skolens Lærere, som vel sjeldent have elsket ham, men altid respekteret den alvorlige og nidkjære Mand. Som Præst hører han til den gamle Skole, for hvem Nutidens friere Bevægelser ere fremmede og frastødende, men har tillige den gamle Tids Ædruelighed i aandelig Henseende og har aldrig levet anderledes, end han har lært“. See D. T. 72/210; Ved hans Fratrædelse (31/12 67) af Ledelsen af Sognets communale Anliggender stiftede Beboerne et Legat (300 Rd.) med hans Navn].

24. 15/9 1873. Christian Daniel Møller; see Haarby.

———————————

 

 

No 251. Capellaner pro loco i Faxe.

[Faxe Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 16/12 1865 [p. Cap.* 27/11 63, o. 10/2 64] Vilhelm August Esmann af Øsløs-V.-A., f. Julianehaab, Grld., 23/2 31; St. Ribe 50; C. 23/6 57, h.1; ~ 18/9 66 Ane Christine Johanne Marie Neergaard af Faxe, f. 18/1 29, † 22/10 70; 2 ~ her 7/10 73 F. Sstr. Nielsine Petrea Neergaard, f. 20/6 25; [8/4 1874 S. Høirup-Aa.; Kaffeservice; Karise-A. 8/3 77].

2. 23/1 1875 [Cap. p. p. Rudkjøbing-S. 26/11 70, o. 30/11] Peter Henrik Barthold Baumann; [26/11 1877 St. Magleby; see der].

———————————

Noter:

(1) »removeret« = afsat.
(2) »Prof. eloquentiæ« = lærer i veltalenhed.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Fakse Kirke, s. 513-529.
Rørdam, Holger Fr.: Universitetskirken i Faxe og dens Præster. Kirkehistoriske Samlinger, 4:1 (1889-91), s. 195-243 og 702-740, samt tillæg s. 808.