Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 859. Oddense og Otting,

Hindborg Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; S. i K.; L. S.; M. S. III.; L. P. B. 215; Lkm. 3/289; Kbg. 1701.
———————————

1. (1530). Peder Jensen; var Speider for Kong Christian II. 26; udpræget Lutheraner.

2. (1545). Jacob Jensen Libert (Libbert); Pr. (49), tillige for Rødding H.; see Etm.; [† 22/4 1575].

KS 7:3 (1957-59), s. 14; DV s. 272, 305.

3. 1575. F. S. Jens Jacobsen Libert (Libbert); [var her endnu 1619 (»H. Jens y Woens«); vist † 1620].

KS 3:2 (1877-80), s. 204; 5:2 (1903-05), s. 550; 3:2 (1877-1880), s. 105; JJJ med henv. til Viborg Stiftsbog 1690.

4. (1661). Knud Eriksen Bruun; vist St. Aalbg. 44; ~ Sidsel Rasmusdtr. (Kotte) af Ø. og V. Assels; 1 S., 2 D.; see Etm.; N. K. Muus, r. Cap i Kerteminde-D.; [glemte engang, at messe Fadervor samt Indstiftelsesordene, og fik Cap.].

KUM I, s. 182 (»Canutus Erici«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Nørlyng hrd. nr. 14.

5. 1/2 1667**, o. 13/3, Anders Lauritsen Kielstrup; vist St. Kbh. 60; ~ F. D. Anne Knudsdtr., der overlevede ham; 6 S., 1 D.; see Etm.; [† 1701].

KUM I, s. 281 (»Andreas Laurentij Cimber«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Hindborg hrd. nr. 2, Nørlyng hrd. nr. 14.

6. 2/9 1701. F. S. Laurits Andersen; maaskee St. Od. 91; ~ 4/10 03 Dorthea Maria Andersdtr. Brasen af Galtrup-J.; u. B.; [† 1709, Skifte 15/1].

KUM II, s. 181 (»Laurentius Andreæ Odensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Hindborg hrd. nr. 2.

6b. 1/6 1709 [Hør. Mariager (03)] Thomas Jensen Schmidt; St. Aarh. 95; ~ (03) Sofie Cathrine Hyphof af Mariager, 2 D.; 2 ~ Mariager 4/8 12 Henrik Christoffer Mattisen, Podemstr. p. Mariager Kl.; [† 1709, før Ordinationen, Skifte 5/8].

KUM II, s. 210 (»Thomas Iani Smith«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 25, 31; Nygaards sedler: Kaldsbrev, barn, enkens vielse.

7. 27/9 1709. Hans Lauritsen Kierrumgaard, f. Assens 13/1 73; (Bdr. t. Jørgen L. K. i Søllested-V.); F. L. Pedersen K., Rdmd. i Assens; M. Maren Jørgensdtr.; St. Od. 93; C. 5/9 95, h.; (Lønborg-E. 14/10 1707*); ~ (09) Anne Marie Joachimsdtr. Scheel, † 18/10 13 i Barselseng; F. J. S., kgl. Gartner i Kbh., siden i Kold., tilsidst Voldmester i Kbh.; M. Margrethe Catharina Folchers; 1 D.; [b. 10/3 1725; han eiede en Gd. i Hjærup, Kjerte S.].

KUM II, s. 195 (»Joh. Laurentii Kierumgaard«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Hindborg hrd. nr. 5, 10; Nygaards sedler: Lønborg-E., datter; PT 16:6 (1978) s. 70-72, (samt 53-61).

8. 23/4 1725. Thomas Kingo Nielsen Steenberg af Ø. Hornum, f. 6/2 89; St. Nykjøb. p. M. 09, Bacc. 10; C. 20/2 14, n.; ~ c. 19 Else Sørensdtr. Kaalund af Nakskov-B. r. Cap.; 1 S. (f. i Karlslunde), 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [b. Kbh. Trin. K. 2/5 1725].

KUM II, s. 340, 346 (»Thomas Steenberg«, 22 år gl.); Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958, s. 207.

9. 11/6 1725. Joseph Brinchmann; [20/2 1733 Randers Hosp.; see der].

10. 4/4 1733, o. 22/5, Søren Jensen Bøgeskov; [1740 Hjerk-H.; see der].

11. 26/8 1740, o. 30/11 [Rtr. Stubbekjøb. 29/10 36 til Skolens Nedlæggelse eft. Rescr. 27/11 39] Jesper Johansen Gadegas (Gadegst), d. Stubbekjøb. 7/10 01; F. J. Hansen G.; M. Marg. Larsdtr. Holm; St. Nykjøb. 23; C. 25/9 26, l.; Skoleholder i Maglebrænde •/7 29; ~ Stubbekjøb. 20/5 31 Anne Nielsdtr. Hollender, f. c. •/7 93, b. her 1/12 55; (Sstr. t. Erik N. J. H. i Stubbekjøb.-M. og t. Inger Marie N. H. ~ O. L. Brasen i S. Kirkeby-A.); 1 D.; [† 3/11 1752].

KUM II, s. 454 (»Iasparus Gadegas«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Hindborg hrd. nr. 27, 30; hans hustru er ikke »af Hobro-S.«; Kbg. Stubbekøbing (1700-1753), f. 33a, opsl. 35 (vielse); Nygaards sedler: Enkens begr..
(26/3 1746*. Jens Christiansen Windelin; see Staby).

12. 15/12 1752, o. 11/4 53, Christen Poulsen Holst, d. Hjerk 13/10 20; F. P. Larsen Morsing p. Bailumgd.; M. Else Pedersdtr. Abildgaard; St. Vibg. 40; C. 17/9 46, n.; 1 ~ Maren Dorothea Svendsdtr. Heide af Veirum, f. 2/10 36, † 8/11 72; 3 S., 3 D.; 2 ~ 28/7 75 Maren Møller, f. 25/12 40, levede i Jelling 04; (Sstr. t. Anne D. M., M. t. M. Frich ~ C. J. Høhne i V. Vedsted); F. Niels Jørgensen M. til Skovgd. i Kollerup S.; M. Cathrine Mette Hansdtr. Seidelin af Ousted-T.; 1 D.; [† 12/11 1776].

KUM III, s. 5 (»Christianus Holst«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1041; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Hindborg hrd. nr. 39, 46, i Skanderborg amt, Voer hrd. nr. 15; Koldinghus amt nr. 54, 1253; Nygaards sedler: Enken i 1804, enkens forældre.

13. 15/1 1777, o. 10/3, Mag. Frants Skow; [5/9 1781 Vibg. Sortebrødre K.; see Nysted-H.].

14. 28/11 1781 [Rødding-L.-P. 25/2 63, o. 5/5] Hans Henrik Christiansen Sadolin af Vibg. Sortebr. K., f. 19/2 42; St. Vibg. 62; C. 28/3 64, n.; (Blære-E. 4/12 71*); ~ 17/10 72 Margrethe Cathrine Albertsdtr. Sadolin af Blære-E.; [† 14/10 1791].

KUM III, s. 224 (»Ioannes Henricus Sadolin«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 1288.

15. 9/12 1791, o. 14/12 [Hør. Vibg. 87] Søren Hald, f. Seierslev 16/9 63; F. Jacob Pedersen H. af Idom, Degn ss.; M. Marg. Cathrine Munch af Kornum-L.; St. Vibg. 83; Cand. phil. 2/8 86, l.; C. 3/7 87, h.; ~ Kbh. Frelsers K. 24/7 92 Jacobine Hjorth, f. p. Chrhvn. 14/10 73, † Skive 24/5 36; F. Jørgen Hansen H., Major og Brygger; M. Dorothea Marie Ørsland; 6 S., 6 D.; see Peter T. H. i Kjeldby; [† 26/9 1809].

Sixhøj nr. 1417.

16. 7/2 1810, o. 9/5 [Lærer v. Opfostringshuset i Kbh. 04] Jørgen Schade, d. Ribe 19/8 70; F. Laurits Hansen S., Bgr.; M. Cathr. Elisabeth Colrian; St. Ribe 90; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 99 – 11/6 04; C. 18/10 03, l.; 1 ~ 12/3 12 Marie Byrholt, E. e. N. C. B. Cruuse, P. t. Kbh. St. Hans Hosp. og Claudi Rossets Stiftelse; sep. . . ; † Kbh. 20/6 57; u. B.; 2 ~ 3/5 39 Mette Marie Sørensdtr. Westergaard, † Rude Mølle v. Skive •/8 75; u. B.; [† 26/10 1841 ved en Examen; Man ventede i flere Aar hans Afsættelse; B. D. G. 1/143].

Borchs K. nr. 467.

17. 6/1 1842 [Cat. Veile 21/1 35] Dr. phil. Peter Sølling Schousboe; [25/6 1866 Landet; see der].

18. 5/2 1866 [Broust 9/6 58] Henning Frederik Brummer af Paarup, f. Sønderhaa 5/3 15; St. Od. 33; C. 15/1 39, h.; p. Cap. Allerup-D. 9/3 40, o. 8/4; Sp. Askø 20/3 52; ~ Paarup 22/9 46 Charlotte Marie Hattelbera Brummer, f. Kbh. 12/4 23; F. Fred. B., Cabinetscoureer; M. Nicoline Aug. Feilberg; 2 S., 4 D.; see Victor Emmanuel B., cd. th. 78/2; J. Hansen i Viby; [# 18/5 1876; boer i Od.].

19. 11/8 1876 [Cap. p. p. Skallerup-V. 12/4 73, o. 30/4; Greis-S. 11/3 74] Jacob Laurits Poul Holdt af Løgumkloster, f. Flensbg. 9/4 44; St. Flensbg. 63; C. 17/6 70, h1.; Huslærer p. Langeland 70-72; c. 1. Lærer v. Ribe Bgrsk. 72; ~ Løgumkloster 15/8 73 Christine Hedvig Hummel, f. Frederiksværn (= Stavern i Norge) 8/2 51, † 9/6 1921; F. Herm. Fred. Pet. Em. H., Rebslager v. det kgl. Værft i Frederiksværn, senere Forv. ss.; M. Benedicte Andreas Tjomsaas; (77) 1 S., 1 D.; [23/8 1882 Nørholm; Kjøng i S. 10/7 93; † 1/10 1917].

Elvius s. 376; G-HF I, s. 625; PT 7:3 (1918) »Dødsfald i Danmark 1917«, s. 15.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.