Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 120. Blære og Eidrup,

Aars Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.; L. P. B. 500; M. S. III.; Lkm. 3/264; Kbg. 1701 (÷ 1754-68).
———————————

1. 15 . . Niels . . .

2. 15 . . Christen Lauritsen; [afsat 19/9 1543 formedelst Papisme og Ulydighed mod Øvrigheden; Kaldet var endnu vacant 1545].

KS 7:3 (1957-59), s. 16; DV s. 234-36.

3. (1555). Iver Jensen.

4. (1568. 84). Thomas Pedersen af Gislum-T.-F.-V.-S. r. Cap.

KS 3:5 (1884-86), s. 515; 3:2 (1877-80), s. 205-06.

5. (1602). Vitus Christensen Juel af Strandby, f. Vagaard 25/4 69; ~ Maren Jensdtr.; 2 S., 1 D.; see T. Vitisen J. i Louns-A.; J. A. Skive i Nautrup-S.-V.; [var her endnu 1619].

KS 3:5 (1884-86), s. 105; JJJ m. henv. til Aars herreds tingbog 5/5 1640; »see P. Vitisen i Snesere« må udgå, det passer ikke kronologisk.

6. (1630). Mads Thomsen; F. T. Thomsen, Rtr. Skagen (Bdr. t. Anders T. H. i Horne-A., t. Inger T. H. ~ P. Lauritsen i Tornby-V. og t. Samuel T. i Gladsaxe-H.); M. Anne Simonsdtr.; St. Aalbg. 26; ~ Hylleborg Nielsdtr., levede 50; [var her endnu 1636, da han solgte en Part i en Gaard; † c. 48].

KUM I, s. 76 (»Matthias Thomæ Alburg.«); PT 11:3 (1942), s. 238-239 (se nedenfor); 12:6 (1951), s. 16.

7. 1648. Gabriel Christophersen, f. Saxkjøb. 16; St. Hlh. 37, Bacc. 40; Pr. 58; ~ Else Nielsdtr., levede 99; F. vist N. Winther i Beltoft, Lundby S., Slet Hrd.; M. Maren Lauritsdtr.; see P. P. Galskjøt, r. Cap. i Sæby; P. N. Lundsgaard i Hem-S.; [† 1679; klagede 61 over Kaldets Ringhed, hvorefter han fik ½ Rdl. af hver af Viborg Stifts Kirker].

KUM I, s. 138, 160 (»Gabriel Christophori Saxcopiensis, Laulandus«); KS 6:21 (1936-38), s. 463; PT 11:3 (1942), s. 239 (se nedenfor), 2000, s. 41; Hlh. s. 33.

8. k. 27/6 1679, o. 17/9, Laurits Olufsen, f. Aalbg. 49; St. Aalbg. 70; ~ Anna Christensdtr.; [b. 15/6 1693].

KUM II, s. 22 (»Laurentius Olaj Aalburgensis«).

9. 1/7 1693, o. 10/11, Rasmus Jensen Rodskov, f. Rodskov, Hornslet S., •/3 54; St. Aarh. 72; C. 23/6 75, mediocr.; ~ Sidsel Pedersdtr. af Øsløs-V.-A., f. c. 63, Skifte Løgstør 20/5 39; see S. C. Giessing i Vinding-B.-V.; [† 7/6 1722, b. 9/6].

KUM II, s. 33 (»Erasmus Roschovius«). Nygaards sedler: Begr..

10. 3/7 1722, o. 11/9, Johan Pedersen Gjørding af S. Gjørding-V., f. 10/1 96, d. 14/4; St. pr. 13, Bacc. 15; C. 19/5 16, l.; ~ Suldrup 3/8 23 Elisabeth Jacobsdtr. (Rhode); Præstens Søster (i Sønderup-S.); [levede endnu 1743, og boede da i Blære].

KUM II, s. 372, 390 (»Iohannes Giørding/Iohannes Petri Giørding«); Nygards Sedler: Dåb, 1743.

11. 12/12 1727**, o. 12/3 28 [Rtr. Lemvig 20] Mag. Eskil Christensen Kaalund af Tirsted-S.-V., f. Vollerslev 7/2 90; St. Nykjøb. p. F. 11, Bacc. 12; C. 19/4 21, n.; Mag. 30/7 16; Rtr. Holstebro 15; ~ Elisabeth Evensø, f. 90, † 3/5 43; [† 13/8 1738].

KUM II, s. 357, 379 (»Æschylus Christiani Kaalund«, 23 år gl.).

12. 5/12 1738, o. 25/2 39, Mathias Morten (This Martin) Ovesen Steenberg; [11/5 1743 Gauerslund; see der].

13. 5/7 1743, o. 28/8, Albert Olufsen Sadolin* af Vibg. Sortebrødre K., f. 28/2 09 el. 10 el. 11; St. Vibg. 31, Bacc. 32; C. 24/3 35, l.; ~ Østbirk 12/10 45 Dorthea Sophie Fochsdtr. Ørsted af S. Vissing-V., f. c. 20, † 10/2 87; 7 B.; see Hans H. C. S. i Oddense-O.; P. Timmermann i Udbyneder-K.; [† 21/12 1792].

KUM II, s. 530, 535 (»Albertus Sadolinus«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 966.
(4/12 1771*. H. H. C. Sadolin; see Oddense-O.).

14. 3/7 1782** [p. Cap. Hobro-S. 2/7 77, o. 23/7; i Glenstrup 15/7 79] Peter Timmermann; [27/7 1792 Udbyneder-K.; see der].

15. 11/1 1793, o. 20/2, Jens Colding; Pr. 02; [24/10 1827 Vesterbølle-Ø.; see der].

16. 4/1 1828, o. 15/4, Ludvig Otto Langhorn; [6/6 1840 Bælum-S.; see der].

17. 16/10 1840 [Cat. Nibe 7/11 37] Christian Bagge Plesner; [4/3 1853 Levring-H.; see der].

18. 22/5 1853 [p. Cap. Feldballe-N. 8/6 40 – 25/4 47; i Harlev-F. 1/3 49] Rasmus Malling Schmidt; [31/8 1860 Feldballe-N.; see der].

19. 8/11 1860 [p. Cap. Tamdrup 28/9 49] Peter Frederik Julius Funder; [5/7 1865 Bregninge-B.; see der].

20. 16/10 1865 [p. Cap. Glud-H. 14/12 56] Christian Mathiesen Weylandt, f. Kbh. 1/1 20; (Bdr. t. Anna K. W. og Pouline P. W., begge ~ C. R. Aagaard i S. Kirkeby-A.); F. Cornelius Mathiesen W., Graver v. Holmens K., tidl. Skipper i Flaaden; M. Maren Møller Steenberg; St. Kbh. 39; C. 6/7 46, n.; p. Cap. Dronninglund 8/10 53, o. 23/11; ~ Engom 23/6 58 Frederikke Emilie Frederikke Jürgensen af Høien-J., f. Kbh. 10/11 28; (68) 1 S., 6 D.; [10/6 1874 Veflinge].

Elvius s. 563.

21. 2/9 1874 [Cap. p. l. Raarup 24/5 70] Otto Frederik Paludan; [20/7 1877 Torslev-S.; see der].

22. 22/9 1877, o. Ribe 16/11, Frederik Olfert Jungersen af Bregninge-B., f. Harridslev 2/4 36; St. Roesk. 53; C. 31/1 61, l.; Privatlrr. i Troense 62; Reserveoff. 64; Medopretter og Bestyrer af Nørrebros Realsk. 65–70; ~ 31/12 71 Regitze Sophie Zinn, f. Kbh. 28/5 44; F. L. M. Z., Grossr.; M. Regitze Sophie Gjødvad; (78) 1 S., 2 D.; [7/6 1881 Vig-A.; theol. Forf.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Blære s. 238-39).