Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1182. Sognepræster til Tirsted, Skjørringe og Veileby (fra 6/11 1694 efter Rescr. 17/4 88),

Fuglse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/546; M. S. 2-b/24; L. P. B. 25; Lkm. 2/600;
Kbg. Tirsted 1646, Skjørringe 1719, Veileby 1719 (÷ 1743-48).
Anm. Præsten boer i Rubelykke.
———————————

1. (1527). Anders Rasmussen; uvist, om han blev luth. Præst.

1b. 26/6 1529. Peder Andersen.

FR s. 217.

2. 15 . . Christian Lunde; ~ Anna Hansdtr., † 16/7 55; [† 16/7 1555 (el. c. 1571-72); Eptph.].

KS 2:6 (1872-73), s. 619; DanKir bd. 8, s. 817 (se nedenfor).

3. (1574). Peder Jacobsen Hvid; V.-Pr. . . ; [† P. 22/1 1585; lærd og ærværdig; men deelte N. Hemmingsens Anskuelser; Eptph.].

DanKir bd. 8, s. 817 (se nedenfor).

4. 1585. Clemens Christophersen Hvid; St. 82; ~ Karen . . . ; 2 ~ Etm.; see P. J. Worden her; P. T. Fabricius i Hunseby; P. Hansen og P. P. Danchel i Kjøbelev; [† 1602].

FS nr. 256 (»Clemens Christophori«); F-P s. 99.

5. 1602. Laurits Simonsen; ~ F. E.; maaskee 3 ~ Etm.; [† 1608].

6. 1608 [Rtr. Vdbg. 05] Peder Jacobsen Worden, f. Vordingborg c. 82; til Sorø Skole 93; St. i Kbh. (03); St. i Rostock 04, i Leipzig 05; (Bdr. t. Karine J. ~ S. Nielsen i Vdbg.-K.); F. Jacob Mouritsen; M. Anne Nielsdtr. (2 ~ Niels Eriksen, Bgmstr. i Vdbg.); ~ F. E. eller Datteren: Margrethe Clemensdtr.; see Nr. 8 her; [† 1613].

F-P s. 194 (»Petrus Jacobi Wordingborgensis«); SB s. 111; Helk I, s. 429; KS 3:3 (1881-82), s. 10 (rektor i Vordingborg); DanKir bd. 8, s. 817 (se nedenfor).

7. 1610. Niels Rasmussen Bognes; ~ Ribora Jordansdtr., maaskee af Vestenskov-K.; [† 1632; Lgst.].

DanKir bd. 8, s. 817, 818 (se nedenfor).

8. o. 3/5 1632. Poul Jensen Tisted (Tirsted), f., maaskee i Sognet, 03; St. Kjøge 27; 1 ~ (38) Birgitte Pedersdtr.; 2 ~ (49) Mette Pedersdtr., en Dtr. af nr. 6, visst † 83; 3 B.; [† 1657; Eptph.].

KUM I, s. 84 (»Pavl. Ian. Tyst.«); KS 3:5 (1884-86), s. 126 (»Paulus Joannis«, 29 år gl.); PT 11:6 (1945), s. 30, 51 (Poul Danchels Optegnelser); FWDP 1182,08; DanKir bd. 8, s. 817 (se nedenfor).

9. o. 26/12 1657. Hans Hansen Hammer, f. Nakskov 32; F. Hans Andersen; M. Anna Nielsdtr. (2 ~ Hans Hansen Hammer, Rdm. i Nakskov); St. Slag. 52; ~ Nakskov 28/7 58 Anna Madsdtr. Bergen, f. Nakskov 28/11 40, † efter 16; F. M. B., Bgmstr.; M. Anna Nielsdtr.; (mindst) 3 D.; see M. H. Bergenhammer i Maarslet; G. Bremer i Kjettinge-B.; [† 28/12 1699; paa en Mindetavle kaldes han: „Verdens Lys baade i Levnet og Tale“; Enken gav 15 Oblatæske til Veileby K.; Lgst.].

KUM I, s. 236 (»Iohannes Hammerus«); KS 5:3 (1905-07), s. 721; Kbg. Nakskov (1638-1707) opsl. 323 (vielse); PT 15:4 (1970), s. 165 (Bergenhammer); DanKir bd. 8, s. 817-18, 830 (se nedenfor).

10. 13/1 1700 [Vollerslev-G. 17/6 84] Mag. Christian Jensen Kaalund af Herfølge-S., f. 57; St. Roesk. 73; Mag. 84; ~ 84 (Bev. 8/10) Helvig (Hedvig) Eskildsdtr. Bartholin af Høiby; 2 S., 3 D.; see Etm.; Eskil C. K. i Blære-E.; Christian C. K. i Farstrup-A.; G. G. Sidelmann i Arninge; [† •/10 1709; hans Navn paa Skriftestolen 1703].

KUM II, s. 39 (»Christianus Iani Kaalund«); DanKir bd. 8, s. 816 (se nedenfor).

11. 23/11 1709 [p. Cap. Nakskov-B. 07] Mag. Hans Olufsen Bernhoft, f. Klæbo, Trondhj. St., c. 84; F. O. Staalsen, Sp. ss.; M. Anna Hansdtr. Bernhoft; St. Trondhj. 01; ~ 14/10 10 F. D. Johanne Kirstine Christiansdtr. Kaalund; 1 D.; 2 ~ G. G. Sidelmann i Arninge; [† •/7 1712].

KUM II, s. 266 (»Iohannes Olai«, 17 år gl.); NST 41 (2008), s. 188.

12. 12/8 1712. Mag. Jens Christophersen Kaalund af Torkildstrup-B., f. 24/6 82; St. Nykjøb. 03, Bacc. 04; C. 23/4 08, l.; Mag. s. A.; Høie-Taastrup 17*; 1 ~ 15/5 13 Johanne Dorothea Hansdtr. Raun, E. e. E. F. Monrad i Thoreby, og † 32; 5 S., 4 D.; 2 ~ 18/2 33 Anna Christiansdtr., f. Nakskov; F. C. Jessen; 3 S., 3 D.; see L. B. Wichmann i Herredskirke-L.; P. Rhode i Utterslev; [† 30/12 1743, foranlediget ved en Forskrækkelse, han fik, ved om Aftenen ved Solnedgang at see Røgen fra Skorstenen rød af Solens Straaler; hans Huus var „et aabent Seminarium for Studerende“, men hans Indkomster kunde ikke bøde paa hans „Rundhed“].

KUM II, s. 288, 291 (»Ianus Kaalund«, 20 år gl.).

13. 21/2 1744 [p. Cap. Gjentofte-L. 9/1 39, o. 21/1] Hans Frandsen Støedt af Horslunde-H., f. 7/12 05; St. Nakskov 24, Bacc. 25; C. 8/12 35, n.; ~ Gjentofte 16/1 43 Margrethe Elisabeth Sørensdtr. Christensen, f. Eskemose i Sjælld. 21/6 24; F. Cclrd. S. E., Overførster i Flensborg Distr.; M. Else . . . ; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 11/3 1765; streng, velbelæst, god Huusholder].

KUM II, s. 463, 469 (»Iohannes Francisci Stød/Stødt«, 20 år gl.).

14. 4/5 1765 [p. Cap.* 7/4 41, o. 5/5; r. Cap. 7/3 44] Poul Poulsen Danchel; [afsat ved kgl. Resolution 22/8 66, fordi hans Hustru kom for hastigt (i Barselseng); fik Opreisning; see Fjelsted-H.].

15. 7/11 1766 [r. Cap.* 4/5 65, o. 16/8] Anders Nielsen Ammentorp, f. Kbh. 2/1 24; F. N. Pedersen A., Hyrekudsk; M. Ellen Hansdtr.; St. Kbh. 44; C. 12/6 47, h.; Degn i Vesterborg 48; i Tirsted s. A.; ~ 6/8 48 Inger Margrethe Jørgensdtr. Ancher, f. i Hesselager 4/2 22, † 28/3 89; F. J. A., Bkdmr.; M. Elisabeth Barop; 6 S., 6 D.; see Christian D. A. i Dalum-S.; Hans J. A. i V. Aaby-Aa.; J. Sørensen i Stadager-K.; Hans L. A. i Randrup; [† 23/5 1767; værdig; i sin Vandel exemplarisk forsigtig; gav 275 Rdlr. til Skolevæsenet].

16. 3/11 1797 [St. Jørgensbjerg-I. 16/10 95] Hans Fribo Garde; [22/8 1806 Horslunde-N.; see der].

17. 21/11 1806 [Landet-R. 22/6 98] Gavert Nielsen, f. Kbh. 64; F. N. Henriksen, Bgr.; M. Gjertrud Gunnersdtr.; St. Kbh. 85; C. 18/1 91, l.; Sp. Dollerup-F.-R. 22/6 92, o. 5/9; ~ Anna Mørch Freij Schønning, † 19/9 31; F. Jacob Elias S., Pr. og P. i Køllefjord, Trondhj. St., siden i Bamble og Langesund, Aggersh. St.; M. Cornelia Freij; 4 S., 2 D.; [† 12/10 1826].

18. 21/2 1827 [Utterslev 27/8 19] Nicolai Clausen-Bagge af Glud-H. (F. P. C. Clausen), f. 10/7 88; St. Hors. 08; C. 21/7 12, l.*; R.* 1/1 59; ~ 4/8 20 Karen Marie Jørgensen, f. 18/10 00, † 24/1 52; F. Jørgen J., Eier af Søllestedgd.; M. Marg. Elisabeth Kølle; 2 S., 3 D.; [† 16/6 1860; anseet].

19. 24/8 1860 [Vaalse 25/9 49] Anders Ammentorp af Dalum-S., f. 4/12 09; St. Od. 28; C. 26/4 33, l.; Lærer v. Fattigvæsenets Drengeskoler i Kbh. •/12 s. A.; Lærer ved Søetatens Drengesk. •/8 34; Sp. Kobberup-F.-G. 28/6 36, o. 11/8; (Jordløse-H. 25/8 –7/10 58); 1 ~ 31/10 34 Ida Louise Brandt, f. Kbh. 31/8 10, † 30/7 43; F. Joh. Michael B., Muurmstr.; M. Marie Sophie Grooss; 2 S., 3 D.; 2 ~ 29/9 50 Karen Andersen, f. 12/2 12; F. Anders A., Smed; M. Maren Marie Nielsen; 1 S.; see Christian M. A. i Kjetterup-G.

———————————

 

 

No 1183. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Tirsted, Skjørringe og Veileby,

[Fuglse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

Rh. 1/552; M. S. 2-b/24; L. P. B. 25; Lkm. 2/602; Kbg. 1646.
———————————

1. 15 . . Laurits Jacobsen; [k. 25/3 1592 Holeby; see der].

2. o. 28/11 1630. Laurits Jørgensen; [1633 Feiø; see der].

3. 1685. Mads Hansen Bergenhammer (egtl. Hammer); [15/4 1690 Maarslet; see der].

4. 1690. Rasmus Gertsen Bremer; [13/1 1700 Vollerslev-G.; see der].

5. 28/9 1731. Daniel Peder Andresen From; [10/10 1732 Fuglse-K.; see der].

6. 1732 [p. Cap. Karleby-H.-Ø. 4/8 29, o. 6/4] Herman Jørgensen Fuglsang; [26/3 1735** Holeby-B.; see der].

(3/6 1735. I. K. Assens, see Gamborg).

7. 14/10 1735, o. 21/10, Peder Olsen Staal (Stahl), f. p. Bornholm 86; F. Kvarteermstr.; St. Roesk. 10; C. 17, h.; Prøveproc. s. A.; ~ Jacobæa Pedersdtr. Baden af Borre; [† 1738].

KUM II, s. 351 (»Petrus Olai Staal«, 23 år gl.).

8. 21/3 1738, o. 9/4, Hans Bertelsen Wichmann; [14/7 1738 Flemløse; see der].

9. 17/10 1738, o. 19/11, Hans Pedersen Metner; [1739 r. Cap. Landet-R.-Aa.; see der].

10. 17/4 1739, o. 20/5, Ole Frandsen Støedt; [3/2 1741 S. Næraa-Aa.; see Gudbjerg].

11. 7/4 1741, o. 5/5, Poul Poulsen Danchel; fik 7/3 44 Titel som r. Cap. [4/5 1765 Sp.*; see Fjelsted-H.].

12. 4/5 1765, o. 16/8 [Degn her 48] Anders Nilsen Ammentorp; [7/11 1766 Sp.*; see der].

13. 7/11 1766, o. 20/3 67, Thomas Christian Poulsen Thoring; [3/5 1771 Horslunde-N.; see der].

14. 24/5 1771, o. 16/8, Christian Ditlev Clausen Wiinholt; [23/6 1779 Vesterborg-B.; see der].

15. 23/6 1779, o. 1/10, Niels Lyndesø Dahl; [3/6 1785 V. og Ø. Hassing; see der].

16. 30/9 1785 [Degn i Birket 79] Hans Nicolai Spleth af Strøby-V., f. L. Hedinge 49; St. Kjøge 69; C. 14/9 74, n.; Skllrr. i Vesterborg 75; ~ Christiane Elisabeth Schade, † her 31/3 24; [† 1805. Der fortælles, at han „skjændtes“ med Gud paa Prædikestolen, naar han bad om Regnveir; saaledes skal han engang have sagt: „Iforgaars fik de Veileby Mænd en deilig Regn, og, da jeg i forrige Uge var i Rødby, blev jeg gjennemblødt, da jeg kjørte hjem; men her faldt ikke en Draabe. Ere vi da her i Tirsted og Skjørringe Sogne Syndere fremfor Hine, at de skulle faae Regn, og vi forgjæves sukke derefter; nei! for saa maatte jeg kjende de Rødbymænd og Bønderne i Veileby bedre end Du, alvidende Gud, og det vilde jo være en Urimelighed at sige. Men giv nu ogsaa os snart en vederqvægende Regn, ja lad det blive en almindelig Landeregn, og vi skulle Alle prise dit Navn“. See Rh. 1/553].

17. 25/10 1805. Henrik Vilhelm Breinholm; [13/2 1807 r. Cap. Skovlænge-S.-G.; see Tyrsted-U.].

18. 7/3 1807. Peter Both; [10/7 1812 Haurum-S.; see der].

19. 29/1 1813 [p. Cap. Saxkjøb. 25/9 09; Arninge 10/9 12] Ole Christopher Bjerre; [5/9 1815 Hunseby; see der].

20. 22/11 1815. Vilhelm Thaning; [30/9 1818 V. Ulslev; see Hunseby].

21. 6/1 1819. Christopher Michael Claussen; [6/6 1821 Landet-R.; see Horslunde-N.].

22. 24/10 1821. Niels Sidenius; [8/8 1827 Vicepastor i Vesterborg-B.; see Hesselager].

23. 3/10 1827. Daniel Ludvig Blechingberg; [26/11 1830 Vigsnæs; see Flemløse].

24. 9/12 1831. Hans Ancher Jespersen; [26/9 1832 Utterslev; see der].

25. 25/1 1833 [p. Cap. Frederiksberg-H. 25/9 29, o. 8/10] Conrad Nannestad; [26/10 1840 Landet-R.; see der].

26. 10/12 1840 [Cat. Assens 23/11 39] Hans Rudolph Christian Emil Warming af Knebel-R., f. 4/10 08; St. Aarh. 28; C. 10/4 34, l.; p. Cap. Marstal 7/2 37, o. Kbh. 17/3; ~ •/8 40 Elline Margrethe Brünniche af Skovlænge-S.-G., f. 26/3 31; u. B.; 2 ~ 12/2 47 Kmrd. Michael Christ. Petersen, Toldkass. i Assens, siden Jstrd. og Toldinsp. i Hors.; [† 5/6 1844; dygtig; nidkjær og djærv; B. D. G. 170].

27. 20/7 1844 [p. Cap. Karleby-H.-Ø. 24/1 40, o. 26/2; Aastrup 14/12 43] Hans Peter Thostrup Krebs; [28/11 1855 Koldby; see der].

28. 16/2 1856 [p. Cap. Østofte 19/8 45, o. 17/9] Peter Leonard Trojel af Kjøbelev, f. Nebbelunde 21/6 19; St. pr. 37; C. 31/10 43, h.; ~ 11/6 56 Charlotte Elisabeth Birch, f. 29/10 25; F. Overauditeur Carl Chr. B. af Assens-Kj.; M. Marie Sophie Kyhl; u. B.; [23/4 1870 Nebbelunde-S.].

29. 25/6 1870, o. 7/9 [c. Adj. Nykjøb. 29/8 61; Adj. ss. 9/9 62] Magnus Holst Clausen; [30/8 1875 Skovlænge-G.; see der].

30. 6/12 1875 [Cap. p. p. Korup-U. 5/10 68, o. 9/12] Christian Theodor Davidsen, f. Aabenraa 12/5 42; F. Ludolph Conr. D., Kbmd.; M. Mar. Dorth. Fischer; St. pr. 60; C. 21/6 67, h1.; ~ 21/11 71 Elisabeth Kirstine Valeur af Vitten-H.-H., f. Stavning 27/2 71; (75) u. B.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Tirsted Kirke, s. 796-819, Skørringe Kirke, s. 820-825, Vejleby Kirke, s. 826-833.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Thirsted Sogn s. 633-644, Præsterne: s. 636; Skiørringe Sogn: s. 644-655).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Thirsted Sogn s. 545-555, Præsterne: s. 546; Skjørringe Sogn: s. 555-566). PDF-udgave.
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1291. Veileby,

Fuglse Herred, Maribo Amt, dengang Fyens Stift.

Rh. 1/566; Kbg. 1719 (÷ 1743-48).
Anm. Præsten boede i Torpe.
———————————

1. 1531. Peder Clemensen; [† c. 1560; blev først kaldet til i Taagerup 15/11 1531, som kort efter blev endret til »Thorppe Kircke vdi Laalland«].

FR s. 294, 368.

2. c. 1560. Laurits Hansen*; [† 1613].

3. 1614 [r. Cap. Rødby-R. 06] Rasmus Rasmussen Kjøring; maaskee St. (06); 1 ~ Karen Christensdtr.; 2 ~ Vibekke Jensdtr. Bang af Sandby; 2 ~ J. Clausen i Errindlev-O.; [† c. 1643; Lgst., (see Traps Beskrivelse, Udgave 2, D. 1, S. 398); hans Navn paa Prædikestolen 1619; Lgst.].

F-P s. 218 (»Erasmus Erasmi Lavlandus«); DanKir bd. 8, s. 831, 832-33 (se nedenfor).

4. c. 1643 [p. Cap. Halsted-A., o. 7/7 41] Tønnes Henriksen Hirnklou, f. 08; St. Od. 32, Bacc. 40; Rtr. Nakskov 26/10 38.

KUM I, s. 110, 159 (»Antonius Henrici Hernclovius/Herinclovius«); KS 3:5 (1884-86) s. 143 (»Antonius Henrici«), s. 132 (»Antonius Henricus Herinclovius«, 33 år gl.).

5. 16 . . [p. Cap. Magleby p. L., o. 9/7 48] David Davidsen Stigelius; St. Od. 38; Rtr. Middelfart 14/12 43; [† 1681].

KUM I, s. 142 (»David Davidis Stigelius«); KS 3:5 (1884-86), s. 145 og 136 (»David Davidis Stigelius«).

6. 1681 [p. Cap.* 9/12 74] Niels Rasmussen Medelfart; ~ Karen, levede 07 (Dtr. af Nr. 4?); [† 9/10 1694].

Derefter 16/11 1694 Annex til Tirsted og Skjørringe.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Vejleby Kirke, s. 826-833.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Veilebye Sogn s. 656-657, Præsterne: se Tirsted).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Veileby Sogn s. 566-567, Præsterne: s. 566). PDF-udgave.