Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 3. Aaby (Vester-) og Aastrup,

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

J. M. 238; M. S. 2-a/65; B. M. 213; St. M.; Kbg. 1622 (÷ 1659–1710).
———————————

0. (1501. 04. 35). Henrik Hansen; underskrev 5. Paaskedag 35 i V. Hæsinge Hyldingseden til Kong Christ. III; hans Navn p. Kirkeklokken 01.

DanKir bd. 10, s. 3065 (se nedenfor).

1. (1538). Jesper Nielsen; see L. Jespersen i Espe-V.

2. (1572). Mads Nielsen Lollik, f. p. Loll.; ~ Karine . . ., f. i Fyen; 2 ~ Etm.; 13 B.; ; [† 5/12 1587; „durus in uxorem“(1); byggede Pg.; hans navn p. Prædikestolen 78].

DanKir bd. 10, s. 3055 (se nedenfor).

3. c. 1587 [var Formanden adjungeret c. 73] Christen Lauritsen, f. Stenderup, V. Hæsinge S.; maaskee St. 70; ~ F. E.; 2 B.; [† 1621; „non ita doctus; vocalis; bene docet; mediocris staturæ; rubra barba“(2) (J. M. l. c.)].

FS nr. 232 (»Christiernus Laurentii (Fionus)«); F-P s. 64.

4. 1621. [r. Cap. Vigerslev-V. 20] Jørgen Jacobsen, f. Slag. 92; F. Bgmstr.; St. Slag. 13; p. Cap. Ringe-H., o. 1. Adv. 19; 1 ~ Faabg. (Nakskov?) 21/10 21 Bodil Nielsdtr., † 8/2 43; 9 S., 7 D.; 2 ~ 2/2 45 Sille Thomasdtr., † 8/5 47; 1 D.; 3 ~ 48 Kirsten Pedersdtr., b. Faaborg 2/3 69, E. e. Mikkel Pedersen, Bgr. i Faaborg; 21 B.; see M. J. Biering i St. Jørgens-S.; [† 31/8 1666; susp. 5/10 53 for uforskammet og forargelig Opførsel ved et Provstevalgmøde 15/8 s. A., da Sognepræsten i Nørre Broby, Henning Christensen Achthon, blev valgt til ny Provst; (see N. R. Søkildes Holstenshuus S. 327.); hans Navn p. Kirkeklokken 52].

KUM I, s. 11 (»Georgius Iacobi Slaglofvianus«); Kbg. Fåborg (1658-1691) opsl. 59 (3. hustrus begr.); DanKir bd. 10, s. 3065 (se nedenfor), s. 3974 (Nørre Broby Kirke).

5. 1666 [p. Cap. Helnæs s. A.] Peder Rasmussen, f. i Jydld.; maaskee St. Kallundbg. 57; [† 1667].

KUM I, s. 269 (»Petrus Erasmi Arhusius«).

6. 1667, o. 20/9, Jens Pedersen Rosenkilde af V. Hæsinge-L.; St. Sorø 53; C. 21/6 56, illum.; ~ Karen Eriksdtr., † 19, (Sstr. t. B. Wichmands og H. N. Bangs Hustru i Særslev); F. E. Jørgensen, Kbmd. og Rdmd. i Od.; M. Anna Mathiasdtr.; (96) 2 S., 3 D.; see Etm.; [† 1696; han tabte kostbare Processer, hvorover hun gik fra Forstanden; skal 67 have givet en Pige ved navn Anna Zachariasdtr. Ægteskabsløfte, hvorpaa Kongen beordrede at han skulle stille Pigen tilfreds eller ægte hende].

KUM I, s. 247 (»Ioannes Petri Roesfontanus«); SB s. 182.

7. 20/12 1690**, o. Od. 95 [Hør. Helsing. 83–85] Hieronymus Henriksen Sparre af S. Bjergby-S., f. Skaane c. 62; St. Lund 81; ~ F. D. 17/8 96 Anna Maria Jensdtr. Rosenkilde, † 50, b. Bødstrup; 2 S.; see Corfits F. H. S. i Ø. Hæsinge-H.; [† 29/10 1721].

KUM II, s. 106 (»Hieronymus Henrici Spar Scanus«); Erh. Quistgaard: Stud. theol. Hieronymus Sparres Ægtepagt med Elisabeth Wolch, 1681; PT 8:6 (1927), s. 124-126.

8. 8/3 1715* [Hofmstr. for Niels Trolle til Brahetrolleborg 5/5 13] Predbjørn (Preben) Clausen Langsted, af Nexø-B., f. 81; St. pr. 00, Bacc. 01; C. •/11 12, l.; Sp.* 21/12 21; ~ Frørup 13/10 23 Anna Jensdtr. Achthon af Frørup, f. 31/1 04; 2 ~ Etm.; u. B.; [† 24/8 1735, b. 2/9].

KUM II, s. 256, 263 (»Præbiørno Claudij Langsted«); Villads Villadsen: Langstedstudier I, PT 2001, s. 92-93; EM V, s. 76-77.

9. 30/9 1735, o. 1/12, Claus Pedersen Reenberg, f. Aalbg. 14/6 01; (Bdr. t. Mette C. P. R. ~ J. Mørk, r. Cap i Holbæk-M. og t. Christian P. R., ø. Cap t. Kbh. Nic. K.); F. P. Hegelund Clausen R., Bgmstr. i Aalbg. (Bdr. t. P. C. Reenberg t. Aalbg. Bud. K., t. Margrethe C. R. ~ H. J. Hjermiin i Hjerm-G.-V., t. Cathrine C. R. ~ C. M. Lerche Oure-V., t. Mette C. R. ~ P. J. Mørk, r. Cap. t. Aalbg. Frue K., t. M. C. Reenberg t. Kbh. Frue K., Farbdr. t. Mette C. J. Reenberg ~ P. H. Curtz i Darum-B., t. Claus F. R. i St. Bjergby-M., t. Christian C. F. R. i Finderup og t. Anna Christine F. R. ~ M. C. H. Hessel i Simested-H.-H.); M. Anna Jensdtr.; St. pr. 19; C. 29; ~ 1/5 37 F. E., † Horslunde 14/12 73; 2 S., 2 D.; see T. C. Thoring i Horslunde-N.; [† 1766].

KUM II, s. 427 (»Claudius Reenberg Petri fil.«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 136; T-N s. 109-110.

10. 1766. [p. Cap. V. Hæsinge-L. 3/9 62, o. 10/9] Andreas Madsen Møller; [25/6 1784 Horslunde-N.; see der].

11. 24/9 1784, o. s. D., Hans Jørgen Ammentorp af Tirsted-S.-V., f. i V. Skjørringe 49; St. Nykjøb. 76; C. 24/9 el. 30/9 77, n.; 1 ~ 15/7 85 Margrethe Maria Hansdtr. Hvalsøe af Kjøng i F., † 16/9 87; u. B.; 2 ~ 14/8 88 F. Sstr. Elisabeth Marie Hvalsøe, † 2/2 18; 1 S., 3 D.; see A. A. Sørensen i Terslev-Ø.; [† 4/6 1818].

12. 30/9 1818 [Ø. Nykirke-G. 21/4 17] Michael Andreas Fosie Berg af Virring-E., f. 26/9 68; St. Rand. 85; C. 12/7 91, l.; Sp. Høibjerg-E. 12/4 99, o. 22/5; ~ 00 Ingeborg Aaboe, f. Hagenstrup Mølle, Hvorslev S., d. 9/12 72, † 17/12 58; F. Constantin Aa.; M. Anna Marie Tornsen; 3 S., 2 D.; see Andreas H. B. i Hem-S.; J. F. Winstrup i Greis-S.; [† 30/4 1839; dygtig og nidkjær].

13. 8/6 1839 [p. Cap. t. Svendbg. Frue K. 27/4 39] Cæsius Crinitus Inopinatus Krohn*, f. Nybg. 9/9 12; (Bdr. t. Ludolph J. K. i Hem-H.-D.); F. Johan Jacob K., Major i Artilleriet; M. Maren Rasmussen (Nielsen); St. Bgdsk. p. Chrhvn. 31; C. 8/5 37, l.; p. Cap. i Ø. Hæsinge-H. 24/4 38, o. 26/6; R.* 23/4 88; ~ Brahetrolleborg 29/4 40 Louise Cathrine Caroline Astrup, f. Kbh. 11/6 14, † Svendbg. 14/5 91, opdragen fra Barndommen af hos Grev Ditl. Chr. Ernst Reventlow p. Brahetrolleborg; (Sstr. t. Emilie C. C. A. ~ N. V. T. Hansen i Brøndum-N.); F. Generalkrigscomm. Haagen Christ. A., Byfoged i Varde; M. Caroline Floberg; 8 S., 4 D.; see Conrad J. M. K. p. Baagø; [# 29/11 88, † Svendborg 16/12 1905; lod c. 43 den gamle Pg. nedrive (se Nr. 2 her)].

Elvius, s. 20; G-HF I, s. 3-4; DanKir bd. 10, s. 3023 (se nedenfor).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Noter:

(1) »durus in uxorem« = haard imod konen.
(2) »non ita doctus; vocalis; bene docet; mediocris staturæ; rubra barba« = ikke særlig lærd, klangfuld Stemme, prædiker godt; af middelhøj Vækst, med rødt Skæg.
 

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2021. Vester Åby Kirke, s. 3023-3076, Åstrup Kirke s. 3077-3144.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising, Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.