Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 531. Høibjerg og Elsborg,

Lysgaard Herred, Viborg Amt, Aarhuus Stift.

K.; P. 33; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/422; Kbg. 1693 (÷ 1721-37).
———————————

1. 15 . . Cantillus (Cantor?); „Viburgi degebat, inde profectus concionem habuit“ (P.). Det var altsaa formodentligt en Capellan fra Viborg, som besørgede Gudstjenesten.

2. 15 . . Peder Skam; boede her; [levede endnu 1562].

KB bd. 3 (1561-65), s. 165.

3. c. 1560. Laurits Barchmann i 46 Aar; Pr.; [† før 1608; 26/7 1563: »Hr. Lauritz, Sognepræst i Høberg og Elsborig Sogne, indtil videre uden Afgift, maa oppebære Kronens Part af Tienden af disse Sogne, da han ikke har tilstrækkelig Underholdning, fordi den tidligere Sognepræst endnu har en Del af Renten af disse Sogne«; Eptph.].

KB bd. 3 (1561-65), s. 165.

4. 1602. Anders Nielsen Munck; St. i Kbh. (01); ~ Maren Pedersdtr.; [mistede efter 10 Aar Forstanden; # c. 1612; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1602; W. 3/552; N. 402].

F-P s. 175 (»Andreas Munk«); KS 5:2 (1903-05), s. 553; 3:2 (1877-80), s. 746.

5. c. 1612. Erik Hansen Horsens, f. Hors.; [† c. 1649; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1612; han siges i Aarh. M. at have været Præst her i 43 Aar; men det er vist en Skrivefeil for 23].

KS 3:2 (1877-80), s. 757 (da kaldet Nielsen); 3:2 (1877-80), s. 749.

6. k. 4/2 49, E. f. B. 24/5 [r. Cap. Bjerregrav-Aa.-T. . .] Christen Jensen af Ø. Velling-H.-G.; maaskee St. Ribe 31; [† 1663].

KUM I, s. 107 (»Christianus Iohannis Rincopensis«); P-Aarh. f. 13b, opsl. 16.

7. k. 4/1 1663 [Hør. Aarh. (61)] Christen Christensen Thorup, f. c. 29; St. Vibg. 50, Bacc. 61; [† 1667].

KUM I, s. 225, 300 (»Christiernus Christierni Torup«); Sixhøj nr. 240; P-Aarh. f. 19a, opsl. 21 (34 år gl.); han var ikke broder til J. C. Thorup i Ø. Velling-H.-G., se PT 2002, s. 102 (Torup).

8. o. 17/5 1667. Christen Henriksen Brochmann; St. Rand. 60; [† 1678].

KUM I, s. 283 (»Christianus Henrici Pontanus); P-Aarh. f. 49a, opsl. 52 (»Christiernus Henrici Pontanus«).

9. 24/9 1677*, o. 26/2 75**, Anders Andersen Thorning (Torning) af Torning-K.; St. Slag. 69; ~ Mette Olufsdtr. af Vinkel-R.; see Etm.; [† 1713; Pg. br. 86].

KUM II, s. 12 (»Andreas Torning«); P-Aarh. f. 52b, opsl. 56; Sixhøj nr. 702; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 530.

10. 19/7 1712*, o. 17/2 13** [Hør. Vibg. 20/1 11] Jesper Lauritsen Aabye af Vorning-K.-H.; St. Vibg. 95; ~ Høibjerg 14/6 13 F. D. Margrethe Andersdtr. Thorning; u. B.; [† 30/6 1723].

KUM II, s. 211 (»Casparus Aabye«); Sixhøj nr. 702; Nygaards sedler: Vielse, barn.

11. 13/8 1723 [r. Cap. Vibg. Graabr. K.-A.-T., o. 22/3 22] Henrik Lorentsen Buchholtz; [21/9 1731 Hvorslev-G.; see der].

12. 2/12 1731, o. 7/12, Hans Jørgen Guldberg, f. Gylling; St. 08, Bacc. 14; [† Fredagen før den Søndag, paa hvilken han skulde have været indsat].

KUM II, s. 335, 381 (»Iohannes Georgius/Georgii Aurimontanus«, 19 år gl.).

13. 8/2 1732, o. 2/5, Søren Nielsen Bisted; [9/11 1736 Levring-H.; see der].

14. 21/12 1736, o. 3/5 37 [Degn i Tem . .] Hans Olsen Ravn; [25/9 1739 Hinge-V.; see der].

15. 11/12 1739. Laurits Bertelsen Bay; [† 13/6 1759 V. Nykirke-F.; see der].

16. 31/8 1759, o. 5/10, Ole Christensen Sadolin; [† 11/11 1773 Torning-K.; see der].

17. 23/12 1773, o. 11/5 74, Laurits Hillemann Sveistrup; [25/2 1784 Levring-H.; see der].

18. 21/4 1784 [p. Cap. Skorup-T. 28/4 74, o. 9/9] Laurits el. Lars Jacob Damiansen Hald af Nibe-V., f. Ferslev 10/4 47; St. Aalbg. 60; C. 4/11 69, n.; ~ Anna Maria Grønbech, vist af Røgen-S., † 47; 3 S.; see Andreas H. i Ousted-T.; [† 1798].

19. 28/9 1798, o. 21/11 [Hør. Vibg. •/5 s. A.] Peter Christian Bendix; [8/2 1799 Vestervig-A.; see der].

20. 12/4 1799, o. 22/5, Michael Andreas Fosie Berg; [21/4 1817 Ø. Nykirke-G.; see V. Aaby-Aa.].

21. 5/11 1817 [p. Cap. Hals 7/5 13, o. 25/6] Frederik Vilhelm Næsted; [12/1 1825 Skyum-H.; see Kippinge-B.].

22. 27/5 1825. Frederik Oldenburg; [4/5 1832 Levring-H.; see Idestrup].

23. 3/8 1832, o. 12/10 [Adj. Sorø 26] Lars Jacob Nøragger Høyberg; [8/6 1836 Sneum-T.; see der].

24. 10/9 1836, o. 20/10 [Adj. Hors. 22/5 32] Jens Nielsen Hornbeck, f. Kbh. 16/8 08; F. Andreas H., Toldbetjent; M. Sophie . . . ; St. Hors. 26; c. Adj. ss. 15/3 28; C. 13/1 32, l.; ~ 18/7 32 Ida Thomasine Andrea Breinholm af Tyrsted-U., f. Skovlænge 4/9 08; 3 D.; 2 ~ Exam. juris. Hans Budtz af Thorsager-B., Forp. i Sneptrup Pg. (Ousted-T.); [† 22/1 1838].

25. 1/5 1838 [p. Cap. Hatting-T. 12/2 34, o. 14/3] Holger Fangel; [5/10 1842 Oxbøl; see Hagenbjerg].

26. 10/12 1842 [Cat. Korsør 26/8 37] August Wolfgang Hertel; [25/9 1850 Haarslev-J.; see der].

27. 2/12 1850 [p. Cap. Kregome-V. 16/5 40, o. 20/5] Peter Vincens Bendix; Pr. 53; [28/3 1861 Aarh. Frue K. og Hospp. ss.; see der].

28. 6/6 1861 [r. Cap. Besser-O. 25/2 53] Julius Ferdinand Bjerager Langhoff, f. Od. 4/9 14; (Bdr. t. Carl C. E. L. i Lyngby-A. og t. Jens S. L. i Lunde-O.); F. Hans L., Tømmermstr. og Brandcpt.; M. Dorthea Møller; St. Od. 34; C. 8/7 40, h.; p. Cap. Skeby-O. 30/9 44, o. 11/12; ~ 30/5 50 Marie Dorothea Hansteen af Tranebjerg, f. 19/10 23; (68) 5 S.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.