Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1339. Vinkel og Rind,

Middelsom Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; S. i K.; M. S. III.; Lkm. 2/28; Kbg. 1813.
Anm. Sognene blev 6/12 1558 perpetuerede til Biskoppen i Viborg.
———————————

1. (1529) [Munk] Just Lauritsen* (Ranch), f. c. 96; stud. i Rostock 19, Bacc. 20; Vicar i Aarh. Domkapitel; Religionsprovst i Middelsom Herred c. 68; ~ 22 Karen Jacobsdtr., f. 01; F. Smed i Vinkel; 3 S.; see Etm.; J. Justesen i Hinge-V.; H. J. Ranch t. Vibg. Graabr. K.-A.-T.; [† 1/10 1575; han havde som Munk en Deie, som han ei vilde ægte; da de skulde gaae til Kirke, for at vies, sagde han: „Jeg er viet til den hellige aandl. Moder og skulde jeg nu vies til din H . . . ?“ hun løb saa fra ham; boede først i Horsdal, siden i Odsgd.; fik 17/12 1551 »Aabent Brev, at Hr. Jost Lauritzen, der bor i en Kronens Gaard i Vinchel Sogn i Melsom Herred, kaldet Udtzgaard, som Christopher Rotzenkrantz til Skerne har undt ham og hans Hustru paa Livstid, men nu er kaldet som Sognepræst til Vinchel Sogn, alligevel for sig og Hustru maa beholde denne Gaard paa Livstid mod at yde sædvanlig Landgilde«].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 103; KS 4:2 (1891-93), s. 538-39 (se nedenfor).

2. 1575 [p. Cap.* (68)] F. S. Laurits Justesen*, f. 23; ~ . . . , E. e. Mikkel Bruun; [† 1611 (10?)].

KS 3:5 (1884-86), s. 515; 3:2 (1877-80), s. 204.

3. 1610. Anders Nielsen Skadeland; St. i Kbh. (08); see Etm.

F-P s. 241 (»Andreas Scalandus«); KS 5:2 (1903-05), s. 549; 3:5 (1884-86), s. 105.

4. (1649). F. S. Laurits Andersen Skadeland; St. Aarh. 35; see Abraham L. Skaland i Gudum-F.; [† 29/11 1655].

KUM I, s. 125 (»Laurentius Andreæ Scalandus«).

5. 23/12 1655. Ole Thornsen Rye af Ry, f. 9/7 25; St. Vibg. 43; ~ Margrethe Villumsdtr., Høibjerg † 23/10 99; 1 S., 1 D.; see A. A. Taarning i Høibjerg-E.; [† 8/12 1673].

KUM I, s. 178 (»Olaus Turni Ryæus«); Sixhøj nr. 144; Kbg. V. Velling (1643-1677) f. 90b, opsl. 94 (biografi); Nygaards sedler: Enkens død.

6. 19/12 1673, o. 20/5 74, Niels Pedersen Riber, f. Kbh. 44; St. Kbh. 64; St. i Leiden 66, i Oxford; ~ Vinkel 21/10 74 Mette Knudsdtr., E. e. Jens . . . ; 1 S., 1 D.; 3 ~ Etm.; see J. S. Koch, r. Cap. Besser-O.; [† 18/4 1682].

KUM I, s. 324 (»Nicolaus Petri Hafniensis«); Helk II, s. 224; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Middelsom hrd. nr. 11, 14; Århus amt, Samsø og Tunø nr. 10, 12, 43; Nygaards sedler: Vielse.

7.9/5 1682, o. 9/8, Christian Jensen Thorup* af Ø. Velling-H.-G., f. 29/3 57; St. Rand. 76; C. 20/9 79, n.; Pr. 14; ~ F. E., † 3/3 10; u. B.; [† 21/6 1734; Pg. br. 87].

KUM II, s. 67 (»Christiernus Ioannis Thorupius«); PT 2002, s. 103-104, 110-111; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Middelsom hrd. nr. 11, 14, 32; Århus amt, Samsø og Tunø nr. 10, 12, 43.

8. 23/7 1734 [Dollerup-F.-R. 6/11 22, o. 9/12] Jesper Thygesen, f. Mattrup 12/11 95; (Morbdr. t. V. V. Riis i Broust-S. og t. P. Harck i Gjødvad-B.); F. T. Jespersen t. Mattrup; M. Ane Mikkelsdtr.; St. Hors. 14; C. 19/5 16, n.; ~ 3/11 24 Anna Christine Meier (el. Moier); 4 B.; see Thyge J. T. i Klim-T.-V.; Mourits J. T. i Hvirring-H.; [† 7/10 1744].

KUM II, s. 386 (»Casparus Tychonides«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1095, 1142.

9. 4/12 1744, o. 20/1 45 [Cat. Randers 43] Rasmus Lassen Christiansen Blichfeldt, f. Fred. 18; F. C. B., Rtr. ss.; M. Anna Rasmusdtr. Lassen; St. Aalbg. 35; C. 25/11 37, n.; 1 ~ Else Marie Pedersdtr. Aaboe af Vellev, d. 31/5 07, † 59; u. B.; 2 ~ 4/6 61 Mariane Nielsdtr. Randrup; F. N. R., Forp. p. Ulstrup; u. B.; [† 14/7 1762].

KUM II, s. 563 (»Erasmus Lassen Blichfeld«, 19 år gl.); Nygaards sedler: hustrus dåb.

10. 3/9 1762 [r. Cap. Ringkjøbing-R. 24/6 s. A.] Niels Bygom Christiansen Krarup; [1773 Veirum; see der].

11. 25/11 1773, o. 15/12, Henrik Rudolph Holst, f. Aarh. 30/4 41; F. Rudolph H., Glarmstr.; M. Mette Haudrup; St. Aarh. 61, Bacc. 62; C. 12/12 64, n.; 1 ~ 74 Marie Elisabeth Steenstrup, f. Svindinge i Fyen, d. 8/6 46, † 10/11 77; (Sstr. t. Charlotte A. S. ~ P. M. Grønlund i Lundum-H.); F. Hans S., Degn; M. Cathrine Sørensdtr. Vissing; 1 D.; 2 ~ Veile 28/5 79 Karen Linnemann, † 8/6 91; 1 S., 2 D.; 3 ~ 12/12 92 Helen Cathrine Hansen, f. Vibg.; [† 12/3 1806].

KUM III, s. 214, 228 (»Henricus Holst«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Middelsom hrd. nr. 60; Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 100.

12. 25/4 1806, o. 7/7, Niels Theilgaard, f. Vinding v. Veile 21/12 el. 19/12 79; F. Niels T., Skllrr., siden i Ølgod; M. Anna Marie Winge; St. Fred. 97; C. 29/4 05, h.; Pr. 16/4 28; ~ 06 Christiane Frederikke Esmann af Ølgod-S., f. Meirup 23/4 89, † Vibg. 19/4 71; 3 S., 7 D.; [† 31/12 1837; en agtværdig Lærer, samvittighedfuld Sjælesørger, elskelig, blid, human Foresat; Stuehuset br. 12/11 36].

13. 1/5 1838 [Cat. Fred. Trin. K. 3/2 32] Emil Wesenberg; [22/7 1846 Meelby; see Stadager-K.].

14. 29/9 1846, o. 22/11 [Overlærer v. Søetatens Pigesk. 184 .] Niels Rasmussen Øllgaard; [31/5 1866 St. Bjergby-M.; see der; Pg. br. 48].

15. 10/8 1866, o. 16/10, Carl Elias Holger Tuxen, f. Kbh. 12/3 25; F. Major Johan Georg Christian T., v. 1. Jyske Inf.-Reg.; M. Christiane Cathrine Wedsted af Nørholm; St. pr. 42; C. 11/5 49, l. egr.; Huslærer p. Knuthenborg og Tranekjær Slot, som saadan i Paris og Rom Vinteren 53–54; Alumnus p. Borchs Coll. 10/6 57 – •/5 58; ~ Tranekjær 9/12 64 Karen Elise Augusta Kruuse, f. p. Kyholm 23/4 35; F. Cptlieut. i Flaaden Caspar Fred. K. af Høielse-L.; M. Erika Johanne Amalia Budde; [20/1 1877 Gadstrup-S.; Pr. Ramsø-Thune H. 21/5 82; Eiby-D. 30/3 82; Høielse-L. 9/2 86; # Pr. 5/9 86; † 30/11 s. A.; E. S. 3/487].

Borchs K. nr. 670; Elvius s. 102; G-HF I, s. 452-453.

16. 27/3 1877. Hans Henrik Hartvig Larsen; see Vridsted-F.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Smith, S. Birket: En Notits om Just Lauridsen Ranch. Kirkehistoriske Samlinger, 4. rk. bd. 2 (1891-93), s. 538-39.