Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1147. Sønderholm og Freilev,

Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.*; M. S. III.; Lkm. 3/147; Kbg. 1720.
Anm. Fra 14/4 1826 er Nørholm Annex, p. t. dog kun interimistiskt tilligemed Restrup Kapel.
———————————

0. (1529) Hans . . .

KS 3:2 (1877-80), s. 677.

1. (1568). Thue Nielsen; see Etm.; [† 19/10 1579].

KS 3:5 (1884-86), s. 514.

2. 1579 [Cap.* . .] Jacob Jensen; ~ F. D. Else Thuesdtr., † 14/3 77; [† 1585–86].

KS 3:2 (1877-80), s. 204; 2:6 (1872-73), s. 620.

3. (1608). Jens Andersen Bering; St. i Kbh. (79); see Etm.; [† 1610, ældgammel].

KS 5:2 (1903-05), s. 549; F-P s. 89 (»Johannes Andreæ Bering«).

4. 1610. F. S. Jacob Jensen (Steenberg); St. i Kbh. (09); Pr. (9/6 40); ~ (40) Maren Jacobsdtr. (vist Sstr. t. N. Jacobsen i Veggerby-B.); mindst 1 S., 1 D.; see A. J. Steenberg i Tornby-V.; [† 1645].

KS 5:2 (1903-05), s. 549; PT 11:3 (1942), s. 227; F-P s. 246 (»Jacobus Jani Synderholm«).

5. 1646 [r. Cap. Vibg. Sortebrødre K. 45] Niels Eskilsen; (Bdr. til Niels Eskesen, Fgd. p. Restrup); F. Eske Ibsen i Gjedsted; St. Vibg. 41; ~ (49) Birgitte Nielsdtr., Pige hos fru Anne Kaas; 2 ~ 12/10 86 . . . ; see Etm.; N. N. Steenberg i Ø. Hornum; T. Ovesen i Viby; S. Jørgensen i Durup-S.; O. A. Hoffmann i Kornerup-S.; [† c. 1673; Pg. br. 66].

KUM I, s. 165 (»Nicolaus Æschilli Grestedt«); Sixhøj nr. 110; PT 11:3 (1942), s. 227-28.

6. o. Aalbg. 7/5 1673 [Hør. Aalbg. . .] Poul Sørensen Kjerulff°, f. Klitgd., Nørholm S.; F. S. Bertelsen K.; M. Maren Jensdtr.; St. Aalbg. 67; C. 28/9 70, h.; Pr. 89; 1 ~ F. D. Sophie Benedicte Nielsdtr.; 2 S., 4 D.; 2 ~ Kbh. Trin K. 12/10 86 Kirstine Knudsdtr. Bodum; 1 S.; see Søren P. K. i Kjøng i S.; S. M. Harboe i Durup-S.; Jacob P. K. i Skallerup-V.; (C. H. N. Kjærulff i Sindal-A.); [† 17 . . ; havde 18/7 95 Besøg af Biskop Bircherod fra Aalbg., der besaae hans mathematiske Instrumenter og adskillige danske theol. Traktater, som han, in pios juventutis usus, havde conscriberet (Bkrd. Dgbg. 305)].

KUM I, s. 343 (»Paulus Severini Kierulius«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 275; Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 4.

7. 7/6 1720** [Jelstrup-L. 28/9 06, o. 10/12] Laurits Sørensen Laurbjerg af Røgen-S., f. 8/4 81; St. Aarh. 97; C. 14/9 99, illum.; Rtr. og Chordegn i Skanderborg 01; Pr. •/3 33; 1 ~ 02 Karen Villumsdtr. af Grundfør-S., † 25; 16 B.; 2 ~ Sophie Amalie Hansdtr. Lessow af Lerup-T., d. 23/5 98, b. Vibg. 20/3 72; 8 B.; see A. J. Brinchmann i Bredsten; T. C. Kongslev i Nørhaa; Hans F. L. L. i Estvad-R.; [† 10/4 1740].

8. 6/6 1740 [Tjele-V. 6/5 13, o. 7/7] Thomas Andersen Høyer, f. Østergd. i Salling 14/9 88; F. A. Hansen H.; M. Anna Jensdtr. Møller; St. Aarh. 06; C. 16/9 10, h.; Pr. 30; 1 ~ Birgitte Kirstine Pedersdtr. Winding af Ø. Velling-H.-G., † 19/3 24; 1 D.; 2 ~ Ingeborg Christensdtr. Friis af Karby-H.-R., f. 95, † 25/11 el. b. 3/9 64; 2 S., 4 D.; see Christen F. T. H. i V. Ulslev; [† 1747].

9. 25/8 1747 [Nørholm 15/4 46, o. 8/6] Jens Lauritsen Hass*, d. Lemvig 1/11 22; F. L. Jensen H., M. Margrethe Clausdtr.; St. Aalbg. 40; C. 1/8 42, n.; ~ Nørholm 2/6 47 Christence Nielsdtr. Ursin af Nørholm, f. c. 19, † 18/12 48; 1 S.; 2 ~ Aalbg. Bud. K. 5/5 50 Anne Thøgersdtr., f. c. 13, † 22/9 88; F. T. Henriksen, Kbmd. i Aalbg.; M. Ingeborg Lauritsdtr. Juel; 1 S.; [† 25/5 1803].

Nygaards sedler: døbt, forældre, 1. vielse, 1. hustrus død, børn, 2. vielse, ft. 1787, 2. hustrus død.

10. 8/7 1803 [Ø. Hornum-R. 3/9 02] Lars Sletting, f. Christiansholm paa Lolld. (Nysted) 23/1 70; F. Jochum Frederik Olufsen S. af Eiby-D., Forv.; M. Kirstine Cathrine Tvede; St. Roesk. 88; C. 24/7 98, h.; Horne-A. 8/8 00, o. 8/10; 1 ~ Sandby 15/10 02 sin Cousine Pouline Holst, d. Taagerup 12/8 74, † Nørholm 28/11 03; (Sstr. t. Hansine L. H. ~ S. Villumsen i Selde-Aa.); F. Søren H., Forv. p. Høibygd., Taarup S.; M. Maren Hansdtr. Tvede; u. B.; 2 ~ Annechen Dahl, Stuepige p. Restrup, f. Tyrstrup 12/11 74, † Nørbæk 1/11 44; F. Truels Arendtsen, Forp. i Taarning Mølle, Tyrstrup S. v. Chr.feld; M. Bertha Cathrine Rasmusdtr.; 3 S., 1 D.; [† 31/8 1837; flink og brav].

PT 1982, s. 86, 89-90, 97 (Sletting).

11. 7/11 1837 [Vilsted-V. 18/10 15] Laurits Blicher* af Borup, f. Rødding 16/2 86; St. Rand. 04; C. 26/4 09, h.; p. Cap. Sebber-L. 7/5 13, o. 4/8; Cons.-Rd. 25/7 63; ~ 20/1 21 Sophie Amalie Blich af Vesterbølle-Ø., f. 20/1 93, † 24/5 47; 2 S., 3 D.; see Poul H. B. paa Fæmø; F. T. Jacobsen i Tjele-V.; E. B. Wesenberg p. Norderø, Fær.; [† Kbh. 22/11 1864].

12. 29/4 1865 [Raabjerg 9/9 57] Christian Peter Sundbye, f. Kbh. 16/10 10; F. siden Ldmd. i Fyen; St. pr. 30; C. 25/1 44, h.; Insitutbest. i Middelfart . . ; p. Cap. Gamborg 23/2 53, o. 18/4; ~ Mariane Elisabeth Lovise Dorothea Christiane Høgh af Gamborg, f. Kjerte 8/4 14; (68) 1 S., 1 D.; [# 3/2 1873; † Kbh. 23/2 84; 2 Udhuse br. 17/10 68].

13. 22/4 1873. Jens Carl Christian Bertelsen; see Manø.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 855. Nørholm og fra 10/7 1782 Restrup Capel (indviet 2/7 85),

Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; M. S. III.; L. S.*; Lkm. 3/249; Kbg. 1650, Restrup 1826.
———————————

1. (1561). Peder Nielsen; 1561 hed Præsten Peder og han var gift.

KS 6:2 (1936-38), s. 223.

2. 15 . . Jens Stinger.

3. (1568. 84). Christen Lauritsen Libbert (Lebbert), f. Vibg.; F. L. L., Bgr.

KS 3:5 (1884-86), s. 514.

4. (1608). Peder Sørensen; ~ . . . Knudsdtr. af Gjøl; [† 1614 (?); var her vist endnu 1619].

KS 5:2 (1903-05), s. 549; 5:2 (1903-05), s. 549.

5. 1614. Mogens Thomsen Wiingaard, f. c. 88; 1 ~ Anna Pedersdtr. Kuri, † 28; 2 ~ Anna Kjeldsdtr., f. c. 98, † 2/5 72; mindst 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see K. M. Nørholm i Ude- og Oppe-Sundby; J. N. Lyngbye i Helgenæs; [† 1636; Skifte 4/5 s. A.].

PT 11:3 (1942), s. 228; FAaW s. 42.

6. 1636. Jens Jensen Sjørslev (Sørsløff); vist St. Vibg. 30; Pr. (7/3 40); 1 ~ F. E.; 2 ~ Elle Jacobsdtr., † før 40; mindst 2 S.; see Etm.; Sønnen Mogens Wiingaard (rettere: M. W. Jensen Sjørslev) var Rtr. i Aalbg., men blev 29/8 84 dømt fra Embedet formedelst Forsømmelse, samt Opsætsighed og Forgribelse mod Biskop Bornemann; [† 1677].

KUM I, s. 100 (»Ianus Ioannis f.«); Sixhøj nr. 8; PT 11:3 (1942), s. 228.

7. 12/1 1670**, o. 23/4, F. S. Peder Jensen Nørholm, f. 38; St. Aalbg. 61; C. 6/7 63; mediocr.; ~ 14 Trin. (24/9) 71 Vibg. Sortebr. K. Karen Jensdtr.; F. J. Ibsen, Rdmd. i Vibg.; M. Marg. Pedersdtr. Ostenfeld; 3 S., 4 D.; 2 ~ P. P. Jessen i Tisted-B.; see Etm.; Johannes P. N. i Østbirk-Y.; J. P. Jessen i Vadum; F. J. Ørsted i S. Vissing-V.; Jens P. N. i Gjødvad-B.; [† •/3 1698].

8. 12/3 1698, o. 6/5, Niels Lauritsen Ursin af Jerslev-B., f. 69; St. Aalbg. 89; C. 20/5 91, l.; ~ F. D. Anna Wiingaard Pedersdtr. Nørholm; 7 S., 4 D.; see J. L. Hass i Sønderholm-F.; Christian F. N. U. her; H. J. Milling i Ø. Hornum; Theodosius N. U. i Glenstrup; N. E. Holst i Dover-V.; E. J. Wagaard i Skelund-V.; [† 1/3 1746].

9. 15/4 1746, o. 8/6, Jens Lauritsen Hass; [25/8 1747 Sønderholm-F.; see der].

10. 29/9 1747, o. 15/11, Fs. Svoger Christian Frederik Nielsen Ursin, f. 12; St. pr. 29; C. 5/7 36, h.; ~ Aalbg. 11/6 48 Inger Marie Jensdtr. Blicher af Laastrup-S., f. c. 24, † Aalbg. 16/12 84; 2 B.; [† 18/11 1781].

11. 7/9 1782 [r. Cap. Hjørring-H.-O. 28/5 77] Søren Møller; tillige 83 Restrup Capel; [10/8 1792 Ørting-F.; see der].

12. 26/10 1792 [Gislum-T. 25/5 87, o. 4/7] Holger Andreas Christiansen Wedsted, f. Tolstrup 54; F. C. W., Degn; M. Marie Steensgaard; St. Aalbg. 71; C. 16/1 82, n.; Cat. Kbh. Trin. K. . . ; ~ 4/6 88 Margrethe Kirstine Orsleff, f. Holtug 64, † Kbh. 25/4 41; F. Mikkel Jespersen O., Degn i Holtug; M. Edel Marg. Mariager; 1 S., 4 D.; see Jens M. W. i Serridslev; (C. E. H. Tuxen i Vinkel-R.); [† 20/4 1800].

13. 6/5 1800 [p. Cap. Helsinge-V. 4/4 s. A., o. 25/4] Gottfred Heineth; [20/11 1807 Viskinde-A.; see der].

14. 19/2 1818 [r. Cap. Tønsberg 25/5 04] Laurits Ottesen; [24/9 1823 Bregninge-S.; see der].

Ved Rescr. 14/4 1826 blev Nørholm Annex til Sønderholm-F.;
Restrup Capel henlagdes 1825 til Ø. Hornum; see der.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.