Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 137. Borup og til 19/7 1786 Hald,

Støvring Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

L. P. B. 205; P. 57; K. 15; M. S. III.; Aarh. M.; L. S. v. W.; Lkm. 5/502; Kbg. 1676; (Hald 1722).
———————————

1. 15. . Limbech . . .; [† 1552; 9/2 1552 »Aabent Brev, at Hr. Lambert, Sognepræst til Borup og Hald, maa beholde Halvparten af 8 Gaardes Rente, som er given til Hald Kirke, hvorimod den anden Halvpart skal følge Kirken til dens Bygnings Behov«].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 118.

2. 1552 [Hør. Rand.] F. S.(?) Herløv Povelsen Limbech el. Limbechsen; see N. H. Borup i Bjerring-M.; Etm.; [var her endnu 1584].

KS 3:2 (1877-80), s. 208.

3. (1608). Lauge Hansen Limbech (i Aarh. M. L. Sørensen); [var her endnu 1610].

KS 5:2 (1903-05), s. 554.

4. o. 1610 [Rect. Rand. •/12 07] Bjørn Madsen Holbæk af Holbæk-U.; i Sorø Skole 93; St. i Kbh. (06); St. i Wittenberg 07; ~ 12 Helvig . . . , lyst for i Dronningborg K. 19/2 12; [† 1624].

Helk I, s. 307; SB s. 110; KS 3:2 (1877-80), s. 748; F-P s. 217 (»Biorno Matthiæ Holbæccianus Cimber«).

5. o. 1624 [Hør. Aalbg. (23)] Jens Jensen Bloch* af Vibg. Dk.; St. Bergen 19; St. i Rostock s. A.; Bacc. i Kbh. 24; ~ Margrethe Johansdtr., F. Johan Jørgensen Strop, apoteker i Rand.; M. Margrethe Christensdtr.; (mindst) 1S., 1 D.; [† 7/11 1675; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1623].

KUM I, s. 38 (»Ioannes Ioannis Wiburgensis«), s. 66 (»Ioannes Ianus, scholæ Alburgensis collega«); KS 3:2 (1877-80), s. 753 (»Joannes Joannis, collab. scholæ Alburg. vocatus ad parœcias Borup et Hald«); Helk I, s. 175; Bloch, s. 28-30, 143-146; »see P. Byrgesen i S. og N. Kongerslev-K.« udgår, se HimF, s. 87-88; FWDP 137,5.

6. 15/11 1669*, o. 16/2 76, Caspar Pedersen Lindenfeld af Aarh. Hosp.; St. Aarh. 62; 1 ~ 28/5 76 Mette Pedersdtr. af Asfærg-F., † 1/7 97; 2 ~ 23/5 99 Bodil Jensdtr. Bering af Hjarup-V., f. c. 68, b. 9/7 00; u. B.; 3 ~ Mette Jørgensdtr. Seidelin af Skanderborg-S.-S.; 2 ~ Etm.; [† 1711].

KUM I, s. 307 (»Casparus Petri Lindenfeld«); P-Aarh. f. 53a, opsl. 56; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Randers amt, Rougsø hrd. nr. 6; Støvring hrd. nr. 10, 14, 16.

7. 19/6 1711, o. 25/9 [Hør. Slag. c. 04 08] Mag. Jens Lydersen Lassen af Randers, f. Aarh. 14/8 85; St. Slag. 03, Bacc. 04; C. 21/2 09, l.; Mag. 12; Pr. . . . ; ~ F. E., † 36; u. B.; [† 20/7 1722; gav 400 Rd. til den danske Skole i Rand.].

KUM II, s. 287, 291 (»Ianus Lasson«/Ianus Lyderi Lassen); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Randers amt, Støvring hrd. nr. 35, 36.

8. 21/8 1722 [Gimming-L. 11/7 07, o. 5/8]. Mag. Hans Clausen, f. c. 76; St. Aarh. 95; Hør. Aarh.; Mag. 08; 1 ~ Lavengd., Linaa S., 12/6 08 Anne Marie Bornich, f. c. 84, † 5/8 24; Moster t. Jytte K. C. Fischer ~ M. P. Aaboe i Gjødvad-B.; F. Major Andreas Bornich, p. Farregd., Sporup S., siden p. Lavengd., Linaa S.; M. Johanne Christine Mathiasdtr. Fischer; (24) 1 S., 1 D.; 2 ~ 25 Vibeke Nielsdtr. Hutfeld af Holme-T.; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see D. R. Riemann i Værslev-J.; [b. 5/8 1729; synes at have eiet Tvede og Linde Kirker].

KUM II, s. 210 (»Iohannes Claudii«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Støvring hrd. nr. 37, 45, i Århus Amt, Ning hrd. nr. 72; Nygaards sedler: 1. vielse, børn i Gimming, børn i Borup; E. Brejl: Priv. Pers.ark. ved LAV, G., lbnr. 621 (Bornich); PT 13:2 (1953), s. 58 (Fischer).

9. 3/9 1729 [D. p. C. 24] Thomas Christensen Hee af Søndbjerg-O., f. Sæby 3/4 01; St. Vibg. 17, Bacc. 23; C. 24/9 21; ~ 1/8 30 F. E., b. 2/2 73; 3 S., 3 D.; see Etm.; Niels T. H. i Harridslev-A.; C. H. F. Busch i Strandby-B.-M.; J. S. V. Westenholtz i Seierslev-E.-J.; [† 21/11 1760; „Har ei alene gode studia academica, men har ogsaa for faa Aar siden begyndt at annamme Tro og erkjende Sandheden, og det, saavidt af mig kunde fornemmes, uden Skrømt. Jeg talede med ham om adskillige Ting, Embedet og den sande Kristendom angaaende, og befandt, at han med Tiden i Guds Rige kunde blive en endnu større Mand, dersom han først kan blive et mindre Barn“ (Biskop Hygoms Dom, see Jydsk Hist. 3/3 77); W. 1/411 og 3/310; N. 233; Philosoph].

KUM II, s. 409, 450 (»Thomas Hee«, 16 år gl.); Sixhøj nr. 879; E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 1695.

10. 17/9 1760. F. S. Christen Thomsen Hee, d. 1/8 (el. 17/10) 34; St. Vibg. 51, Bacc. 52; C. 31/10 55; 1 ~ Veierslev 9/7 62 Cathrine Marie Hjortholm (Sstr. t. Anna Margrethe H. ~ D. C. Borgen i Lyngaa-S.), b. 16/6 68; 2 ~ Draaby 20/2 69 Birgitte Hansen, f. 3/8 46, † 12/7 1812; F. Cclrd. Iver H. til Lyngsbækgd.; see Jacob H. i Todbjerg-M.; Niels H. i Skjelby-Gu.; A. J. Boysen i Starup-G.; [† 12/5 1786].

KUM III, s. 111, 119 (»Christiernus Thomæ Hee«, 17 år gl.); Sixhøj nr. 1168.

11. 15/9 1786 [Rødding-L.-P. 6/3 82] Didrik Christian Blicher af Gauerslund, f. Starup 51; St. Od. 72; C. 18/3 77, h.; p. Cap. Harlev-F. 22/10 78, o. 20/1 79; ~ Lovise Lindemann af Harlev-F., f. Toksværd 46, † 14; 3 S., 1 D.; see Jens C. B. i Understed-K.; Laurits B. i Sønderholm-F.; [† 29/6 1805].

12. 18/10 1805 [Gjødvad-B. 20/5 96, o. 7/9] Ole Bork*, tillige Gimming-L. 19–23, f. Aarh. 29/4 72; F. Peder Jensen Støvring, først Tjener hos Stiftamtmand Ole Bork, siden Graver ved Frue K.; M. Johanne Andersdtr.; St. Aarh. 90; C. 17/7 93; l.*; Cons.-Rd. 20/5 46; ~ Gentofte 7/10 96 Else Høegh, d. p. Hvaløerne 8/2 67, † 17/3 21; F. Prof. Niels H.; siden P. t. Skedsmo; M. Helene Margrethe Ramshardt; hun var en Broderdtr. af Statsminister Høegh-Guldberg; 2 S., 3 D.; see Ove H. B. i Udby i F.; H. C. Ascanius i Veilby i F.; C. M. C. Høegh i Kjerte; [† 15/12 1846; havde det Ord paa sig, at ingen Præst overgik ham i samvittighedsfuld Nidkjærhed og kun faa i populair Dygtighed; samlede indtil sin høie Alderdom hver eneste Søndag den hele Menighed i en næsten exempelløs Fuldtallighed i sin Kirke, og catechiserede saa efter Prædikenen, ligeledes næsten hver Søndag, den talrige voxne Ungdom med et Liv, som atter affødte Liv; B. D. G. 1/201; N. 79; E. 1/176 og S. 1/206].

Kbg. Gentofte (1651-1814) opsl. 342 (vielse).

13. 8/3 1847 [Gjesing-N. 17/6 37, o. 25/8] Harald Anton Laurent, f. Kbh. 18/8 09; F. Pierre Jean L., Hof-Dandsemester; M. Marie Rose Bonnot; St. Chrhvn. Bgdsk. 26; C. 23/4 33, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 9/4 34 – 17/6 37; ~ 27/3 38 Hanne Marie Ley, f. Kbh. 27/1 08; F. Hans Christian Christensen L., Skrædermstr.; M. Marie Christine Wahler; 6 D.; [† 16/11 1859; en herlig og begavet Mand; E. S. 2/170].

Borchs K. nr. 548.

14. 3/2 1860, o. 15/2, [Notar ved det theol. Facultet og Manuducteur] Rudolph Emil Scharling; [† 1866 Vallø; see der].

15. 14/11 1866 [Tumby-S. i Sl. 29/11 20; afsat 11/11 64 af d. t. R.] Laurits Regner Tuxen, f. Varde 8/9 10; F. Nicolai Henrik T., Commandeur-Cpt.; M. Anna Kirstine Fogtmann; St. Kbh. 30; C. 5/5 37, h.; Lærer v. Frederiks t. Skole p. Chrhavn. og v. Nic. Kirkeskole; Cat. Stubbekjøb. 9/2 45, o. 16/4; ~ 5/8 45 Augusta Charlotte Gerhardine Andrea Høst, f. 23/11 13; F. Dr. med. Marcus Gerh. Høst i Flensborg; M. Titi (Anna Cathrine) Lund; 1 S.; [# 5/11 1869; E. 3/420 og S. 3/494].

16. 22/1 1870. o. Kbh. 30/3 [Adj. Hlh. 5/6 54] Hans Laurits Lund, f. Pløen 15/1 29; F. Hans Hansen L., Rgmtdyrlæge; M. Christine Larsen; St. Hlh. 47; C. 27/6 54, l.; (78) O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 371. Hald og fra 10/10 1816 Kjærby,

N. Hald Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

Kbg. 1722.
Anm. Hald var tidligere Annex til Borup; Kjærby ligeledes til Falslev.
———————————

1. 15/9 1786 [Adslev-M. 20/11 82, o. 18/12] Niels Olsen Alling, f. Gammel-Estrup 13/1 40; F. Gartner; M. Ane Andersdtr.; St. Aarh. 61; C. 1/8 66, n.; Cat. i Vestind. 73; ~ Taarbæk 4/7 83 Anna Margrethe Reimer, f. c. 48, † Ø. Alling 22/1 15; u. B.; [† 1788, Skifte 4/2 s. A.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Nørhald hrd. nr. 69.

2. 9/5 1788, o. 25/6, Niels Bruun; [7/2 1810 Spentrup-G.; see der].

3. 24/8 1810 [Venø 25/3 03, o. 4/5] Peter Sand, f. Vdbg. 29/5 72; F. Børge Olsen S., Kbmd.; M. Anna Soph. Ostenfeldt; St. Vdbg. 92; C. 18/7 00, l.; ~ 4/5 03 Cathrine Marie Krummenauen Wulff, d. Kbh. 8/9 70; F. Christian Frideric Andreas W., Pakhusskriver; M. Bodil Catharina . . . ; [† Kbh. 21/8 1810, før tiltrædelsen].

Kbg. Kbh. Frels. K. (1763-96 F), opsl. 37 (hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 868; Enkekassen (Peter Sand, født).

4. 11/1 1811, o. 20/3, Eiler Hagerup Smith, tillige Kjærby 10/10 16; [19/6 1822 Bringstrup-S.; see der].

5. 2/10 1822 [Lærer v. Rand. Bgsk. 5/11 17] Jens Christian Find; [16/10 1840 Helsinge-V.; see der].

6. 30/1 1841 [Fuur 4/11 35] Niels Kirchmoe Bechmann; [8/4 1853 Hundstrup-Ø.-H.; see Hunseby].

7. 19/6 1853 [Nautrup-S.-V. 23/4 39, o. 17/7] Niels Landmark, f. Nybg. 18/11 10; F. Hans Peter L., Gjæstgiver; M. Ane Hansen; St. Nybg. 29; C. 7/7 34, l.; ~ 5/11 39 Christiane Daniele Klenow, f. Nybg. 21/7 08, † 17/1 81; F. Sec. Lieut. v. 1. jydske Infrgmt.; M. Sophie Magd. Koller; 1 S., 1 D.; [# 17/4 1883; † 12/9 s. A.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.