Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 67. Asfærg og Faarup,

N. Hald Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K. 11; P. 50; M. S. III; Aarh. M.; Lkm. 5/538; Kbg. 1757 (÷ 1806-13).
———————————

1. 15 . . Christian Jensen.

2. c. 1561. Clemens Hansen*, i 52 Aar; Pr. (08. 10); [† c. 1613].

KS 5:2 (1903-05), s. 554.

3. c. 1613. Peder Nielsen Forup, i 46 Aar; Pr. 11/1 55; see Etm.; C. P. Lindenfeld i Borup-H.; H. S. Ørsted, 1 r. Cap. t. Rand. St. Mortens K.; K. E. Hjortshøi og J. A. Winding i Hjortshøi-E.-E.; S. P. Asferg i Spentrup-G.; [† c. 1659].

KS 3:2 (1877-80), s. 757; P-Aarh. f. 4a, opsl. 6.

4. k. 21/8 1659, o. 21/9, Iver Hansen Abel af Mariager; St. Aarh. 49; ~ F. D. Maren Pedersdtr.; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see 2 Etm.; Jacob J. A. i S. Bjergby-S.; [† 1673].

KUM I, s. 218 (»Ivarus Iohannis Abelius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Randers amt, Nørhald hrd. nr. 1, 2.

5. 8/9 1673, o. 3/12, Jens Sørensen Vive af Vive-O.-V.; St. Aarh. 60; ~ F. E., † 03; [† 1688 ell. •/2 89].

KUM I, s. 287 (»Ioannes Severini Vive«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Randers amt, Nørhald hrd. nr. 1, 2.

6. 15/1 1689**, o. (i Biskoppens Stue) 19/4, Laurits Eskildsen Vivild af Vivild-V., f. 64; St. pr. 82; Pr. 11; ~ Kirsten Iversdtr. Abel, f. her 1/10 62; [† 13/4 1734; stille, velagtet; bemidlet; Eptph.].

KUM II, s. 118 (»Laurentius Escheri Wivelius«).

7. 18/3 1734 [p. Cap. Ølsemagle-L. 18/3 1723] Hans Nielsen Schmidt, f. Nykjøb. p. F. 7/1 97; F. N. Aagesen S., Grovsmed; M. Karen Andersdtr. Friis (2 ~ Oluf Mortensen Koch); St. Nykjøb. p. F. 20; 1 ~ c. 23 Anne Marie Villumsdtr., † c. 24; 1 D.; 2 ~ c. 26 Birte Jensdtr. Foss, † 38; 2 S., 1 D.; 3 ~ Anna Johansdtr. Schløsselberg (Slottelberg), f. c. 17; F. Johan S., Cpt.; M. Agnethe Marie Statz; 2 S., 3 D.; 2 ~ Nr. 9; see J. J. Irgens i Als; P. K. Reetz i Kristrup-H.; [† 7/12 1754; „Prædikede med stor Færdighed og en penetrerende skrigende Røst, der dog var affecteret og ikke den, han pleiede at tale eller læse med“ See J. H. 3/3 77].

KUM II, s. 433 (»Iohannes Nicolai Smidt«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Randers amt, Nørhald hrd. nr. 29, 30, 42; Nykøbing Falster byfoged nr. 94, 192; Danske Kancelli: Præstekaldsbog Sjælland, f. 35; Nygaards sedler: Ældste datter; Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958, s. 207-208 (3. hustru).

8. 28/2 1755 [Rand. 1 r. Cap. 11/10 54] Mag. Andreas Kønig (Kønnesen); [2/1 1756 Rand. Hosp.; see Aalsø-H.].

9. 2/1 1756 [Rand. Hosp. 6/11 50] Mogens (Pedersen) Lassen, (byttede Embede m. Form.), d. Beistrup 2/3 16; F. Peder Lassen Rod i Tandrupgd.; M. Maren Svendsdtr. Bondrup; St. Aalbg. 38; C. 41; Skllrr. N. og S. Tranders (50); 1 ~ Maren Cramer Wind, d. Arendal 5/5 18, † her 2/3 83; F. Niels Jacobsen W., Skibsf. i Arendal, siden i Frederikshald (Halden); M. Inger Pedersd. Dund; 2 ~ Asfærg 12/8 83 Anna Johansdtr. Schløsselberg (Slottelberg), f. c. 17, † her 30/7 88, E. e. Nr. 7; see F. Rasch i Harridslev-A.; [# •/10 1788; † 14/5 94, b. Aarh. Frue K. 20/5].

KUM II, s. 591 (»Magnus Lassen«, 20 år gl.); Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958, s. 207-208; NST 2 (1930) s. 211, 270; Nygaards sedler: skoleholder, børn i Randers, børn i Asferg.

10. 14/11 1788 [P. t. Vibg. Tugt- o.s.v. Huus 18/8 86] Henrik Christian Zahrtmann; [21/1 1791 Viborg Sortebrødre K.; see der].

11. 18/3 1791 [Vegerslev-V. 28/8 76, o. 19/11] Jens Madsen Paulin af Lem-V., d. 14/5 34; St. Vibg. 54; C. 26/5 64, n.; Pr. (87); ~ Benedicte Maria Glahn af Alling-T., f. 18/5 56, † 31/8 18; u. B.; [† 23/10 1803].

Sixhøj nr. 1203.

12. 17/2 1804 [Liørslev-Ø. 6/10 97] Mogens Lindhard; [1/4 1814 Østbirk-Y.; see Aarh. Dk.].

13. 17/6 1814 [Fp. 6/3 11] Oluf Meyer; [16/11 1824 Ullerup; see der].

14. 27/5 1825 [Ørum-B.-G. 17/5 11] Jacob Lerche Jørgensen; Pr. 22/8 32; [19/12 1834 Veile-H.; see der].

15. 13/3 1835 [Cat. Kbh. Hel. G. K. 30/7 24] Christian Sommerfeldt; [20/9 1851 Skamby; see der].

16. 29/12 1851 [S. og N. Onsild 21/10 35, o. 18/12] Christian Friis af Østbirk-Y., f. Hygom 28/3 03; St. Vibg. 23; C. 27/4 29, h.; ~ Kbh. 25/6 29 Ursula Thalia Rønne, f. Kbh. 7/6 10; F. Jstrd. Andr. Petersen R. i Kbh.; M. Ane Dorth. Wilcken; 4 S., 2 D.; [# 5/11 1869; † Kbh. 21/3 75].

Sixhøj nr. 1621.

17. 20/1 1870. Anton Martin Valeur; see V. Hornum-H.-F.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.