Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 697. Kristrup og fra 1615 Hornbæk,

S. Hald Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; Aarh. M.; P. 62; K.; Lkm. 5/356; Kbg. 1666.
Anm. Hornbæk, i verdslig Henseende til Viborg Amt, bestyres fra 2/6 1865 interimistisk af Præsten i Kristrup og skal forenes med Taanum Sogn. Fra 1876 er Kristrup et Pastorat for sig og Hornbæk Annex til Taanum, hidtil Annex til Bjerregrav.
———————————

1. 1535. Mikkel . . . ; kastede 1517 Munkekappen og blev Lutheran.

2. 1551. Jens Knudsen*; Pr. (84); ~ . . . . , E. e. C. Simonsen i Galten-V.-H.; see K. Jensen i Fruering-V.; [† c. •/2 1601].

KS 3:2 (1877-80), s. 209.

3. o. 1601. F. Sts. Christen Christophersen Galthen, fmtl. af Galten-H.; St. i Kbh. (99); [„ob certas enormitates patria (1618) relicta, Stokholmiam petiit, ubi extra urbem sacerdotio fungebatur“ (P.)].

F-P s. 162 (»Christiernus Christophori Galten«); KS 3:1 (1874-77), s. 276-77; 5:2 (1903-05), s. 555.

4. 1618 [Rtr. Rand. 17] Mag. Laurits Nielsen Bording; Pr. (20); [1621 Aarh. Frue K.; see der].

KS 5:2 (1903-05), s. 555.

5. 1621 [r. Cap. Vibg. Dk. c. 91] Iver Pedersen*, f. Vibg.; F. P. Iversen, Cant. og Canonicus; M. Maren Nielsdtr.; St. Vibg. 13; see Etm.; [† c. 1646].

KUM I, s. 10 (»Iuarus Petrj Wiburgensis«); P-Aarh. f. 33b, opsl. 36.

6. o. 29/4 1646 [Rtr. Rand. 41] Peder Nielsen, f. c. 08; St. Rand. 30; Hør. Rand. . . . ; ~ F. D. Regitze Iversdtr., † ca. 87; [† 11/6 1666].

KUM I, s. 102 (»Petrus Nicolaus«); P-Aarh. f. 12a, opsl. 14.

7. 16/6 1666, o. 29/6, Niels Jensen Winther, f. Randers •/12 38; F. Jens Christensen W. i Randers; M. Anne Sørensdtr.; St. Randers 58; C. 28/9 60; Huslærer i Randers 61-66; ~ 20/3 67 Anne Andersdtr., f. c. 40, † 12/3 06; 4 S., 2 D.; see Jens N. W. i Aaby-B.; Peder N. W. i Skjolde; (N. N. Bølle, r. Cap i Strandby-B.-M.); [† 28/10 1695; Eptph.].

KUM I, s. 275 (»Nicolaus Ioannis Vinther«); PT 1992, s. 79-112, 173-188 (se nedenfor); han er ikke broder til Søren J. W. i Aarslev-H.-L. og må ikke forveksles med sin navnebroder i Viborg Dk.

8. 3/12 1695, o. 3/4 96, Ebbe Pedersen (Roessinus) Gimling af Gimlinge; St. Sorø 90; ~ 5/9 96 Kirsten Nielsdtr., † 27/6 20; see Etm.; Peder E. G. i Lyngaa-S.; [b. 8/8 1736; havde et hvidt anseeligt Skjæg; Eptph.].

KUM II, s. 176 (»Paulus Roëssinus«); SB s. 215; Nygaards sedler: begravelse.

9. 19/2 1734**, o. 2/4, Hans Henrik Hansen Faber, f. Aaby i Fyen 12/12 07; F. Smed; St. pr. 27; C. 15/11 29, n.; 1 ~ 22/6 34 F. D. Maren Ebbesdtr. Gimling; 2 ~ Ellen Lauritsdtr., f. c. 05, b. Kristrup 20/3 72; [† 4/5 1762; „altid af en lystig Humeur“; „Prædikede med stor Færdighed og forklarede samt applicerede Texten ganske vel. Hans Levnet og Forhold er ustraffeligt og i sit Embede er han heller ikke skjødesløs“. See J. H. 2/382].

KUM II, s. 485 (»Iohannes Henricus Faber«, 19 år gl.); Nygaards sedler: Enkens begr. (hun var ikke »af Aastrup-S.«).

10. 21/6 1762 [p. Cap. Galten-V.-H. 10/11 59] Laurits Nielsen Brunow; [17/2 1764 Aarslev-H.-L.; see der].

11. 27/4 1764, o. Vibg. 15/8, Poul Adamsen Helms, f. Hors. 8/4 36; F. A. Heinrichsen H., Kbmd.; M. Magd. Nicolaisdtr. Sass; St. Hors. 58, Bacc. 59; C. 5/3 61, n.; ~ Hors. 30/1 65 Susanne Hansdtr. Hatting af Hatting; 4 D.; [# 1788; † Hors. 19/7 1806].

KUM III, s. 181, 194 (»Paullus/Paulus Helms«, 22 år gl.).

12. 9/5 1788 [p. Cap. Als 10/12 84, o. 12/1 85; her 15/2 88] Peder Kjeldsen Reetz, f. Helsing. 24/6 48; F. K. Ottesen R., ansat ved Toldvæsenet; M. Karen Marg. Hansdtr.; St. Christiansand 69; C. 10/10 82, n.; ~ Cathrine Elise Smidt af Asfærg-F.; E. e. J. J. Irgens i Als; her 2 S.; [† 10/6 1794].

13. 12/9 1794 [r. Cap. Aarh. Frue K. samt P. t. Hosp. 30/4 77] Frederik Rasch; Pr. 16/8 98; [5/3 1802 Harridslev-A.; see der].

14. 2/4 1802 [Nimtofte-T. 21/6 99, o. 25/9] Clemens Thygesen, f. Aarh. 15/1 75 (O. P.); F. Jens T., Amtsforv. over Havreballegds., Stjernholms og Kalø Amter; M. Cecilie Marie Marcussen; St. Aarh. 92; C. 17/10 97, h.; ~ Hillerød 13/8 00 Anna Margrethe Ludvigsen, † Kbh. 48–50; u. B.; see Adoptivsøn: L. C. J. L. Thygesen i Søften-F.; [# 8/11 1822; † Kbhs. Frue S. 18/7 27; fik Lov til at holde en Vicarius og levede fra 1816 deels i Rand., deels i Kbh.].

15. 28/5 1823 [Brande 16/9 08] Joachim Otto Schack From, f. Vorbasse 17/1 69; (Bdr. t. Johanne M. F. ~ H. R. Steenstrup i Karleby-H.-Ø. og Halvbdr. t. Elisabeth C. F. ~ L. M. Lund i N. Vedby-A.); F. Johan Peder F., Amtsforv. i Kold.; M. Elisabeth Christine Lindenhan; St. Kold. 87; C. 17/10 91, h.; p. Cap. Pjedsted-G., o. 10/12 94; Sp. Ø. Starup-N. 24/8 98; ~ Kold. 15/10 00 Karen Wissing (sep. . . .), f. Kold. 1/4 66, † sst. 28/9 38; (Sstr. t. Hans W. i Høien-J.); F. Michael Andersen W., Kbmd. og Rdmd. i Kold.; M. Hedevig Hansdtr. Danielsen; u. B.; [† 18/2 1838; stiftede i 1837 to Legater til Fattige].

KoldStud s. 127-128; VejAar 1909, s. 11-13 (Fra Starup Sogn).

16. 30/6 1838 [Hyllested-R. 14/6 20] Peter Worm, f. Vordingbg. 28/9 88; F. Peder Sørensen W., Forv. p. Iselingen; M. Abelone Dorothea la Cour; St. Vordingbg. 07; C. 13/1 13, l.; ~ 8/12 24 Lovise Theodora Petrine Hjort af Hyllested-R., f. 22/12 00, levede 68 i Rand.; 2 D.; see K. S. Deichmann i Møborg-N.; den bekjendte Pauline W. er deres Dtr.; [† 31/1 1865; E. 3/613 og S. 3/678].

17. 2/6 1865 [Resen-H. 8/7 54] Carl Frederik Voigt, f. Tranekjær 4/12 05; F. Johan Sünckenberg V., Secr. hos Grev Ahlefeldt-Laurvig; M. Christine Sophie Sünckenberg; St. pr. 24; C. 24/9 35, h.; p. Cap. Tversted-U.-B. 21/7 38, o. •/11; Sp. Hvornum-S. 31/7 46; ~ 35 Elise Gustava Tønder, f. 13, levede 68 i Rand.; F. Henrik Georg T., Krigscomm. og Godseier i Kragerø; M. Pouline Soph. Christine Heuch; 2 S., 4 D.; [† 3/1 1867].

18. 22/3 1867, o. 15/5 [Forstander og Førstelærer v. Sem. i Tønder 5/7 56; afsat af den t. R. 64; # af den d. R. 28/10 s. A.] Prof. Arnold Magdalus Andreas Kühnel, f. Nybg. 27/11 21; F. Cclrd. August Gottlieb K., tilsidst By- og Raadstueskrvr. i Rand.; M. Johanne Magd. Meyer; St. Rand. 40; C. 5/7 45, l.; c. Adj. Od. 12/1 47; Adj. ss. 5/2 48; Collaborator ved den lærde og Realsk. i Flensbg. 28/12 51; t. Prof. 1/1 59; R* 14/7 74; ~ 24/8 47 Ane Elisabeth Blichert, f. Rand. 28/3 16; F. Hans B. af Tvede-L., Kbmd.; M. Dorothea Cathrine Limschou; 1 S., 2 D.; [6/8 1870 Lyngby-A.; Sengeløse 4/9 76; E. S. 2/125].

19. 22/10 1876. Johan Frederik Langballe; [22/9 1877 Ørsted i J.; 29/5 76 fik han af Hornbæk S. et smukt Nøddetræs Bogskab; see Gjøl].

20. 26/11 1877. Rasmus Windfeld; [see Gjerding-B.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Christiansen, Poul Verner: Et livsløb – og dets auspicier (inkl. Niels Jensen Winthers selvbiografi). Personalhistorisk Tidsskrift, 1992, s. 79-112.
Winther, Flemming Aagaard og Chr. Sloth: Kristrup-Winther-Slægten. Personalhistorisk Tidsskrift, 1992, s. 173-188.