Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 519. Hvornum og Snæbum,

Onsild Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K.; P. 57; L. S. v. W.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 2/622; Kbg. 1686.
———————————

1. 15 . . Jens . . .

2. (1584. 1608). Mikkel Poulsen; [fmtl. † 1609].

KS 3:2 (1877-80), s. 208; 5:2 (1903-05), s. 554, note 27.

3. 1609. Kjeld Jensen Trane, f. Viborg; St. i Kbh. (08); see 2 Etm.; [† 1656; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhuus •/3 1609].

KS 5:2 (1903-05), s. 554; 3:2 (1877-80), s. 748 (»Chilianus Joannis f. Tranius«); F-P s. 241 (»Chilianus Trane Viburgensis«).

4. k. 24/5 1655**, o. 20/3 56, Peder Berentsen, f. Vibg. c. 20; St. i Rostock 40; St. i Kbh. fra Helsingør 45; ~ F. D.? Maren Kjeldsdtr., som overlevede ham; see J. P. Sinding her; [† 1702 meget gammel; kunde mange Kjæmpeviser; see Nr. 5b].

KUM I, s. 192 (»Petrus Bernhardi Viburgensis«); Helk I, s. 167; P-Aarh. f. 16b, opsl. 19.

5. 15/4 1690*, o. 91**, Mourits Olsen Wiborg; (Bdr. t. Jens O. W., Cap. i Rødding-L.-P.); St. Vibg. 74; ~ Karen Kjeldsdtr. af Ulvborg-R.; u. B.; [b. 21/2 1696, Skifte 16/3 s. A.].

KUM II, s. 47 (»Mauritius Olai«); Sixhøj nr. 563; Kbg. Hvornum (1686-1755) opsl. 19 (begr.); E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 756A, Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 15.

5b. 1696. Peder Berentsen; [afstod 1699 Kaldet til Etm.; see Nr. 4].

Nygaards sedler: Afståelse.

6. 21/7 1699**, o. 11/10, Jacob Pedersen Sinding af Vorde-F.-R., f. 71; St. Aarh. 92; trol. 9/5 99 Elisabeth Pedersdtr., f. her; ~ c. 00 Anna Lauritsdtr. Deuster af Glenstrup, som overlevede ham; [† •/6 1732; ikke af de bedste Præster].

KUM II, s. 192 (»Iacobus Petri Sindingius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Nørhald hrd. nr. 8.

7. 8/8 1732, o. 26/9 [Hør. Assens . .] Hans Jacob Axelsen Weile; [27/8 1751 Skibby; see der].

8. 1/10 1751, o. 17/12, Niels Nielsen Guldager; [2/3 1753 Astrup-R.-A.; see der].

9. 6/4 1753, o. 23/6 [Skoleholder i Rand. . .] Niels Mathiesen Lemmich, f. Aalbg. 13; (Bdr. t. Mariane M. L. ~ C. A. Schalesin i Ellidshøi-S.); F. M. L., Guldsmed; M. Dorthe Marie Gørding; St. Aalbg. 34, Bacc. 36; O.; [† 16/5 1781].

KUM II, s. 551, 569 (»Nicolaus Lemmich«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 335; Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 87.

10. 27/6 1781, o. 29/8, Thøger Lassen Haugaard; [18/5 1787 Als; see der].

11. 7/9 1787 [Raabjerg 27/10 86] Daniel Hopp, f. Aalbg. 9/11 el. 4/11 54; F. Mathias Madsen, Bgr. og Skipper; M. Mette Lauritsdtr.; St. Aalbg. 75; C. 13/2 80, n.; p. Cap. Øls-H.-D. 16/10 82, o. 18/12; Torslev-L. 23/7 84; (Grundfør-S. 12/3 – 14/8 01); ~ 19/6 87 Anna Praëm af Tømmerby-L., f. 1/2 57, † Hersomgd. 2/8 35; 1 S., 1 D.; [# 28/6 1820; † p. Stubbegd., Hersom S., 1/9 21].

KUM III, s. 341 (»Daniel Hop«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 3412; Nygaards sedler: Børn.

12. 17/1 1821 [p. Cap. Svanninge 9/2 20, o. 10/3] Jørgen Gad Olsen; [19/1 1831 Tjele-V.; see Vammen-B.-L.].

13. 11/5 1831, o. 22/6, Frederik Severin Brønsted; [31/7 1835 Vraa-E.; see Ødum-H.].

14. 18/11 1835 [p. Cap. Brøndby V. og Ø. 3/6 31, o. 24/8, – 24/4 33] Laurits Christian Ludvig Lassen; [30/5 1846 Aars-H.; see Tjæreby].

15. 31/7 1846 [p. Cap. Tversted-U.-B. 21/7 38] Carl Frederik Voigt; [8/7 1854 Resen-H.; see Kristrup-H.].

16. 23/9 1854 [p. Cap. Voldum-R. 31/12 50, o. 8/3 51] Frederik Siegfried Friis; [9/3 1860 Bredstrup; see der].

17. 16/5 1860 [p. Cap. Dreslette 2/11 43, o. 13/12] Carl Christian Emil Jacobsen, f. Kbh. 18/7 17; F. Krigsass. Johannes Jacob J. af Dreslette, Bfgd. i Hasle; M. Maren Kirstine Rye; St. Rønne 37; C. 16/1 43, h.; ~ 7/11 60 Johanne Frederikke Hassing, f. Sæby 27/12 33; F. Kmrd. Christ. H., Toldkass. i Hobro; M. Else Caroline Søborg; (68) 3 S., 1 D.; [12/11 1870 Vive-O.-V.].

(15/1 – 15/2 1871. G. Abel; see Ring-F.).

18. 15/2 1871, o. 24/3, Jens Gottfred Smith af Aagerup-K., f. Roesk. 19/9 23; St. pr. 45; C. 19/1 53, h2.; Lærer ved v. W. •/10 51; ~ Aagerup 20/5 54 Julie Margrethe Elise Wandler, f. Od. 21/6 20; F. Cpt. Jørgen W.; M. Anna Marg. Klug; u. B.; [10/4 1880 Hornslet].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.