Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 218. Ellidshøi og Svenstrup,

Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.*; L. P. B. 560; M. S. III.; Lkm. 3/241; Kbg. 1691.
———————————

1. (1545. 68). Jens Pedersen Borch.

KS 7:3 (1957-59), s. 17; 3:5 (1884-86), s. 514; Færch 2019, s. 32-33 (se nedenfor).

1b. (1552. 56). Christen Jensen Juul; var fmtl. først Cap.

KS 5:2 (1903-05), s. 549; Færch 2019, s. 33 (se nedenfor).

2. (1580. 1610). Christen Pedersen; see Etm.

KS 5:2 (1903-05), s. 549; Færch 2019, s. 33 (se nedenfor).

3. (1619). Mads Sørensen (Borch?); ~ Anne Sørensdtr. fra Aalbg., † før 49; F. S. Olsen fra Vrangdrup i V. Brønderslev, Kbmd. i Aalbg.; M. Dorte Jensdtr. Kjærulf fra Kornumgd.; u. B.; [var her endnu 1630; da han af Bispen omtales som meget fattig; fmtl. † c. 1631].

KS 3:5 (1884-86), s. 106; PT 11:3 (1942), s. 228 (se nedenfor); Færch 2019, s. 33-34 (se nedenfor).

4. c. 1631. Henrik Jensen Kjærulf (el. Stret), f. c. 00; St. Helsing. 24; F. J. Nielsen, Selveierbde. i Vester Stræt, Slet Hrd.; M. Gjertrud Sørensdtr. Kjærulf; ~ (40) Karen Pedersdtr.; B.; [1640 suspenderet, afsat 46; boede i tiden 49-62 i Knækkeborg, Lysgaard H.].

KUM I, s. 63 (»Henricus Iani f. Kierulius«); PT 11:3 (1942), s. 228-229 (se nedenfor); Færch 2019, s. 34-35 (se nedenfor).

5. 1642. Peder Byrgesen (Børgesen, Byrson); [1/1 1646 S. og N. Kongerslev-K.; see der].

6. c. 1646. Peder Mogensen Kuri af Nørholm, f. c. 21; St. Kbh. 41, Bacc. 42; ~ Anne Andersdtr., Skifte 5/10 65; 2 S., 3 D.; 2 ~ Sønderholm 24/6 66 Anne Nielsdtr. af Sønderholm-F., boede 79 p. Raakildegd., † Kbh. 82(?), b. Sønderholm, skifte 24/4 86; (mindst) 1 S., 1 D.; 2 ~ Peder Hansen, Kbmd. i Kbh.; [† 1672, Skifte 28/9; Pg. br. 24/6 66, under hans Bryllup].

KUM I, s. 164, 174 (»Petrus Magni Curio«); PT 7:4 (1919) s. 217, 11:3 (1942), s. 230 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 299; Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 70, 75 (SJHT 2:4 (1893-95), s. 406-07, 412-14); Færch 2019, s. 35-36 (se nedenfor).

7. 7/8 1672. Ole Andersen Hoffmann; [afsat 21/4 1680 formedelst grove forseelser; see Kornerup-S.].

8. 5/1 1680 [Forhen P. i Velluf i Skaane] Mogens Gundesen Helsingborg; [9/1 1683 Nykjøb.-L.-E.; see der; Pg. br. 80].

9. 9/1 1683 [Skp. 78] Jacob Madsen, f. Holstebro 39; St. Vibg. 60; Rtr. Sæby 71; ~ Abelone Ottosdtr.; 1 S.; [† 22/11 1690].

KUM I, s. 286 (»Iacobus Matthiæ Holstepont«); Sixhøj nr. 366; Færch 2019, s. 38 (se nedenfor).

10. 21/2 1691. Frederik Sørensen Bloch, f. St. Arden 24/6 64; F. S. Jensen B., Herredsfoged i Hindsted H.; M. Anne Ottesdtr.; St. Aalbg. 85; C. 11/6 89, illum.; ~ Maren Sørensdtr. Leigh, † 10/5 12; 2 S., 1 D.; see Søren F. B. t. Kbh. Frue K.; N. J. Colding i Aars-H.; Etm.; [† 19/7 1716; slem Slagsbroder].

KUM II, s. 138 (»Fridericus Bloc«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; Færch 2019, s. 38 (se nedenfor).

11. 26/9 1716. F. S. Adam Levin Frederiksen Bloch, f. 29/3 93; St. Vibg. 12; C. 20/5 15, l.; ~ 51 Elisabeth Medea Henriksdtr. Obenhausen, f. p. Rødslet 21, † c. 78; F. Oberstlieut. H. Conrad O.; M. Elisabeth Benzon; u. B.; [† •/12 1761; besad en ualmindelig Styrke; stor Studehandler, hjulpen af Konen].

KUM II, s. 365 (»Adamus Levinus Bloch«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 834.

12. 5/3 1762, o. 2/4, Christen Andersen Schalesin, f. Stige 20/9 31; F. A. Christensen; M. Maren Ibsdtr.; St. Fdbg. 49; C. •/3 53; 1 ~ Mariane Mathiasdtr. Lemmiche, f. 23, † 4/4 83, E. e. 1) Søren Jochumsen Bregenholm til Teglgd., Skjørping S., 2) H. Aalum, Eier af Teglgd.; (Sstr. t. Niels M. L. i Hvornum-S.); F. M. L., Guldsmed; M. Dorthe Marie Gørding; u. B.; 2 ~ 3/9 83 Hedvig Cathrine Schou af Torslev, d. 15/1 34, † Aalbg. 3/5 17; u. B.; [† 3/3 1789].

KUM III, s. 92 (»Christianus Schalesin«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 335; Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 87; Ålborg amt, Ålborg by nr. 125; Nygaards sedler: Enkens ophav, enkens dåb.

13. 3/7 1789, o. 2/9 [Skllrr. i Helsinge 85] Bolle Nielsen Rosenkilde af Brøndum-S.-T., f. 29/3 62; St. pr. 80; C. 86, n.; 1 ~ Kbh. Nic. K. 27/10 84 Inger Maria Lystrup, d. Luster i Sogn, Norge 29/1 60, † 23/2 98; F. Sølfest Andersen, Bde. p. Otun (Ottane) i Luster; M. Brithe Aamundsdtr.; 5 S., 1 D.; 2 ~ Ellidshøi 23/8 99 Anna Grube Heerfordt af Ferslev-D.-V., f. 6/5 71, † Ø. Hassing 12/11 47; u. B.; 2 ~ Ulstrup 03 Iver Thomsen, Kudsk, Snedker; [† 25/3 1800].

Kbg. Luster i Sogn (1731-1803) opsl. 60 (1. hustrus dåb); DIS-Forum: 1. vielse (kilde: Copulationsprotokol); Kbg. Kbh. V. Frels. (1759-1800) opsl. 110 (søns dåb 1784); Nygaards sedler: Barn i Brøndum, børn i Ellidshøj, 2. vielse, Ft. 1801, 1834; Kbg. Ø. Hassing (1830-55) opsl. 176 (enkens død).

14. 4/7 1800 [r. Cap. Vraa-E.-S. 17/8 98] Erik Begtrup Holst; [24/7 1812 Høiby; see der].

15. 29/1 1813, o. Aalbg. 25/6, Tyre Bøggild, f. Aarh. 18/10 68; F. Daniel Thyresen B., Kbmd.; M. Johanne Marie Olufsen; St. Aarh. 87; C. 17/10 94, h.; 1 ~ Hammel 18/7 13 Christine Elisabeth Sophie Blichfeldt, † 21/6 18; F. Henrik B., Skovrider; M. Christine Elisabeth Sophie Lassen; u. B.; 2 ~ 21/4 20 Anna Deichmann Aagaard af Aardestrup-B.-G., f. 12/10 92, levede 68; 1 S., 3 D.; see Jens D. F. B. i Elling-T.; Etm.; [# 1856; † 5/3 1859].

16. 11/7 1856 [p. Cap.* 29/7 41, o. 29/9] Niels Vrigsted Blixencrone Albrechtsen, f. p. Hjermslevgd. 31/10 14; F. Jens A., Forv., siden Propr.; M. Vilhelmine Nielsen; St. Aalbg. 34; C. 5/11 40, h.; Pr. 19/8 70; ~ 9/11 56 F. D. Johanne Caroline Christine Bøggild, f. 30/5 22; u. B.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Ellidshøj s. 228-230).
Færch, Ole: Hornum herreds præster til omkring år 1700. Fra Himmerland og Kjær Herred 2019, udg. af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred, s. 21-80, (Svenstrup-Ellidshøj s. 32-38).