Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 219. Elling og Tolne samt til 1641 Hirtsholmene,

Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 41; E. M.; M. Nr. 497; M. S. III.; Lkm. 4/195; P. M. 86; Kbg. 1758.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1553). Morten Nielsen; [boede 1561 i Tolne Pg.; hans Bibliothek, optalt af Biskop Ole Chrysostomus, udgjorde 9 Bøger].

2. 156 . . Poul Nielsen.

3. (1568). Mikkel Jacobsen; [† 1589; boede 71 i Tolne].

KS 3:2 (1877-80), s. 202.

4. 5/8 1589. Hans Larsen Hvid; ~ Gjertrud Christensdtr., † før 31/5 95; B.; [maatte 1593 afgive Kaldet formedelst Sygdom, hvorefter han 31/5 95 blev Cap. hos Knud Bertelsen i Vestervig].

KB bd. 10 (1593-96), s. 479-80; LAV: Ålborg Bisp, Breve C1-56, 31/5 1595, 1597.

5. 1593**. Anders Pedersen; [rømmede bort 1598].

6. 1598. Laurits Mortensen; ~ Anne Nielsdtr.; 3 D.; 2 ~ Etm.; [druknede 6/12 1602 mellem Hirtsholmene og Strandby].

7. 1603. Oluf Madsen*, f. c. 69; ~ F. E.; 3 S., 2 D.; see L. O. Elling p. Hirtsholmene; [# 1653; † c. 56].

KS 5:2 (1903-05), s. 546.

8. 30/8 1653. Christen Jensen Snedsted af Snedsted, f. 24; St. Helsing. 46; ~ Cathrine Hansdtr., f. c. 40, levede endnu her 14; (94) 2 S., 4 D.; see O. R. Vilsbech og L. A. Nim i Mosbjerg-H.; Etm.; J. C. Elling i Skallerup-V.; [† 1694].

KUM I, s. 198 (»Christiernus Ioannis Snedstadius«).

9. 10/2 1694, o. 28/3, F. S. Hans Christensen Elling, f. •/8 62; St. Aalbg. 82; C. 84, n.; Huslærer hos Holger Bille p. Bangsbo; 1 ~ Marie Hansdtr. Norman, † c. 95, F. Cpt. H. Pedersen N. p. Gjærumgd.; M. Maren Mikkelsdtr.; 1 S., 1 D.; 2 ~ 99 Inger Laursdtr. Klein, levede endnu 36; F. L. K., Kbmd. i Fladstrand; 2 D.; 2 ~ Etm.; see L. J. Wadum i Tørring-H.; [† •/6 1714; see Bkrd. Dgbg. S. 453].

KUM II, s. 116 (»Iohannes Christiani Elling«).

10. 24/8 1714 [r. Cap. Vraa-E.-S., o. 1/12 13] Peder Jensen Fruegaard, f. Tise 2/4 86; F. J. Pedersen F.; M. Inger Jensdtr.; St. Rand. 07; C. 13/6 13, n.; ~ 15 F. E.; 1 S., 4 D.; Sønnen Hans (1716-1792) blev P. i Finnmark; [† •/9 1736].

KUM II, s. 322 (»Petrus Iani Frugaard«, 22 år gl.).

11. 2/11 1736, o. 14/12, Erik Andersen Müller, f. Aarh. 6/2 05; F. A. Jespersen; M. Dorothea Eriksdtr. Müller; St. Aarh. 25; C. 17/11 27, h.; ~ Aarh. 24/9 37 Anna Lucie Behr, E. e. T. Todberg i Hjortshøi-E.-E.; u. B.; [† 11/3 1760].

KUM II, s. 468 (»Ericus Mullerus«, 29 år gl.); Nygaards sedler: Død, testamente.

12. 7/12 1759** [p. Cap.* 30/8 48–50; 51–59] F. Sts. Thomas Behr Thomsen Todberg af Hjortshøi-E.-E., f. 16/9 22; St. pr. 41; C. 44, n.; ~ 14/5 60 Kirsten Marie Rasmusdtr., f. i Elling; [† 22/10 1770].

KUM III, s. 15 (»Thomas Thomæ Todberg«, 20 år gl.).

13. 20/12 1770 [Chinap. 1/10 62, o. 8/10] Jens Mathiesen Bircherod af Høielse-L., f. 11/10 25; St. Fdbg. 45; C. 50; 1 ~ 7/11 64 Karen Marie Holm, f. Kbh.; 2 ~ 2/10 72 Anna Nielsdtr. Willer, E. e. L. T. Kjærschou i Hammer-H., † Kjærsgd., Hellevad S., 2/8 05; u. B.; [† 9/12 1774].

14. 28/4 1774*, o. 21/7 75, Peter Mathias Gesmell Schjerup; Pr. 18/3 86; [14/10 1796 Aalbg. Frue K.-T.; see der].

15. 11/11 1796, o. 2/12, Christian Valeur; [20/11 1801 Vadum; see Karlby-V.].

16. 5/2 1802, o. 19/5, Jens Teilmann; [28/3 1819 Skanderborg-S.-S.; see Alleslev].

17. 29/12 1819 [p. Cap. Thisted-T. 7/5 13, o. 25/6] Rasmus Holst Bang, f. Serridslev 1/5 86; F. Laurits H. B., Ldmd.; St. Aalbg. 04; C. 20/7 10, h.; ~ 7/10 14 Charlotte Amalie Rehfeldt; F. Dr. med., Hofchir. Frederik Carl R.; M. Charlotte Amalie Bruhn; 1 S., 2 D.; [† meget pludselig en Søndag Morgen, 25/5 1851, med sin Prædiken i Haanden; Man har sjeldent Nord for Limfjorden seet en talrigere Ligskare; men den Afdøde fortjente i fuldeste Maade den viste Hyldest, som en i ethvert Forhold hæderlig Mand].

18. 23/8 1851 [Aadum 18/8 43] Niels Peter Møller, f. Helsingør 11/11 10; F. Peter M., Proc.; St. Helsingør 28; C. 23/7 33, h.; p. Cap. Ugilt-T. 18/11 37 – 14/8 42; ~ Anna Johanne Rosine Storch; 3 S., 3 D.; [fandtes druknet i Frederikshavns Havn 8/1 1859, visstnok † for egen Haand; var i flere Aar sindsforvirret].

Hjørring Amtsjournal: Hans dødsfald blev indberettet til Justitsministeret og dér kategoriseret som selvmord.

19. 21/3 1859 [p. Cap. Als 21/6 48, o. 9/8; Jerslev-B. 13/8 52] Jens Daniel Frederik Bøggild af Ellidshøi-S., f. 12/2 21; St. Aalbg. 39; C. 29/4 45, l.; ~ 10/10 53 Marie Magdalene Knutzen, f. Fdhvn. 3/11 25; F. Jacob Joh. K., Uhrmager; M. Birgitte Kirstine Høgsted; 4 S., 5 D.; [1/8 1871 Kjetterup-G.; Hillerslev-K. 27/5 77].

20. 23/10 1871. Jacob Severin Deichmann Branth; see Skjelskør o. Cat.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 80-86.