Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 796. Mosbjerg og Hørmested,

Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; M. S. III.; V. 27; M. Nr. 497; E. M.; P. M. 90; Lkm. 4/198;
Vahls M. 215; L. P. B. 181; Kbg. 1713.
Anm. Sindal var Annex 1563.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. 15 . . Søren Draabye; [ihjelslagen med Tolne Marked 24/8 1539; havde været cath. Præst].

2. 1539. Jens Sørensen Bang; Pr. . . ; see Etm.; [han levede endnu 1571; hans Bibl., optalt af Biskop Ole Chrysostomus, udgjorde 18 Bøger].

3. 1550**. F. S. Niels Jensen Bang* el. Mosberg i 52 Aar; ~ Maren Pedersdtr., f. c. 26, † 2/8 03; 2 D. kendes; see N. O. Rafn og E. C. Bistrup i Sindal-A.; [† 10/7 1602].

4. 1602. Erik Pedersen Horne, vist af Horne-A.; Pr. . . ; ~ 18/12 03 Anna Lauritsdtr.; see Etm.; [† 7/6 1645].

5. 1635** [Hør. Aalbg. 34] F. S. Hans Eriksen Horne*, f. c. 07; St. Vibg. 30; Pr. 56; ~ Ellen Eriksdtr. Bistrup af Sindal-A., f. 17/6 03, † 31/3 81; 2 S., 3 D.; see Etm.; P. H. Mosberg i Sindal-A.; G. N. Bech i Hjørring-H.-O.; [† 1689].

KUM I, s. 103 (»Iohannes Ericius Palumontanus«); Sixhøj nr. 13.

6. 27/5 1673*, E. f. B. 24/11 75**. Otto Rasmussen Wilsbech, f. Sæby 43; (Bdr. t. Frederik R. W. i Torslev-L.); F. R. W., Ridefoged til Asdal; M. Anna Jørgensdtr.; St. Helsing. 65; C. 24/2 69, illum.; 1 ~ F. D. Ingeborg Hansdtr. Horne, † 8/5 86; 2 S., 1 D.; 2 ~ c. 87 Anna Christensdtr. af Elling-T., f. c. 61; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Otto O. W. i Bregninge-B.; [†, før H. E. Horne, 1689 meget hastigt, da han drog fra Skiftet efter sin Broder i Torslev (Skifte 13/5). Bønderne fortalte, efter hans Kudskes Ord, at der i Lengsholms Skov mødte ham En i fuld Præstedragt, hvorpaa Hr. Otto stod af Vognen, gav ham Haand og talte sagte med ham; saasnart Præsten kom paa Vognen igjen, klagede han sig, at være syg, og døde strax derefter (P. M.)].

KUM I, s. 328 (»Otho Erasmi Wilsbechius«).

7. 12/3 1689**, o. 17/4, Laurits Andersen Nim*, f. Korsør 64; (Bdr. t. Birgitte A. N. ~ J. P. Lund i Hjortdal og t. Sophie Amalie A. N. ~ I. K. Barfoed, r. Cap. i Vigerslev-V.); F. A. Frederiksen N., Birkedommer ved Næsbyhoved Birk og Foged i Lunde Herred; M. Karen Jonasdtr. Crell; St. Vdbg. 85; C. 19/5 86, n.; Pr. 7/4 17 – 31; ~ 90 F. E., b. 7/11 35; 2 S., 2 D.; [b. 16/2 1740; en af Stiftets dueligste Embedsmænd; især en fortræffelig Catechet].

KUM II, s. 140 (»Laurentius Andreæ«); KlitVen s. 74; E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 309, Ribe byfoged nr. 608.

8. 31/8 1736** [r. Cap. Børglum-V.-F. 23/6 34, o. 6/10] Thomas Thomsen Kjærsgaard, f. Vor i Vensyssel •/6 03; F. T. Thomsen, Ridefoged til Voergd.; M. Anne Cathrine Humble; St. Sæby 23; C. 28/5 25, n.; 1 ~ c. 36 Kirstine Andersdtr. Paulin, E. e. Rasmus Juul, Bfgd. i Sæby, f. 01, b. 27/1 39; F. A. P., Byfoged i Hjørring; 1 S.; 2 ~ 28/9 68 Cathrine Jacobsdtr. Deichmann af Lerup-T., f. 5/10 45, † 85; 1 S.; 2 ~ 19/5 79 Barthold v. Spreckelsen, Sukkermstr. i Aalbg.; [† 23/4 1773; han og Formanden stiftede smaa Legater for fattige Skolebørn].

KUM II, s. 456 (»Thomas Kiergaard Thom. fil.«, 20 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 8.

9. 21/7 1773 [r. Cap. Sæby 20/1 68] Thomas Pedersen Tødsleuf, f. Aalbg. 9/6 35; F. P. T., Comsumtionsforp.; M. Agnete Gleerup; St. Aalbg. 52; C. 19/9 57, n.; p. Cap. V. og Ø. Hassing 18/9 61, o. 13/11; 1 ~ 24/10 55 Regitze Dorthea Pedersdtr. Steenfeld, f. 29/6 32, b. V. Hassing 30/4 64; (Sstr. t. Elisabeth Cathrine S. ~ S. S. Aspach t. Aalbg. Hosp. og t. Karen S. ~ B. B. Brorson i Dronninglund); F. P. Matthiassen S. til Klavsholm, Hellevad S.; M. Dorthe Gundesdtr. Torup; 1 S., 1 D.; 2 ~ 15/11 69 Birgitte Cathrine Thomasdtr. Andrup af Hjortlund-K., d. Sæby 25/3 19, b. 19/1 93; u. B.; see J. Schouboe i Dybe; [† 20/9 1790 i særdeles fattige Omstændigheder, saaledes at Provsten var i Forlegenhed med, at skaffe Etm. det Fornødne til Føde og Varme. Den i L. P. B. (4/58) omtalte Thomas Tødsleuf var ingen geistlig Md., men Forp. i Bredkjær Pg., og maa tidligere have boet i V. Hassing Sogn (eft. A. H. N.)].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 371, 429; Gejstl. sk. i Hjørring amt, Horns hrd. nr. 96.

10. 29/10 1790 [p. Cap. Aalbg. Frue K. 19/11 83, o. 13/2 84] Claus Vadum af Tørring-H., f. 8/9 51; St. Aalbg. 71; C. 24/10 80, n.; 1 ~ Aalbg. 28/7 86 Elisabeth Cathrine v. Obenhausen, f. p. Sohngaardsholm c. 53, † 24/4 90; 1 S.; 2 ~ 29/1 92 Margrethe Milling, Pleiedtr. af Billeschou p. Linderumgd., f. Kallundbg. c. 69, † •/6 19; 4 S., 3 D.; see Iver H. V. i Galten-V.; [† 9/3 1821].

11. 22/8 1821 [p. Cap. Gunderup-N. 7/5 13, o. Aalbg. 25/6] Paul Hassing Mørch af Ferslev-D.-V., d. 31/3 86; St. pr. Aalbg. 04; C. 12/10 09, h.; ~ 26/4 15 Anna Cathrine Winther, f. 26/1 96; F. Greg. W., Landinsp. og Eier af Flamsted; M. Cathr. Weibye; 3 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Mourits M. i Bjært; [† 10/8 1832].

12. 23/11 1832 [Skagen 1/8 17, o. 5/11] Laurits Kjelder, f. Skagen 12/11 77; F. Niels Pedersen K., Fisker; M. Johanne Larsdtr.; St. Aalbg. 98; C. 26/10 01, l.; Lærer v. Kbhs. Garnisonssk. s. A.; 1 ~ Engel Cathrine Creutz; F. Major; 2 S., 3 D.; 2 ~ F. E., levede 68 i Frdhvn.; 1 D.; [# 13/4 1851; † pludseligt i Frdhvn. under en Valghandling 4/8 52].

13. 8/7 1851, o. 13/8 [Adj. Fdbg. 17/10 45] Carl Christian Emil Langhoff; [7/9 1856 Lyngby-A.; see der].

14. 14/12 1856 [Haderup 25/10 48] Jens Hjersing Rostrup af Ulsted, f. 19/12 11; St. Aalbg. 31; C. 2/5 37, h.; p. Cap. Dronninglund 24/4 38, o. 30/5; (kaldet til Cat. p. Guinea 12/7 43, men erh. 29/7 s. A. Tilladelse til at betragtes som ikke kaldet dertil); ~ 10/2 42 Ane Cathrine Christine Lund af Dronninglund, f. Kornum 24/4 09, † Vridsløselille 24/12 87; 2 S., 1 D.; [# 19/10 1880; boede i Asaa v. Sæby; † Aalbg. 4/3 1887].

Elvius s. 354; PT 2:3 (1888), Vedl.: Dødsfald i Danmark 1887, s. 45.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 221-225, samt s. 74.