Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1226. Tørring og Heldum,

Skodborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

L. S.*; L. P. B. 328; S. i K.; K. 4/107; R. M. 28/7 1766; M. S. III.; Lkm. 6/502;
Kbg. Tørring 1665, Heldum 1733.
Anm. Pgden. kaldes fordum Hestdal, efter en dyb Dal, hvori den ligger.
———————————

1. 1537 [maaskee Gudum Kloster 1516]. Peder Tøgersen Hjul; adelig; (vist Bdr. t. Jens T. H. i Hove og t. Christen T. H. i Fjaltring-T.); [† 1566].

Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1539-264, 21. juli; Thiset og Pedersen: Danske adelige sigiller fra det 13. til det 17. århundrede. Reproudg. 1977, s. 66-67; De ældste danske Archivregistraturer, bd. 3, 1865, s. 227.

2. 1566. Jens Krabbe; ogsaa adelig; see O. J. Tørring i Fjaltring-T.; [† 16/8 1599].

KS 3:2 (1877-1880), s. 212; Hegelund I, s. 95, 334; II s. 62.

3. 1600. Mads Jespersen; see Etm.; [† el. forflyttet 1602].

4. 1602 [p. Cap. Hjerm-G.-V., o. 14/5 00] Hans Lauritsen Juul (Morsing), maaskee af Galtrup-J., f. p. Mors 77; St. i Kbh. (97); ~ F. D.? Anna Madsdtr., † 28; 7 B.; [† 1628; Eptph.].

F-P s. 153 (»Johannes Laurentii Morsianus«); Hegelund I, s. 346; II s. 205; KS 5:2 (1903-05), s. 559; 2:6 (1872-73), s. 545; DanKir bd. 18, s. 693-94 (se nedenfor).

5. 1628. Oluf Christensen; maaskee St. Ribe 20; see Etm.; [† 1654; fik 1630 4 sldl. 'til hans kollats og vandring til Ribe at lade sig ordinere (fmtl. efterbetalt)].

KUM I s. 42 (»Olaus Christiani Rincopiensis«); DanKir bd. 18, s. 702 (se nedenfor).

6. 1654. [p. Cap. Bølling-S., o. 12/5 53] Thomas Pedersen Bølling af Bølling-S., f. c. 16; St. Hlh. 36, Bacc. 40; ~ F. D.? Anne Olufsdtr., f. c. 32, b. 1/7 66; [afsat 18/12 1664; † her 25/3 67; dygtig og nidkjær, men havde mange Hadere; omsider lykkedes det et Skarnsmenneske ved et ugudeligt Kunstgreb, at bringe ham til, at begaae en grov Forseelse under Administrationen af Nadveren, hvorfor han mistede Embedet].

KUM I s. 136, 159 (»Thomas Petri Bølling«); Nygaards sedler: Børn, hustrus død, død.

7. E. f. B. 26/1 1665 [Rtr. Nykjøb. i Sjælld. . . .] Thomas Christensen Blichfeld af Lyngaa-S., f. 23/10 26; St. Vibg. 47; 1 ~ Margrethe Pedersdtr., † 67; 1 S., 2 D.; 2 ~ c. 69 Maren Pedersdtr. (Lassen, Luxdorf), f. c. 50; (Sstr. t. P. P. Wiborg i Snedsted og t. Use P. L. ~ N. J. Gjødstrup i Hee-N.); F. P. Lassen, Kbmd., Landsthingsskriver og Hospforst. i Vibg.; M. Birgitte Pedersdtr. (2 ~ L. Gregersen i Vandborg); 6 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Peder T. B. i Vorgod-V.; S. J. Colding her; Peder T. B. paa Feiø; (R. R. Lassen i Lunde-Ou.); [† 1689; gav 79 Alterkalk og -disk til K.].

KUM I s. 206 (»Thomas Christierni Blickfeld«); Sixhøj nr. 199; Ålborg tingbok 1679-82, f. 39a-b (afkald og fuldmagter); FAaW s. 12-13, 20-21; DanKir bd. 18, s. 682, 686-87 (se nedenfor).

8. 7/2 1685** [Rtr. Lemvig 66] Peder Jensen Hygom, fmtl. af Hygom; (Bdr. t. Kirsten J. ~ L. A. Brandstrup i Hygom); St. Kbh. 61; 1 ~ 80 (Bev. 22/8) Marie Andersdtr., E. e. Mathias Gregersen, b. Lemvig 22/7 83; 2 D.; 2 ~ 15/12 89 F. E.; 3 ~ Etm.; see C. J. Møborg i Tim-M.; [† 1691].

KUM I s. 303 (»Petrus Iani Hygomensis«); Achelis I, nr. 2820; Nygaards sedler: Vielse 2; Karmark s. 40-41; FAaW s. 12-13.

9. 25/4 1691. Poul Nielsen Weirum af Veirum; ~ F. E., b. Lemvig 30/3 09; 2 D.; see A. J. Henckel i Nøvling-S.; (P. C. N. Riis i Engbjerg-H.); [† 1701].

Nygaards sedler: Børn.

10. 29/10 1701 [Rtr. Stege 94 til 97] Mag. Søren Jørgensen Colding, f. c. 60; St. Nykjøb. p. F. 80; ~ 26/7 02 Margrethe Thomasdtr. Blichfeld, f. her 15/9 70, b. Lemvig 28/7 40, hvor hun levede som fattig Enke og nærede sig ved sin Spinderok; 1 S., 1 D.; [† 1/3 1707; lærd og meget yndet for sit blide, humane Væsen; fik som entl. Rtr. 2 Sldr. ugentligt].

KUM II s. 101 (»Severinus Georgij Coldingius«); Nygaards sedler: Kaldsbrev; FAaW s. 20.

11. 12/4 1707. Mag. Jens Christensen Seiling, f. Vibg. 81; F. Sværdfeger; St. Vibg. 04; Mag. 12; ~ Edel Marie Jørgensdtr. Lachmann af Gudum-F., † Kbh. 50; 1 D.; [b. 7/11 1720; lærd, men derhos meget irregulair].

KUM II, s. 296 (»Ian. Christ. Zejling/Seiling«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 762.

12. 6/1 1720. Mag. Abel Hansen Klunger (Klynger), f. Kjøge 12/8 92; St. Kjøge 12, Bacc. 13; C. 9/4 15, n.; Mag. 12; ~ Kbh. Frue K. 4/7 21 Mette Bie Christensdtr. Stistrup af Ullits-F., f. •/6 94; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 1/10 1732; meget brav; passede alene sit Embede].

KUM II, s. 367, 380 (»Abel Iohannis Klunger«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Skodborg hrd. nr. 6; Nygaards sedler: Hustrus far.

13. 27/11 1732, o. 23/1 33 [Hør. Aalbg. 29] Laurits Jensen Wadum, f. Aalbg. 10/12 06; F. J. Nielsen W., Kbmd.; M. Elisabeth Lauritsdtr.; St. Aalbg. 25, Bacc. 26; C. 23/7 28, l.; 1 ~ 34 F. E., † 1/3 35; u. B.; 2 ~ Aalbg. Bud. K. 10/1 36 Elisabeth Marie Hansdtr. Elling af Elling-T., f. c. 10, † Lemvig 5/11 92; 4 S., 4 D.; see Claus W. i Mosbjerg-H.; Jens L. W. i Hellevad-H.-Ø.; Hans P. W. i Vadum; Peder W. L. W. i Skjørping-F.; H. L. Rømer i Hygom; [† 29/1 1755; brav, from og stille; arbeidede flittigt; blev tilsidst næsten blind, men bestyrede dog selv Embedet; Lgst.].

KUM II, s. 471, 476 (»Laurentius Iani Wadum«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Skodborg hrd. nr. 6 og 37; DanKir bd. 18, s. 696 (se nedenfor).

14. 28/2 1755 [p. Cap. Nykjøb.-R. 19/7 48, o. 31/7] Johannes Thomsen Thorup (Thaarup), f. Toftebjerg, Løgsted Sogn, 8/2 23; (Bdr. t. Christen T. T. i Kornum-L.); F. T. Christensen T., Degn; M. Christine Nielsdtr. Børglum; St. Vibg. 42; C. 2/8 45, h.; ~ Nykjøb. Sj. 30/7 49 Anna Sophie Jacobsdtr. Hyphoff af Nykjøb.-R., f. c. 26, boede 87 i Lemvig; 1 S., 5 D.; [† 27/11 1761; expedit; besad stor Kundskab til Lov og Ret].

KUM III, s. 22 (»Iohannes Thomæ Thaarup«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1071, 1021; Kbg. Nykøbing Sjælland (1741-77) opsl. 101 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Ods hrd. nr. 31, 41; Nygaards sedler: 1787.

15. 19/3 1762 [r. Cap. Ringkjøb.-R. 23/5 55] Marcus Clausen Borgen; [17/8 1774 Holmsland; see der].

16. 10/11 1774, o. Aarh. 2/6 75 [Aman. Ribe . . .] Christen Fog af Steenstrup-L., f. 25/6 42; St. pr. Od. 59; C. 26/9 63, n.; Hør. Ribe 66; Klokker ved Dk. ss. 70; 1 ~ 70 Sophie Marie Christiansdtr. Leth, f. c. 46, † 7/4 91; F. C. L., Foged i Sunds og Gudme HH.; M. Marie Elisabeth Brinch; u. B.; 2 ~ V. Nykirke 8/5 92 F. Sstr. Vibekke Christiane Leth; 1 D.; [† 27/5 1802; agtet].

17. 1/10 1802, o. Vibg. 3/12, Hans Otto Brøchner; R. m. Apr. 31/7 15; [25/8 1821 Nustrup; see der].

18. 21/5 1823 [Sønderho 24/2 19] Mathias Burchard Fanøe, f. Ellidshøi 86, F. Jørgen Christ. F., Degn ss., siden i Sulsted-A.; St. Aalbg. 95; C. 13/10, l.; p. Cap. S. Omme-H. 21/5 13, o. 16/7; ~ . . . . , levede 68 i Arnæs; [† 14/4 1825].

19. 14/9 1825, o. 28/10 [c. Adj. Fdbg. •/10 19; Adj. ss. 5/9 20] Samuel Christian Prahl; [14/5 1834 Lemvig-N.; see Baarse-B.].

20. 6/8 1834, o. 3/9, Christian Ernst Dreyer; [3/4 1847 Bøvling-F.; see der].

21. 12/6 1847, o. 11/8 [Overlærer v. Søetatens Sk. . . .] Conrad Balthasar Theodor Fogh af Ferslev-V., f. Græse 6/2 12; St. pr. 31; C. 23/11 36, l.; Lærer ved Søetatens Sk. 39; ~ 3/4 48 Johanne Strøm, f. p. Pæregd., Langeland, 20/8 13; F. Peder S., Forp., siden Eier af Durupgd. v. Od.; M. Birgitte Riber af S. Næraa-Aa.; u. B.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2001, Tørring Kirke, s. 669-700, Heldum Kirke, s. 701-723.