Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3), (3)

No 302. Galtrup og Jølby (Øster-),

Nørre Herred p. Mors, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 88; M. nr. 497; M. S. III.; Lkm. 4/377; L. S. v. W.; Kbg. 1648.
Anm. En Valgmenigheds Kirke, St. Ansgarii, indviet 17/12 1871.
———————————

1. 1517. Niels Hansen el. Christensen el. Thomsen; [† 1555].

2. 1567 [Hør. Nykjøb. 61] Laurits Pedersen el. Hansen Juul; Pr.; see Niels L. J. i Hvidbjerg-L.; Hans L. J. i Tørring-H.; [† 1595].

KS 3:2 (1877-80), s. 202 (1584: Pedersen).

3. 1595. Peder Pedersen; Pr.; [† c. 1609-10].

KS 5:2 (1903-1905), s. 547 (note 9). Kaldet var ubesat 9/3 1610.

4. 1610. Laurits Poulsen Morinus; St. i Kbh. (09); ~ Maren Pedersdtr., f. c. 96; 2 ~ Etm.; [† 16/12 1641].

F-P s. 249 (»Laurentius Pauli Morinus«); DanKir bd. 12, s. 940 (se nedenfor).

5. 1641 [p. Cap.* 38] Jens Iversen, f. 06; maaskee St. Aarh. 30; Pr. 59; 1 ~ F. E., † 9/1 66; 2 ~ Nykjøb. 13/9 67 Anna Nielsdtr., f. c. 30, † 6/8 68 i Barselseng; 1 S.; [† 2/5 1670; Lgst.].

KUM I, s. 99 (»Ianus Ivarus Morsinus«); DanKir bd. 12, s. 940 (se nedenfor).

6. 31/5 1670 [maaskee Rtr. Ebeltoft 63] Oluf Jensen Ebeltoft, f. 40; St. Fdbg. 61; 1 ~ Dorthea Andreasdtr., E. e. . . ., † 81; 2 S., 2 D.; 2 ~ Elisabeth Johansdtr. Borchsenius, E. e. Hans Sørensen, Forp. p. Blidstrup, og † 10/5 91 (Forældre t. J. H. Borchsenius i Sal), (Sstr. t. Peder J. B. i Laastrup-S. og t. Villads J. B. i Sevel); F. Hans B., Apoth. i Vibg., siden i Aalbg.; M. Use Pedersdtr.; [b. 23/6 1690; han og Hustru gav 87 Alterdug til K.].

KUM I, s. 304 (»Olaus Iani Pomagriensis«); L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 197; Nygaards sedler: begravelse; DanKir bd. 12, s. 935 (se nedenfor).

7. 1/7 1690, o. 24/9 [Hør. Vibg. 79] Anders Olufsen Brasen af Daugbjerg-M.-S., f. 56; St. Roesk. 76, Bacc. 78; C. 78, illum.; ~ Anne Sørensdtr. (Pind) af Haurum-S.; B.; see L. Andersen i Oddense-O.; K. B. Spormann i Frøslev-M.; [† 11/5 1708; gav 92 en Tavle til K. og 99 Prædikestolens Staffering; han og Hustru bekostede 02 Altertavlen].

KUM II, s. 64, 80 (»Andreas Olai Brassenius«); DanKir bd. 12, s. 936, 938 (se nedenfor).

8. 3/8 1708 [r. Cap. Vibg. Graabr. K.-A.-T., o. 31/7 95] Niels Mortensen Rhodius af Vibg. Graabr. K.-A.-T.; St. pr. 92; C. 8/12 96, mediocr.; (Meirup 12/8 1707); 1 ~ Johanne Jensdtr. Kall af Glenstrup; 2 ~ C. Kirketerp i Ulbjerg-L.; [† 5/7 1719; han og Hustru bekostede i 1711 Skriftestolens Staffering].

KUM II, s. 190 (»Nicolaus Martini Rhodius«); DanKir bd. 12, s. 939 (se nedenfor).

9. 7/10 1719, o. 13/10, [Rtr. Nykjøb. p. M. 04] Niels Simonsen Tistad, f. Thisted 23/6 69; F. S. Nielsen, Klokker; M. Anne Marie Bojel Mikkelsdtr.; St. Vibg. 93; C. 97, illum.; Skolemstr. i Hillerslev 03; ~ Sophie Olesdtr. Meyer, † 16/12 20; [† 5/9 1721].

KUM II, s. 196 (»Nicolaus Simonis Tistadius«); Sixhøj nr. 694.

10. 3/11 1720, o. 23/10 21, Peder Knudsen Gram, f. Kallundbg. 23/12 77; F. K. Jensen, Rdmd.; M. Hedvig Lauritsdtr; St. Aarh. 95; blev i Tydskld. presset til Soldat; var Underofficer i tydsk og Lieut. i fransk Tjeneste; fik Afsked efter 6 Aar; aabnede en Skole i Kbh.; C. 14/12 17, h.; 1 ~ 10 Anna Christine Johansdtr. Høfner, f. 91, † 25/4 24; F. Brygger i Kbh.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Ingeborg Christensdtr. Agerholm af Hundstrup-Ø., f. c. 79, † 14/1 53; 1 D.; see Jens P. G. i Flade-F.-G.; H. P. Holst i Krummerup-F.; Etm.; [† 24/10 1758; skal i nogen Tid have været Brygger og Grynmaaler i Kbh.].

KUM II, s. 210 (»Petrus Canuti Gram«).

11. 17/10 1755**, o. 21/11, Jens Olsen Panum, f. Aalbg. 4/6 17; F. O. Christensen, Skoleholder; M. Inger Poulsdtr.; St. Aalbg. 41; C. 48, n.; Pr. 76; 1 ~ 27/10 57 F. D. Anna Marie Pedersdtr. Gram, † 20/10 58; 1 D.; 2 ~ 20/4 62 Anna Thomasdtr. Nysom, E. e. Jac. Olufsen Winther, Forp. p. Hessel, f. c. 33, † 23/12 80; 3 S., 4 D.; see Peter P. i Borre; [† 18/9 1794].

KUM III, s. 14 (»Ianus Panum«, 23 år gl.).

12. 28/11 1794 [Chinap., o. 9/12 91] Johannes Clausen; [30/5 1798 Stubbekjøb.-M.; see Assens-Kj.].

13. 8/8 1798 [r. Cap. Tversted-U.-B. 28/2 94] Eggerich Nicholai Issem; [23/12 1826 Ø. og V. Assels; see der].

14. 9/3 1827, o. 9/5 [c. Adj. Aalbg. •/6 24; Adj. ss. 24/11 s. A.] Peter Deichmann Aagaard; [4/6 1834 Skive-R.; see Gunderup-N.].

15. 15/8 1834 [p. Cap. Beder-M. 23/11 32] Diderik Müller Roed, f. Rand. 2/11 94; F. Lyder Jensen R., Told- og Consumptionscontr. ss.; M. Marie Cathr. Müller; St. Rand. 14; C. 21/7 26, h.; p. Cap. Ø. Tørslev 19/9 27, o. 19/10; ~ 27/4 52 Schackgine Annette Christiane Rasmussen, f. Tjele M. 18 el. 19, † 1/6 53; u. B.; [† 3/2 1864].

(6/5 – 12/7 1864. J. P. M. Sørensen; see S. Felding-A.)

16. 12/7 1864 [Karlum, Tønder Pr., 9/5 56; Afsat af d. t. R. 8/5 64] Edvard Theodor Brask; [20/1 1874 Torup; see der].

17. 11/4 1874 [Cap. p. p. Horne 10/9 70, o. 30/11] Peder Julius Pedersen; [22/9 1877 Solbjerg-S.; see der].

18. 26/11 1877 [Cap. p. l. Seierslev-E.-J. 2/12 75, o. 1/2 76] Theodor Aastrup, f. Varde 20/8 43; F. Hans Aa., Gjæstgvr., siden Hospforst.; M. Kirstine Marie Gottfredsen; St. Ribe 63; C. 24/6 69, h1.; Best. af en Realsk. i Nykjøb. p. Mors 73-76; Pr. Mors S. og N H. 17/4 88; R.* 24/3 93; ~ Egvad 27/12 72 Ane Marie Jepsen (Kjær), f. Hellerup, Vilslev S., 24/4 45, der overlevede ægtemanden; F. Peder Jensen Jepsen (Kjær), Propr.; M. Kirstine Marie Otzen; (75) 1 S.; [27/8 1873 Tødse-E.; Bringstrup-S. 30/8 98; † Kbh. 17/1 1927, b. Bringstrup].

Elvius s. 541; G-HF I, s. 101; Kbg. Bringstrup (1892-1943 D) opsl. 36 (død).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Galtrup Kirke, s. 932-941, Øster-Jølby Kirke, s. 942-947.